No matter where you live, no matter what part of the world you are from, you are Mine. I love you. Look with open hearts and confidence as we draw closer to The Warning.


Gewijde dienaren, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden

dinsdag, 17 januari 2012 13:00

Jesus I trust in youArmageddonto clergythe False ProphetJesus SaviourJesus who sufferspersecuton of prophetsprayer to the Holy Spiritthis generationJesus Kingpreparations to the Last Day

Mijn liefste beminde dochter, de tijd is aangebroken om de wereld te melden dat ze hun ziel moeten voorbereiden op Mijn Wederkomst op aarde zoals aangekondigd.

Mijn mensen zullen zich oprichten en Mij verwelkomen, wanneer Ik terugkom om deze keer Mijn rechtmatige troon, als Koning van de mensheid, op te eisen.

Diegenen die Mijn stem erkennen, moeten volkomen op Mij vertrouwen.

Ik zal jullie geleiden op de weg van de waarheid zodat ieder van jullie waardig gemaakt zal worden om het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.

Verwerp de stem van de duisternis die jullie, waar mogelijk, zal verblinden en in de verleiding brengen om Mij de rug toe te keren.

Ik ben jullie geliefde Redder die op een wrede manier stierf op het kruis. Maar Mijn lijden zal aanhouden tot Ik de overblijvers van Mijn Kerk op aarde geborgen heb.

Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe om dit ongehinderd te doen.

Zovelen onder jullie houden zich reeds doof voor Mijn smeekbeden aan de mensheid om jullie ziel voor te bereiden op dit glorieus tijdperk van vrede. Weten jullie niet dat Ik van jullie houd ?

Het is door de medelijdende liefde die Ik voor elk van jullie voel, dat Ik kom. Niet alleen om jullie te waarschuwen maar om jullie te helpen jullie voor te bereiden op dit grootse moment.

Ik besef dat diegenen van jullie, die Mij liefhebben, vooral Mijn gewijde dienaren, behoedzaam opletten voor valse profeten die kunnen opduiken. Dit is zeer belangrijk. Kom nu en vraag Mij jullie te vervullen met de Heilige Geest zodat de waarheid aan jullie kan en zal geopenbaard worden.

Als jullie je niet tot Mij wenden, zullen jullie er niet in slagen om te begrijpen wat Ik van jullie verlang.

Kom naar Mij ! Luister nu naar Mij ! Jullie lijden zal zwaar zijn want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.

Hij weet dat Ik Mij bekend maak, niet enkel door Mijn eindtijdprofeet Maria maar via veel zielen. Deze zielen van Mij, uitverkoren om de eindtijdboodschappers te zijn, zullen diegenen zijn die het meest door Mijn gewijde dienaren tegengehouden zullen worden.

In plaats daarvan zullen jullie, jammer genoeg, door de Bedrieger naar de Valse Profeet en zijn handlangers geleid worden die overal leugens en onwaarheden uitspuwen.

Diegenen onder jullie die snel zijn om Mijn boodschappers te veroordelen, wees zeer voorzichtig. Jullie, Mijn gewijde dienaren, zullen het voornaamste doelwit zijn van de Bedrieger.

Eerst zal jullie geest de andere kant op gedraaid worden. Want wanneer jullie Mij, jullie goddelijke Redder, de rug toekeren, zullen jullie Mijn mensen in de verkeerde richting sturen.

Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid uit Mijn goddelijke lippen te vernemen.

Jullie zullen Mijn kinderen beroven van het voedsel dat noodzakelijk is voor hun geestelijke groei.

Weet dat de eindtijd nu daar is. Verspil de tijd die jullie nog hebben niet door te leven in een vacuüm van leugens en verwarring.

De strijd is begonnen en Mijn Restkerk zal gered worden terwijl deze met Mij oprukt naar Mijn glorieus Nieuw Rijk.

Bid dat niet één ziel achtergelaten wordt !

Bid ook dat jullie, Mijn heilige dienaars, niet verantwoordelijk zijn voor het wegtrekken van Mijn kinderen van de waarheid. Van het licht. Van de redding waarop zij recht hebben.

Volg Mij nu en help Mij zielen te redden !

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus