Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.


Modlitwa o unikni?cie grzechu pychy


2011-12-03 19:40

O mój Jezu, pomó? mi unikn?? grzechu pychy, gdy wypowiadam si? w Twoje Imi?.

Przebacz mi, je?li kiedykolwiek umniejszy?em kogo? w Twoje ?wi?te Imi?.

Pomó? mi s?ucha?, Jezu, gdy rozbrzmiewa Twój G?os, i nape?nij mnie Swoim Duchem ?wi?tym, abym móg? rozpozna? Prawd? Twojego S?owa, kiedy wo?asz do ludzko?ci.

Amen.