3Ludzkość stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia
o tej MisjiDuch ŚwiętyRóżaniecwezwanie do modlitwy
10 listopada
2010
47Orędzie od Ducha Świętego
o tej MisjiDuch Świętyinformowanie o Orędziach
12 lutego
2011
80Duch Święty został teraz wylany na cały świat
Duch Świętyinne proroctwamodlitwa dodatkowa
10 maja
2011
109Orędzie Miłości do wszystkich Moich wyznawców
Duch ŚwiętyNowy Rajszatanprawdziwa wiaramiłość do Bogarodzinaciemność duszyjak rozprzestrzeniać nawrócenie
08 czerwca
2011
124Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie
modlitwa za bliźnichDuch ŚwiętyspowiedźOstrzeżenieinformowanie o Orędziachprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżenieśw. FaustynaSąd Ostateczny
26 czerwca
2011
132Znaczenie sakramentów - małżeństwo i pierwsza Komunia Święta
moc modlitwydo duchowieństwamasoneriamaterializmDuch ŚwiętySakramentyBenedykt XVISakrament MałżeństwaApostołowieSakrament Komuniimodlitwa za papieżabrak szacunku dla Zbawicielapustka duszySobór Watykański IIEucharystia tylko na językEucharystia podawana wyłącznie przez kapłananierozerwalność małżeństwapierwsza Komunia Świętazanik wiary
06 lipca
2011
138Moje Orędzia przyniosą łzy nawrócenia
Jezu ufam TobieBoża Karamodlitwa za bliźnicho tej MisjiDuch ŚwiętyJa JestemOstrzeżeniewalka z tą Misjąprześladowanie tej Misjiłzy nawrócenia
14 lipca
2011
158Bóg Ojciec: Rola cierpienia
modlitwa o siłęwojnyrola cierpieniaApokalipsaDuch Świętygrzechmiłośćszatanmodlitwarok 2011Bliski WschódMichał Archanioładoracjaopuszczeniemoc cierpienia
07 sierpnia
2011
177Ci, którzy głoszą Moje prawdziwe Słowo dane wizjonerom, będą wyśmiewani
modlitwa o siłęArmia Resztyrola cierpieniaDuch ŚwiętyNowy Rajwierność Jezusowiwalka z tą MisjąApostołowieprawdziwa wiara
28 sierpnia
2011
180Moja Armia rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów
Armia Resztymodlitwa za grzesznikówDuch Świętypokonanie złamodlitwazłość szatanaodnowa Kościoła
31 sierpnia
2011
193Zazwyczaj Prawda jest traktowana z największą ostrożnością bądź całkowitym odrzuceniem
do duchowieństwao tej MisjiDuch ŚwiętyNowy RajUkrzyżowanieApostołowiedo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misji
15 września
2011
203Posłałem teraz na świat Moich proroków
Armia Resztypo OstrzeżeniuDuch ŚwiętyNowy Rajmłode pokolenieinni prorocy
25 września
2011
234Maryja Panna: Otwórzcie swoje serca na Prawdę
modlitwa za bliźnichDuch Świętymodlitwa o ochronęmodlitwa o nawrócenie
29 października
2011
238Moi posłańcy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze
ApokalipsamasoneriaDuch ŚwiętyBibliamodlitwa do Ducha Świętegofinansjerawezwanie do modlitwy
03 listopada
2011
277Przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia
oddanie Jezusowio tej MisjiDuch Świętypokorawalka z tą Misjąnie lękajcie siędusza ofiarnaprzejście do Nowego RajuŚwięto Bożego Narodzenia
11 grudnia
2011
301Bóg Ojciec: Dzięki tym orędziom nawrócą się dwa miliardy dusz
Armia Resztyrola cierpieniamodlitwa za bliźnichDuch Świętypokonanie złapokorawezwanie do nawróceniarodzinadwa miliardyochrona przed prześladowaniemdo wątpiących w te OrędziaBóg Ojciec Stworzycielradość
03 stycznia
2012
305Bóg Ojciec: Moje ukochane dzieci, czeka was wspaniała przyszłość
moc modlitwyDuch Świętytaktyka szatanawiara na świecieOstrzeżenieinni prorocybałwochwalstwonienawiść do tej Misjizłość szatanaprześladowanie tej Misjimodlitwa o nawrócenieradujcie sięwierność prawdzieostatni prorokDar Ducha Świętegostarodawny wąż - diabełBóg Ojciec StworzycielChwała Bogucel szatanaspełniona przepowiedniawezwanie do jednościmodlitwa za młodych
08 stycznia
2012
325Maryja Panna: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI
moc modlitwyDuch ŚwiętyBenedykt XVIapostazjanawróceniemodlitwy Krucjatysiła szatanamodlitwa za papieżaWatykan
28 stycznia
2012
328Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia
Armia ResztyDuch Świętymiłość do BogaOdpust ZupełnyDar Odpustu
31 stycznia
2012
332Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane
wojnyApokalipsanienawiśćBoża Karapo OstrzeżeniuDuch Świętyfałszywy prorokantychrystjeden światowy rząd (NWO)walka z tą Misjąapostazjawojna na Bliskim Wschodzienie lękajcie sięmodlitwa o ochronęprześladowania prorokówIzraelgłódludobójstwopieniądzeto pokoleniedo wrogów tej Misjimodlitwa o nawrócenieSyriaEgiptwezwanie do modlitwyświatowa kontrolamiłość odpowiedzią na nienawiśćWłochyIran
04 lutego
2012
344Ostatnie dni szatana - będą najboleśniejsze, jak użądlenie zdychającej osy
moc modlitwyDuch ŚwiętyNowy Rajantychrysttaktyka antychrystamodlitwy Krucjatyostatnie dni szatanajaki jest antychryst
13 lutego
2012
360Świat stoi przed kolejnym etapem oczyszczenia
wojnyApokalipsado duchowieństwaDuch Świętyaborcjaakceptacja dla grzechuapostazjaprześladowanie chrześcijaństwazamieszkimodlitwa za prześladowcówwezwanie do modlitwydo innych kościołówoczyszczeniepodział pomiędzy chrześcijanamizanik wiary
27 lutego
2012
361Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, które mają zatwardziałe serca?
Duch Świętyspowiedźinne proroctwaPieczęć Boga ŻywegoBibliaOdpust ZupełnyDar Odpustuznaczenie modlitwynie zgadujcie terminów
29 lutego
2012
373Maryja Panna: Nigdy dotąd nie było tyle sprzeciwu wobec boskich objawień
przygotowanie na prześladowaniawalka pomiędzy chrześcijanamiDuch Świętymodlitwa o rozeznaniewalka z tą Misjąnienawiść do tej Misjiostatnie dni szatanakapłani
12 marca
2012
375Miłość jest silniejsza od nienawiści
nienawiśćmiłość bliźniegoDuch ŚwiętymorderstwoPieczęć Boga Żywegomodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwarodzinawezwanie do modlitwyBóg i Jego dziecitorturowaniemiłość odpowiedzią na nienawiśćsamobójstwowezwanie do jednościmodlitwa o zapobieżenie aborcjiibraterska miłość chrześcijan
14 marca
2012
384Maryja Panna: Proszę moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, by zapobiec jednej światowej walucie
wojnymoc modlitwyDuch ŚwiętyRóżaniecUkrzyżowanieJezus cierpiącymodlitwy Krucjatyrola postuprześladowanie chrześcijaństwaświatowa walutakontrola nad ludzmiWielki PiątekWielki Tydzieńtrudności finansowe i brak pieniędzy
27 marca
2012
402Ja, wasz ukochany Jezus, nigdy nie osłabię Mojego Kościoła
schizmafałszywa doktrynamasoneriaDuch Świętytaktyka szatanaSakramentyfałszywy prorokUkrzyżowanieBenedykt XVIKościół - ciało ChrystusaBoże Prowadzeniezmiany w obrzędach Mszy Świętejzmiany w obrządkachzmiany w KościeleherezjaWatykanczasy ostateczneRok 1967
16 kwietnia
2012
404Nigdy nie czerpcie nieuczciwych zysków kosztem innych, zarówno w biznesie, polityce czy jakiejkolwiek innej działalności
Armia Resztymoc modlitwyrola cierpieniamodlitwa za bliźnichmiłość bliźniegomodlitwa za grzesznikówDuch Świętydo nie znających sensu życiado cierpiącychjeden światowy rząd (NWO)rola postuwezwanie do modlitwyBóg Ojciec Stworzycielmoc cierpieniamiłość dzieckakluczowa prostotabyć jak dzieckodo żołnierzy Armii Reszty
19 kwietnia
2012
408Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście
przygotowanie na prześladowaniaArmia ResztyPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyOstrzeżeniemodlitwy Krucjatyto pokolenieprzygotowanie do Dnia Ostatniego
22 kwietnia
2012
415Pierwsza tajemnica Księgi Prawdy ujawnia spisek przeciw Kościołowi przez Grupy Masońskie
ostrzeżenie przed piekłemApokalipsado duchowieństwamasoneriaDuch ŚwiętyapostazjaKsięga Danielarytuały okultystyczneKsięga Prawdyapostoł Jansatanizmprorok DanielWatykankult szatanaRok 1967czarne msze satanistycznesatanistyczne ofiary z ludzi
29 kwietnia
2012
417Usłyszcie Moje wołanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha Świętego
Duch Świętyjeden światowy rząd (NWO)światowa kontrolawylanie Ducha Świętego
01 maja
2012
418Duch Święty zstąpi tej niedzieli. Drugie wylanie mocy Ducha Świętego
Duch Świętymodlitwy Krucjatywylanie Ducha Świętego
04 maja
2012
419Bóg Ojciec: Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zachwytem i dziękczynieniem
Duch Świętymodlitwy KrucjatyDar Ducha Świętegowylanie Ducha Świętego
05 maja
2012
425Już słabnie działalność grup masońskich w waszym świecie
Armia Resztymoc modlitwyJezu ufam Tobiepokój duszymasoneriaDuch ŚwiętyJa Jestemnie lękajcie siępomoc Pana Jezusacel szatanaofiarowanie cierpienia
09 maja
2012
430Prośba o modlitwę: Idź teraz i ogłoś tę prośbę Moje Wołanie do Jezusa
rola cierpieniaDuch Świętymodlitwa osobistamodlitwa o ocaleniedo grzesznikówmoc cierpieniaJezus zawsze obecny
14 maja
2012
447Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób
Armia Resztymoc modlitwywalka pomiędzy chrześcijanamido duchowieństwapychaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch ŚwiętyNowy RajSakramentypokoraUkrzyżowanieprześladowania prorokówmodlitwy Krucjatyból Zbawicielaprześladowanie tej Misjiogród Getsemaniodrzucenie Zbawicielamoc cierpieniaprzygotowanie do Dnia Ostatniegopodział pomiędzy chrześcijanamiKorona Cierniowakluczowa prostotaczasy ostatecznedo żołnierzy Armii Reszty
30 maja
2012
452Poświęćcie miesiąc czerwiec na ciche rozważanie, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki
Duch ŚwiętyBliski WschódKoronka do Miłosierdzia BożegoEucharystiamodlitwy Krucjatymodlitwa o nawróceniemiesiąc czerwiec
03 czerwca
2012
461Pamiętajcie, ta wojna zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi
Armia Resztyrola cierpieniaArmagedonDuch Świętyantychrystmodlitwawierność wierzeBoże Prowadzenieradujcie sięwezwanie do jednościdwóch świadków Apokalipsa
11 czerwca
2012
465Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył
ostrzeżenie przed piekłemegoizmDuch ŚwiętyOstrzeżenieznaki na niebienienawiść do tej Misjiprośba o przebaczeniedo wrogów tej MisjiDzień Ostatniczym jest Ostrzeżeniedo wątpiących w te Orędziaduszapodział ludzkościzmiany na ziemiwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
16 czerwca
2012
472Kiedy szerzycie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwanie osądzajciePowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch Świętymodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokwierność JezusowiUkrzyżowaniewalka z tą Misjązdrada duchownychnie lękajcie siędo kapłanówprześladowania prorokówKościół - ciało Chrystusaczyściecto pokolenieprzestroga przed potępianiem tych Orędziprześladowanie chrześcijaństwaból ZbawicielaZmartwychwstaniehipokryzjapodział ludzkościduchowa zazdrośćantychryst światowym liderempycha oślepiabramy piekielne nie przemogą Kościoła
24 czerwca
2012
500Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień
Armia Resztymoc modlitwyJezu ufam TobieArmagedonpo OstrzeżeniuDuch Świętyfałszywy prorokantychrystwezwanie do nawróceniaszatanadoracjamodlitwy Krucjatywezwanie do modlitwydemonydo żołnierzy Armii Resztymiliardy nawróceń
21 lipca
2012
518Poprzez głoszenie, że Głos Ducha Świętego, to głos złego ducha, jesteście winni bardzo wielkiego bluźnierstwa
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwao tej Misjigrzech przeciwko Duchowi ŚwiętemuPowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch Świętyinne proroctwaBibliado niewierzących w te Orędziaprześladowania proroków
08 sierpnia
2012
522Maryja Panna: Moje dziecko wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już otrzymywać orędzi
o tej MisjiMatka ZbawieniaDuch Świętywalka z tą Misjąinne proroctwafałszywe proroctwa
13 sierpnia
2012
527Jestem jak burza, która nadciąga. Mój głos jest jak grom w oddali.
wolna wolaApokalipsaArmagedonPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyNowy Rajtaktyka szatanaJa JestemOstrzeżeniewalka z tą Misjąszatanmodlitwastrach
20 sierpnia
2012
529Bóg Ojciec: Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę
Duch ŚwiętyNowy Rajgrzechpokonanie złapokoraJezus ZbawicielemUkrzyżowanieOstrzeżenieinne proroctwamodlitwainni prorocyświat rozrywkiwyrzeczeniaradość w Bogu
21 sierpnia
2012
530Maryja Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni
do duchowieństwaMatka Zbawieniapychamiłość bliźniegoDuch ŚwiętyRóżaniecpokoramodlitwaApostołowie
22 sierpnia
2012
540Maryja Panna: Przebudzenie nastąpi już wkrótce
Duch ŚwiętyNowy Rajpokonanie złanawrócenie
30 sierpnia
2012
541Żaden człowiek nie zna Prawdy rzeczywistej treści Księgi Apokalipsy. Tylko Bóg.
Apokalipsao tej MisjiDuch Świętydo niewierzącychOstrzeżenienawróceniejak czytać Orędziamodlitwa osobista
31 sierpnia
2012
543Wzywam was wszystkich, abyście utworzyli ośrodki, dzięki którym zapewnicie, że Moje Orędzia będą rozpowszechniane
Armia Resztyo tej MisjiDuch ŚwiętypokoramodlitwaGrupy Modlitewnesłużba BoguJezus do ludzkości
03 września
2012
573Kiedy człowiek raz doświadczy Miłości Bożej, to już nie może bez niej żyć
o tej Misjipokój duszyPowtórne PrzyjścieDuch Święty
01 października
2012
579Zapowiedź ogłaszająca Moje Powtórne Przyjście nastąpi nagle
Armia Resztyschizmado duchowieństwaDuch Świętywalka z tą Misjązmiany w obrzędach Mszy Świętejdo wrogów tej Misjido wierzących w te Orędzia
08 października
2012
591Żydzi w końcu uznają fakt, że prawdziwy Mesjasz przyszedł
ApokalipsaPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyNowy RajJezus Zbawicieleminne proroctważydziTrójca Święta
20 października
2012
651Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać.
Armia ResztyJezu ufam TobieDuch Świętywalka z tą Misjąinne proroctwaprześladowania prorokówMojżesznarodziny Jezusapróby wiaryJezus zawsze obecny
19 grudnia
2012
679Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie waszych Grup Modlitewnych
przygotowanie na prześladowaniaoddanie JezusowiJezu ufam TobieDuch Świętywalka z tą MisjąGrupy Modlitewneból Zbawicielaprześladowanie tej Misjiwezwanie do modlitwyciemność na świeciedo żołnierzy Armii Reszty
17 stycznia
2013
685Mój Czas, który jest powiązany z Bożą Wolą Mojego Ojca nieuchronnie się zbliża
moc modlitwyPowtórne Przyjścieniewola grzechuDuch ŚwiętyUkrzyżowaniemodlitwy KrucjatyNew Ageopętaniedemony
21 stycznia
2013
690Będą szlochać z ulgą, gdy uświadomią sobie, że przed nimi jest przyszłość w której śmierć nie istnieje
o tej MisjiDuch ŚwiętyNowy Raj
25 stycznia
2013
694Wzrost nienawiści, morderstwa i brak miłości braterskiej jest ogromny, a grzech opanował ziemię lotem błyskawicy
Armia Resztynienawiśćdo duchowieństwao tej MisjiDuch ŚwiętymorderstwoSakramentyUkrzyżowaniedo niewierzących w te Orędziawierność wierzezłość szatanado wrogów tej MisjiSakrament KomuniiDzień Ostatniżycie wiecznepraktykowanie wiary w ukryciuprzygotowanie do Dnia Ostatniego
29 stycznia
2013
701Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych
Armia ResztyDuch Świętypokoramodlitwy KrucjatyGrupy Modlitewnemiliardy nawróceń
05 lutego
2013
706Moje Słowo będzie rozprzestrzeniać się w Australii i Nowej Zelandii
Duch Świętywezwanie do nawróceniamodlitwy Krucjatydo wierzących w te OrędziaDar Ducha ŚwiętegoAustraliaNowa Zelandia
10 lutego
2013
719Popełniacie największy błąd, kiedy zakładacie, że tylko zatwardziali grzesznicy są wrzucani do ognia piekielnego
do ateistówwolna wolaostrzeżenie przed piekłempo OstrzeżeniuDuch Świętyspowiedźdo niewierzącychateizmpodział ludzkościkryteria zbawieniafałszywy raj
24 lutego
2013
724Proszę wszystkich Moich wyświęconych sług, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym osłonił ich Moją Najdroższą Krwią
Jezu ufam TobieDuch Świętymodlitwa o rozeznanieBenedykt XVIodwaga w głoszeniu Prawdydo kapłanówpomoc Pana Jezusadezorientacjanadziejawierność prawdziemodlitwa za duchowieństwowezwanie do wierności Jezusowi
28 lutego
2013
740Ich złe intencje będą się odsłaniać warstwa po warstwie, gdy zaczną popełniać błędy
Jezu ufam TobiemasoneriapychaarogancjaDuch Świętyfałszywy prorokBenedykt XVIdo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówświatowi przywódcyodrzucenie Zbawicielademonymoże być tylko jeden żyjący papież
19 marca
2013
754Dziś przynoszę światu wielkie Łaski
wolna wolaprzygotowanie na prześladowaniaJezu ufam TobieBoża Karagrzeszne prawobankowośćPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyNowy Rajtaktyka szatanawezwanie do rozprzestrzeniania SłowaBibliamiłość do wrogówJezus Królemkontrola nad ludzmimiłość odpowiedzią na nienawiśćDar Wytrwałości
31 marca
2013
757Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi
fałszywa doktrynao tej MisjiPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyKsięga DanielaKsięga Prawdyostatni prorokprorok DanielJezus nie będzie chodził po ZiemiJezus obecny w Eucharystii
03 kwietnia
2013
770Słowo od Boga będzie roztrząsane, gdy pogaństwo ogarnie Ziemię
rola cierpieniaoddanie JezusowiJezu ufam Tobiedo duchowieństwaDuch ŚwiętySakramentypogaństwoprześladowanie chrześcijaństwawierność prawdzieDroga Krzyżowa na Kalwariędo żołnierzy Armii Resztymiliardy nawróceń
16 kwietnia
2013
812Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w swoich pouczeniach dla ludzkości
nie osądzajcieDuch Świętyfałszywy prorokfałszywe proroctwafałszywi prorocyDar Ducha Świętegojak rozpoznać fałszywych proroków
31 maja
2013
879Powodzie będą powszechne i będziecie wiedzieli, które części świata najbardziej gniewają Mojego Ojca
egoizmDuch Świętyakceptacja dla grzechupowodziepróżnośćmodlitwa o miłosierdzie
12 sierpnia
2013
884Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy i Najświętszej Eucharystii
modlitwa o siłęArmia Resztyschizmarola cierpieniafałszywa doktrynado duchowieństwaMatka ZbawieniamasoneriaDuch Świętytaktyka szatanawierność Jezusowiwalka z tą MisjąFatimaszatansymbole okultystycznePrawdziwy KościółekskomunikapogaństwoIzraelmodlitwy Krucjatymęczęństwo
17 sierpnia
2013
898Wszędzie zapanuje wielka radość. Będzie ona trwała 100 dni
do ateistówostrzeżenie przed piekłemmoc modlitwyPowtórne Przyjściepo Ostrzeżeniumaterializmidolatiabogactwosławamiłość bliźniegoskruchawładzawiaraegoizmniewola grzechumodlitwa za grzesznikówDuch ŚwiętyNowy Rajpokonanie złaJa Jestemantychrystdo niewierzącychpokoraJezus ZbawicielemPieczęć Boga Żywegożydzido niewierzących w te Orędziachrześcijaństwoinformowanie o OrędziachDzień Ostatnimuzułmanieprzejście do Nowego Rajudwanaście narodówżycie w Nowym Rajuapostoł Szymon PiotrJezus Królem
30 sierpnia
2013
904Przynoszę Dary etapami, w zależności od czystości duszy
Duch ŚwiętyJa Jestem
04 września
2013
914Doktryna ciemności - wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego Kościoła - opadnie jak wielka gęsta mgła
schizmagrzeszne prawofałszywa doktrynado duchowieństwamasonerianiewola grzechuDuch Świętytaktyka szatanaJa Jestemjeden światowy rząd (NWO)apostazjamodlitwa o miłosierdziedo przywódców
14 września
2013
923Wielu zdradzi Mnie, przyjmując fałszerstwa
przygotowanie na prześladowaniado duchowieństwafaryzeuszeDuch Świętytaktyka szatanaJezus Zbawicielemszatanrytuały okultystycznemodlitwy Krucjaty
21 września
2013
930Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i przez kilka lat będzie musiał cierpieć ogołocenie
ostrzeżenie przed piekłemArmia ResztyschizmaApokalipsafałszywa doktrynado duchowieństwaPowtórne PrzyjścieDuch Świętyspowiedźfałszywy prorokprześladowaniaakceptacja dla grzechuinne proroctwahumanizmBibliaKościół - ciało Chrystusapogaństwomodlitwy KrucjatyGrupy ModlitewneSakrament Komuniizmiany w obrządkachwielkie odstępstwoRzymfałszywe uzdrowieniafałszywa pokorafałszywa miłość bliźniegoekumenizm
28 września
2013
958Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem
Armia ResztyinteligencjaDuch Świętynawrócenie
30 października
2013
967Wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie
Armia Resztyfałszywa doktrynado duchowieństwainteligencjaDuch Świętytaktyka szatanafałszywy prorokhumanizmubodzyjedna światowa religianaukaBibliawierność wierzefałszywa miłość bliźniegoświat świeckidumastworzenie światapogańskie symbole
09 listopada
2013
990Przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście i wielu znienawidzi Mnie za to.
ostrzeżenie przed piekłemnienawiśćdo duchowieństwapychainteligencjafaryzeuszematerializmwładzaegoizmDuch ŚwiętypokoraBibliaostrzeżenie dla kapłanówfałszywe miłosierdziefałszywi prorocyprzygotowanie do Dnia Ostatniegokluczowa prostotado fałszywych proroków
09 grudnia
2013
995Podczas całego Mojego dzieciństwa wiedziałem, Kim Jestem
do duchowieństwaMatka ZbawieniafaryzeuszeDuch ŚwiętypokoraJezus ZbawicielemUkrzyżowanieinni prorocyzdrada duchownychprześladowania prorokówBoże Prowadzeniedo wrogów tej Misjikłamstwa szatanaból Zbawicielazdrada Jezusaśw. Józefnarodziny JezusaŚwięto Bożego Narodzenia
12 grudnia
2013
996Już od trzech lat jesteście przygotowywani. Wstańcie i weźcie swój krzyż i idźcie za Mną
Armia ResztyDuch Świętyodwaga w głoszeniu Prawdyprzygotowanie do Ostrzeżeniaczym jest Ostrzeżeniepodział ludzkościmodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
14 grudnia
2013
1010Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże, jesteście winni bluźnierstwa
do duchowieństwabluźnierstwoDuch Świętyfałszywy prorokakceptacja dla grzechuOstrzeżenieupadek KościołaBibliaczym jest Ostrzeżeniezmiana Biblii
30 grudnia
2013
1013Wiele zostanie ujawnione dzieciom Bożym przed Wielkim Dniem Pańskim
o tej MisjiDuch Świętyinni prorocyprześladowania prorokówapostoł Janprorok DanielMojżesz
03 stycznia
2014
1015Matka Zbawienia: Najpierw udaliśmy się do Judei, a potem mój Syn został zabrany do Indii, Persji, Egiptu, Grecji i Anglii
pokój duszyDuch ŚwiętyNowy Rajwalka z tą Misjąnie lękajcie sięnienawiść do tej MisjiEgiptśw. Józefżycie Maryinarodziny Jezusaodnalezienie Jezusa w świątyniAngliaGrecjaprzed Powtórnym Przyjściemsamotność i odrzucenie prorokaświęta ElżbietaHerodJudeaIndiePersja
04 stycznia
2014
1017Niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie kiedykolwiek narzucił światu szatan
Armia ResztyDuch Świętywezwanie do rozprzestrzeniania Słowawierność wierzeprześladowanie tej MisjiJezus zawsze obecnywezwanie do rozprzestrzeniania Orędzido żołnierzy Armii Reszty
07 stycznia
2014
1019Kiedy będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasach wielkich prób, dam wam ulgę
Duch Świętymodlitwy Krucjatyradość
08 stycznia
2014
1041Bóg Ojciec: Pragnę, abyście przyjęli Prawdę, nie z wątpliwościami w swoich sercach, lecz z miłością i zaufaniem
oddanie JezusowiJezu ufam Tobieo tej Misjipokój duszyDuch Świętywezwanie do rozprzestrzeniania SłowaKsięga Prawdydo wątpiących w te OrędziaDuch Prawdy
04 lutego
2014
1076Matka Zbawienia: Zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła umieszczoną na okładce
Armia ResztyKsięga ŻyciaPowtórne PrzyjścieDuch Świętymodlitwa o rozeznanieakceptacja dla grzechuhumanizmwezwanie do rozprzestrzeniania SłowaBibliaKościół - ciało Chrystusazmiany w obrzędach Mszy Świętejwezwanie do modlitwyEwangeliastarodawny wąż - diabełtrzy dni ciemnościprofanacjaotwarcie budynków Kościoła na innowiercównowa książkanarodziny Jezusanie zgadujcie terminówdwóch świadków Apokalipsaprzed Powtórnym Przyjściemostatnie objawienia MaryjneApokalipsa - niewiasta obleczona w słońcekrytyka odwiedzających Sanktuaria Maryjnezniesienie Kultu Maryjnego
11 marca
2014
1093To nad tymi biednymi duszami płakałem Krwawymi Łzami w Ogrodzie Getsemani
o tej MisjiDuch Świętynienawiść do tej MisjiGrupy Modlitewneból Zbawicielamodlitwa w Ogrójcudo satanistówwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzido żołnierzy Armii Reszty
01 kwietnia
2014
1094Matka Zbawienia: Nawrócenie obiecane przez mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu
Duch Świętymiłośćnawróceniewezwanie do rozprzestrzeniania SłowaEwangeliacel szatana
02 kwietnia
2014
1123Tak wielu z was nie ma dziś jakiegokolwiek pojęcia, co to znaczy służyć Mi jako chrześcijanin
rola cierpieniaDuch Świętyinne proroctwaprześladowania prorokównienawiść szatanaBóg i Jego dzieciJezus zawsze obecnycierpiący będą królowaćdo żołnierzy Armii Reszty
06 maja
2014
1124Posługuję się ofiarnymi duszami, aby doprowadziły do Mnie tych, którzy inaczej nigdy nie zostaliby uratowani
modlitwa za bliźnichpokój duszymiłość bliźniegoDuch Świętypokoradusza ofiarnamodlitwa dodatkowaBóg i Jego dzieciciemność duszyodrzucenie Zbawicielamoc cierpieniacel szatana
07 maja
2014
1144Obiecałem Mojemu Ojcu, że będę ubiegał się o wszystkie dusze, dla których poświęciłem Moje Życie. I zrobię to
pokój duszyDuch ŚwiętypokoraJezus ZbawicielemOstrzeżenienawrócenieWielki CudDuch Prawdy
03 czerwca
2014
1147Wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi - antychrysta
przygotowanie na prześladowaniawojnyschizmagrzeszne prawofałszywa doktrynado duchowieństwamasoneriabankowośćbluźnierstwoDuch ŚwiętyantychrystPieczęć Boga Żywegoubodzyjedna światowa religiataktyka antychrystado kapłanówwierność wierzepolitykamodlitwa za duchowieństwozdrada Jezusaewangelizacja
07 czerwca
2014
1152Będzie to Najwspanialszy Dzień od czasu, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę
do ateistówPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyNowy Rajrodzicemiłość do Bogaprzejście do Nowego Rajumodlitwa dodatkowaprzygotowanie do Ostrzeżeniamiłość dzieckaostatnia szansa na Miłosierdzieodnowienie Ziemi
13 czerwca
2014
1157Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa
wolna wolaArmia Resztyo tej MisjiDuch ŚwiętyBiblia
17 czerwca
2014
1168Wasza wiara będzie wypróbowywana jak nigdy dotąd
przygotowanie na prześladowaniaArmia ResztyDuch ŚwiętymiłośćKościół - ciało ChrystusaPrawdziwy Kościółwezwanie do wierności Jezusowipróby wiaryJezus zawsze obecny
01 lipca
2014
1171Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść
Duch Świętymiłośćmiłość odpowiedzią na nienawiśćmodlitwa o pokój
05 lipca
2014
1199Matka Zbawienia: Może nie spotkacie mojego Syna fizycznie, ale poznacie Go pod każdym względem
Jezu ufam Tobiepokój duszyDuch Świętypokorawierność Jezusowinawrócenieból Zbawicielaradośćból oddzielenia od Boga
16 sierpnia
2014
1202Matka Zbawienia: Żaden człowiek nie ma prawa szkodzić drugiemu człowiekowi w Imię Boga
miłość bliźniegoDuch Świętymodlitwa o rozeznanieprześladowaniamodlitwa za prześladowcówmiłość odpowiedzią na nienawiść
21 sierpnia
2014
1206Kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli
wolna wolaoddanie JezusowiJezu ufam TobieDuch Świętyprzebaczeniemiłość do Bogaofiarowanie JezusowiChwała Bogudo żołnierzy Armii Reszty
25 sierpnia
2014
1226Łatwo jest powiedzieć, że jest się chrześcijaninem, gdy nie trzeba się mierzyć z wyzwaniem, że się nim jest
wolna wolafałszywa doktrynado duchowieństwaDuch Świętywierność prawdziezdrada Jezusapróby wiary
23 września
2014
1250O, jak arogancki jest człowiek, który drwi z Mojego Istnienia
moc modlitwyApokalipsamodlitwa za bliźnichpokój duszyDuch Świętymodlitwa o rozeznaniemodlitwa za prześladowcówDar Ducha Świętegoproście a otrzymaciemoc cierpieniadobre uczynkiźródło życia
23 października
2014
1293Sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy
przygotowanie na prześladowaniarola cierpieniafałszywa doktrynado duchowieństwaDuch Świętyupadek Kościołaprześladowanie chrześcijaństwaherezjawyrzuty sumieniapróby wiarysumienie
12 grudnia
2014
1296Dokonawszy dobrego uczynku, nic o tym nie mówcie
do duchowieństwaDuch Świętypokorazdrada duchownychfałszywa pokorazdrada Jezusaofiarowanie Jezusowinienawiść do Bogaobłudakluczowa prostotaświat nie toleruje Prawdy
16 grudnia
2014
1329Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka
do ateistówJezu ufam Tobiedo duchowieństwao tej MisjipychaDuch Świętytaktyka szatanado niewierzącychszatanodrzucenie Zbawicielado letnich w wierzesiła szatanacel szatanapycha oślepiasumienie
08 lutego
2015
1333Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona
Armia ResztyJezu ufam Tobieo tej MisjiDuch ŚwiętyPieczęć Boga ŻywegoKsięga Prawdymodlitwy KrucjatyMedalik Zbawieniapróby wiarydo żołnierzy Armii ResztyDar CierpliwościDar Prawdy
13 lutego
2015
1334Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna
Armia ResztyDuch Świętyodwaga w głoszeniu PrawdyBibliamodlitwy KrucjatyGrupy ModlitewneMaryja Obrończyniąprzygotowanie do Dnia Ostatniego
17 lutego
2015