nigdy nie wolno wam zapominać, jacy szczególni jesteście w Oczach Boga, gdyż On kocha was bezwarunkowo.


Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju

środa, 10 kwietnia 2013 14:45

o tej Misjinawróceniewezwanie do rozprzestrzeniania Słowamodlitwy KrucjatyMaria tylko narzędziem

Moja ukochana córko, jak płomienie Ducha Świętego ogarniają pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie się rozprzestrzeniać powszechne nawrócenie. Święte Słowo Boże jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą owoce obfitości wszystkim duszom.

Z tych pierwszych posianych nasion wyrosło mnóstwo owoców, które obejmują każdy naród, łącznie z tymi pod panowaniem reżimu komunistycznego.

Moja córko, tak jak Moje Święte Słowo porywa umysły i dusze z każdego wyznania, tak przetnie Ono jak miecz te narody, które odwracają się ode Mnie, waszego ukochanego Ojca. Tak więc, gdy wzrasta przeciwko wam nienawiść, wiedzcie, że Moje Święte Słowo, które ratuje dusze, osiąga swój cel.

Ty, Mój posłańcu, jesteś tylko narzędziem. W tej Misji nie chodzi o Ciebie. Nie jest ona dla oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, choć Mnie to cieszy. Ty, Moja córko, jako ostateczny posłaniec, musisz tylko przekazać światu Orędzia, które są tobie dawane dla dobra ludzkości. Twoje zdanie i Twoje rady dla innych nie mają znaczenia i nie masz prawa dzielić się z innymi jakimikolwiek ludzkimi poglądami.

Kiedy Głos Boga dociera do serc ludzi, potęguje się w wielu duszach. To jest Moja Dobroć, jako Kochającego Ojca całej ludzkości, która pozwala na tak wielkie Błogosławieństwa.

Tak, jak przepowiedziano, wielkie cuda uwidocznią się przez tych, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego, dzięki tej Misji. Błogosławię wszystkich, którzy rozsiewają i rozprzestrzeniają Moje Orędzia, gdyż ich wysiłki sprawią, że Moje Słowo jak mgła pokryje ziemię.

Tym, którzy czekają na dar nawrócenia - tym Moim biednym, pustym duszom - mówię wam teraz: Ja, wasz Kochający Ojciec, obiecuję wam, że przytulę was i otworzę wasze serca, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę:

Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju

"Drogi Ojcze, to ja, twoje zagubione dziecko, tak bardzo ślepe i zdezorientowane, że

bez Twojej pomocy, Twojej Miłości, jestem niczym.

Uratuj mnie przez Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i daj mi

Klucz do Nowego Raju na ziemi. Amen."

Dzieci, będę wam Błogosławił i was ochraniał. Jesteście Moje - wszystkie. Gdy tęsknię za wami i płaczę za tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, użyję Mojej Wszechmogącej Siły, aby odblokować wasze zatwardziałe serca, abym mógł pozostawić wam dziedzictwo, które stworzyłem z miłością.

Moja Interwencja, poprzez ujawnienie wam wydarzeń, jakie mają przyjść, pomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy realizują się one na waszych oczach, będę czekał na wasze przyjście do Mnie z miłością i zaufaniem w swoich duszach.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy