Never lose hope, children. Believe Me when I tell you that I love you. I bring you this Gift out of this Love.


Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar toch zullen velen van hen Mijn waarschuwingen negeren

ArmageddonI Amthe Warningto those who do not believe in the Messages
2013-10-18 12:38

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn grootste verdriet is dat diegenen die het meeste van Mij houden, massaal zullen weigeren om naar Mijn stem te luisteren, nu Ik tot hen roep.

Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar toch zullen velen van hen Mijn waarschuwingen negeren. Zelfs diegenen die Mijn stem horen, zullen Mij negeren en Mijn woorden afdoen als ketterij. Zij zullen de tijd waarin zij leven niet herkennen en zullen de waarheid pas beseffen tijdens de Waarschuwing. Tegen die tijd zullen velen van hen Mij vervloekt en zich zover van Mij verwijderd hebben, dat Ik niet in staat zal zijn hun hart te bereiken of hun ziel te redden.

Onderschat de haat niet die de duivel voor Mij heeft! Mijn Vader verraadde hij schromelijk, maar Mij verafschuwt hij. Dat brengt met zich mee dat hij Mijn Kerk haat, en het zal tussen Mijn Kerk op aarde en de door Satan gestuurde demonen zijn, dat de beslissende strijd zal plaatsvinden. Deze strijd heeft een aanvang genomen en heeft Mijn geliefde zielen, van wie er velen niet inzagen hoe zij God beledigen, al weggekaapt.

Wanneer Mijn aanwezigheid weldra gevoeld wordt onder al diegenen die van Mij houden – ongeacht of ze al dan niet in deze boodschappen geloven – zal Ik door de kracht van de Heilige Geest hun ziel met kennis overstelpen. Dat is Mijn belofte aan de wereld. Ik zal jullie nooit aan de macht van het kwaad overleveren omdat Ik zoveel van jullie allen houdt. Jullie zijn als ledematen van Mijn Lichaam. Jullie maken deel uit van Mijn Lichaam. Jullie zijn een deel van Mij.

Of jullie Mij nu willen of niet, Ik zal jullie volgen tot op de Grote Dag en Ik zal strijden om jullie ziel te redden. Jullie kunnen Mij de rug toekeren, maar Ik zal jullie nooit verlaten want Ik Ben geduldig. Mijn volharding en goddelijkheid gaan jullie verstand te boven. Jullie mogen Mij, jullie Jezus, nooit vergeten want Ik Ben altijd bij jullie, wachtend tot jullie naar Mij komen.

Jullie geliefde Redder

Verlosser van de mensheid

Jezus Christus