Don’t you know how I love you even when you resent Me?


Chtěl bych poděkovat těm, kteří pomáhají šířit mé svaté Slovo.

The Remnant Armyabout this Missioninforming about the Messages
2011-05-25 16:00

Nyní přicházím, abych dodal odvahu všem mým následovníkům, kteří potom, co rozpoznali můj pravý hlas, odpověděli velkým činem své velkomyslnosti. Chtěl bych nyní poděkovat všem z vás, kteří dobrovolně dávají svůj čas, aby podporovali a rozšiřovali má poselství. Vy, moje vzácné děti, přinášíte v tomto čase dějin velkou radost mému smutnému srdci. Vy, mé děti, jste statečné, odvážné a naplněné darem Ducha Svatého. Vaše věrnost, dar vašeho času a milující oddanost k Pravdě vám přinesou velké milosti v Novém ráji, který jsem slíbil svým dětem.

Povedu vaši ruku během této posvátné práce a pocítíte mou lásku. Nikdy nemějte strach oznamovat mé Slovo, neboť každé malé úsilí, které udělá kdokoliv z vás, kdo bude podporovat tato poselství, bude odměněno.

Teď jděte, moji vzácní věrní následovníci. Rozšiřujte mé svaté Slovo a pomozte svým bratrům a sestrám, kteří potřebují vedení.Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus