I love you with a tearing Compassion in My whole Being. I strive to save you, so you can be taken into the new and wonderful Era of Peace that awaits you on this Earth.


Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag, 31 juli 2013 16:56

schismfalse doctrinetactic of satanthe False ProphetAntichristJesus Saviouracceptance of sinsatanismoccult ritualsocult symbolsreferendumOne World Religiondestruction of sacramentstactic of antichristprayer for protection

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken. Bijgevolg vermengt hij waarheid met leugens om verwarring te scheppen. Dit is zijn favoriete manier om zielen te misleiden. Hij zou nooit de waarheid willen vertellen, door toe te laten dat anderen zien hoe hij werkelijk is, maar omdat hij hoogmoedig is, zullen zijn arrogantie en zijn haat voor Mij er altijd doorsijpelen. Diegenen, wier ogen open zijn, zullen de beledigingen, die Mij in het gezicht en voor Mijn altaren geworpen worden, onmiddellijk herkennen.

Denk eraan dat Satan trots, arrogant, opschepperig en zeer, zeer sluw is. Wanneer hij in zielen aanwezig is, heeft hij een zelfvertrouwen dat voortkomt uit hoogmoed en arrogantie, en verkeert hij in de overtuiging dat hij boven God staat. Hij zal altijd tekens geven, die God beledigen, maar enkel diegenen die weten waarnaar zij moeten kijken, zullen deze zien. Diegenen die Satan vereren, en die veel van hun tijd doorbrengen in groeperingen die rituelen organiseren om hem te huldigen, zullen verrukt zijn deze tekens te zien. Allen die hun ziel aan Satan verkocht hebben, zullen door middel van dergelijke tekens communiceren, als een arrogant en opstandig gebaar dat tegen Mij, Jezus Christus, gericht is.

Diegenen die jullie in Mijn naam misleiden, zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden. Er zal aan iedereen gevraagd worden om nieuwe praktijken goed te keuren, die op twee dingen neerkomen. Het eerste is om Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie uit te wissen. Het tweede is om de zonde te vergoelijken, door mensen aan te zetten begrip te tonen voor de mensenrechten van diegenen die niet in Jezus Christus geloven.

Dit referendum zal vervalst worden en leugens zullen als de waarheid voorgesteld worden. Wanneer de nieuwe ene-wereldreligie geïntroduceerd wordt, zal Mijn Kerk op aarde – de ware Kerk – onderduiken om Mij eer te bewijzen.

Ik Ben het doelwit van het Beest. Ik Ben het die hij wil kwetsen. Hij weet dat hij Mij niet kan vernietigen, dus zal hij in plaats daarvan proberen om het menselijk ras, dat hij elke seconde vervloekt, te vernietigen. Zijn dienaren zullen het niet alleen maar houden bij het beledigen van Mijn Tegenwoordigheid in de tabernakels van de wereld. Zij zullen er geen genoegen mee nemen om enkel de Sacramenten te vernietigen, zodat zij tegen Mij kunnen lasteren. Zij zullen pas tevreden zijn wanneer zij, door de allergrootste godslastering in het leven te roepen, zielen stelen. Dat zal gebeuren wanneer zij Mijn Eerste Komst herscheppen door de indruk te wekken dat Johannes de Doper gezonden werd. Die man, die zal zeggen dat hij de profeet van de Heer is, zal liegen en veel opzien baren wanneer hij verklaart dat de Antichrist Mij, Jezus Christus, is.

De Antichrist zal, door de kracht van Satan, beweren Mij, Jezus Christus te zijn. Wee de zielen die hem met open armen ontvangen, want zij zullen tegenover hem machteloos staan! Laat toe dat deze twee jullie in hun vacuüm van leugens zuigen, en jullie zullen zo ver van Mij verwijderd worden, dat jullie slechts door het ingrijpen van Mijn Vader naar Mijn grote barmhartigheid gebracht kunnen worden!

Wanneer er in de toekomst iemand komt opzetten en beweert Mij, Jezus Christus, te zijn, weet dan dat hij een leugenaar is. Ik zal geen tweede keer in het vlees komen. Satan kan de volgende woorden niet uitspreken:

“Jezus Christus, die in het vlees kwam”

Wat hij zal zeggen, door de mond van het Beest, de Antichrist, zal het volgende zijn:

“Ik ben Jezus Christus, Ik ben nu in het vlees gekomen om jullie redding te brengen.”

Zodra dit gebeurt, zal in allerijl Mijn ingrijpen plaatsvinden, maar tegen die tijd zullen de Valse Profeet en de Antichrist veel zielen gestolen hebben.

Bid, bid, bid dat al diegenen die zeggen dat ze de Mijnen zijn, de Mijnen blijven!

Bid dat jullie allemaal de kracht en de moed zullen hebben om in deze tijd, tijdens de grootste vervolging van Mijn Lichaam – Mijn mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde, Mijn kruis te dragen 

Jullie Jezus.