I love you and I will be with you now as you walk with Me the thorny road to Calvary so that Salvation can be achieved once more for all souls.


Wereldwijd barst op dit moment de haat los tussen naties en dat allemaal in de naam van God

zondag, 16 september 2012 11:45

hatredtactic of satansinsatanismother religionsislam

Mijn zeer geliefde dochter, de wereldwijde haat tussen naties barst op dit moment los en dat allemaal in de naam van God.

Hoe weinig weet de mensheid over Gods wegen, die zo ver van haat af liggen.

Haat kan niet afkomstig zijn van God. Haat wordt door Satan gebruikt om het woord van God te beledigen.

Satan wendt religie aan als een middel om haat te vergoelijken.

Haat neemt vele vormen aan en wordt op verschillende manieren gepresenteerd, door Satan listig bedacht en in de geest van de mensen geplant.

Haat kan aangewend worden om anderen ervan te overtuigen de leugens over een andere persoon aan te nemen, om zo de haat en de spanning aan te wakkeren.

Haat kan benut worden om religieuze verdeeldheid te creëren en geweld te ontketenen door het lasteren tegen Gods woord.

Wanneer de mensheid gebruik maakt van haat om iemands geloof in God te rechtvaardigen, zondigen zij tegen God op de meest kwaadaardige manier.

Een andere persoon haten in de naam van God is een tegenstrijdigheid, want alleen liefde kan van God komen.

Haat komt enkel van Satan.

De keuze is eenvoudig. Jullie kiezen ofwel voor God en leiden jullie leven volgens Zijn regels, ofwel kiezen jullie voor Satan en de leugens die hij aanwendt om de mensheid te verderven en zielen te stelen.

Jullie Jezus