To the atheists, I say this. I love you no matter how you offend Me.


Mým největším přáním je, abyste vyhledali duše mladistvých.


2013-05-09 22:45

Má vroucně milovaná dcero,

moje láska k mladým lidem všech národů, barvy kůže a víry, kteří Mě neuznávají, je věčná. Můj žal pro tyto moje malé duše je hluboký. Mělo by se za ně modlit, zejména nyní. Vnořím je do svého milosrdenství bez váhání, pokud Mě budete prosit touto modlitbou modlitební kampaně (106):

O milosrdenství pro mladistvé, kteří neuznávají Boha

"Drahý Ježíši, vezmi pod tvou ochranu duše Božích dětí, které Tě neznají, které neuznávají tvou lásku a které nepřijímají tvůj slib.

Vylij na ně tvou milost obrácení a dej jim věčný život.

Buď milosrdný ke všem, kteří nevěří v tvou přítomnost a kteří se nesnaží o lítost za své hříchy. Amen."

Má milovaná armádo zbytku, mým největším přáním je, abyste vyhledali duše mladistvých, agnostiků a těch, kteří nevěří v Boha. To jsou vaše priority. Prosím vás, abyste přitáhli všechny národy, víry, barvy kůže a náboženství do mé ochrany. Když Mi přivedete takové duše, dám jim velké dary a slib jejich spásy.

Je důležité, abyste nezanedbali ty, kteří se nezajímají o svou spásu. Jsou to ztracené duše, po kterých toužím a které budu následovat do každého koutu, každé štěrbiny a každé země, dokud je nebudu moci přitáhnout do mého království.

Nezapomeňte na tuto prosbu. Nezapomeňte, že mou touhou je dosáhnout k těm, kteří Mě neznají i k těm, kteří Mě chtějí poznat.Váš Ježíš