I love you. I cover you with My Precious Blood.


DRUGA PORUKA DJEVICE MARIJE 

Armageddon
2010-11-11 12:20

 Ti, Moje snažno dijete Božje, vrlo si posebno. Uvijek ću raditi s tobom jer si vidjela obje strane života ovdje na zemlji. Ti, dijete Moje, moraš shvatiti što je Božje djelo. Blagoslovljena budi, voljena, i hvala ti.

Da, Moje slatko dijete, dane su ti milosti za tvoj zadatak. U trenutku kada je Sveti Duh ušao u tvoju dušu bila si spremna za rad.

Moja bezuvjetna Ljubav za tebe ojačat će te kako dani prolaze. Ne brini, jer je to negativan osjećaj i samo će te sputavati. Moli se Meni, svojoj vječnoj Majci, svaki dan. Nikada te neću ostaviti ili iznevjeriti u tvom radu. Slatko dijete, dobila si poseban dar i moraš ga iskoristiti na način koji znaš. Da, dijete, znam da je u ovom trenutku to zastrašujuće za tebe. Budi uvjerena da sam s tobom na svakom koraku tvog putovanja. Mir s tobom. U srcu. Ja ću prebivati uvijek. Blagoslivljam te, dijete, i hvala što odgovaraš.

Majka Mira i Nade, Marija