Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


ChristoGifts Europe
ChristoGifts USA
ChristoGifts Canada
Elgido.com - Eastern Europe (Poland, Russia, Belarus, Armenia...)
UA - Український магазин Elgido.com
CZ.SK - Český Elgido.com
HU - Magyar Webáruház Elgido.com
RO - Magazin în limba română Elgido.com
Croatian, Slovene and other southern Europe languages
German Das Buch der Warheit