Remember, children, I Am your Saviour. I love you all in a way that is beyond your comprehension. Await My arrival with love and calmness.


Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

dinsdag, 17 september 2013 20:45

preparition to persecutionArmageddonprayer for neighboursabout this Missionmasonryto defeat evilJesus SaviourOne World Govermentprayer for protectionprayer for salvation

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God, de Allerhoogste, en het is je plicht om aan Gods oproep gehoor te geven. Jouw gehoorzaamheid is essentieel en je mag niet bang zijn voor de weerslagen die jou, als profeet van de Heer, zullen treffen.

Alle voorzegde gebeurtenissen werden in het begin vastgelegd en maken deel uit van Gods plan om het Verbond, om Zijn kinderen uiteindelijk te verzamelen, te voltooien zodat zij naar Zijn Goddelijke Wil in harmonie kunnen leven. De beslissende strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de Boze brengt met zich mee dat veel mensen, die zich hieraan blootstellen, door de zonde aangetast zullen raken en zich tegen hun broeders, die God trouw blijven, zullen keren.

Wanneer de strijd gestreden wordt, zullen er door de vijanden van God veel goddeloze wreedheden op Zijn geliefde kinderen uitgevoerd worden. Maar, zoals Ik jullie al eerder gezegd heb, kunnen zij niet verder gaan omdat zij de macht  niet bezitten om de mensheid te vernietigen, ook al menen zij van wel.

Troost jullie, jullie allemaal, want Mijn Vader zal tussenkomen in de goddeloze acties van diegenen die alle naties willen controleren, en Hij zal hen doodslaan – diegenen die het wagen Zijn kinderen te kwetsen. Veel arme zielen zullen tijdens deze vervolgingen lijden, maar Mijn Vader is steeds barmhartig. Aan Zijn macht kan niet geraakt worden. Zijn hand is almachtig. Hij kan Zijn vijanden te allen tijde verwerpen. Maar de voorzegde profetieën, en die moeten voor Mijn Tweede Komst plaatsvinden, zijn een realiteit. Deze zullen zich ontvouwen op een manier die wellicht niet voor iedereen van jullie duidelijk is, maar weet dit. Het gebed is jullie wapen. Het gebed zal jullie uitrusten met de wapenrusting die jullie nodig hebben om de Boze te verslaan. Het gebed zal de impact van oorlog, lijden en elke vorm van vervolging - door de vijanden van God aan het menselijk ras opgelegd - afzwakken. Het gebed zal jullie, en al diegenen voor wie jullie bidden, redden. Jullie gebeden zullen het kwaad vernietigen, en wanneer de Grote Dag aanbreekt, zullen jullie tranen van vreugde huilen bij het aanschouwen van de nieuwe generatie, de miljarden mensen die door jullie antwoord op Mijn oproep gered werden.

Hoewel Mijn boodschappen een mengeling van droefheid, angst en frustratie meebrengen, brengen deze ook hoop omdat ze veel bekering teweegbrengen. Het plan van Mijn Vader is de meesten van jullie onbekend. Dit is wat jullie moeten begrijpen: Zijn plan zal al Zijn vijanden vermorzelen. Door toe te staan dat al deze beproevingen plaatsvinden, zal Hij het menselijk ras ten slotte bevrijden uit haar slavernij aan de zonde. Wees geduldig! Wees kalm! Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede jullie eindelijk voor eeuwig toebehoren.

Ik kom juist omdat we solidair zijn – één heilige familie in het Koninkrijk van God. Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien. Ik kom om jullie de waarheid te brengen.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus