I love you, My precious daughter. I rejoice in your heartfelt love for Me and My beloved Mother.


Kruistocht van gebed (1) ‘Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden’

Crusade Prayers
2011-11-17 21:00

Mijn geliefde dochter, vraag Mijn kinderen a.u.b. om vanaf nu tot aan de Waarschuwing deze gebeden te bidden. Mijn volgelingen worden verzocht om deze gebeden te bidden die Ik jullie elke dag zal geven om zielen te redden. Dit is het eerste gebed :

Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden
 
Mijn liefste Jezus, U die zoveel van ons houdt,
sta me toe om op mijn bescheiden manier Uw dierbare zielen te helpen redden.
Ontferm U over alle zondaars ongeacht hoe zwaar zij U beledigen.
 
Sta mij toe om door gebed en lijden deze zielen,
die de Waarschuwing misschien niet overleven,
te helpen om te streven naar een plaats bij U in Uw Koninkrijk.
 
Verhoor mijn gebed, o zoete Jezus,
om U te helpen deze zielen, waar U naar snakt, voor U te winnen.
 
O Heilig Hart van Jezus, ik verzeker te allen tijde mijn trouw aan Uw Allerheiligste Wil.
Amen.

Jullie Redder

Jezus Christus