Trust in Me completely, for I love you too much to ever let you down.


Mos lejoni që gabimet njerëzore të Kishës Sime t'ju largojnë nga Unë

to atheistsfree willintelligencetactic of satansinJesus Saviouryoung generationlove to Godto apostatessins of the clergyto those who criticise sins of priestswhy God allows for evil in the world
2011-06-30 20:00

BijaIme fort e dashur, Unë buzëqesh këtë mbrëmje me gëzim në Zemrën Time, sepse mënë fund, të rinjtë po e dëgjojnë Fjalën Time përmes Internetit ashtu siç uparashikua.

Nëkëtë mënyrë më shumë njerëz do të munden t'i tregojnë botës se si të përgatitenpër Paralajmërimin. Zemra Ime shpërthen nga gëzimi kur Unë e shikoj dashurinëqë fëmijët e Mi kanë për Mua në çdo cep të Tokës. Dashuria Ime kurrë nuk vdes.Ata, ndjekësit e Mi të dashur, janë të mbushur me Dashurinë Time, të cilën endjejnë në zemrat e tyre. Tani ata mund t'ia tregojnë botës, përfshirë edhecinikëve, se sa shumë ata më nderojnë Mua duke e përlëvduar Lavdinë Time tek tëgjithë. Sepse ato krijesa të Mia të dashura dhe guximtare do t’i tërheqin tanidrejt të Vërtetës ata që më rezistojnë Mua në lidhje me faktin se përse ata nëradhë të parë janë mbi këtë Tokë.

Qielligëzon me ata që e shpallin hapur dashurinë e tyre për Mua në Internet. DashuriaIme për ta vërshon që hiret e Mia të bien mbi secilin prej tyre, duke u shtrirënga një cep i globit në tjetrin.

Unë tani vij për t'jushpëtuar përpara Ditës së Gjykimit

Kujtoninjë mësim, fëmijë. E Vërteta e Mësimeve të Mia kurrë nuk ka ndryshuar. Gabiminjerëzor, mëkatet e shërbëtorëve të Mi të shenjtë dhe të atyre që kanë abuzuarme të Vërtetën për t'ia përshtatur ambicieve të tyre mund ta kenë njollosurEmrin Tim, por ata kurrë nuk e ndryshuan se Kush Jam Unë. Unë Jam Shpëtimtari injerëzimit. Unë erdha herën e parë për t'ju shpëtuar për të lejuar faljen emëkatit. Unë tani vij përsëri për t'ju shpëtuar përpara Ditës së Gjykimit.

MeqenëseDashuria Ime është kaq e Fuqishme, ajo tani do të depërtojë nëpër botë me anëtë Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë për t'ju kthyer në mbështjelljen e DashurisëSime të butë. Ndjeni Dashurinë Time tani, fëmijë. Mos lejoni qëzhgënjimi juaj me dështimet njerëzore të Kishës Sime t'ju largojë nga Unë, JezuKrishti apo Ati Im i Përjetshëm.

Për ata që më kthyenMua shpinën për shkak të mëkateve të Kishës

Ështëpër shkak të mëkatit që ju u tunduat për ta bllokuar të Vërtetën. Atyreprej jush që fajësoni Kishën për mungesën e besimit tuaj tekUnë nuk po tregoheni të ndershëm me veten e tuaj, sepse nëse ju me të vërtetëmë doni Mua, ju nuk do të nxirrnit justifikime. Satani është kudo në botë tani,fëmijë, duke u përpjekur t'ju bindë, në çdo mundësi, se besimi juaj është ipavlefshëm, i parëndësishëm, se besimi juaj nuk do t'ju garantojë një vend nëQiell. Në disa raste ju besoni se Mëshira e Hyjit është e pafund dhe se ju mundtë shpëtoheni nëse bëni një jetë ku ju nuk i lëndoni të tjerët. Ju shpesh herëmë konfrontoni Mua kur ju më fajësoni Mua për ligësinë në botë. Kjoështë kur ju nevrikoseni me Mua dhe me Hyjin Atin e Përjetshëm. Si mundet Hyjitë rrijë dhe ta lejojë një ligësi të tillë që të shfaqet nëpër botë? Ku vrasja,përdhunimi, aborti, tortura, lakmia dhe varfëria ekzistojnë? Ju duhet tëndaloni tani dhe të më dëgjoni Mua.

Kujtohunise mëkati, i shkaktuar nga Satani, të cilin shumë njerëz sot nuk e besojnë seekziston, mund të infektojë secilin prej jush për arsye të Dhuratës që ju ështëdhënë nga Krijuesi juaj, Hyji Atë. Kjo Dhuratë e vullnetit të lirë iështë dhënë çdonjërit. Disa e përdorin këtë Dhuratë për punë të mira,ku ata tregojnë dashuri tek të gjithë, ndërsa të tjerët e abuzojnë atë për tëpërfituar ndaj të tjerëve. Kur Satani i tërheq ata, përmes vullnetit të tyre tëlirë të dobët, atëherë ata bëhen të aftë për të kryer ligësi të mëdha. Vullnetii lirë është i juaji, fëmijë. Kur ai njolloset përmes mëkatit, kjo çon nëtrazira nëpër botë. Hyji Atë nuk mund t'ju detyrojë që të ndaloni së bëri diçkanëse është e drejtë apo e gabuar, sepse Ai nuk do të ndërhyjë me vullnetin tuajtë lirë. Ai gjithmonë do t'ju inkurajojë që të luteni me qëllim që të merrnihiret që ju duhen për ta shmangur mëkatin. Do të jetë përmes vullnetit tuaj tëlirë që ju do të merrni një nga dy vendimet. Të ktheheni tek Hyji oseta lejoni veten që të josheni nga gënjeshtrat e Satanit, që do tamanipulojnë mendjen tuaj larg të Vërtetës.

Kujtojeni,Unë Jam e Vërteta. Satani nuk do që ju ta shikoni të Vërtetën. Ai do ta përdorëinteligjencën tuaj dhe do t'ju paraqesë argumente të sofistikuara për t'jujoshur. Ai madje mund t'ju bindë se diçka është e keqe kur ajo është e mirë.Prandaj kur ju besoni se është hipokrite që të ktheheni tek lutja për talavdëruar Hyjin Atë për shkak të mëkateve të Kishës, ju duhet ta dalloni këtëmashtrim për çfarë ai është, një tjetër mënyrë për t'ju inkurajuar që tëlargoheni nga Unë. E Vërteta. Tani, fëmijë, më tregoni Mua dashurinë tuaj dukeu ngritur dhe duke mbrojtur Emrin Tim në një botë mosbesuese.

Shumëshpejt ju do t'i inkurajoni të tjerët që t'i dëgjojnë pikëpamjet tuaja. Ashtusikurse ata që pohojnë se nuk besojnë tek Unë e thonë me zë të lartë se sashumë ata më urrejnë Mua, po ashtu ju duhet tani t'ia tregoni botës se më doniMua. Vetëm atëherë do të nxiten kthimet masive në besim nëpër botë. Mëlejoni Mua t'ju ngre lart tani që ju të mund t'i përgatisni fëmijët e Mi për tëhyrë në Parajsën Time të Re mbi Tokë. Mbajeni mend, vetëm ata që besojnë tekUnë dhe Ati Im i Përjetshëm mund të hyjnë në këtë Parajsë.

Shkonitani dhe m’i sillni Mua turmat.

Shpëtimtari juaj idashur

Jezu Krishti