I love you and will continue to love you. It is because I love you that I have been accorded this time to bring all of you together.


Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen

maandag, 17 september 2012 19:15

The Remnant Armypower of prayerAntichristconversionCrusade PrayersprotestantismUnited Kingdom

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil jullie een wonder openbaren dat Ik gepland heb.

Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen, Mijn Leer en de waarheid.

Zolang reeds heeft dit christelijk land de Wetten van God aangepast en herzien om deze te schikken naar hun hoogmoedige handelwijzen.

Eenmaal een groot christelijk land, zondigden zij door de eeuwen heen tegen de Wetten van God en zij overtuigden zich ervan dat zij de Wetten, vastgesteld door Mijn Kerk op aarde, navolgden.

De gebeden van de gelovigen onder hen en de liefde en de trouw, die ondanks tegenspoed door de christelijke leiders in Groot-Brittannië betoond werd, heeft hen dichter bij Mijn Heilig Hart gebracht.

Dit land zal bekeerd worden en de waarheid zal miljoenen redden.

De Antichrist en zijn vele volgelingen hebben velen beïnvloed die aan de macht zijn in dit land, maar zij zullen er niet in slagen Gods kinderen weg te kapen.

Lincoln Cathedral, England

In heel Groot-Brittannië zullen Mijn volgelingen uit alle Kerken zich verenigen en Ik zal hen in Mijn heilige armen hullen.

Zij zullen een sterke kracht worden in Mijn strijdmacht en het plan om hen te verenigen heeft een aanvang genomen.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor Gods kinderen in Groot-Brittannië.

Kruistochtgebed (77) ‘Voor Groot-Brittannië’

O meest hemelse Vader, God, Schepper van de mensen,
aanhoor a.u.b. mijn gebed.
Ik smeek U om Groot-Brittannië te behoeden
voor de klauwen van het kwaad en de dictatuur.
Ik vraag dat U ons allen
– van elke religie, geloofsovertuiging en huidskleur –
verenigt tot één familie in Uw ogen.
Geef ons de kracht ons te verenigen
ondanks eventuele wetten die ingevoerd worden
om Uw Leer te verbieden.
Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten
en te helpen om al Uw kinderen te redden door onze gebeden.
Breng al mijn broeders en zusters eensgezind samen
om Uw belofte,
om ons eeuwig leven en toegang tot Uw Paradijs te bezorgen,
te huldigen. Amen.

Tot de kinderen van Groot-Brittannië: weet dat weldra de bekering, die jullie land zal omhullen, jullie grote genaden zal brengen.

Dan zullen jullie helpen om, samen met andere naties, Mijn strijdmacht naar Mijn glorieus Koninkrijk te voeren.

Jullie Jezus