Don't cower in fear. I love you all and simply want to hold your hands, children, and protect you.


Shërbëtorët e Mi të shenjtë besnikë, të cilët qëndrojnë të vërtetë ndaj Fjalës Sime, do të ngrihen dhe do t’ju drejtojnë

e mërkurë, 04 mars 2015 21:12

Armageddonfalse doctrineto clergyphariseestactic of satanGreat TribulationCrucifictionatheismhumanizmto priestsChurch - the Body of Christgood as an evillove of enemiespersecution of Christianitycall to prayerfaithfulness to Truthdarkness in a worldrejection of Saviourto cardinalsheresyhatred of GodJesus always presentto solders of the Remnant Army the meaning of Crusade Prayers nullnull

Bija Ime e dashur, Zëri Im është mbytur ngashpirti I errësirës në një kohë kur njerëzimi ka më tepër nevojë për Mua.

Beteja shpirtërore është e ashpër dhe ështëduke u kryer nga Mbretëria Ime kundër forcave të liga. Por, shumë njerëz janë tëpavetëdijshëm ndaj këtij fakti sepse shpirti i lig është duke hedhur njëdoktrinë të re të rreme e cila, në sipërfaqe, do të duket të jetë e mirënjohur,e adhuruar, e mirëpritur dhe e pranuar nga ata që pohojnë se flasim FjalënTime, por që nuk është nga Unë.

I ligu është i kujdesshëm, dinak dhemashtrues dhe prandaj, kur agjentët e tij të paraqesin një metodë të re të Mësimevetë Mia, të jeni të sigurtë se ajo do të zbukurohet në një mënyrë admiruese qëdo të duket të jetë e drejtë. Fuqia e armiqve të Mi po e mbyt Besimin e njerëzvetë Mi dhe ata nuk e shikojnë se çfarë është duke u vënë para tyre.

Rrëmuja nuk vjen nga Unë. Fjala Ime është eqartë, Mësimet e Mia pakufi. Njerëzimi e ka përqafuar humanizmin dhe ateizminsi një zëvendësues për Mua. Unë jam shpërfillur dhe Fjala Ime pranohet vetëm nëdisa pjesë, ndërsa pjesët e tjera janë shtrëmbëruar për t’ju përshtaturnevojave të mëkatarëve të cilët duan t’i justifikojnë paudhësitë e tyre. Atamund ta tolerojnë herezinë mes tyre, por Unë e shoh gjithçka dhe Unë do t’igjykoj Kristjanët sipas mënyrës që ata e refuzojnë Fjalën Time dhe sipasveprave që ata mbështesin, të cilat janë kundër Meje.

Kristjanët shpejt janë duke u izoluar në botëdhe ata do të pësojnë mundim të madh për shkak të urrejtjes që egziston në botëkundër Meje. Unë Jam përbuzur nga ata që dikur më njihnin Mua, por që më kanërefuzuar Mua tani. Unë mezi tolerohem nga ata që e dinë se Kush Jam Unë, tëcilët i shpërfillin disa nga Mësimet e Mia sepse e Vërteta i vë në siklet.

Unë u refuzova nga shumë gjatë Kohës Sime nëtokë dhe në veçanti nga ata shpirtra krenarë të cilët drejtonin Tufën Time nëtempujt. Ata predikonin Fjalën e Zotit por nuk pëlqenin ta dëgjonin të Vërtetënnga Buzët e Mia, Mesia i Vërtetë.

Sot ka shërbëtorë të pabesë të Mitë të cilëtnuk arrijnë t’i përmbahen të Vërtetës. Shumë prej tyre nuk e pranojnë më FjalënTime të Shenjtë, e cila ashtu si ujrat e pranverës mbetet e pastër kristal. Atae kanë trazuar ujin, që buron nga Shpirti I Shenjtë dhe shpirtrat e pafajshëmdo ta pinë atë. E Vërteta do të shtrëmbërohet dhe shumë do të detyrohen ta gëlltisindoktrinën e errësirës, e cila do të ndriçoj shkëlqyeshëm, si një yll rrezatues.Kjo doktrinë e re fallco nuk do të ketë fare të bëj me Mua dhe vetëm ata qëbesojnë në Ungjillin e Shenjtë, dhe që refuzojnë të devijojnë prej saj, do tëgjejnë Jetën e Përjetshme.

Unë erdha për t’ju sjellë të Vërtetën për t’jushpëtuar dhe ju më kryqëzuat Mua që bëra këtë. Prapë, përmes Vdekjes Sime nëKryq, Unë e mposhta vdekjen. Gjithçka që Unë e bëra ishte për ju dhe gjithçka qëvjen nga Fitorja Ime mbi vdekjen është e juaja. Jeta e trupit bëhet e juaja kurju besoni tek Unë dhe shpirti juaj do të jetoj përherë. Më refuzoni Mua paraArdhjes Sime të Dytë dhe ju nuk do të jeni gati për të më pranuar Mua. Nëse mbështesnigënjeshtra, edhe pse tashmë e dini të Vërtetën e Fjalës Sime, ju do të bini nëdëshpërim. Dhe tani, Unë do të kryqëzohem edhe një herë dhe këtë herë do të ketëfare pak vajtim për Trupin Tim – Kishën Time – sepse ju do të më keni braktisurMua në kohën që Unë vij në Ditën e Madhe. Unë do të jem harruar, por mashtruesido të jetë admiruar; adhuruar dhe përshëndetur si një perandor, ndërsa Unë do tëhidhem në hendek dhe shkelem me këmbë.

Vetëm sipas Fuqisë së Shpirtit të Shenjtëndjekësit e Mi të vërtetë do të jenë në gjëndje t’i bëjnë ballë kësaj beteje përshpirtrat dhe Unë Jam duke ju dhënë çdo Hir për t’ju hapur sytë ndaj të Vërtetësdhe për t’ju ndaluar të pushtoheni nga mashtruesi.

Shërbëtorëte Mi të shenjtë besnikë, të cilët qëndrojnë të vërtetë ndaj Fjalës Sime, do tëngrihen dhe do t’ju drejtojnë në Udhën e të Vërtetës. Këta shërbëtorë të Mi tëshenjtë trima do të marrin Hire të jashtëzakonshme për t’i bërë Kristjanët tëmundur të shikojnë qartë, ndryshimin midis të drejtës dhe të gabuarës. Merrnizemër, të gjithë ju, dhe dijeni se këto Hire janë duke u hedhur tani mbi këtashërbëtorë të Mi, sepse pa udhëheqjen e tyre ju do ta keni të vështirë tëshpallni të Vërtetën.

Unë ju dua të gjithëve ju. Unë kurrë nuk do t’jubraktis. Unë ju sjell pranë Meje dhe ju bëj thirrje të recitoni Fushatën eLutjeve të Mia për të marrë Bekimet që janë të nevojshme për këtë udhëtim përparajush. Shpirti I Shenjtë qëndron mbi ju dhe do të mbusheni me çdo Dhuratë tëmundur për ta ruajtur përkushtimin tuaj ndaj Meje.

Më thërrisni Mua gjithmonë për t’ju ndihmuar,për t’ju dhënë kurajo, forcë dhe aftësinë për t’i trajtuar armiqtë tuaj medashuri dhe dhembshurinë që nevojitet nëse do të bëheni një dishepull i vërtetëi Imi. Megjithatë, duke i dashur armiqtë e Mi nuk do të thotë se ju pranoniherezinë. Unë gjithashtu kërkoj që ju të refuzoni të angazhoheni në ndonjë llojurrejtje në Emrin Tim të Shenjtë.

Shpalleni Fjalën Time. Nuk ka nevojë tambroni atë.Jezu Krishti juaj i dashur


Shpëtimtari dhe Shëlbyesi i gjithë Njerëzimit

Mesazhi origjinal në anglisht: