I love you. I cover you with My Precious Blood.


Eerste boodschap van de Maagd Maria

power of prayerabout this MissionMother of Salvationpersecution of this Missionsaint John Paul IIsaint Faustinesaint Joseph
2010-11-08 15:30

( Aankondiging van de toekomstige profetieën, die nog ontvangen gaan worden door de particuliere zienster, die op dit moment geen idee had wat er van haar gevraagd zou worden. )

Pentecost by Antonio Palomino 1696-1705

Mijn kind, je hebt een verantwoordelijke taak te volbrengen en je mag je door niemand laten tegenhouden. De waarheid moet uitgebracht worden. Jij bent gekozen om dit werk uit te voeren. Mijn kind, blijf sterk! Vertrouw op God hierboven voor begeleiding om Mijn werk te doen.

Je hebt al de heiligen die met jou meewerken. De gestaltes* (zie einde boodschap) die je zag, zijn daar allen om jou te helpen Mijn grenzeloze boodschappen te verspreiden opdat de hele wereld ze te horen krijgt. Je wordt geleid. Je zult het niet gemakkelijk vinden maar je houdt ervan om door te bijten. Wat er gebeurt, is allemaal aangekondigd. Jij bent een instrument om het woord van God mee te delen aan al Zijn kinderen.

Vergeet het nooit, God houdt van al Zijn kinderen met inbegrip van de zondaars die Hem beledigd hebben. Smeek om barmhartigheid voor iedereen van jullie. De Heilige Familie zal herenigd worden.

(Pauze… Op dat moment was ik verrast dus ik vroeg O.L.Vrouw: Heb ik dit deel juist begrepen? Ze glimlachte zachtjes en vervolgde…)

Neem je pen. Dat klopt en verspreidt de waarheid voor het te laat is.

Deze boodschappen zijn van goddelijke oorsprong en moeten gerespecteerd worden. Ik vertrouw op jou om ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze uitgebracht worden aan een ongelovige wereld. Het is van het uiterste belang dat je sterk blijft voor Mijn geliefde Zoon. Ik weet dat je lijdt voor Hem, met Hem en door Hem. Verheug je want dit is goed. Jij bent gezegend, Mijn kind, om gekozen te zijn voor dit werk. Blijf sterk!

Bid elke dag voor begeleiding! Je zult sterker worden als de tijd vordert. Vrees niet, Ik ben met jou en je familie elke dag. Je wordt vervuld met de Heilige Geest zodat je de waarheid over Mijn Vaders plan op aarde kan ontsluieren.

Mijn kind, schuif je twijfels terzijde! Je beeldt je deze boodschappen niet in. De voorzeggingen uit de Bijbel staan op het punt zich te ontvouwen.

Bid voor alle kinderen van God. Mijn zeer geliefde Zoon wordt elke dag zoveel pijn gedaan. Hij wordt gekweld door de zonden van de mensen. Zijn lijden heeft ongekende hoogten bereikt die Hij niet ervaren heeft sinds Zijn dood op het kruis.

Jij hebt de nodige energie en geestdrift, met de zegen van God, om je missie uit te voeren. Jouw zuivering is compleet. Je bent klaar voor de strijd die je wacht.

Ga nu, Mijn kind. Trek je pantser aan! Sta op met opgeheven hoofd en help om te vechten tegen de Kwade. Wanhoop niet van tijd tot tijd als je je eenzaam voelt. Je hebt al de engelen en heiligen – inclusief H. Johannes Paulus II, H. Faustina, en H. Jozef die je begeleiden bij elke stap van de weg.

Dank je, Mijn kind, voor het geloof dat je getoond hebt. Je bent een vechter en zeer bemind door God de Vader en Mijn zeer geliefde Zoon. Je bent één met Jezus en je hand wordt geleid door de Heilige Geest.

Ga nu, Mijn kind, om het werk uit te voeren en maak gebruik van alle beschikbare middelen in deze belangrijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid.

God zegent jou, Mijn kind.