I love you, My beloved followers. How I rejoice at the love and purity of heart I witness amongst you. You bring Me so much comfort and ease My suffering.


De tijd van vrede en zaligheid is er bijna

zaterdag, 17 september 2011 16:50

role of sufferinglove to neighboursprayer for sinnersJesus Saviourto enemies of the Missionsuffering of God

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat wanneer je je afgewezen voelt, dat gewoon een afspiegeling van Mijn eigen doodstrijd is. Wanneer je met Mij in vereniging bent, zoals jij dat bent, zal dat van nu af aan deel gaan uitmaken van je leven. Wanneer mensen de boodschappen verwerpen die jij publiceert, verwerpen ze Mijn allerheiligste Woord. Wanneer ze deze betwisten en er iets op aan te merken hebben, bekritiseren ze Mij. Wanneer ze op je neerkijken, bespotten ze Mij. Wanneer ze om deze boodschappen lachen, kruisigen ze Mij.

Wat jij voelt, is slechts een fractie van Mijn lijden als Ik met smart kijk naar de blindheid van de mens voor de waarheid over het bestaan van Mijn Eeuwige Vader. De pijn en droefheid die Ik voel wanneer Ik de zonden van de mens moet aanschouwen, waaronder de zonden van de gelovigen, is zeer intens. Deze kwelling houdt amper op maar wordt verlicht door het lijden van offerzielen. Het wordt eveneens verzacht door de liefde die Mijn volgelingen Mij door hun godsvrucht tot Mij betonen.

Mijn dochter, hoewel Ik lijden nodig heb om andere arme, ongelukkige zielen te redden, is het niet iets dat Mij plezier doet. Ik vind het pijnlijk om naar te kijken, maar voel Mij erdoor getroost. Er zijn zoveel dingen die je moet leren, Mijn dochter, die voor jou moeilijk te begrijpen zijn. De wegen van het goddelijk Koninkrijk zouden door de mensheid niet begrepen kunnen worden. Eens zullen zij begrijpen.

Weet, Mijn kinderen, dat de moeilijke tijden die de mens gedurende eeuwen heeft moeten doorstaan, ten einde lopen. Dat is goed nieuws voor de mens die zijn naaste liefde betoont en die Mij als zodanig liefheeft. Dit zal ook eindelijk een einde maken aan Mijn lijden dat doorstaan wordt omdat Ik jullie allen bemin. Deze liefde is sterk en altijd vruchtbaar, en zal de oorzaak van jullie uiteindelijke redding zijn.

Ga nu, Mijn dochter, en aanvaard het lijden met meer begrip in je hart! Verheug je want de tijd van vrede en zaligheid is er bijna!

Jullie liefdevolle Vriend en Redder

Jezus Christus

Koning van de mensheid