How I love you all and how I yearn for your souls.


Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

pridedo not judgeegoismtactic of satanfight against this Missionhatred to this Missionhatred of satanfury of satanpersecution of Christianitythe Truth of these Messagesdivision amongst Christiansto solders of the Remnant Army billions of conversions null
2013-06-30 23:10

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden. Wanneer zielen dicht bij Mij staan, en terwijl hun liefde voor Mij groeit, zal hij altijd daar zijn om te proberen hen van Mij weg te trekken.

Wanneer jullie door jullie gebeden zielen redden, zal de Boze al zijn woede op jullie afreageren en zullen jullie je gekwetst voelen doordat jullie het mikpunt van kritiek worden, vooral door diegenen van wie jullie houden. Jullie moeten gewoon raken aan deze pijn en dit verdriet wanneer jullie Mij volgen en wanneer jullie Mijn tussenkomst door deze boodschappen aannemen. Zij zullen een vreselijke geseling met zich meebrengen, want deze boodschappen zullen verantwoordelijk zijn voor de redding van meer dan 7 miljard mensen.

Wanneer de duivel weet dat hij zielen aan Mij verliest, zal hij alle middelen aanwenden, die nodig zijn om twijfel te zaaien in de geest van diegenen die Mij trouw zijn, en vervolgens zal hij onder Mijn volgelingen een vreselijke wrijving veroorzaken. Jullie moeten inzien wat voor iets het werk van de duivel is, en weten dat als jullie meer vervolgd worden - voor het aannemen van Mijn hand van barmhartigheid - jullie de waarheid aan het volgen zijn. Enkel het Woord van God, wanneer het op de meest krachtige manier aanwezig is – als te midden van groepen van Gods kinderen de Heilige Geest duidelijk waarneembaar wordt – zal de Boze het hardst bestrijden. Hij, Satan, is razend omwille van deze missie. En wat diegenen onder jullie betreft, die twijfelen aan Mijn Woord dat jullie in deze tijd gegeven wordt, weet het volgende.

Enkel Mijn Woord kan een dergelijke verontwaardiging uitlokken, zelfs onder diegenen die in Mij geloven en Mijn Leer navolgen. Er is niet één van jullie immuun voor aanvallen. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen degenen zijn, tegen wie de uitvallen van boze tongen gericht zijn. Jullie zullen bespuwd, uitgelachen en belachelijk gemaakt worden. Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn. Diegenen die het Woord van God hooghouden en die weigeren van de waarheid af te wijken, hebben altijd geleden door toedoen van diegenen, die zich als de meest uitverkorenen onder Gods vertegenwoordigers stelden, boven die arme zielen die echt van Mij hielden.

Er is een verschil tussen diegenen die zeggen dat zij beter geïnformeerd zijn en dus waardiger om in Mijn naam over anderen te oordelen, en dan diegenen die gewoon maar van Mij houden. Jullie kunnen enkel opstaan en Mij jullie liefde verklaren, als jullie Mijn voorbeeld navolgen. Ik zou nooit zeggen dat de ene mens beter is dan de andere – want jullie zijn allemaal zondaars. Maar toch zou Ik nooit diegenen accepteren, die wellicht alles weten wat er over Mij te weten valt en die dan te kennen geven dat zij aan anderen superieur zijn. Diegenen die zeggen dat zij Mij kennen en een ander in Mijn naam beledigen, kennen Mij in wezen helemaal niet.

De duivel vult zielen met eigenwaan, hoogmoed en woede. Dit zijn de drie kenmerken waardoor jullie zullen weten dat hij in een ziel aanwezig is terwijl hij probeert om andere zielen, die de waarheid van God verkondigen, het zwijgen op te leggen. Hoezeer zullen dergelijke zielen lijden, vooral nu, aangezien deze missie – de meest verwachte missie – te midden van jullie gerealiseerd wordt. Eenieder van jullie, die gehoor geven aan Mijn oproep, zal het hoofd moeten bieden aan gescheld en publieke spot, wat jullie de adem zal benemen – zo wreed zal de uitstorting van de haat zijn. Ik wil dat jullie begrijpen dat de haat niet tegen jullie gericht is, maar tegen Mij. Satan wil Mijn stem tot zwijgen brengen daar deze uitgaat om jullie te behoeden voor zijn goddeloos plan, dat zorgvuldig georkestreerd en gedurende zo’n lange tijd beraamd werd. Er kan voor het Beest geen overwinning zijn, maar hij weet hoe Ik lijd wanneer hij zielen van Mij wegrukt. Laat deze inmenging jullie niet blind maken voor de waarheid!

De waarheid zal jullie ziel redden en wanneer jullie de waarheid verspreiden, zal dat Mij meer zielen bezorgen. Op deze manier zal Ik het Beest verslaan. Jullie zullen beschermd worden tegen alle kwaad, maar jullie zullen te lijden hebben onder de vernedering als dwazen bestempeld te worden. En dat allemaal omdat jullie van Mij houden.

Jullie Jezus