I love you. I walk with you. I will never leave you. I bless you all.


Waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren

zondag, 16 september 2012 20:50

warning of the Hellhatredchastisement from GodmasonrysinOne World Govermentsatanismgenocide

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren.

Jullie, die Satan als God hebben, weet dat jullie ziel zwartgeblakerd is door de wolk van het kwaad, die door de Boze bij jullie binnengedrongen is.

Jullie verkeren in groot gevaar. Toch kiezen jullie ervoor om de duivel, die jullie ziel wil wegkapen en jullie voor eeuwig wil kwellen, te aanbidden.

US Dollar

Jullie plannen om te bevelen, te heersen, te controleren en tegen Gods kinderen een volkerenmoord te bekokstoven, zullen niet enkel door de hand van Mijn Vader gedwarsboomd worden, maar dit kwaad zal zich ook tegen jullie keren.

Jullie zullen zwaar gestraft worden voor jullie verdorvenheid.

De zonden waaraan jullie je schuldig maken, zijn weerzinwekkend voor Mij en jullie haat en minachting voor deze mensen, diegenen die jullie in jullie regeringen beweren te dienen, zullen jullie voor eeuwig te gronde richten.

De korte periode die jullie zullen genieten, wanneer jullie de touwtjes van de macht over naties in handen nemen en een regime van goddeloze dictatuur invoeren, zal jullie een eeuwig leven in de hel bezorgen.

Er zullen jullie veel kansen gegeven worden om de verdorven groepering van elitaire machten de rug toe te keren. Maar pas op, want de tijd die jullie daarvoor krijgen, is maar beperkt.

Onderschat de macht van God nooit! Onderschat Zijn toorn niet! Want hoewel Hij, God, Mijn Eeuwige Vader, een God van grote barmhartigheid is, is Hij ook iemand die gevreesd moet worden.

Zijn macht is almachtig. Zijn macht over Satan zal weldra het hoogtepunt bereiken en Hij zal het Beest en zijn trawanten naar de vuurpoel verdrijven.

Ook jullie zullen in de hel geworpen worden als jullie zouden doorgaan met Gods schepping, Gods kinderen, te vernietigen.

Mijn Vader zal jullie nooit vergeven als jullie de grenzen van Zijn grote barmhartigheid overschrijden.

Op de dag dat Ik kom om jullie te oordelen, zullen jullie sidderen door de diepste angst, die de mensheid onbekend is.

Die dag zal jullie de straf toegekend worden, al naargelang de wijze waarop jullie je broeders en zusters, kinderen van God, behandelden.

Wees gewaarschuwd! Want de toorn van God moet gevreesd worden!

Jullie Jezus