Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


Maryja Panna: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowały miesiąc sierpień za zbawienie dusz

Boża Karamodlitwamiesiąc sierpieńPieczęć Boga Żywego
2012-08-01 16:45

Moje dziecko, jest dużo zmian w świecie, świadkami których właśnie macie się stać, wiele z nich zostało wam już ujawnionych w przeszłości.

Będzie wiele zniszczeń, wiele niepokojów i kar, które nadejdą z powodu grzechu ludzkości.

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowały miesiąc sierpień za zbawienie dusz.

Oto co macie robić. Iść codziennie na Mszę i przyjmować Komunię Świętą.

A także każdego dnia o godzinie 15 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ci, którzy mogą, powinni pościć jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą w szoku, gdy te zmiany nadejdą, ale nigdy nie wolno się bać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni nauczaniu Jego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę, trzymajcie Pieczęć Boga Żywego blisko siebie w swoich domach w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż wiele się ujawni.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi jest bezczeszczone i będzie strasznie cierpiało.

Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już w toku, ale wkrótce upadną.

Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz widoczne w postaci katastrof ekologicznych, gdy Ręka Mojego Ojca spadnie karząc te narody, których grzeszne prawa nie będą dużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć w trakcie tych wydarzeń.

Poświęćcie ten miesiąc na modlitwy za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi lub podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia.

Moje serce jest splecione z wami dzieci, razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze.

Modląc się o zbawienie dusz wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia