I love you. Never give up. Never feel disillusioned for I walk with you always.


Modlitba 5: Chvála Bohu Nejvyššímu.

Crusade Prayers
2011-11-21 19:00

Má dcero,

svět musí nabídnout speciální modlitbu ke chvále a k díkuvzdání Bohu Otci za milosrdenství, které poskytuje celému světu.

"Ó, Věčný Otče, obětujeme Ti naše modlitby v radostném díkůvzdání za tvůj vzácný dar milosrdenství celému lidstvu.

Radujeme se a vzdáváme Tobě, nejslavnějšímu králi naši chválu a úctu za tvé láskyplné a něžné milosrdenství.

Ty, Bože Nejvyšší jsi náš král a v pokorné odevzdanosti padáme k tvým nohám za tento dar, který nám teď přinášíš.

Prosíme Tě, Bože, smiluj se nad všemi tvými dětmi. Amen."Váš Ježíš