I Love you, children. This great Act of My Mercy will prove this to you.


Kruistocht van gebed (2) ‘Gebed voor de wereldheersers’

Crusade Prayersworld leaders
2011-11-18 21:00

Mijn innig geliefde dochter, vandaag spoor Ik Mijn volgelingen aan dit gebed aan te bieden om die arme kinderen te redden die gekweld worden door de leiders van hun eigen land die, op hun beurt, gedicteerd worden door wereldmachten, niet die van God.

Mijn Eeuwige Vader, in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
vraag ik dat U Uw kinderen behoedt
voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt op onschuldige volken.
 
Ik bid om de vergeving van zonde van die zielen,
die de oorzaak zijn van deze tegenspoed
opdat zij zich met een nederig en rouwmoedig hart tot U kunnen wenden.
 
A.u.b., geef Uw gekwelde kinderen de kracht om een dergelijk lijden te verdragen
als boete voor de zonden van de wereld door Christus, Onze Heer. Amen.