I love you, children. Now go and form the most powerful army in the world, the Army of Love, the Army of Salvation.


Ju mund të mbështesni vetëm të Vërtetën, sepse Unë Jam e Vërteta. Mohojeni të Vërtetën dhe ju më mohoni Mua

warning of the Hellfalse doctrineto clergyCrucifictionhumanizmChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religionfaithfulness to Truthbetrayal of Jesuscall to be faithfull to Jesusgates of Hell will not prevail in the Church
2014-06-30 23:50

Bija Ime e dashur, ju, ndjekësit e Mi të dashur, duhet ta dini se portate Ferrit kurrë nuk do të triumfojnë kundër Kishës Time, edhe pse shumë ngaKisha Ime në Tokë do të shtypet, ashtu si është parashikuar. Por, e Vërtetakurrë nuk mund të vdesi. Fjala Ime kurrë nuk do të shuhet as edhe Mësimet eMia nuk do të harrohen nga ata që me të vërtetë janë të bashkuar me Mua.

Vetëm ata që qëndrojnë besnikë ndaj Fjalës Sime mund të thonë se janëpjesë e Kishës Sime në Tokë. Ata që aprovojnë ndonjë formë të ndryshimit tëUngjillit të Shenjtë apo të përpunimit të Mësimeve të Mia nuk do të jenë më nëgjëndje të pohojnë se më shërbejnë Mua. Nëse një shërbëtor is shenjtë i Imiguxon të deklaroj një doktrinë të ndryshme nga ajo e dhënë njeriut nga apostujtdhe profetët e Mi, para Kohës Sime, ata do të dëbohen menjëherë.

Unë iparalajmëroj të gjithë ata që mbështesin gjithçka që duket të jetë e shenjtë –por që është e formuar nga krijimi dhe duart e njeriut – dhe që e pranojnë këtësi Timen, se Unë do t’ju flak tutje, sepse ju nuk do të jeni më në gjëndje taquani veten shërbëtorët e Mi. Dhe nëse ju i çoni shpirtrat në gabim, ndëshkimijuaj do të filloj në kohën tuaj dhe do të vazhdoj deri pas ndarjes suaj nga kjojetë.

Zemërimi Im është ipanjohur për ju, sepse ju akoma nuk e keni dëshmuar atë. Por dijeni këtë. Ju qëdo të më tradhëtoni e dini tashmë se kush jeni, sepse besimi juaj është dobësuarpothuajse. Shumë prej jush tashmë janë rrëzuar dhe dobësia juaj do të jetë rrënimijuaj. Ju do të më tradhëtoni Mua; do të më mohoni Mua dhe do të mbështesniarmiqtë e Mi, sepse do të jeni kaq të përfshirë në fenë e re – humanizminjofetar, që do të vij si një ujk i veshur si dele për t’ju pushtuar – sa Unë dotë harrohem. Ambicja dhe dëshira juaj për të kënaqur ata armiqtë e Mi, të cilëtdo të ngrihen në lartësi të mëdha, brënda niveleve të Kishës Sime – do t’juverboj ndaj të Vërtetës. Kjo do të jetë dhe shkaku i fundit tuaj dhe të gjithëata që ju do t’i çoni në gabim të rëndë.

Do tëjetë kur Kisha Ime t’i kthej Mësimet e Mia përmbys; përmbys dhe mbrapsht, që judo ta dini se koha ka ardhur për antikrishtin të zër vënd në qëndër.

Ata që e adhurojnë bishën dotë nënshkruajnë vetë dënimin e tyre të vdekjes dhe do të dorëzojnë vullnetin etyre të lirë, një Dhuratë e Shenjtë nga Zoti, tek armiqtë e Mi. Menjëherë satë betoheni ndaj kësaj doktrine të re të rreme, ju do të jeni fajtorë se më kryqëzoniMua dhe ndëshkimi juaj do të jetë i rëndë.

Përse, mund tëpyesni ju, do të ndëshkoheni për bindjen tuaj ndaj më të mëdhenjve? Përgjigja ështëe thjeshtë. Kur ju u betuat për të më shërbyer Mua, ju pranuat të mbështesni tëVërtetën. Kur ju e thyeni këtë betim, për shkak të bindjes suaj ndaj atyrearmiqve të Mi që do të vijnë, atëherë nuk jam Unë, Jezu Krishti, që ju i shërbeni.

Ju mund të mbështesnivetëm të Vërtetën, sepse Unë Jam e Vërteta. Mohojeni të Vërtetën dhe ju mëmohoni Mua. Kur ju më mohoni Mua, si një shërbëtor i Zotit, ju nuk do të jenimë të denjë të udhëzoni fëmijët e Zotit drejt Shpëtimit të tyre të Përjetshëm.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: