For each day you spend, busy with the needs of others, you must save at least ten minutes of that day atoning for your sins. This is very important, for I love you and welcome you.


A béke és a dicsőség időszaka majdnem elérkezett

szombat, 17 szeptember 2011 16:50

role of sufferinglove to neighboursprayer for sinnersJesus Saviourto enemies of the Missionsuffering of God

Drága szeretett leányom, végre megértetted azt, hogy amikor úgy érzed, hogy visszautasítanak, az egyszerűen az Én gyötrelmem tükörképe. Amikor Velem egyesülsz, mint most is, akkor ez (a gyötrelem) mostantól fogva életed egy része lesz. Amikor az emberek visszautasítják az általad kinyilvánított üzeneteket, akkor ők Legszentebb Szavaimat utasítják vissza. Amikor kérdőre vonják és hamisnak találják azokat, akkor Engem kritizálnak. Amikor lenéznek téged, akkor Engem gúnyolnak. Amikor kinevetik ezeket az üzeneteket, akkor keresztre feszítenek Engem.

Amit te érzel, az csak egy töredéke Szenvedésemnek, amint szomorúan figyelem az emberiség vakságát, Örök Atyám létezésének igazságával szemben. Az a fájdalom és szomorúság, amelyet akkor érzek, akkor a legerősebb, amikor az emberek bűneinek vagyok tanúja, beleértve a hívők bűneit is. Ez a gyötrelem alig szűnik, de az engesztelő lelkek szenvedései enyhítik. Ez (a gyötrelem) az által a szeretet által is enyhül, amelyet követőim Irántam való odaadásuk által mutatnak.

Leányom, habár a szenvedésre szükségem van, hogy más szegény szerencsétlen lelkek megmenekülhessenek, ez mégsem olyan dolog, ami élvezetet nyújtana Számomra. Ezt a szenvedést látni, fájdalmasnak találom, de általa vigasztalást is érzek. Oly sok dolgot kell még tanulnod leányom, melyeket nehezen tudsz megérteni. Az Isteni Birodalom útjait nem tudná az emberiség megérteni. Egy nap azonban meg fogják érteni.

Tudnotok kell a következőt, gyermekeim, azt, hogy azok a nehéz idők, amelyeket az embereknek évszázadokon keresztül el kellett viselniük, a végéhez közeledik. Ez egy örömhír azoknak az embereknek, akik felebaráti szeretetet mutatnak és akik ez által Engem szeretnek. Végül ez a Szenvedésemnek is véget fog vetni, amelyet azért szenvedek el, mert mindannyiatokat Szeretem. Ez a szeretet erőteljes és mindig gyümölcsöző, és ez lesz az oka a ti végleges megváltásotoknak.

Menj most leányom, és több megértéssel fogadd el a szenvedést a szívedben. Örvendj a Béke és Dicsőség időszakának, amely majdnem elérkezett.

A ti szeretett Barátotok és Megváltótok Jézus Krisztus,
Az Emberiség Királya