My Intervention, by revealing to you events to come, will help you to understand how much I love you.


Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

salvation in prayerCrusade Prayersrejoice
2013-12-28 23:50

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. Hij verlangt dat al diegenen die familie en vrienden hebben die God verwerpen en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, loochenen, moeten weten dat Hij hen zal overstelpen met Zijn genaden wanneer jullie dit bijzonder kruistochtgebed voor hen bidden. Wanneer jullie dit gebed opzeggen, zal Hij elk van hen groot mededogen tonen, en zal Hij hen verlossen en hen van het randje van de verlatenheid terugtrekken.

Kruistochtgebed (131) ‘Het barmhartigheidsgebed’

O Mijn lieve Moeder van de Verlossing,
vraag Uw Zoon, Jezus Christus, a.u.b.
om aan (noem allen hier ….)
tijdens de Waarschuwing, en dan nogmaals op de laatste dag,
barmhartigheid te verlenen
voordat zij voor het aangezicht van Uw Zoon verschijnen.
 
Bid a.u.b. dat elk van hen gered zal worden
en de vruchten van het eeuwig leven zullen genieten.
 
Bescherm hen elke dag,
en breng hen naar Uw Zoon
zodat Zijn aanwezigheid hun getoond zal worden,
hun vrede van de geest verleend zal worden,
en zij grote genaden zullen verwerven. Amen.

Omwille van deze missie zal Mijn Zoon buitengewone genaden uitstorten over de zielen die Zijn barmhartigheid nodig hebben. Hij zal altijd gul zijn wanneer zielen naar Zijn heilig Woord leven en Hem in hun hart verwelkomen.

Ga heen en wees blij, want dit is één van de meest bijzondere geschenken die Hij aan al diegenen die gehoor gegeven hebben aan deze oproep vanuit de Hemel, gegeven heeft!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing