Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.


Bądźcie przygotowani w każdej chwili

ratunek w modlitwiewiara na świeciemłode pokolenie
2011-08-01 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, w końcu jesteś prawdziwie zjednoczona ze Mną. Zobaczysz teraz, dlaczego jest pilna potrzeba dopomóc ludziom otworzyć oczy, aby się mogli nawrócić, by wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Tak wielu ludzi teraz drwi ze Mnie. Kiedy wierni wypowiadają Moje Imię w sposób pełen czci, też się z nich drwi, są wyszydzani i wyśmiewani. Są i tacy, którzy się denerwują, gdy poddaje się ich próbie w Moje Imię. Są także tacy, którzy nie tylko się Mnie wyrzekają, lecz również Mnie nienawidzą. Nigdy wcześniej nie było na świecie tak wielu ludzi, którzy odwrócili się od wiary.

Tak wiele dusz decyduje się odrzucić myśl, że Ja lub Mój Ojciec Przedwieczny istniejemy. Myślą, że nie jest istotne, czy wierzą, czy nie, i jest to bez znaczenia w ich życiu. Wielu z tych obojętnych w wierze zwyczajnie odrzuca Moje Nauczanie, podczas gdy nieszczerze formalnie opowiadają się za nim. Wierzą, że później w życiu będą mieli mnóstwo czasu, by przeznaczyć go na swoją wiarę tyle, ile będą potrzebowali. Jest to szczególnie wyraźne w młodszym pokoleniu, które myśli, że wiara nie jest czymś, czym potrzebują się już zajmować. Wierzą, że mają tak wiele lat przed sobą na to, by oddać cześć Mnie, ich umiłowanemu Zbawicielowi, i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. To dlatego starsi ludzie w późniejszym okresie życia starają się rozpalić na nowo swoją wiarę, kiedy zaczynają myśleć o tym, co będzie potem.

Tym, czego człowiekowi nie udaje się pojąć, jest to, że może umrzeć w każdej chwili, w każdym czasie, w każdym wieku - od urodzenia aż do starości. To nie ma znaczenia. Trzeba nieustannie być gotowym.

Błagam wszystkich wiernych, aby modlili się o rozeznanie, by wszędzie pouczać młodych ludzi o naglącej potrzebie otwarcia oczu na Miłość, jaką Ja i Mój Ojciec Przedwieczny mamy do każdego z nich. Pomóżcie im otworzyć oczy na obietnicę Raju. Jest to teraz wasz obowiązek wobec Mnie, abym nie utracił Moich młodszych dzieci poprzez kłamstwa, które szatan rozpowszechnia dzisiaj na świecie.

Pomóżcie Mi zbawić tych wszystkich, którzy są przekonani, że mają jeszcze wiele czasu, by zwrócić uwagę na swoje dusze w przygotowaniach na Nowy Raj na ziemi, który się przybliża i który stanie się rzeczywistością w mgnieniu oka, kiedy większość z was najmniej będzie się tego spodziewać.

Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel

Jezus Chrystus