Powiedz im, że kocham każdego i nie odrzucam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężkie są jego grzechy.


Modlitwa Krucjaty 7 - Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

modlitwy Krucjatyciemność duszy
2011-11-22 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje przybycie dla ratowania ludzkości, raz jeszcze przed Sądem Ostatecznym, jest tak blisko. Moja radość miesza się z głębokim cierpieniem z powodu tych dusz, które odrzucą Moje Miłosierdzie.

Ty, Moja córko, musisz walczyć wraz z Moją Armią tych umiłowanych dzieci Krzyża, aby ratować te dusze. To jest Modlitwa, którą muszą odmawiać, by błagać o Miłosierdzie dla dusz w ciemności.

Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom o ciemnych duszach, którzy odrzucą Światło Twojego Miłosierdzia.

Przebacz im, Jezu, błagam Cię, abyś wybawił ich od grzechów, z których, jak sami to widzą, tak trudno im się uwolnić.

Napełnij ich serca Promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.

Amen.

Wasz umiłowany Jezus