I love you, My precious daughter. I rejoice in your heartfelt love for Me and My beloved Mother.


Mos e shkëpusni veten nga Unë. Nëse e bëni këtë, do të ketë vajtim të madh

e premte, 05 shtator 2014 18:45

Purgatoryask for salvationask for forgivenessCrusade Prayersdeatheternal lifeangelsJesus the only way of salvationnull

Bija Ime e dashur,le të bëhet e ditur se vdekja nuk ka aspak fuqi mbi ata që janë të Mitë, besimii të cilëve i ka mbrojtur ata deri në frumën e fundit. Këta shpirtra nuk kanëaspak frikë për vdekjen fizike sepse ata e dinë se Jeta e Përjetshme fillon nëatë kohë. Unë i pres shpirtra të tillë me krahë hapur dhe ata vrapojnë si fëmijëtë vegjël drejt Dritës së Dashurisë Sime. Unë i përqafoj ata dhe i marr nëMbretërinë Time, duke e pritur çdo shpirt të vetëm në praninë e Hierarkisë së Ëngjëjvedhe të gjithë shenjtorëve – atëherë gëzim i madh ndodh.

Unë i bashkoj atame familjet e tyre dhe ka shumë gëzim, dashuri dhe kënaqësi. Nuk ka më lotë.Nuk mbetet më asnjë kujtim i vuajtjeve, që ata duruan në tokë. Të gjitha shqetësimet,trishtimi dhe dëshpërimi janë fshirë dhe janë harruar, në çast. Vdekja hap derënpër ata që vdesin në gjëndje Hiri ndërsa jeta e re fillon. Për çdo shpirt që ështëi mirëpritur në Mbretërinë Time, ka nivele të ndryshme, dhe secili është sipasmeritës së tyre, e bazuar në Lavdinë, që ata i kanë dhënë Zotit.

Për shpirtrat që vdesin në një gjëndje mëkati, dijenise Unë Jam I Gjithë Mëshirshëm dhe, pas pastrimit të tyre, ata do të jenë tëmirëpritur në Mbretërinë Time.

Gjithmonëlutuni për shpirtra të tillë sepse ata nuk mund të luten për veten e tyre në atëfazë. Lutjet tuaja do të dëgjohen dhe Unë do t’i pres këta shpirtra me krahë tëhapur dhe miqësor. Është e rëndësishme që çdo fëmij i Zotit ta kuptoj një gjë tërëndësishme për jetën pas vdekjes. Ju duhet të më kërkoni Mua, Jezusin Tuaj, t’jufal ju; dështimet tuaja; dobësinë dhe paudhësitë tuaja, para se të vdisni,sepse do të jetë atëherë kur Mëshira Ime është më e madhe. Nëse ju nuk besoni në Zot, ju refuzoni Jetën e Përjetshme. Pa dashuri përZotin, dashuria nuk mund të jetë e juaja pas vdekjes. Unë Jam Dashuri dhepa Mua, ju nuk do të ndjeni asgjë veç dhimbje. Ndarja nga Zoti është për t’upatur frikë. Nëse ndjeheni të paqartë për Egzistencë Time, atëherë ju thjeshtduhet të më kërkoni Mua t’ju tregoj një shenjë të Dashurisë Sime, dhe Unë do tëpërgjigjem.

Mos e shkëpusniveten nga Unë. Nëse e bëni këtë, do të ketë vajtim të madh dhe ju kurrë nukmund të ngushëlloheni, sepse Unë nuk do të kem mundësinë t’ju ndihmoj. MbretëriaIme do t’ju japi Jetën e Përjetshme por ju duhet të më kërkoni Mua Ndihmën Timeduke recituar këtë lutje.

Fushatae Lutjes (165) Për Dhuratën e Jetës së Përjetshme

Jezus më ndihmo tëbesoj në Egzistencën Tënde.

Më jep një shenjë qëzemra ime të mund të përgjigjet ndaj Teje.

Mbushe shpirtin timtë zbrazët me Hirin që më duhet për ta hapur mëndjen dhe zemrën time ndajDashurisë Tënde.

Ki Mëshirë për mua,dhe pastroje shpirtin tim nga çdo keqbërje, që unë e kam kryer në jetën time.

Më fal që të kamrefuzuar Ty, por të lutem më mbush me dashurinë që më duhet, për t’u bërë ivlefshëm për Jetën e Përjetshme.

Më ndihmo të njohTy, ta shikoj Praninë Tënde tek njerëz të tjerë dhe më mbush me Hirin për tëdalluar Shenjën e Zotit

në çdo Dhuratë tëbukur që Ti i ke dhënë rracës njerëzore.

Më ndihmo të kuptojUdhët e Tua dhe më shpëto nga ndarja dhe dhimbja e errësirës që ndjej nëshpirtin tim. Amin.

Mos e lejonikrenarinë njerëzore, analizat intelektuale apo opinionet t’ju largojnë nga e Vërteta.Si një fëmij i Zotit ju jeni shumë të shtrenjë për Mua. Mos më lini Mua t’juhumbas. Ejani. Unë Jam Këtu. Unë Jam I Vërtetë. Më lejoni ta mbush shpirtintuaj me Praninë Time. Sa të ndodhi kjo, ju do ta keni të vështirë të më shpërfillniMua.

Unë ju dua të gjithëveju. Unë ju bekoj. Unë pres përgjigjen tuaj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: