Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham.


Modlitwa Krucjaty 5 - Chwała Bogu Najwyższemu

modlitwy Krucjaty
2011-11-21 19:00

Moja córko, świat musi ofiarować tę szczególną Modlitwę w uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu Ojcu za Miłosierdzie, którym obdarza cały świat.

O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.

Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.

Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym poddaniu.

Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

Amen.

Wasz Jezus