I love you all dearly and I have claimed you as Mine. Let no man attempt to steal one single soul from Me, for he will suffer eternal torment for his actions.


God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmuntMijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. De heilige staat van de Kerk loopt gevaar, evenals de staat Israël. De profetieën zullen zich ontvouwen naarmate de wereld gecontroleerd zal worden door de Antichrist, die zal proberen om jullie door een nieuwe wereldmunt onder controle te houden. Wanneer en als jullie op die manier beheerst worden, zullen jullie ook beheerst worden in alle andere opzichten.

De Waarschuwing zal een einde maken aan deze en andere snode gruweldaden, gepland door mondiale krachten, die het begrip van Mijn kinderen overal ter wereld te boven gaan. Onschuldige pionnen zijnde, in een spel dat niet door jullie gecreëerd werd, zullen jullie door Mijn hand van gerechtigheid beschermd worden.

Sta op, Mijn kinderen, en bestrijd door gebed deze aaneenschakeling van kwaad! De wereldwijde controle en vervolging, die op dit eigenste moment beraamd worden, kunnen door gebed afgewend worden. Niet iedereen van jullie kan of zal gered worden, zodanig is de greep die de Antichrist op jullie zal uitoefenen.

Mijn kinderen, Satan zal nooit winnen. Er werd hem daartoe nooit de macht verleend, en aangezien zijn greep begint te verslappen, zal hij nu zoveel zielen als hij kan met zich meeslepen naar de diepten van de hel. Ik huil met diepe droefheid om Mijn prachtige schepping en die dierbare zielen van Mij. Oh, als zij toch maar naar de Waarheid zouden willen luisteren.

Wetenschappelijke evaluatie is onzin, want geen enkele wetenschap zal de realiteit van Mijn Koninkrijk vervangen. Niet één persoon op aarde kan ooit de schoonheid en het wonder – die jullie wachten – doorgronden, want het valt niet met menselijke bewoordingen te beschrijven.

Weldra zullen jullie de plannen die Ik heb, om de wereld te redden uit de handen van de Bedrieger, begrijpen.

Ik houd van jullie allemaal en zal Mijn volgelingen tijdens alle geplande vervolging in elk stadium beschermen.

Kijk naar Mij! Open jullie armen en laat Mij jullie allemaal vasthouden en beschermen!

Mijn kinderen die in Mij geloven, hebben niets te vrezen.

Jullie geliefde Schepper

God de Allerhoogste

God de Vader