nigdy nie wolno wam zapominać, jacy szczególni jesteście w Oczach Boga, gdyż On kocha was bezwarunkowo.


Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi

poniedziałek, 17 września 2012 19:15

Armia Resztymoc modlitwyantychrystnawróceniemodlitwy KrucjatyprotestantyzmWielka Brytania

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę odkryć wam cud, który zaplanowałem.

Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi, Moje Nauczanie i Prawdę.

Tak długo ten Chrześcijański kraj dostosowuje i zmienia Prawo Boga tak, aby odpowiadało ich dumnym sposobom postępowania.

Kiedyś był to wspaniały Chrześcijański kraj, ale przez wieki jego mieszkańcy grzeszyli przeciwko Prawom Boga, i przekonywali samych siebie, że podążają za Prawami ustanowionymi przez Mój Kościół na ziemi.

Lincoln Cathedral, England

Modlitwy wiernych spośród nich i miłość oraz wierność okazywana przez przywódców Chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii, w obliczu przeciwności, przyprowadziły ich bliżej Mojego Najświętszego Serca.

Ten kraj zostanie nawrócony, a Prawda uratuje miliony.

Antychryst i jego liczni zwolennicy wpływają na wielu ludzi u władzy w tym kraju, ale oni nie ukradną dzieci Bożych.

Moi wyznawcy zjednoczą się poprzez wszystkie Kościoły w całej Wielkiej Brytanii, a ja obejmę ich Moimi Świętymi Ramionami.

Staną się potężną siłą w Mojej armii, a plan ich zjednoczenia się rozpoczął.

Oto szczególna modlitwa Krucjaty dla dzieci Bożych w Wielkiej Brytanii

Modlitwa Krucjaty (77) Za Wielką Brytanię

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże, Stwórco człowieka, proszę wysłuchaj mojej modlitwy.

Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię ze szponów zła i dyktatury.

Proszę, abyś zjednoczył wszystkich nas, ze wszystkich religii, wierzeń i kolorów skóry jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

Daj nam siłę zjednoczyć się na przekór wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym po to, aby zakazać Twojego Nauczania.

Daj nam siłę i odwagę, aby nigdy Cię nie opuścić i pomóc uratować wszystkie Twoje dzieci poprzez nasze modlitwy.

Doprowadź wszystkich naszych braci i nasze siostry do jedności, aby oddać hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam życia wiecznego i wejścia do Twojego Raju. Amen.

Dzieci Wielkiej Brytanii, pamiętajcie, że nawrócenie, które wkrótce ogarnie wasz kraj, przyniesie wam wielkie łaski.

Wtedy pomożecie prowadzić Moją armię wraz z innymi narodami do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus