40Si të hyni në Qiell – roli i vuajtjes
role of sufferingto clergylove to neighbourshumilityhow to praypersonal prayergriefGospelnulldefend the faith
14 janar
2011
93Nëse e keni të vështirë që të luteni
about this Missionconversionhow to praypersonal prayerJesus always present
24 maj
2011
164Hyji e krijoi botën – Asnjë planet tjetër nuk mund të banohet nga njeriu
prideintelligenceprayerhow to prayscienceearth
13 gusht
2011
167Si të më kërkoni Mua që t'ju ndihmoj të zgjidhni shqetësimet tuaja
Jesus I trust in youtactic of satanprayerhow to pray
17 gusht
2011
416Unë ju bëj thirrje të gjithë juve që nuk më njihni Mua
peace in soulto unbelieversto those who do not know the sense of lifeto not lovedto those who feel unfulfilledthe Warningdo not be afraidhow to prayCrusade Prayerstransfer to the New Paradiseask and you will be givento those who are unhappyto those lukewarm in their faithJesus always presentJesus you take care of itwhat is prayer
30 prill
2012