Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


Matka Zbawienia: Mój Syn polecił mi przynieść światu to ważne Orędzie

ratunek w modlitwiemodlitwy Krucjatyradujcie się
2013-12-28 23:50

Moje dziecko, mój Syn polecił mi przynieść światu to ważne Orędzie. On pragnie, aby wszyscy mający rodziny i przyjaciół, którzy odrzucają Boga i zapierają się mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, koniecznie dowiedzieli się, że obsypie On ich swoimi Łaskami, gdy będziecie odmawiali za nich tę szczególną Modlitwę Krucjaty. Kiedy będziecie odmawiali tę modlitwę, On okaże każdemu z nich wielkie Współczucie i odkupi ich oraz odciągnie znad krawędzi rozpaczy.

Modlitwa Krucjaty (131) Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.

Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców Życia Wiecznego.

Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna, aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.

Dzięki tej Misji mój Syn wyleje nadzwyczajne łaski na dusze, które potrzebują Jego Miłosierdzia. On zawsze będzie hojny, gdy dusze będą żyły zgodnie z Jego Świętym Słowem i przyjmą Go do swoich serc.

Idźcie naprzód i cieszcie się, bo jest to jeden z najbardziej niezwykłych Darów, jakie dał On wszystkim, którzy odpowiedzieli na to wezwanie z Nieba.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia