1Pierwsze Orędzie od Maryi Panny
moc modlitwyo tej MisjiMatka Zbawieniaprześladowanie tej Misjiśw. Jan Paweł IIśw. Faustynaśw. Józef
2010-11-08 15:30
2Pierwsze Orędzie otrzymane od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa
do ateistówwolna wolado duchowieństwado niewierzącychpokoraJezus ZbawicielemWielki UciskUkrzyżowaniewezwanie do nawróceniaateizmBibliafałszywi bogowieinne religiepokutado wrogów tej Misjichrześcijaństwomuzułmaniewezwanie do modlitwysatanizmkryteria zbawieniaSąd OstatecznyHinduizmJudaizm
2010-11-09 03:00
3Ludzkość stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia
o tej MisjiDuch ŚwiętyRóżaniecwezwanie do modlitwy
2010-11-11 00:20
4Drugie Orędzie od Maryi Panny
Armagedon
2010-11-11 12:20
5Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce
o tej MisjiMatka ZbawieniaNowy RajgrzechKsięga Prawdymodlitwa za wrogów tej misji
2010-11-12 03:00
6Ta Księga odmieni życie ludzi, zbawi dusze
o tej MisjiKsięga Prawdy
2010-11-12 15:00
7Ostrzeżenie przed piekłem i obietnica Raju
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemo tej Misjipokój duszymasoneriaPowtórne PrzyjścieNowy Rajtaktyka szatanaspowiedźdo niewierzącychdo nie znających sensu życiapokoraJezus ZbawicielemUkrzyżowaniewezwanie do nawróceniamiłośćszatanKoronka do Miłosierdzia Bożegonaukafałszywi prorocypustkaprzejście do Nowego Rajukłamstwowezwanie do modlitwyświat świeckiłagodnośćBóg Ojciec Stworzycieldo zagubionychdo nieszczęśliwychIlluminacido bogatychdo Illuminatówobietnica Rajuopis wiecznego potępienia
2010-11-13 03:00
8Znak końca czasów - jednak Chwała powróci na ziemię
do duchowieństwao tej Misjimodlitwa za satanistówpychaPowtórne Przyjściebogactwotaktyka szatanafałszywy prorokBenedykt XVIKoronka do Miłosierdzia Bożegochciwośćmodlitwa za niewierzącychnieczystośćSąd Ostatecznydo satanistówdo letnich w wierze
2010-11-14 23:00
9Powtórne Przyjście
Armia ResztyApokalipsaArmagedondo duchowieństwao tej MisjimasoneriaPowtórne PrzyjścieNowy Rajtaktyka szatanaantychrystJezus Zbawicieleminne proroctwaGrupy Modlitewneprzejście do Nowego Rajujak pomagać niewierzącymmodlitwa o prowadzenie
2010-11-15 03:00
10Ogólnoświatowa władza, antychryst i znamię bestii
przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztyrola cierpieniaApokalipsaArmagedonfałszywa doktrynamasoneriainteligencjaNowy Rajtaktyka szatanapokonanie złaantychrystjeden światowy rząd (NWO)Wielki Ucisk666 - znamię bestiiKoronka do Miłosierdzia Bożegomęczęństwoprześladowanie chrześcijaństwamodlitwa osobistapolitykaprzejście do Nowego Rajulogikakontrola nad ludzmizapasy żywnościwezwanie do modlitwymodlitwa za duchowieństwoszkolnictwoszpitalekonstytucjajaki jest antychrystterror
2010-11-15 11:00
11Ostrzeżenie dla duchowieństwa
Apokalipsafałszywa doktrynado duchowieństwamodlitwa za bliźnichskruchaegoizmtaktyka szatanafałszywy prorokpokoraUkrzyżowanieBenedykt XVIinne proroctwaznaki na niebiechciwośćdo niewierzących w te Orędziawierność wierzefałszywi prorocymodlitwa dodatkowafałszywa tolerancjacudasiła szatanamodlitwa o prowadzeniefałszowanie wiaryfałszywy rajmodlitwa o wybawieniedo biskupówdo kardynałówskromność
2010-11-16 09:55
12Porzuć wszelkie wątpliwości
wolna wolaoddanie JezusowiApokalipsao tej MisjiRóżaniecKoronka do Miłosierdzia Bożegomiłość rodzicielska
2010-11-16 23:00
13Orędzie do agnostyków i ateistów
do ateistówApokalipsapychainteligencjataktyka szatanawezwanie do nawrócenianaukaBibliaNew Agemodlitwa dodatkowado agnostykówBóg Ojciec Stworzyciel
2010-11-18 21:00
14Powstanie grup satanistycznych i panowanie nad światem
Armia Resztymoc modlitwyApokalipsamasoneriataktyka szatanamediaWielki Ucisksymbole okultystyczneBibliaokultyzmto pokoleniesmutekkontrola nad ludzmiwezwanie do modlitwyNoetak zwane teorie spiskowesatanizmschronienia
2010-11-20 07:20
15Nawrócenie
moc modlitwyinteligencjamodlitwa o rozeznanienawrócenieratunek dla grzesznikówSakrament Chrztumodlitwa jedynym ratunkiempustkamodlitwa dodatkowa
2010-11-21 01:30
16Wezwanie do wszystkich kościołów i wyznań o zjednoczenie się w walce ze złym
modlitwa za bliźnichpychamaterializmegoizmmorderstwoakceptacja dla grzechuinni prorocybałwochwalstwopróżnośćfałszywe miłosierdziemodlitwa za niewierzącychoddanie duszy diabłurozpaczdezorientacjawezwanie do modlitwydo innych kościołówstarodawny wąż - diabeł
2010-11-21 15:00
17Wielkie Ostrzeżenie - Dar z Miłosierdzia
Apokalipsao tej Misjipokonanie złaOstrzeżenieBibliaKsięga Prawdymodlitwa dodatkowapiekło podczas Ostrzeżeniaczym jest Ostrzeżeniemodlitwa o przebaczenie
2010-11-22 02:00
18Ostrzeżenie przed wojną atomową
rola cierpieniamasoneriaRóżaniec ochroną przed grzechemChinyfałszywe miłosierdziewielka wojnabroń atomowamodlitwa o nawróceniezapasy żywnościświatowa kontrolaschronienia
2010-11-23 03:00
19Schody do duchowej doskonałości
Armia Resztyrola cierpieniapokorawierność wierzepustkadążenie do świętościpróby wiary
2010-11-24 02:30
20Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie
wolna wolawojnymoc modlitwyMatka Zbawieniamasoneriamodlitwa za satanistówBenedykt XVIinne proroctwaKoronka do Miłosierdzia Bożegonie lękajcie sięmodlitwa za niewierzącychApostołowiemodlitwa za prześladowcówEuropazapasy żywnościwezwanie do modlitwyszczepieniaświatowa kontroladyktaturarozwiązłośćznaki w miejscach Objawień Maryjnychrozwodymodlitwa za letnich w wierze
2010-11-26 03:00
21Księga Apokalipsy
do ateistówwojnyApokalipsaMatka ZbawieniaNowy Rajdo niewierzącychkomunizmratunek w modlitwieFatimaRosjaGrupy Modlitewneprośba o nawróceniewezwanie do modlitwydo grzesznikówoddanie Maryido satanistów
2010-11-26 12:00
22Wezwanie do wierzących, by nawracali zagubione dusze
ostrzeżenie przed piekłemArmia Resztyo tej Misjimaterializmbogactwomiłość bliźniegoegoizmmorderstwoprzemocmediaKoronka do Miłosierdzia Bożegowezwanie do rozprzestrzeniania SłowaGrupy Modlitewneinformowanie o Orędziachpustkawykorzystywanieśw. Faustyna
2010-11-26 15:00
23Prześladowanie prawdziwych wizjonerów
przygotowanie na prześladowaniarola cierpieniao tej MisjiFatimainne proroctwainni prorocyprześladowania prorokówfałszywi prorocyból Zbawicielaodrzucenie przez duchownychmodlitwa o prowadzeniesamotność i odrzucenie proroka
2010-11-29 12:48
24Pogoń za bogactwem
materializmbogactwoegoizmtaktyka szatanaakceptacja dla grzechubałwochwalstwoBibliawierność wierzeApostołowiezapasy żywnościzałamanie rynków finansowychEwangeliaONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych
2010-11-30 12:00
25Ostrzeżenie dla ludzkości, by zrozumiała Prawdę
o tej MisjiOstrzeżenieapostazjapustka
2010-12-07 03:15
26Życie przyszłe
do ateistówwolna wolaostrzeżenie przed piekłemo tej Misjipokój duszyNowy Rajpokoranie lękajcie sięmodlitwa za niewierzącychsmutekprzejście do Nowego Rajudo agnostykówogród Getsemaniradośćmodlitwa o prowadzeniemodlitwa za letnich w wierze
2010-12-11 09:15
27Wezwanie do zaprzestania morderstwa aborcji
ostrzeżenie przed piekłemrola cierpieniaApokalipsamodlitwa za grzesznikówmorderstwoaborcjaludobójstwomodlitwa o przebaczeniebrak reakcji na zło
2010-12-16 13:10
28Księga Prawdy
rola cierpieniado duchowieństwao tej MisjiMatka Zbawieniamodlitwa za satanistówPowtórne Przyjścietaktyka szatanamorderstwoJezus Zbawicieleminne proroctwainni prorocydusze ofiarneKsięga Prawdysatanizmfałszywa tolerancjaSąd Ostatecznymądrość
2010-12-18 09:40
29Wielki Ucisk
zmiany klimatuApokalipsaBoża Karao tej MisjimasoneriaPowtórne PrzyjścieRóżaniecWielki Uciskinne proroctwaKoronka do Miłosierdzia Bożegonie lękajcie sięBibliamodlitwa jedynym ratunkiemkatastrofyludobójstwozapasy żywnościwezwanie do modlitwydo wszystkich religiitak zwane globalne ocieplenie
2010-12-20 10:00
30Trzecie Orędzie od Maryi Panny
rola cierpieniaMatka ZbawieniaRóżaniec ochroną przed grzecheminne proroctwaśw. Faustynarutyna w modlitwie
2010-12-20 22:00
31Mój ból i cierpienie dzisiaj
rola cierpieniao tej MisjiUkrzyżowaniemodlitwa za niewierzącychwezwanie do modlitwyAgnostyzmŚwięto Bożego Narodzenia
2010-12-22 02:40
32Dlaczego stałem się człowiekiem
pokoraUkrzyżowanieBiblianarodziny JezusaŚwięto Bożego Narodzenia
2010-12-24 20:15
33Fałszywi nauczyciele i prorocy
ostrzeżenie przed piekłemfałszywa doktrynado duchowieństwaNowy Rajtaktyka szatanaJa JestemantychrystJezus ZbawicielemBibliawierność wierzeKsięga Prawdyfałszywi prorocywezwanie do modlitwywierność prawdzieBóg Ojciec Stworzycielwezwanie do chrześcijan
2010-12-25 10:20
34Świętowanie Bożego Narodzenia
Matka ZbawieniaJezus ZbawicielemOstrzeżeniemodlitwa za niewierzącychmodlitwa osobistabeztroskie życieśw. Józefnarodziny JezusaŚwięto Bożego Narodzenia
2010-12-25 12:30
35Ostrzeżenie dla wierzących, by nie odrzucali prawdziwych proroków
Armia Resztydo duchowieństwainteligencjanie osądzajciemodlitwa o rozeznanieOstrzeżenieinni prorocydo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówfałszywe proroctwafałszywi prorocydo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misjimodlitwa za prorokaaniołowiewezwanie do chrześcijandemony
2010-12-28 11:00
36Nastąpi cenzura mediów i inne cenzury
wolna wolaApokalipsado duchowieństwaMatka ZbawieniamasoneriaNowy Rajtaktyka szatanaWielki UciskprześladowaniaFatimamiłośćodwaga w głoszeniu PrawdyBliski Wschódnie lękajcie sięBibliaGrupy Modlitewnemiłość do Bogamodlitwa osobistazałamanie rynków finansowychtak zwane teorie spiskowecenzurazmiany w budynkach kościołówdyktaturamodlitwa o wybawienieGarabandaldo mediów
2011-01-01 02:00
37W jaki sposób Ostrzeżenie jest Darem dla ludzkości
o tej MisjimaterializmbogactwoegoizmNowy Rajtaktyka szatanaantychrystJezus ZbawicielemUkrzyżowaniewezwanie do nawróceniaOstrzeżenienie lękajcie sięchciwośćnienawiść do tej Misjipowodziestrachtrzęsienia ziemiradość w Bogutsunamiburzepustkazapasy żywnościpiekło podczas Ostrzeżeniaduszado bogatych
2011-01-02 21:45
382011 - rok oczyszczenia
do ateistówwolna wolaostrzeżenie przed piekłemApokalipsaBoża Karado duchowieństwamaterializmegoizmmorderstwoUkrzyżowaniewezwanie do nawróceniamodlitwarok 2011do kapłanówtrzęsienia zieminieczystośćpustkapolitykasatanizmmodlitwa o wybawienierozpustasamobójstwotymczasowe życie na ziemi
2011-01-11 00:30
39Ostrzeżenie - bliskie Powtórne Przyjście - szansa, by ratować swoje dusze
o tej MisjiNowy Rajdo niewierzącychOstrzeżeniedo niewierzących w te Orędziamodlitwa osobistaczym jest Ostrzeżeniemodlitwa o wiaręSąd Ostatecznytymczasowe życie na ziemi
2011-01-12 15:00
40Jak wejść do Nieba - rola cierpienia
rola cierpieniado duchowieństwamiłość bliźniegopokorajak się modlićmodlitwa osobistasmutekEwangeliakryteria zbawieniabrońcie wiary
2011-01-14 10:00
41Niesienie Mojego Krzyża
rola cierpieniataktyka szatanapokutainformowanie o Orędziachostatnie dni szatanaJan Chrzcicielznaczenie pokuty
2011-01-16 15:00
42Jak łatwo jest grzeszyć
taktyka szatanaspowiedźEucharystiarola postupokutamodlitwa osobistakonsekwencje grzechumodlitwa o przebaczeniepokusawyrzuty sumienia
2011-01-24 22:00
43Przygotujcie się na Ostrzeżenie - Oświecenie Sumień
rola cierpieniamodlitwa za bliźnichpo Ostrzeżeniumiłość bliźniegoNowy Rajwezwanie do nawróceniaOstrzeżenieKoronka do Miłosierdzia BożegoBibliaczyściecKsięga Prawdymodlitwa o miłosierdzieGrupy Modlitewnemodlitwa osobistaprośba o nawrócenieczym jest OstrzeżenieEwangeliaśw. Faustynado apostatówtymczasowe życie na ziemi
2011-01-28 00:15
44Miłość jest drogą do zbawienia
oddanie Jezusowimiłość bliźniegomodlitwanie lękajcie sięradość w Bogumiłość do Boga
2011-02-05 11:50
45Wkrótce nastąpi powszechne nawrócenie
do ateistówArmia ResztyNowy Rajdo niewierzącychOstrzeżeniemiłośćBóg i Jego dziecimiłość dziecka
2011-02-06 13:40
46Publikuj Moje Orędzia na całym świecie
oddanie Jezusowio tej Misjiinformowanie o Orędziachśw. Jan Paweł IIśw. Faustynaśw.Benedyktśw.Augustynśw.Malachiaszśw.Teresa z Avila
2011-02-07 22:00
47Orędzie od Ducha Świętego
o tej MisjiDuch Świętyinformowanie o Orędziach
2011-02-12 15:30
48Zryw świata arabskiego - trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych
masoneriawojna na Bliskim WschodzieżydziBliski Wschódinformowanie o OrędziachEuropatak zwane teorie spiskoweKaddafiwojna religijna
2011-02-17 23:45
49Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwamodlitwa za bliźnichmodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokantychrystFatimaadoracjamodlitwa za niewierzącychprzed OstrzeżeniemLa Salettewezwanie do modlitwymodlitwa za duchowieństwodo innych kościołówzmiany na ziemidemonyGarabandal
2011-02-19 15:00
50Demokracja zniknie - księża zostaną męczennikami
modlitwa o siłęprzygotowanie na prześladowaniazmiany klimatuwojnyApokalipsaArmagedondo duchowieństwawładzaNowy Rajtaktyka szatanaspowiedźOstrzeżenie666 - znamię bestiinawróceniedo kapłanówziemiawierność wierzepowodziegłódprośba o zbawienietrzęsienia ziemimodlitwa za bliskichpokutaGrupy Modlitewneprześladowanie chrześcijaństwazapasy żywnościwezwanie do modlitwyzałamanie rynków finansowychświatowa kontroladyktaturazmiany na ziemiskromnośćpróby wiarybrońcie wiary
2011-03-03 23:00
51Wszyscy chrześcijanie, żałujcie teraz za swoje grzechy; katolicy, módlcie się za papieża Benedykta
taktyka szatanaRóżaniecfałszywy prorokpokoraBenedykt XVIwierność wierzeprośba o przebaczenieGrupy Modlitewneprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwymodlitwa za duchowieństwomodlitwa o prowadzeniefałszowanie wiarymodlitwa za papieżaWatykan
2011-03-05 10:00
52Słowa pocieszenia w związku z tymi, którzy podważają te Orędzia
inteligencjaUkrzyżowaniedo niewierzących w te Orędzianienawiść do tej Misjiprześladowanie tej Misji
2011-03-06 15:00
53Człowiek będzie ukarany w tym roku oczyszczenia
wojnynie lękajcie siędlaczego następują karytrzęsienia ziemitsunamimodlitwa o nawrócenieBóg i Jego dziecioczyszczeniewulkanyfala upałów
2011-03-11 15:30
54Trzęsienie ziemi w Europie i wojna światowa
rola cierpieniaoddanie JezusowiJezu ufam TobieApokalipsao tej MisjiRóżaniecspowiedźpokoraOstrzeżenieBenedykt XVIwojna na Bliskim Wschodziewoda święconaRosjaChinyBibliaprośba o przebaczenietrzęsienia ziemipoświęcone świecetrzecia wojna światowaŁaska UświęcającaEuropabrońcie wiaryśw.Benedyktśw.Augustynwulkanykraje zachodnieochrona domu
2011-03-18 00:00
55Módl się za tych, którzy sprawiają ci ból
o tej Misjinienawiść do tej Misjimodlitwa za prześladowców
2011-03-21 23:00
56Znaczenie i moc modlitwy
wolna wolao tej Misjipokój duszyniepokójmaterializmtaktyka szatanado niewierzącychdo nie znających sensu życiaJezus Zbawicielemwezwanie do nawróceniastrachradość w BoguŁaska Uwolnieniamodlitwa o uwolnieniemodlitwa osobistainformowanie o Orędziachrozpaczduszatymczasowe życie na ziemi
2011-03-24 23:00
57Ręka Mojego Ojca Przedwiecznego opadnie teraz na ten niewdzięczny, zaślepiony świat
ArmagedonBoża KaragrzechOstrzeżenieKoronka do Miłosierdzia Bożegowierność wierzeinformowanie o Orędziachmodlitwa za rodzinę
2011-04-04 19:00
58Nigdy nie osądzajcie innych religii, wyznań i seksualnych upodobań
oddanie Jezusowio tej Misjipokój duszynie osądzajciefaryzeuszemiłość bliźniegoSakramentyhomoseksualizmżydzinie lękajcie sięwierność wierzeinne religiemodlitwa za niewierzącychmodlitwa osobistamuzułmaniedo wszystkich religiijak pomagać niewierzącym
2011-04-06 00:05
59Miliony dusz zostaną uratowane dzięki tym Orędziom
wolna wolaoddanie JezusowiJezu ufam Tobieo tej MisjiJa Jestemwezwanie do modlitwyostatni prorok
2011-04-07 22:00
60Mój ból jest dzisiaj jeszcze większy niż był podczas Mojego Ukrzyżowania
modlitwa za grzesznikówmorderstwoprzemocnatura grzechuspowiedźUkrzyżowanieszatanKoronka do Miłosierdzia Bożegoprośba o przebaczeniemodlitwa osobistaprzed Ostrzeżeniem
2011-04-13 23:00
61Szczególne Łaski obiecane za wołanie do Jezusa przez zaledwie jeden dzień
Jezus Zbawicielemprośba o przebaczeniewezwanie do modlitwyWielki PiątekNowenna do Miłosierdzia BożegoŚwięty Tydzień
2011-04-14 11:00
62Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej interpretacji Mojej obietnicy
Eucharystiaprotestantyzmdo innych kościołówOstatnia Wieczerza
2011-04-14 00:05
63Jak sprawić, aby wasze rodziny i przyjaciele mogli wejść do Nieba
Nowy RajKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa za bliskichWielki Tydzień
2011-04-15 15:30
64Obudźcie się dla Prawdy, zanim nie będzie za późno
do ateistówostrzeżenie przed piekłemmoc modlitwyMatka ZbawieniamaterializmbogactwoRóżaniec ochroną przed grzechemSakramentyspowiedźAdam i Ewaradość w BoguszczęściepustkaŁaska UświęcającapiekłoMaryja pokonująca szatanatymczasowe życie na ziemi
2011-04-15 23:00
65Czego doświadczycie podczas Ostrzeżenia i modlitwa o natychmiastowe przebaczenie
Ostrzeżeniewezwanie dla wątpiących chrześcijando młodychprośba o przebaczenieprzed Ostrzeżeniemmodlitwa dodatkowapiekło podczas Ostrzeżeniaznaczenie modlitwyczym jest Ostrzeżenie
2011-04-16 10:00
66Nawet małe grupy modlących się Bożego Miłosierdzia mogą uratować miliony
zmiany klimatumoc modlitwyBoża Karamodlitwa za grzesznikówRóżaniecnie lękajcie sięGrupy Modlitewneprzed Ostrzeżeniemmodlitwa ratunkiemkolejność wydarzeńczym jest Ostrzeżeniemodlitwa o wybawienie
2011-04-16 22:45
67Nowy porządek świata - plan kontroli waszych pieniędzy i żywności
ostrzeżenie przed piekłemBoża KaramasoneriamaterializmbogactwoRóżaniecjeden światowy rząd (NWO)wezwanie do nawrócenia666 - znamię bestiiKoronka do Miłosierdzia Bożegotaktyka antychrystado niewierzących w te OrędziakatastrofypieniądzepokutaGrupy Modlitewnedo wrogów tej Misjipoświęcone świecemodlitwa o nawrócenieświatowa walutazapasy żywnościwezwanie do modlitwyzałamanie rynków finansowychsatanizm
2011-04-17 09:00
68Gniew Boży opadnie na nowy światowy porządek
Boża KaramasoneriaNowy Rajtaktyka szatanaRóżaniecjeden światowy rząd (NWO)Koronka do Miłosierdzia Bożegonie lękajcie sięRosjakatastrofyUSAEuropatak zwane teorie spiskowemodlitwa o wiaręmodlitwa o prowadzenieAzja
2011-04-17 19:00
69Niemoralność seksualna doprowadzi was do piekła
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemArmagedonBoża Karado duchowieństwabogactwowładzaegoizmniewola grzechutaktyka szatanakatastrofyfałszywe miłosierdzierodzinakonsekwencje grzechupiekłoduszaperwersjetak zwane globalne ocieplenieniemoralność seksualnaspołeczeństwozboczenie seksualne
2011-04-19 23:50
70Powstań przeciwko atakom szatana
o tej Misjipokorawalka z tą Misjąfałszywi prorocyŁaska Uświęcającaostatni prorok
2011-04-20 17:45
71Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiej edukacji
Jezus Zbawicielemjeden światowy rząd (NWO)Ukrzyżowaniewierność wierzeinne religieprześladowanie chrześcijaństwamodlitwa o nawróceniefałszywa tolerancjabrońcie wiarytolerancja
2011-04-23 00:05
72Przysięgnijcie wierność Mojemu Bożemu Miłosierdziu
Armia Resztyniewola grzechuSakramentyratunek w modlitwiemodlitwaKoronka do Miłosierdzia BożegoGrupy Modlitewnemiłość do BogaZmartwychwstaniewezwanie do modlitwyczym jest OstrzeżenieChwała Bogu
2011-04-23 16:40
73Nawracajcie innych przy każdej okazji
nawrócenieZmartwychwstaniejak pomagać niewierzącymjak rozprzestrzeniać nawrócenie
2011-04-24 20:30
74Arabskie powstanie spowoduje globalny niepokój - Włochy wywołają negatywne następstwa
Apokalipsado duchowieństwaprzemocwojna na Bliskim WschodzieBliski Wschódmodlitwa o ochronęfałszywe miłosierdzieKaddafidyktaturakraje arabskieWłochy
2011-04-26 20:10
75Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora
pychaegoizmpokoraJezus Zbawicielemkryteria zbawienia
2011-04-29 15:15
76Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy
inteligencjamodlitwa za grzesznikówratunek w modlitwiewiara na świecieKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa za niewierzącychSakrament Komuniicodzienna Msza Święta
2011-04-30 20:45
77Rosja i Chiny spowodują zakłócenia
przygotowanie na prześladowaniabankowośćPowtórne Przyjściefałszywy prorokantychrystjeden światowy rząd (NWO)wezwanie do nawrócenia666 - znamię bestiiBliski Wschódnie lękajcie sięmodlitwa o ochronęRosjaChinypieniądzeGrupy Modlitewnemodlitwa o nawrócenieostatnie dni szatanaświatowa kontrola
2011-05-01 21:00
78Szatan sieje zniszczenie na świecie, ale jego dni są teraz policzone
nienawiśćtaktyka szatanamorderstwoprzemocgrzechdo niewierzącychJezus ZbawicielemszatanBibliapornografiakłamstwoostatnie dni szatanawezwanie do modlitwy
2011-05-04 20:45
79Okrucieństwa Mojego Ukrzyżowania nie zostały ujawnione ludzkości tak, jak powinny
rola cierpieniaspowiedźJezus ZbawicielemUkrzyżowaniewezwanie do nawróceniaMęka Pańskaprośba o przebaczenieśmierćbrak szacunku dla Zbawicielatymczasowe życie na ziemijak rozprzestrzeniać nawrócenie
2011-05-07 09:50
80Duch Święty został teraz wylany na cały świat
Duch Świętyinne proroctwamodlitwa dodatkowa
2011-05-10 16:00
81Orędzie od Maryi Panny dotyczące ochrony ze strony świętych
oddanie Jezusowio tej MisjiMatka ZbawieniaRóżaniec codziennieMichał Archaniołapostoł Janśw. JózefMaryja Opiekunkąśw.Benedyktśw.Augustyn
2011-05-11 22:30
82W Europie miało dziś miejsce trzęsienie ziemi, jak to zostało przepowiedziane
modlitwa o złagodzenie karadoracjapowodzietrzęsienia ziemiEuropawulkanyHiszpaniafala upałów
2011-05-11 23:00
83Dlaczego Bóg, Ojciec Przedwieczny, posyła na świat nowych proroków
modlitwa o siłęprzygotowanie na prześladowaniazmiany klimatuApokalipsaRóżaniecJa JestemSakramentywezwanie do nawróceniainne proroctwainni prorocyKoronka do Miłosierdzia BożegoChinydo niewierzących w te OrędziaWielki Cudprośba o przebaczenieApostołowieapostoł Janostatnie dni szatanaostatni prorokoczyszczenietymczasowe życie na ziemi
2011-05-13 22:45
84Odrzućcie dzieło spirytualizmu New Age
ostrzeżenie przed piekłemtaktyka szatanabałwochwalstworytuały okultystyczneBibliapogaństwofałszywi bogowieokultyzmNew Agekłamstwa szatanawróżeniemedytacjajogabioenergoterapiareikifałszywa miłość bliźniegocel szatanakarty tarotamagiczne kryształyduchowi mistrzowie i przewodnicymagiauwielbienie aniołów
2011-05-15 17:00
85Znaczenie postu i wyrzeczenia się siebie
rola cierpieniamaterializmtaktyka szatanarola postuSakrament Komuniiśmierćtymczasowe życie na ziemi
2011-05-16 11:30
86Czcijcie Mojego Ojca
modlitwa o złagodzenie karmodlitwa jedynym ratunkiemBóg i Jego dzieciBóg Ojciec StworzycielChwała Bogutymczasowe życie na ziemi
2011-05-18 17:00
87Odpowiedzialność rodziców w dzisiejszym świecie
materializmbogactwoapostazjaoczyszczeniedo rodzicówwychowanie dzieci
2011-05-19 18:15
88Zamieszanie odnośnie do tego, co będzie oznaczać Moje Powtórne Przyjście
ostrzeżenie przed piekłemprzygotowanie na prześladowaniainteligencjaPowtórne PrzyjścieNowy Rajtaktyka szatanaJezus ZbawicielemOstrzeżenienauka1000 latAdam i EwaJezus Królemkolejność wydarzeńostatnie dni szatanagrzech pierworodnySąd Ostatecznyoczyszczeniefałszywe wyjaśnienie Ostrzeżenia
2011-05-20 10:00
89Przebaczenie - droga do wolności
wojnynienawiśćtaktyka szatanaprzebaczeniepokoraprośba o przebaczeniedumauwalniająca moc przebaczenia
2011-05-21 10:40
90Nowe objawienia, powodzie we Francji tego lata
wezwanie do nawróceniado niewierzących w te OrędziaEuropawezwanie do modlitwyIslandiaspełniona przepowiedniaFrancjaTurcjaAngliawzrost poziomu Morza ŚródziemnegoAmeryka PołudniowaNorwegia
2011-05-22 14:30
91Dlaczego nawiązuję kontakt ze światem w ten sposób
do niewierzących w te Orędziainne religiefałszywi prorocyo tych Orędziachkluczowa prostota
2011-05-23 09:45
92Podczas Ostrzeżenia otworzy się niebo
rola cierpieniamodlitwa za bliźnichspowiedźznaki na niebienie lękajcie sięWielki Cudmodlitwa za niewierzącychŁaska Uświęcającaprzygotowanie do Ostrzeżeniaczym jest Ostrzeżeniepojednanie z Bogiem
2011-05-23 14:30
93Jeśli jest wam trudno się modlić
o tej Misjinawróceniejak się modlićmodlitwa osobistaJezus zawsze obecny
2011-05-24 18:00
94Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego świętego Słowa
Armia Resztyo tej Misjiinformowanie o Orędziach
2011-05-25 16:00
95Orędzie ostrzeżenia dla światowych przywódców
ostrzeżenie przed piekłemzmiany klimatuBoża Karamasoneriabogactwowładzajeden światowy rząd (NWO)chciwośćpowodziekatastrofyprośba o przebaczenietrzęsienia ziemitsunamipolitykado przywódcówświatowa walutakontrola nad ludzmiNoedyktaturaostatnia szansa na Miłosierdzie
2011-05-25 22:00
96Radzenie sobie z ciężką sytuacją finansową
Boże Prowadzenierola postumodlitwa osobistaprośba o pomoctrudności finansowe i brak pieniędzy
2011-05-26 13:00
97Grzech zawsze będzie grzechem, bez względu na to, jak go usprawiedliwiacie
ostrzeżenie przed piekłemniewola grzechuaborcjagrzechmodlitwa o rozeznanieakceptacja dla grzechufałszywa tolerancja
2011-05-29 17:30
98Miecze sprawiedliwości opadną teraz
skruchaspowiedźwezwanie do nawróceniainne religieprośba o przebaczenieprzygotowanie do Ostrzeżeniapiekło podczas Ostrzeżeniawezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżeniedo innych kościołówfałszywe wyjaśnienie Ostrzeżenia
2011-05-30 03:00
99Ostrzeżenie dla tych, którzy biorą udział w kulcie szatana
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemniewola grzechugrzechrytuały okultystyczneprośba o przebaczeniesatanizmdo satanistówkult szatana
2011-05-30 22:00
100Powiedz im, że ich kocham, ale chcę, żeby ze Mną rozmawiali
Jezu ufam Tobieo tej Misjipokój duszyniewola grzechunatura grzechuEucharystiaBoże Prowadzenieprośba o przebaczeniemodlitwa osobistaBóg i Jego dzieciproście a otrzymacie
2011-05-31 10:00
101Proroctwo z Garabandal stanie się teraz rzeczywistością
modlitwa za bliźnichinne proroctwamodlitwa o miłosierdzieprzed Ostrzeżenieminformowanie o Orędziachczym jest OstrzeżenieGarabandal
2011-05-31 15:30
102Dni papieża Benedykta są teraz policzone
o tej MisjiSakramentymodlitwa o rozeznaniewalka z tą MisjąBenedykt XVIadoracjanienawiść do tej Misjirodzinakolejność wydarzeńproście a otrzymacieWatykan
2011-06-01 11:00
103Szatan werbuje młodych ludzi przez popkulturę
ostrzeżenie przed piekłemo tej Misjipychaarogancjabogactwosławataktyka szatananatura grzechumediamłode pokolenienawróceniechciwośćgrzech śmiertelnyApostołowieopętanieoddanie duszy diabłurozpaczprzemysł muzycznynarkomaniapiekłoczym jest Ostrzeżenieciemność duszyduszaperwersjedumasamobójstwoniemoralność seksualnazboczenie seksualneprzemysł filmowydepresja
2011-06-04 17:00
104Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie
ostrzeżenie przed piekłemmodlitwa za grzesznikówznaki na niebiegrzech śmiertelnyinformowanie o Orędziachprzygotowanie do Ostrzeżeniakolejność wydarzeńKrzyż na niebiewezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżenieradujcie siężycie wiecznezderzenie kometpustka duszy
2011-06-05 16:30
105Klucze Rzymu są teraz zwracane Bogu, Ojcu Wszechmogącemu
wojnyJezu ufam TobieArmagedonBoża Karado duchowieństwamasoneriawładzaBenedykt XVInie lękajcie sięEucharystiakatastrofyGrupy Modlitewnedo wrogów tej MisjiMsza Świętaprześladowanie tej Misjiwezwanie do modlitwyo tych Orędziachkardynałowiebiskupioczyszczeniemodlitwa za papieżaWatykancodzienna Msza Świętaterroryzmzatruta ziemiazanieczyszczeniacodzienna modlitwa
2011-06-06 10:30
106Orędzie od Maryi Panny o Jej zagubionych dzieciach
Jezu ufam Tobieo tej MisjiMatka Zbawieniamodlitwa za niewierzących
2011-06-07 14:45
107Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku
Jezu ufam TobieApokalipsado duchowieństwaPowtórne PrzyjścieJa Jestemmodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokBenedykt XVImodlitwa o ochronęwezwanie do wierności Jezusowiofiarowanie Jezusowimodlitwa o prowadzeniemodlitwa za papieżapróby wiaryofiarowanie cierpieniaczasy ostatecznedlaczego przekazywane są proroctwa
2011-06-07 15:50
108Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie
Armia Resztydo duchowieństwapo Ostrzeżeniupokonanie złafałszywy prorokantychrystOstrzeżenieKościół - ciało Chrystusaprzed Ostrzeżenieminformowanie o Orędziachprzygotowanie do OstrzeżeniaKrzyż na niebie
2011-06-08 16:45
109Orędzie Miłości do wszystkich Moich wyznawców
Duch ŚwiętyNowy Rajszatanprawdziwa wiaramiłość do Bogarodzinaciemność duszyjak rozprzestrzeniać nawrócenie
2011-06-08 21:00
110Moje duchowe prowadzenie będzie blokowało szatańskie dzieła zniszczenia
Jezu ufam TobieApokalipsao tej MisjiNowy Rajfałszywy prorokantychrystOstrzeżenieinni prorocyBibliastrachdo wrogów tej Misjiprawda tych OrędziDar Zbawieniaostatni prorok
2011-06-11 15:30
111"Wyzwoliciele" na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów
wojnymoc modlitwyjeden światowy rząd (NWO)Ostrzeżeniewojna na Bliskim WschodzieżydziBliski Wschódmodlitwa o nawrócenieświatowa kontrolacodzienna modlitwa
2011-06-11 22:00
112Obfita miłość i adoracja czynią was silniejszymi i spokojniejszymi
pokój duszyadoracjaEucharystiamiłość do Bogajednogodzinna Adoracja Eucharystyczna
2011-06-12 19:00
113Przekażcie Mi swoje kłopoty, a Ja zmniejszę wasze brzemię
Jezu ufam Tobietaktyka szatanaRóżaniecMichał ArchaniołKoronka do Miłosierdzia Bożegostrachmodlitwa za prześladowanychDar Ducha Świętegocodzienna modlitwaJezu Ty się tym zajmij
2011-06-13 18:00
114Moi wyznawcy muszą okazać odwagę, by przygotować innych na Ostrzeżenie
znaki na niebieprzed Ostrzeżenieminformowanie o Orędziachprzygotowanie do OstrzeżeniaKrzyż na niebieradujcie sięjak rozprzestrzeniać nawrócenie
2011-06-14 19:00
115Intelektualny religijny snobizm obraża Mnie
pychainteligencjafaryzeuszemiłość bliźniegopokorado wrogów tej Misjido wierzących
2011-06-15 10:00
116Nawiążcie kontakt z młodym, materialistycznym i kapryśnym społeczeństwem
Armia Resztyrola cierpieniapychainteligencjamiłość bliźniegoNowy Rajinformowanie o Orędziachdo wierzących w te Orędziajak pomagać niewierzącymkluczowa prostota
2011-06-15 23:00
117Moje dzieci staną przede Mną po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia
Boża Karagrzechnie lękajcie siędlaczego następują karystrachdo przywódcówNoeczym jest Ostrzeżenie
2011-06-20 11:45
118Orędzie od Maryi Panny o przesłaniu do młodych ludzi
Matka Zbawieniamłode pokolenieinformowanie o Orędziach
2011-06-22 18:00
119Ostrzeżenie udowodni, że Bóg istnieje
po OstrzeżeniuOstrzeżenieto pokolenieczym jest Ostrzeżenieradujcie się
2011-06-22 19:00
120Zwykli ludzie, dobrzy ludzie odwracają się ode Mnie
materializmbogactwomiłość bliźniegowiarapokoramiłośćmodlitwaadoracjapieniądzedo zagubionychChwała Bogutymczasowe życie na ziemizagubienie
2011-06-23 21:10
121Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza - odpowiedź jest prosta
o tej Misjimaterializmspowiedźpokorado niewierzących w te Orędziainformowanie o Orędziachduszatymczasowe życie na ziemipustka duszy
2011-06-25 01:30
122Maryja Panna: Szatan traci swoją moc, kiedy odmawiacie Mój Różaniec
moc modlitwyJezu ufam TobieRóżaniecdo innych kościołówMaryja pokonująca szatana
2011-06-25 15:00
123Pierwsze Orędzie od Boga Ojca: Nadszedł teraz czas, abym odzyskał Swoje chwalebne Królestwo - Nowy Raj na ziemi będzie trwać tysiąc lat
Nowy RajJa Jestemwezwanie do nawrócenia1000 latżycie w Nowym Rajurodzinagrzech pierworodnystarodawny wąż - diabełstworzenie świataBóg Ojciec Stworzyciel
2011-06-25 16:00
124Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie
modlitwa za bliźnichDuch ŚwiętyspowiedźOstrzeżenieinformowanie o Orędziachprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżenieśw. FaustynaSąd Ostateczny
2011-06-26 18:00
125Nadal rozprzestrzeniajcie Moje Słowo - posyłam ci wielu ochotników
walka z tą Misjąwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2011-06-28 19:30
126Wyznajcie teraz swoje grzechy - nie lękajcie się
Armia Resztyspowiedźnie lękajcie sięprzygotowanie do Ostrzeżeniaradujcie sięwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2011-06-29 19:00
127Nie dopuśćcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode Mnie
do ateistówwolna wolainteligencjataktyka szatanagrzechJezus Zbawicielemmłode pokoleniemiłość do Bogado apostatówgrzechy duchowieństwado krytykujących grzechy kapłaństwadlaczego Bóg pozwala na zło na świecie
2011-06-30 20:00
128Modlitwa może zapobiec konfliktom na świecie
moc modlitwyMatka Zbawieniamodlitwa za grzesznikówRóżaniec ochroną przed grzechemBenedykt XVImodlitwaEucharystiawezwanie do modlitwydo wierzących
2011-07-01 23:00
129Nasila się walka, którą podejmuje szatan, by zdyskredytować te Orędzia
oddanie Jezusowiwalka z tą Misjąprześladowanie tej Misji
2011-07-02 10:00
130Ateiści i naukowcy powiedzą, że Ostrzeżenie było iluzją
ostrzeżenie przed piekłemmoc modlitwyBoża Karapo Ostrzeżeniumodlitwa za grzesznikówantychrystjeden światowy rząd (NWO)walka z tą Misjądo kapłanówadoracjanaukafałszywe proroctwatrzęsienia ziemito pokoleniefałszywi prorocyOstrzeżenie jako iluzjapodział pomiędzy chrześcijanamiwulkanyuznanie proroctw przez Kościół
2011-07-03 18:30
131Dla Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia
wojnymoc modlitwytaktyka szatanaKoronka do Miłosierdzia Bożegodo niewierzących w te Orędziamodlitwa do Ducha Świętegoopętaniedo wrogów tej Misjimodlitwa za opętanych
2011-07-05 14:30
132Znaczenie sakramentów - małżeństwo i pierwsza Komunia Święta
moc modlitwydo duchowieństwamasoneriamaterializmDuch ŚwiętySakramentyBenedykt XVISakrament MałżeństwaApostołowieSakrament Komuniimodlitwa za papieżabrak szacunku dla Zbawicielapustka duszySobór Watykański IIEucharystia tylko na językEucharystia podawana wyłącznie przez kapłananierozerwalność małżeństwapierwsza Komunia Świętazanik wiary
2011-07-06 15:30
133Narcyzm - diabelska zaraza obecna dzisiaj na świecie
ostrzeżenie przed piekłempychaegoizmtaktyka szatanagrzechy ciałaopętaniepolitykamodadumaprzemysł filmowypustka duszynarcyzmwygląd zewnętrzny
2011-07-07 21:00
134Ojciec Przedwieczny powstrzyma nowy porządek świata przed ostatecznym prześladowaniem Jego dzieci
przygotowanie na prześladowaniawojnyBoża Karado duchowieństwabankowośćfałszywy prorokjeden światowy rząd (NWO)666 - znamię bestiiżydzimodlitwa o ochronęmodlitwa do Ducha ŚwiętegogłódGrupy Modlitewnepoświęcone świeceprzed Ostrzeżeniemdo przywódcówświatowa walutakontrola nad ludzmizapasy żywnościświatowi przywódcyopieka zdrowotnatrudności finansowe i brak pieniędzykryzys finansowysrebrne lub złote monetyukryte miejsca modlitwyHitler
2011-07-08 15:30
135Niech Moi wyświęceni słudzy znają ich treść, aby mogli przygotować swoją owczarnię
do duchowieństwaMatka Zbawieniawalka z tą MisjąMichał Archaniołdo kapłanówprześladowanie tej MisjiTrójca Święta
2011-07-09 16:00
136Nie bądźcie przerażeni, nawrócenie przyniesie poczucie wielkiej miłości i pokoju
Nowy RajRóżaniecOstrzeżenienawrócenieKoronka do Miłosierdzia Bożegonie lękajcie siękontrola nad ludzmi
2011-07-10 12:10
137Wezwanie do ważnych osobistości, aby rozpowszechniali Moje Słowo
oddanie Jezusowio tej Misjiadoracjamodlitwa osobistainformowanie o Orędziach
2011-07-13 16:15
138Moje Orędzia przyniosą łzy nawrócenia
Jezu ufam TobieBoża Karamodlitwa za bliźnicho tej MisjiDuch ŚwiętyJa JestemOstrzeżeniewalka z tą Misjąprześladowanie tej Misjiłzy nawrócenia
2011-07-14 14:30
139Egzekucje, eutanazja, aborcja i samobójstwa
ostrzeżenie przed piekłemtaktyka szatanamorderstwoaborcjarozpaczfałszywa tolerancjaBóg i Jego dzieciciemność duszysamobójstwomodlitwa za zrozpaczonycheutanazjawyrok śmierci
2011-07-15 17:30
140Zjednoczcie wasze rodziny, by cieszyły się Nowym Rajem na ziemi
Jezu ufam TobieNowy Raj1000 latrodzinaduszamodlitwa za rodzinętymczasowe życie na ziemi
2011-07-16 23:00
141Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą, bo Ja nigdy nie objawię się w człowieku
Powtórne Przyjścietaktyka szatanamodlitwa o rozeznaniefałszywe cudafałszywi prorocyfałszywe uzdrowieniamodlitwa o prowadzeniefałszywi mesjaszedo fałszywych mesjaszy
2011-07-17 15:40
142Waszą bronią z wyboru jest wasza miłość do Mnie
modlitwa za grzesznikówNowy RajJa Jestemnie lękajcie sięmiłość do Bogainformowanie o OrędziachDar Ducha Świętego
2011-07-19 23:45
143Jesteście teraz w środku ucisku
nienawiśćdo duchowieństwao tej Misjimodlitwa o pomocmasoneriajeden światowy rząd (NWO)Wielki UciskOstrzeżeniewalka z tą MisjąKoronka do Miłosierdzia Bożegonie lękajcie siękolejność wydarzeńostatnie dni szatanauciskostatni prorok
2011-07-20 23:00
144Bóg Ojciec: Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna, zanim nadejdzie czas na Jego Powrót
ostrzeżenie przed piekłemoddanie Jezusowio tej Misjipokój duszywalka z tą Misjąmodlitwa o ochronędusza ofiarnapiekłoDar Ducha Świętego
2011-07-23 17:15
145Sierpień 2011 - miesiąc ratowania dusz
Armia Resztyrola cierpieniamiesiąc sierpieńKoronka do Miłosierdzia BożegoEucharystiadusza ofiarnacodzienna Msza Świętapost jeden dzień w tygodniu
2011-07-23 17:30
146Bóg Ojciec zniweczy spisek upadku walut
Armia Resztymodlitwa o pomocjeden światowy rząd (NWO)prześladowanie tej Misjimodlitwa dodatkowado wierzących w te Orędziainternet
2011-07-24 23:00
147Szatan jest bezsilny wobec Moich oddanych wyznawców
wojnyarogancjataktyka szatanamorderstwopokonanie złamodlitwa o rozeznanieszatanchciwośćkorupcjamodlitwa pokona szatanapożądanieDar Ducha Świętegocel szatananiesprawiedliwośćsamobójstwo
2011-07-25 09:00
148Wezwanie do księży i sióstr zakonnych z Kościoła rzymskokatolickiego
do duchowieństwamodlitwa o pomoctaktyka szatanaSakramentymodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokmodlitwa o odwagęprześladowanie chrześcijaństwamodlitwa za duchowieństwoWatykangrzechy duchowieństwapedofilia duchowieństwa
2011-07-25 21:00
149Maryja Panna: Dusza ofiarna
Matka Zbawieniaratunek dla grzesznikówdusza ofiarnaMaryja Obrończynią
2011-07-28 14:25
150Módlcie się za dusze stojące w obliczu potępienia, które nie przeżyją Ostrzeżenia
moc modlitwydo duchowieństwamiesiąc sierpieńKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa za bliskichdusza ofiarnaGrupy Modlitewnewezwanie do modlitwycodzienna Msza Świętapost jeden dzień w tygodniumodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2011-07-28 15:30
151Nie należycie do szatana, należycie do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego
inteligencjaJa JestemOstrzeżenie
2011-07-30 15:30
152Bądźcie przygotowani w każdej chwili
ratunek w modlitwiewiara na świeciemłode pokolenie
2011-08-01 23:00
153Pytania do Jezusa
ratunek w modlitwieJezus cierpiący
2011-08-01 23:30
154Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości
ostrzeżenie przed piekłemwojnyBoża Karaegoizmjeden światowy rząd (NWO)ratunek w modlitwieOstrzeżenieNoeświatowa kontrolado satanistówniewdzięczność człowieka
2011-08-02 20:15
155Maryja Panna: Jeszcze tylko kilka razy ukażę się na świecie
do duchowieństwaMatka ZbawieniaJezus ZbawicielemUkrzyżowanieOstrzeżenieinne proroctwamodlitwainni prorocywezwanie do modlitwybrak szacunku dla Zbawicielazmiażdzenie głowy wężaostatnie objawienia Maryjne
2011-08-03 09:45
156Maryja Panna: Moje Narodziny są bardzo szczególnym dniem świątecznym
Matka Zbawieniawezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2011-08-04 20:30
157Czas oczekiwania - powiedz innym, aby wiedzieli, czego się mają spodziewać
wojnyBoża Karamodlitwa za bliźnichpo OstrzeżeniuOstrzeżeniemodlitwamiesiąc sierpieńdlaczego następują karytrudności finansowe i brak pieniędzy
2011-08-04 21:40
158Bóg Ojciec: Rola cierpienia
modlitwa o siłęwojnyrola cierpieniaApokalipsaDuch Świętygrzechmiłośćszatanmodlitwarok 2011Bliski WschódMichał Archanioładoracjaopuszczeniemoc cierpienia
2011-08-07 14:45
159Dzieci, nie zniechęcajcie się pełnymi rozpaczy opowieściami o tym, co czeka ludzkość
rola cierpieniaOstrzeżeniemodlitwamiesiąc sierpieńnawróceniepiekło podczas Ostrzeżeniaczym jest Ostrzeżenieradujcie siędo żołnierzy Armii Reszty
2011-08-08 19:45
160Zamieszki na świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie
wojnymoc modlitwyJezu ufam Tobienienawiśćmiłość bliźniegorok 2011Michał Archaniołmodlitwa do Ducha Świętegomodlitwa za prześladowanychprzed Ostrzeżeniemzamieszkibrat brata wyda
2011-08-09 20:30
161Módlcie się za tych, którzy nie potrafią widzieć nic więcej, jak tylko zysk materialny
ostrzeżenie przed piekłemmodlitwa za grzesznikówchciwość
2011-08-10 00:05
162Lęk przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam
Armia Resztymodlitwa za grzesznikówNowy RajgrzechRóżaniecOstrzeżenieszatanmodlitwaKoronka do Miłosierdzia Bożegoratunek dla grzesznikównie lękajcie się
2011-08-10 23:00
163Moim wyznawcom został teraz dany Dar wstawiania się
Armia Resztymodlitwa za grzesznikówmiesiąc sierpieńwezwanie dla wątpiących chrześcijan
2011-08-12 23:45
164Bóg stworzył świat - żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka
pychainteligencjamodlitwajak się modlićnaukaziemia
2011-08-13 17:00
165Cieszcie się przez tysiąc lat chwalebnym życiem, które na was czeka
o tej MisjiNowy Rajmodlitwa o rozeznanieinne proroctwa1000 lat
2011-08-14 14:25
166Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi - najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie
o tej Misjimodlitwa za grzesznikówmodlitwa jedynym ratunkiemtroska o grzesznikówmodlitwa do Ducha Świętegojak czytać Orędziado młodych
2011-08-15 00:05
167Jak prosić Mnie o pomoc, bym rozwiał wasze zmartwienia
Jezu ufam Tobietaktyka szatanamodlitwajak się modlić
2011-08-17 23:00
168Wielki Ucisk jest łagodzony przez modlitwę
do duchowieństwapychanie osądzajciePowtórne Przyjściefaryzeuszemiłość bliźniegopokoraWielki Ucisk
2011-08-18 20:45
169Co sprawia, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą?
Armia Resztywiara na świeciemłode pokolenieKoronka do Miłosierdzia Bożegoratunek dla grzesznikówdo młodychto pokoleniemiłość do Bogaprzemysł muzycznymodlitwa o nawrócenieBóg i Jego dziecimiłość rodzicielskado rodzicówjak rozprzestrzeniać nawróceniewychowanie dzieciinternetświadectwo wiary
2011-08-19 23:00
170Pieniądze i ich nadmiar szkodzą duszy
wojnybogactwosławamiłość bliźniegoNowy Rajtaktyka szatanapokoraszatanzazdrośćdobrobyt
2011-08-21 23:00
171Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło
grzeszne prawojeden światowy rząd (NWO)Ostrzeżeniemodlitwazło jako dobro
2011-08-22 20:10
172Żaden grzech nie jest tak ciężki, żeby nie mógł być odpuszczony
Armia Resztyrola cierpieniaJa Jestemmiłośćwyrzeczeniaprośba o przebaczenie
2011-08-23 23:45
173Proroctwa przekazane poprzez tego proroka wypełnią się teraz
Armia Resztyrola cierpienia
2011-08-24 16:38
174Wiele krajów doświadczy teraz klimatycznego chaosu. Mój Ojciec jest rozgniewany
ostrzeżenie przed piekłemzmiany klimatuBoża Karamodlitwa za bliźnichmodlitwa za grzesznikówaborcjaOstrzeżeniemodlitwapowodziemodlitwa za niewierzącychtrzęsienia ziemi
2011-08-25 20:00
175Orędzie do duchowieństwa. Nie pozwólcie się zastraszyć przez świeckie społeczeństwa
do duchowieństwaPowtórne PrzyjścieSakramentyinne proroctwaszatan
2011-08-27 00:10
176Wiele dusz cierpi udręczenie w piekle z powodu grzechu pornografii
ostrzeżenie przed piekłemskruchataktyka szatanaprzemocszatanpornografiawarunek przebaczeniaopętanienieczystośćdewiacje
2011-08-28 17:00
177Ci, którzy głoszą Moje prawdziwe Słowo dane wizjonerom, będą wyśmiewani
modlitwa o siłęArmia Resztyrola cierpieniaDuch ŚwiętyNowy Rajwierność Jezusowiwalka z tą MisjąApostołowieprawdziwa wiara
2011-08-28 23:00
178Bóg Ojciec: Moja Ręka opadnie z impetem na narody, które legalizują aborcję
ostrzeżenie przed piekłemBoża Karagrzeszne prawomodlitwa za grzesznikówmorderstwoaborcjapowodzietrzęsienia ziemitsunamizniszczenie krajówludobójstwo
2011-08-29 00:05
179Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed Tron Mojego Ojca, aby ich uratować
bogactwosławaJa Jestemdo niewierzącychpokoramodlitwaszczęściepieniądzemodlitwa za bliskich
2011-08-30 14:30
180Moja Armia rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów
Armia Resztymodlitwa za grzesznikówDuch Świętypokonanie złamodlitwazłość szatanaodnowa Kościoła
2011-08-31 21:00
181Jak ciężko jest wspinać się po schodach do Raju
taktyka szatanagrzechspowiedźopuszczeniedroga do świętości
2011-09-03 23:50
182Maryja Panna: Opuszczenie odczuwane przez duszę ofiarną
rola cierpieniaMatka Zbawieniaopuszczeniedusza ofiarnamodlitwa o odwagę
2011-09-04 21:50
183Kochać swojego bliźniego jak siebie samego jest o wiele trudniejsze niż myślicie
nienawiśćmodlitwa za bliźnichmiłość bliźniegoEucharystiamiłość do wrogów
2011-09-04 22:00
184Gromadźcie się na czuwaniach poświęconych Bożemu Miłosierdziu - Ostrzeżenie jest blisko
modlitwa za bliźnichOstrzeżenieBenedykt XVIKoronka do Miłosierdzia BożegoGrupy Modlitewneofiarowanie Mszy Świętej
2011-09-05 21:00
185Maryja Panna: Zawsze słuchaj swojego serca
Jezu ufam Tobiewalka z tą Misją
2011-09-06 20:20
186Kiedy wiara Moich wyznawców staje się mocniejsza, wzmagają się ataki na nich
wojnyrola cierpienianienawiśćMatka Zbawieniataktyka szatanawalka z tą Misjąszatanmodlitwa o ochronę
2011-09-06 20:30
187Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością
Jezus ZbawicielemOstrzeżenienie lękajcie sięto pokolenieczym jest Ostrzeżenieradujcie siężycie wieczneprzygotowanie do Nowego Rajumodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2011-09-07 23:45
188Nigdy nie groźcie innym w Moje Imię
Armia Resztynie osądzajciemiłość bliźniegotaktyka szatanapokorainformowanie o Orędziach
2011-09-10 15:30
189Bez względu na waszą religię - istnieje tylko jeden Bóg
do ateistówpokój duszybogactwomediaEucharystiarozpaczobawasamotnośćpustkaprośba o nawrócenieprośba o pomocsmutek
2011-09-11 19:15
190Kara może zostać złagodzona poprzez modlitwę
2011-09-12 12:00
191W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym
schizmafałszywa doktrynado duchowieństwataktyka szatanaJa JestemSakramentyspowiedźmodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokMsza Świętazmiany w obrządkachzmiany w modlitwach
2011-09-13 15:15
192Proście o Dar cierpienia
rola cierpieniamodlitwa o dar cierpieniado dusz ofiarnych
2011-09-14 00:10
193Zazwyczaj Prawda jest traktowana z największą ostrożnością bądź całkowitym odrzuceniem
do duchowieństwao tej MisjiDuch ŚwiętyNowy RajUkrzyżowanieApostołowiedo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misji
2011-09-15 23:50
194Czasy pokoju i Chwały już prawie nadeszły
rola cierpieniamiłość bliźniegomodlitwa za grzesznikówJezus Zbawicielemdo wrogów tej MisjiBoże Cierpienie
2011-09-17 18:50
195Klasyczny błąd, który jest popełniany przy próbie zbliżenia się do Mnie
Jezu ufam Tobieinteligencjamaterializmbogactwotaktyka szatananaukalogika
2011-09-18 18:50
196Najważniejsze wydarzenie od czasu Mojego Zmartwychwstania
wojnygrzeszne prawomodlitwa za bliźnichmaterializmegoizmgrzechdo niewierzącychOstrzeżeniechciwośćdo wrogów tej Misji
2011-09-19 20:15
197Wątpliwości wzmacniają was w waszej miłości do Mnie
zmiany klimatumoc modlitwymodlitwa za bliźnicho tej MisjiMatka ZbawieniaJezus Zbawicielemwalka z tą Misjąkatastrofydo wrogów tej Misjimodlitwa ratunkiemmodlitwa za prześladowcówrodzina
2011-09-21 22:00
198Wróżbiarstwo nie pochodzi ode Mnie
rola cierpieniao tej Misjiwalka z tą Misjąwróżenie
2011-09-21 23:30
199Maryja Panna: Módlcie się o Moją ochronę nad całym światem
Matka Zbawieniataktyka szatanaRóżaniecjeden światowy rząd (NWO)modlitwa o ochronęprzynaglenie do modlitwy
2011-09-22 21:00
200Smutek nad utratą Moich dzieci, które nie chcą mieć ze Mną nic wspólnego
ostrzeżenie przed piekłemArmia Resztyo tej Misjipokój duszymasoneriamodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanapokonanie złaspowiedźantychrystjeden światowy rząd (NWO)UkrzyżowanieprześladowaniaOstrzeżeniemiłośćwoda święconamodlitwa o ochronęnaukaIzraeldo wrogów tej Misjipoświęcone świecechrześcijaństwoBoże Cierpienieprzygotowanie do Ostrzeżeniaświatowa walutakontrola nad ludzmiludzkość
2011-09-22 21:30
201Bóg Ojciec: Antychryst i nowa światowa waluta
2011-09-23 21:30
202Wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana
do ateistówostrzeżenie przed piekłemszatanrytuały okultystycznefałszywe miłosierdzieoddanie duszy diabłuprzemysł muzycznybeztroskie życie
2011-09-24 22:15
203Posłałem teraz na świat Moich proroków
Armia Resztypo OstrzeżeniuDuch ŚwiętyNowy Rajmłode pokolenieinni prorocy
2011-09-25 11:45
204Wgląd w Moje Ukrzyżowanie
wolna wolamiłość bliźniegowiaraJezus ZbawicielemUkrzyżowaniemodlitwaadoracjamodlitwa w Ogrójcu
2011-09-26 23:45
205Bóg Ojciec: Dni szatana na tej ziemi zbliżają się ku końcowi
