Nie jestem waszym wrogiem - kocham was i pragnę was z tęsknotą, jakiej nie jesteście w stanie zrozumieć.


Modlitwa Krucjaty 2 - Modlitwa za światowych przywódców

modlitwy Krucjatyświatowi przywódcy
2011-11-18 21:00

Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj polecam Moim wyznawcom, by odmawiali tę Modlitwę dla ratowania tych biednych dzieci, które są dręczone przez przywódców swoich krajów, którzy z kolei są pod rozkazami globalnych sił, nie od Boga.

Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, byś chronił Twoje dzieci przed prześladowaniami, które są potajemnie planowane przez światowe siły wobec niewinnych narodów.

Modlę się o przebaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tego udręczenia, by mogły zwrócić się do Ciebie z pokornymi i skruszonymi sercami.

Proszę, daj Twoim dręczonym dzieciom siłę do wytrzymania takich cierpień na przebłaganie za grzechy świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.