I want all those, especially those who do not believe in God, to see Me and run to Me first. They are My first concern and I tell them this. You do not know Me. You do not see Me. You do not want to believe in Me, but I love you.


Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag, 25 maart 2012 13:30

warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingthe Warningatheismprayer for unbelievers

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Deze zielen liggen Mij nauw aan het hart en zijn diegenen die bekeerd moeten worden opdat zij, in de eerste plaats, gered kunnen worden.

Diegenen die blind zijn, kunnen niet zien dat hun leven niet eindigt op de aarde.

Velen aanvaarden niet dat zij in eeuwigheid zullen bestaan.

Deze zielen verwonden Mij diep en Ik voel verschrikking als Ik zie hoe zij, in dit leven op aarde, het leven in hun ziel vernietigen.

Zelfs de Waarschuwing zal velen onder hen, die zich uitroepen als atheïsten, niet bekeren.

De gebeden en het lijden van slachtofferzielen zijn hun enige redding.

Ik verzoek jullie dringend om voor deze zielen te bidden door dit kruistochtgebed (41): Gebed voor de zielen van de niet-gelovigen.

O mijn Jezus,
help Uw arme kinderen
die blind zijn voor Uw belofte van redding.
Ik smeek U om,
met de hulp van mijn gebeden en lijden,
de ogen van de niet-gelovigen te openen
zodat zij Uw tedere liefde kunnen zien
en zich om bescherming in Uw heilige armen storten.
Help hen de waarheid in te zien
en om vergeving te zoeken voor al hun zonden
zodat zij gered kunnen worden
en als eerste
de poorten van het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.
Ik bid voor deze arme zielen
 – waaronder mannen, vrouwen en kinderen –
en verzoek u dringend om hen te ontslaan van hun zonden.
Amen.

Ga nu, Mijn dierbare strijdmacht, en focus jullie op Mijn arme, verdwaalde kinderen. Help Mij, jullie Jezus, om hun ziel te redden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus