Kocham was jak nikt inny na tej ziemi. Nikt nie będzie ani nie może kochać was tak, jak Ja was kocham. Przez cały czas o tym pamiętajcie.


Przychodzę do was, aby zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę spełnić Jego Boską Wolę i wypełnić Przymierze

wtorek, 17 września 2013 20:45

przygotowanie na prześladowaniaArmagedonmodlitwa za bliźnicho tej Misjimasoneriapokonanie złaJezus Zbawicielemjeden światowy rząd (NWO)modlitwa o ochronęmodlitwa o ocalenie

Moja szczerze umiłowana córko, gdy stwierdzasz, że to Dzieło jest trudne i wahasz się przekazywać światu złe wiadomości, musisz zrozumieć, że jesteś tylko posłańcem. Jesteś narzędziem Najwyższego Świętego Boga i twoim obowiązkiem jest odpowiedzieć na Jego Wołanie. Twoje posłuszeństwo jest niezbędne i nie wolno ci obawiać się następstw, które mogą się przytrafić Tobie, jako prorokowi Pana.

Wszystkie przepowiedziane wydarzenia zostały ustanowione na początku i utworzone jako część Bożego Planu wypełnienia Przymierza, by w końcu zebrać Jego dzieci, aby mogły żyć w harmonii zgodnie z Jego Boską Wolą. Ostateczna bitwa między hierarchią Mojego Ojca i hierarchią złego ducha oznacza, że wiele osób, które nie osłonią się, zostaną opanowane przez grzech i zwrócą się przeciwko swoim braciom, którzy pozostają wierni Bogu.

Kiedy będzie się toczyć walka, wrogowie Boga dokonają wielu nikczemnych okrucieństw przeciw Jego ukochanym dzieciom. Ale, jak już mówiłem wam wcześniej, mogą posunąć się tylko do tego i nie dalej, ponieważ nie mają mocy, aby zniszczyć ludzkość, choć sądzą, że ją mają.

Niech was wszystkich pocieszy to, że Mój Ojciec będzie interweniował wobec niegodziwych działań tych, którzy chcą sprawować władzę nad wszystkimi narodami i zada On śmiertelny cios tym, którzy odważą się skrzywdzić Jego dzieci. Wiele biednych dusz będzie cierpiało podczas tych prześladowań, lecz Mój Ojciec jest zawsze miłosierny. Jego Moc jest niepodważalna. Jego Ręka jest Wszechmogąca. On może w każdym czasie odrzucić swoich wrogów. Ale zapowiedziane proroctwa, które muszą nastąpić przed Moim Powtórnym Przyjściem, są rzeczywistością. Będą się one spełniały w sposób, który może nie jest dla wszystkich oczywisty, ale wiedzcie o tym: Modlitwa jest bronią. Modlitwa zapewni wam zbroję, jakiej potrzebujecie, by pokonać złego ducha. Modlitwa osłabi wpływy wojny, cierpienia i wszelkiego rodzaju prześladowań wyrządzanych ludzkości przez wrogów Boga. Modlitwa uratuje was i wszystkich, za których się modlicie. Wasze modlitwy zniszczą zło i gdy nadejdzie Wielki Dzień zapłaczecie z radości, kiedy będziecie świadkami Nowej Generacji, tych miliardów ludzi, którzy zostali uratowani dzięki waszej odpowiedzi na Moje Wołanie.

Moje Orędzia przynoszą mieszaninę smutku, strachu i frustracji -jednak równocześnie dają one także nadzieję ponieważ wywołują wiele nawróceń. Plan Mojego Ojca nie jest znany większości z was. Potrzebujecie jedynie zrozumieć to: Jego Plan zniszczy wszystkich Jego wrogów. Pozwalając, aby odbyły się te wszystkie próby, On uwolni w końcu ludzkość z niewoli grzechu. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie spokojni. Gdyż wkrótce osiągniecie na wieczność radość, miłość i pokój.

Przychodzę tylko dlatego, że jesteśmy jednym - jedną Świętą Rodziną w Królestwie Bożym. Przychodzę do was, aby zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, by spełnić Jego Boską Wolę i wypełnić Przymierze. Przyszedłem, aby dać wam Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus