62Unë Jam i Pranishëm në Eukaristi pavarësisht nga keqinterpretimi i Premtimit Tim
Eucharistprotestantismto other churchesthe Last Supper
13 prill
2011
556Jesusi: “Një komb Protestant, Britania e Madhe, do të kthehet së shpejti në Udhët e Mia”
The Remnant Armypower of prayerAntichristconversionCrusade PrayersprotestantismUnited Kingdom
17 shtator
2012