Kocham każdego z was. Nigdy nie mógłbym być okrutny, niedobry, złośliwy, czy obrazić lub zranić jakiegokolwiek dziecka Bożego.


Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie

środa, 14 stycznia 2015 14:40

Jezu ufam Tobienienawiśćpokój duszymiłość do Bogawezwanie do modlitwyBóg i Jego dziecimiłość dziecka

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dziecko kochających rodziców odczuwa miłość, będzie się ono wychowywało w głębokim poczuciu bezpieczeństwa i więzi rodzinnej.

Miłość między dzieckiem - które ma szczęście posiadać kochających rodziców - a rodziną, wyrasta z wrodzonego poczucia zaufania. To zaufanie jest całkowite. To samo dotyczy każdej żyjącej duszy, która bezwarunkowo Mnie kocha. Moja Miłość do nich jest niezachwiana. Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie. Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.

Miłujcie Mnie, a odczujecie pokój. Pokochajcie Mnie, a pokochacie tych wszystkich, którzy są dziećmi Boga. Ta miłość jest rzeczą naturalną. Bez niej nie możecie się spełnić.

Kiedy Ja Jestem w was, widzicie świat tak jak Ja, w całej jego wspaniałości, ale również z jego niedoskonałościami. Gdy będziecie świadkami nienawiści w jakiejkolwiek formie, rozpoznacie przeszkody, które stoją przed ludzkością i poczujecie się nieszczęśliwi, ponieważ nienawiść jest przeciwieństwem miłości.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość do Boga pozostawała żywą w świecie, gdyż bez niej będziecie czuli się przygnębieni i osamotnieni.

Miłujcie Mnie tak, jak ja miłuję wszystkie dzieci Boże, a wyleję na was wielkie Łaski i będziecie mogli pokonać zło we wszystkich jego postaciach.

Wasz umiłowany Jezus