Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich.


Ja mogę być ich jedynym, prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, ale wielu z nich zignoruje Moje Ostrzeżenia

ArmagedonJa JestemOstrzeżeniedo niewierzących w te Orędzia
2013-10-18 12:38

Moja szczerze umiłowana córko, Moim największym smutkiem jest to, że ci, którzy Mnie najbardziej kochają, masowo odmówią słuchania Mojego Głosu, gdy teraz do nich wołam.

Ja mogę być ich jedynym, prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, ale wielu z nich zignoruje Moje Ostrzeżenia. Nawet ci, którzy słuchają Mojego Głosu zignorują Mnie i odrzucą Moje Słowa jako herezję. Oni nie rozpoznają czasów, w których żyją i uświadomią sobie Prawdę dopiero podczas Ostrzeżenia. Do tego czasu wielu z nich już Mnie będzie przeklinać i odsunie się tak daleko ode Mnie, że nie będę w stanie dotrzeć do ich serc i uratować ich dusz.

Nie lekceważcie nienawiści, z jaką diabeł odnosi się do Mnie. Okropnie zdradził Mojego Ojca, natomiast Mnie nienawidzi. Oznacza to, że nienawidzi Mojego Kościoła i ostateczna bitwa rozegra się właśnie między Moim Kościołem na Ziemi a demonami wysłanymi przez szatana. Ta bitwa się rozpoczęła i on już kradnie Moje ukochane dusze, z których wielu nie udało się zobaczyć, jak obrażają Boga.

Kiedy Moja Obecność wkrótce będzie odczuwalna wśród wszystkich, którzy Mnie kochają - bez względu na to, czy wierzą w te Orędzia czy nie - zaleję ich dusze wiedzą przez Moc Ducha Świętego. To jest Moja Obietnica dla świata. Nigdy was nie zostawię na pastwę potęgi zła, ponieważ tak bardzo was wszystkich kocham. Jesteście jakby jakimś Członem Mojego Ciała. Jesteście częścią Mojego Ciała. Jesteście Częścią Mnie.

Czy chcecie tego czy nie, pójdę za wami, aż do tego Wielkiego Dnia i będę walczył o ocalenie waszych dusz. Możecie odwrócić się ode Mnie, ale Ja was nie opuszczę, gdyż Ja Jestem cierpliwy. Moja Wytrwałość i Bóstwo są poza możliwością waszego poznania. Nigdy nie wolno wam zapomnieć o Mnie, waszym Jezusie, ponieważ Ja Jestem zawsze z wami, czekając, abyście do Mnie przyszli.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel Ludzkości

Jezus Chrystus