470Con người không tiến hóa từ loài vật nhưng đó chính là điều mà những kẻ không tin vào Thiên Chúa, muốn các con tin
to atheistswarning of the Hellintelligencetactic of satanprayer for discermenthumilitycall to conversionatheismscienceprayer for unbelieverslies of satanGod and his childrenevolutioncreation fo the worldGod the Father, Creatorhuman creation animals
21 tháng 6
2012
583Sẽ có những mức độ khác nhau trong Thiên Đàng Mới của 12 quốc gia
New ParadiseloveAdam and Evejoy in GodApostlesevolutionsouloriginal sinpassingeternal lifetwelve nationsTree of Life
12 tháng 10
2012
673Khi các con loại bỏ hoặc làm đảo lộn Sự Thật, thì Sự Thật không còn là Sự Thật nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một lớp vỏ
to atheistswarning of the HellJesus Saviouracceptance of sinfaithfulness to the faithNew Agepain of the Salvatorcall to prayerto agnosticsevolutiondivision of mankindpreparations to the Last Dayno respect for Saviour
09 tháng 1
2013
997Kiêu ngạo là một tính cách nguy hiểm vì nó khiến cho nhân loại tin rằng họ cao cả hơn Thiên Chúa
prideintelligenceabortionhumilityscienceBibleAdam and EveevolutionTree of Lifecreation fo the worldcosmosLuciferkey simplicitycreation of the universe
15 tháng 12
2013
1009Tất cả các con đã được ban cho Sự Thật, nhưng nhiều người đã lãng quên Sự Thật. Sự Thật khiến cho các con chán nản. Sự Thật thì quá đỗi phiền phức
false doctrinepridephariseessacramentsother propheciesidolatryconversionBiblepaganismPurgatoryoccultismworld of pleasurethe Book of Truthcommitement of your soul to the devilcarefree liveHellsatanismfaithfulness to Truthbetrayal of Jesusevolutionto those lukewarm in their faithprayer for those lukewarm in their faithmagictemporal matters more important than eternityinvocation of ghosts
29 tháng 12
2013
1021Con người sống trong thế giới ngày nay không hề khác biệt so với những người đã sống hàng ngàn năm trước
do not judgelove to neighboursscienceBibleGod and his childrenevolutionexecutionsEucharist sustains life on Earthnull
11 tháng 1
2014
1151Thiên Chúa Cha: Quyền Năng của Thiên Chúa Ba Ngôi thì vượt trên sự can thiệp của loài người
free willrole of sufferinghatredprideegoismtactic of satanhumilityloveother prohetsfalse godsoccultismNew Agediabolic possesionevolutionHoly TrinityGod the Father, Creatorgoal of Satan
11 tháng 6
2014
1164Khi Giáo Hội của Ta chia rẽ và sụp đổ, thì Giáo Hội sẽ hết sức vui mừng mà đón nhận chủ nghĩa nhân đạo
schismfalse doctrineto clergymaterialismtactic of satanhumanizmChruch will fallidolatryOne World Religionother religionsdarkness in a soulevolution
27 tháng 6
2014
1287Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa đã thiết lập trật tự tự nhiên cho nhân loại
free willchastisement from Godblasphemysciencewhy punishments?stormsevolutioncreation fo the worldGod the Father, Creatorcreation of the universe human creation
05 tháng 12
2014