But there is nothing to fear, for I love you all.


Shumë janë thirrur por pak janë zgjedhur për të qëndruar besnikë ndaj Meje

Jesus I trust in youhumilitybetrayal by the clergyguidance from Godstrive to be Holyspiritual envyto solders of the Remnant Army
2014-08-02 10:16

Bija Ime e dashur, ndjekja Ime në këtë, udhëtimin Tim final për të përmbushurBesëlidhjen e Atit Tim, mund të krahasohet me atë të një grupi alpinistësh që ingjiten një mali.Dijeni se ky është një mal i lartë, një terren i ashpër dhe i mbushur mepengesa, të cilat do të paraqesin probleme madje dhe për alpinistat më me përvojë,pasi do të paraqesi dredhira dhe kthesa të çuditshme dhe të papritura në çdonivel dhe përreth çdo kthese. Ata që besojnë në çfarë Unë them dhe që mëndjekin Mua, me një zemër të hapur dhe të dlirë, do ta kenë këtë udhëtim më tëlehtë se të tjerët. Megjithatë, shumë janë të sigurtë në fillim të këtij udhëtimise mund të ecin tepër shpejt dhe se mund të bëjnë hapa të mëdha në përpjekje përt’u ngjitur në majë. Këta janë njerëzit që do të bien më fortë dhe rënia e tyrenë fund do të jetë më e dhimbshme.

Të tjerët që nuk janë alpinista me përvojë, por qëndjekin udhëzime të qarta, të dhëna atyre nga Ai I Cili i udhëheq, në shumëraste do të arrijnë në majë të parët.

Besimi ityre, durimi dhe gadishmëria e tyre për të arritur majën, me çdo kusht, do t’jujapi atyre energji dhe entuziazëm të madh, që do t’i ruaj ata në ngjitjen e tyrenë majë. Ata që nuk ndalojnë rregullisht dhe të pijnë për të shuar etjen e tyredo të thahen dhe ata që harrojnë të marrin ushqim me vete do ta kenë tëpamundur ta ruajnë fuqinë.

Çdo hap i këtij udhëtimi përfaqëson sfida të reja,kthesa të rrezikshme dhe shkëmbinj pothuajse të pamundur për t’u kapërcyer.

Do të duhet një person shumë i fortë me mëndje dhetrup të shëndoshë për të qëndruar në vijë drejt ngjitjes në majë. Ata do të shpërqëndrohennga të tjerët të cilët e kanë humbur besimin në vetë aftësinë e tyre për tëgjetur udhën drejt malit dhe ata do të përpiqen vazhdimisht për t’i larguar atanga detyra e tyre.

Pastaj do të jenë tëtjerët, xhelozë për ata që ecin përpara me përpjekje të mëdha, të cilët do të përpiqenpër t’i penguar alpinistët duke ju vënë kurthe dhe pengesa të tjera para tyreme qëllim që t’i ngadalësojnë. Këta shpirtra të zhgënjyer dhe xhelozë do të bëjnëçfarë të munden për të ndaluar alpinistin e vendosur dhe të përkushtuar tëarrij në majë. Ata do të krijojnë gënjeshtra për t’u përpjekur dhe për t’ibindur ata në udhëtimin e tyre të ndalojnë – të largohen, nga frika e rreziqevetë mëdha, që mund të shtrihen përpara. Ata do t’ju thonë atyre se drejtuesi ialpinistëve nuk është i denjë t’i çoj ata në majë dhe për shkak të kësaj ata dotë jenë në rrezik të madh, nëse do të jenë kaq budallenj sa të vazhdojnë në atëqë ata thonë se është një udhëtim i rrezikshëm dhe i vështirë.

Dhe kështu do të vazhdoj, ky Udhëtim i Imi, deri në Ditën kur Unë do tëVij përsëri. Shumë janë thirrur, por pak janë zgjedhur, për të qëndruar besnikëndaj Meje. Disa janë thirrur dhe më ndjekin Mua. Pastaj ata më tradhëtojnëMua. Urrejtja e tyre për Mua është më e keqe nga të gjitha, sepse janë ata që mësollën Mua shpirtrat përgjatë këtij udhëtimi drejt Shpëtimit. Por kur ata i dorëzohentundimit të Satanit, që mbjell gënjeshtra të tmerrshme brënda shpirtrave tëtyre, do të jenë ata që do t’i largojnë shpirtrat nga Unë.

Vetëm ata me një shpirt të përulur, zemër të butë – paligësi, krenari dhe egoizëm, do të arrijnë me sukses në majën e malit.

Kur ajo ditë të ndodhi, ata që u larguan nga Unë dhe qëmë tradhëtuan Mua, nuk do të kenë se ku të shkojnë, sepse udha që çonte drejtkodrës nuk do të jetë më.

Jezusi juaj

Mesazhi në anglisht: