I love you and await your response to My pleas for prayer.


H. Maagd Maria: Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen

chastisement from Godprayermonth of Junethe Seal of The Living God
2012-08-01 16:45

Mijn kind, veel veranderingen, die in het verleden grotendeels aan jou onthuld werden, staan op het punt in de wereld gezien te worden.

Er zal veel verwoesting zijn, veel onrust en kastijdingen, die allemaal tot stand komen door de zonden van de mensheid.

Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen.

Dit is wat jullie moeten doen: ga elke dag naar de H. Mis en ontvang de Heilige Eucharistie.

Bid bovendien elke dag om 15 uur het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

Diegenen onder jullie, die dat kunnen, zouden één dag per week moeten vasten.

Mijn kinderen zullen geschokt zijn wanneer deze veranderingen zullen plaatsgrijpen, maar als jullie trouw zijn aan de Leer van Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, moeten jullie de hand van Mijn Vader nooit vrezen.

Houd a.u.b. in de komende maanden het Zegel van de Levende God in jullie huis dicht bij jullie want er zal zich veel ontvouwen.

Het Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, aanwezig in Zijn Kerk op aarde, wordt geschonden en zal vreselijk lijden.

Veel plannen, om de Kerk van Mijn Zoon ten val te brengen, zijn reeds gaande en zeer spoedig zal deze instorten.

Andere voorzegde gebeurtenissen zullen nu door ecologische rampen zichtbaar worden, aangezien de hand van Mijn Vader als straf zal neervallen op die naties waarvan de zondige wetten niet langer getolereerd zullen worden.

Bid, bid, bid op dit moment voor de zielen die onder deze gebeurtenissen kunnen lijden.

Benut deze maand om te bidden voor alle zielen die kunnen omkomen in oorlogen, bij aardbevingen of in de op handen zijnde schuldbelijdenis, de Waarschuwing.

Mijn Hart is met jullie vervlochten, kinderen, en samen moeten we hard werken om zielen te redden.

Door te bidden om de redding van zielen, voeren we de Heilige Wil van Mijn Vader uit.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing