82Động đất ở châu Âu đã xảy ra hôm nay như đã được tiên báo
prayer for the mitiagation of chastisementadorationfloodsearthquekesEuropevolcanoesSpainwave of heat
2011-05-11 23:00