Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku Mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę.


Nie dopuśćcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode Mnie

do ateistówwolna wolainteligencjataktyka szatanagrzechJezus Zbawicielemmłode pokoleniemiłość do Bogado apostatówgrzechy duchowieństwado krytykujących grzechy kapłaństwadlaczego Bóg pozwala na zło na świecie
2011-06-30 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, uśmiecham się tego wieczoru z radością w Sercu, bo w końcu młodsi ludzie słyszą Moje Słowo za pośrednictwem Internetu, jak zostało przepowiedziane.

W ten sposób więcej osób będzie w stanie powiedzieć światu, jak przygotować się na Ostrzeżenie. Moje Serce rozpiera radość, kiedy widzę miłość, jaką Moje dzieci mają dla Mnie w każdym zakątku ziemi. Moja Miłość nigdy nie umiera. Moi umiłowani wyznawcy są pełni Mojej Miłości, którą czują w swoich sercach. Teraz mogą powiedzieć światu, w tym cynikom, jak bardzo Mnie czczą, wysławiając wobec wszystkich Moją Chwałę. Te Moje odważne i kochające stworzenia będą teraz przyciągać tych, którzy odrzucają Mnie i prawdę o tym, co jest w ogóle początkową przyczyną ich pobytu na tej ziemi.

Niebo raduje się z tych, którzy otwarcie głoszą w Internecie swoją miłość do Mnie. Moja Miłość do nich wzbiera, tak że Moje Łaski zostaną wylane na każdego z nich, rozciągając się od krańca do krańca ziemi.

Przyjdę teraz ratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu

Pamiętajcie o jednej lekcji, dzieci. Prawda Mojego Nauczania nigdy się nie zmienia. Ludzki błąd, grzechy Moich wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie na potrzeby swoich własnych ambicji, mogły zabrudzić Moje Imię, ale nigdy nie zmieniły tego, Kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Za pierwszym razem przyszedłem was zbawić, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przychodzę powtórnie, by ratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.

Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, będzie przenikać teraz cały świat przez Moc Ducha Świętego, aby przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, dzieci. Nie pozwólcie, by wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie, Jezusa Chrystusa, lub Mojego Ojca Przedwiecznego.

Do tych, którzy odwrócili się ode Mnie ze względu na grzechy Kościoła

To właśnie z powodu grzechu byliście skłonni do blokowania prawdy. Ci z was, którzy winią Kościół za brak wiary we Mnie, nie są uczciwi wobec siebie, bo jeśli kochalibyście Mnie naprawdę, nie szukalibyście wymówek. Szatan jest teraz wszędzie na świecie, dzieci, i stara się przekonać was przy każdej okazji, że wasza wiara nie ma znaczenia, nie jest ważna, że wasza wiara nie zagwarantuje wam miejsca w Niebie. W niektórych przypadkach uważacie, że ponieważ Boże Miłosierdzie jest nieskończone, możecie być zbawieni, jeśli tylko wasze życie nie powoduje szkody u innych. Bardzo często kwestionujecie Mnie, gdy winicie Mnie za zło na świecie. Jest tak, gdy gniewacie się na Mnie i Boga Ojca Przedwiecznego. Jak Bóg może stać z boku i pozwolić na takie zło, które objawia się na świecie, w którym istnieją morderstwo, gwałt, aborcja, tortury, chciwość i ubóstwo? Musicie zatrzymać się teraz i Mnie wysłuchać.

Pamiętajcie, że grzech, spowodowany przez szatana, który jak większość ludzi dziś sądzi, nie istnieje, może zaatakować każdego z was z powodu Daru, który został wam dany przez waszego Stwórcę, Boga Ojca. Ten Dar wolnej woli został dany każdemu. Niektórzy używają tego Daru dla dobrych czynów, przez co okazują wszystkim miłość, podczas gdy inni sprzeniewierzają się mu dla wykorzystywania innych. Gdy szatan przyciągnie ich przez ich słabą wolną wolę, stają się w następstwie zdolni do popełnienia wielkich zbrodni. Wolna wola należy do was, dzieci. Kiedy ulega zanieczyszczeniu przez grzech, skutkuje spustoszeniem świata. Bóg Ojciec nie może zmusić was do zaprzestania robienia czegoś bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe, bo nie zakłóci waszej wolnej woli. On zawsze zachęci was do modlitwy w celu uzyskania Łask potrzebnych dla unikania grzechu. Poprzez waszą wolną wolę podejmiecie jedną z dwóch decyzji. Nawrócicie się do Boga lub pozwolicie się zwieść kłamstwom szatana, który odwiedzie wasze umysły od prawdy.

Pamiętajcie, Ja Jestem Prawdą. Szatan nie chce, abyście ujrzeli Prawdę. Będzie używał waszej inteligencji i przedkładał wyrafinowane argumenty, aby was zwieść. Może was nawet przekonać, że coś jest złe, choć jest to dobre. Jeśli więc uważacie, że z powodu grzechów Kościoła hipokryzją jest modlić się dla chwały Boga Ojca, musicie zobaczyć to oszustwo takim, jakim ono jest - innym sposobem zachęcenia was do odwrócenia się ode Mnie, od Prawdy. Dzieci, pokażcie Mi teraz waszą miłość, powstając i broniąc Mojego Imienia wobec niewierzącego świata.

Już wkrótce zachęcicie innych, by wysłuchali waszych poglądów. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że nie wierzą we Mnie, krzycząc głośno, że bardzo Mnie nienawidzą, musicie teraz powiedzieć światu, że Mnie kochacie. Tylko wtedy na świecie nastąpi masowe nawrócenie. Pozwólcie Mi podźwignąć was teraz, byście mogli przygotowywać Moje dzieci do wejścia do Mojego Nowego Raju na ziemi. Pamiętajcie, tylko ci, którzy wierzą we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, mogą wejść do tego Raju.

Idźcie teraz i przyprowadźcie do Mnie rzesze.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus