Children, you know how much I love you.


Kruistocht van gebed (12) ‘Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden’


2011-12-03 19:40

Mijn dochter, Ik heb de gebeden van alle gelovigen nodig opdat zij de zielen van de goddelozen kunnen redden. Velen zijn zo vol van hoogmoed vanwege hun zelfuitgeroepen kennis van Mijn Leer dat hun gebrek aan nederigheid Me pijn doet. Zij moeten bidden om de genaden waardoor zij opnieuw klein kunnen worden en op Mij vertrouwen. Vraag hen dit gebed te bidden :

O mijn Jezus,
help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden
wanneer ik in Uw naam spreek.
 
Vergeef mij als ik weleens iemand in Uw heilige naam kleineer.
 
Help mij te luisteren, Jezus,
wanneer Uw stem zich laat horen
en vervul mij met Uw Heilige Geest
zodat ik de waarheid van Uw woord kan onderscheiden
wanneer U tot de mensheid roept.
 
Amen.