Don’t you know how much I love you? How much you are protected under the Power of your Divine Saviour, who has promised the world salvation?


Kruistocht van gebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

Crusade Prayersdarkness in a soul
2011-11-22 20:00

Mijn innig geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij. Mijn vreugde wordt overschaduwd door diep lijden vanwege die zielen die Mijn barmhartigheid zullen afwijzen.

Jij, Mijn dochter, moet strijden, samen met Mijn strijdmacht van die geliefde kinderen van het kruis, om deze zielen te redden. Dit is het gebed dat zij moeten bidden om te smeken om barmhartigheid voor de zielen in duisternis.

Jezus, ik verzoek U dringend om die zondaars, zo duister van ziel,
die het licht van Uw barmhartigheid zullen weigeren, te vergeven.
 
Ik smeek U, Jezus, vergeef hen om hen te verlossen van de zonden
waarvan zij het zo moeilijk vinden om zich los te trekken.
Overstelp hun hart met Uw stralen van barmhartigheid
en geef hen de kans om terug te keren naar Uw kudde.
Amen.

Jullie geliefde Jezus