wolna wolaostrzeżenie przed piekłempo Ostrzeżeniuniewola grzechutaktyka szatanapokonanie złaspowiedźwezwanie do nawróceniaOstrzeżenieszatanczyściecprzygotowanie do Ostrzeżeniakłamstwoostatnie dni szatanamodlitwa pokona szatana
2011-09-29 20:15
206Następstwa Ostrzeżenia
rola cierpieniapokój duszyto pokoleniepoświęcone świeceprzygotowanie do Ostrzeżeniazapasy żywności
2011-09-29 20:45
207Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe
do duchowieństwapo Ostrzeżeniumodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanaRóżaniecspowiedźOstrzeżeniewoda święconaMichał Archaniołmodlitwa za bliskichdo wrogów tej Misjiprzygotowanie do OstrzeżeniakłamstwoKrzyż Benedyktapiekło podczas Ostrzeżenia
2011-09-30 21:15
208Maryja Panna: Zwodziciel także przygotowuje się do Ostrzeżenia
modlitwa za niewierzącychkłamstwa szatanaprzygotowanie do OstrzeżeniadezinformacjaOstrzeżenie jako iluzja
2011-10-01 20:30
209Radujcie się, gdy niebo eksploduje, bo będziecie wiedzieć, że Ja przychodzę
zmiany klimatuNowy Rajtaktyka szatanaJezus ZbawicielemOstrzeżeniemodlitwawoda święconaznaki na niebiemodlitwa za niewierzącychpoświęcone świeceprzed Ostrzeżeniemprzygotowanie do OstrzeżeniaSłońceKrzyż na niebiewezwanie do modlitwy
2011-10-02 15:00
210Nigdy was nie opuszczę, dzieci. To dlatego przychodzę
Armia Resztypokój duszyNowy Rajjeden światowy rząd (NWO)OstrzeżeniechciwośćKsięga PrawdyszczęścieDzień Ostatnipolitykaczym jest Ostrzeżeniezałamanie rynków finansowychradujcie się
2011-10-03 12:30
211Era Pokoju nie jest daleko
pokój duszyNowy Rajszczęścieprzed OstrzeżeniemEra Pokoju
2011-10-04 15:30
212Globalne grupy pod panowaniem antychrysta
wojnymasoneriamodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanaantychrystjeden światowy rząd (NWO)Koronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa o ochronęadoracjahumanitaryzmtak zwane teorie spiskoweświatowa kontrola
2011-10-05 21:00
213Załamanie waszego systemu bankowego było sterowane przez antychrysta
Apokalipsataktyka szatanaantychrystjeden światowy rząd (NWO)OstrzeżenieMichał Archaniołmodlitwa o ochronęwezwanie do modlitwyzałamanie rynków finansowychjedna waluta
2011-10-06 22:45
214Czyściec nie jest miejscem, z wejścia do którego powinniście czuć zadowolenie
ostrzeżenie przed piekłemfałszywa doktrynado duchowieństwagrzechakceptacja dla grzechuszatanhumanizmKoronka do Miłosierdzia BożegoBibliaczyściecpokutamodlitwa za dusze czyśćcowe
2011-10-07 21:45
215Maryja Panna: Grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny
ostrzeżenie przed piekłemakceptacja dla grzechumodlitwa o nawrócenie
2011-10-08 14:22
216Era dla rozlicznych fałszywych proroków wysłanych przez szatana
taktyka szatanafałszywy prorokinne proroctwafałszywe proroctwafałszywi prorocyo tych Orędziach
2011-10-08 16:20
217Bóg Ojciec: Zważcie teraz na Moje ostateczne wezwanie do ludzkości
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemBoża Karapo OstrzeżeniuOstrzeżeniemodlitwa o miłosierdziezniszczenie krajów
2011-10-09 15:30
218Orędzie dla Ameryki: Przyjmijcie swoich braci i siostry ze wszystkich wyznań
modlitwa o złagodzenie karaborcjagrzechy ciałajeden światowy rząd (NWO)inne religiepolitykafinansjeraUSAmodlitwa o przebaczenie
2011-10-11 15:30
219Maryja Panna: Zostaniesz poddana wielkiej analizie i atakowi
prześladowanie tej Misji
2011-10-12 14:22
220Nigdy Mnie nie broń, bo to jest niepotrzebne
rola cierpieniaantychrystpokoraprześladowanie tej Misjido wątpiących w te OrędziaMaria tylko narzędziem
2011-10-13 00:10
221Nie mogę zmusić ludzi do nawrócenia lub powrotu
wolna wolamoc modlitwymodlitwa za grzesznikówKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa o nawróceniewezwanie do modlitwyciemność duszy
2011-10-15 19:00
222Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie
Ja Jestemmodlitwa o rozeznaniewezwanie do nawróceniato pokoleniewezwanie do modlitwyciemność duszy
2011-10-16 21:30
223Mój powrót dla ratowania was będzie odczuwalny w każdym zakątku świata
Jezus ZbawicielemOstrzeżenieradość wiarymodlitwa za zalęknionych
2011-10-17 21:30
224Bóg Ojciec: Przygotujcie świat na przybycie Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa
skruchaNowy RajpokoraAdam i Ewaprzed Ostrzeżeniemprzygotowanie do Ostrzeżenia
2011-10-19 14:00
225Śmierć Mojego syna Muammara Kaddafiego
rola cierpieniao tej Misjipo Ostrzeżeniuprzed OstrzeżeniemKaddafi
2011-10-20 15:15
226Ostrzeżenie jest formą światowej spowiedzi
moc modlitwyrola cierpieniao tej Misjimodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanaspowiedźOstrzeżenieBenedykt XVIKoronka do Miłosierdzia Bożegorola modlitwydo wszystkich religii
2011-10-21 20:30
227Pragnę utworzyć Armię grup modlitewnych
wojnymoc modlitwynienawiśćmasoneriamodlitwa za satanistówpo OstrzeżeniuBliski WschódGrupy Modlitewnekontrola nad ludzmiEuropawezwanie do modlitwysatanizmzatruta wodazatrute lekarstwazatruta żywność
2011-10-23 19:15
228Moje przyjście nastąpi szybciej, niż się spodziewacie
Powtórne Przyjściemodlitwa za grzesznikówJa Jestemmodlitwa o miłosierdzieprzed Ostrzeżeniemmodlitwa za odrzucających te orędzia
2011-10-24 19:09
229Bóg Ojciec: Musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło
OstrzeżenieNowa Era Pokojubądzcie spokojni
2011-10-25 15:30
230Fałszywi prorocy próbują odwrócić uwagę od Mojego świętego Słowa
modlitwa za bliźnichtaktyka szatanafałszywe proroctwaNew Agefałszywi prorocy
2011-10-26 15:30
231Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania
nienawiśćOstrzeżenieinne proroctwastrachfałszywi prorocy
2011-10-26 22:00
232Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławieni, jeśli cierpicie w Moje Imię
modlitwa o siłęArmia Resztyrola cierpieniapokój duszyMatka Zbawieniataktyka szatanaRóżaniecmodlitwa o ochronę
2011-10-27 15:30
233Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu
modlitwa o siłęschizmafałszywa doktrynado duchowieństwaantychrystpokoraKościół - ciało ChrystusaEucharystiamodlitwa dodatkowawezwanie do modlitwymodlitwa za duchowieństwoHostiakardynałowiebiskupikapłanizmiany KonsekracjiiBoże Ciałołagodność
2011-10-28 22:40
234Maryja Panna: Otwórzcie swoje serca na Prawdę
modlitwa za bliźnichDuch Świętymodlitwa o ochronęmodlitwa o nawrócenie
2011-10-29 16:49
235Niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, rani Mnie najbardziej
po Ostrzeżeniudo niewierzącychpokoraJezus ZbawicielemOstrzeżenie
2011-10-31 03:30
236Maryja Panna: Zbliża się czas, kiedy Mój Syn udzieli Swojego Daru Bożego Miłosierdzia
o tej Misji
2011-11-02 10:40
237Pogoda zacznie przejawiać dziwne znaki
zmiany klimatunienawiśćpokój duszymaterializmmiłość bliźniegoegoizmNowy Rajpokoraproście a otrzymacie
2011-11-02 19:40
238Moi posłańcy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze
ApokalipsamasoneriaDuch ŚwiętyBibliamodlitwa do Ducha Świętegofinansjerawezwanie do modlitwy
2011-11-03 21:00
239Globalna grupa, która zniszczyła wasz system bankowy, rozpadnie się
modlitwa o siłęJezu ufam Tobiepokój duszymasoneriabankowośćmodlitwa za satanistówofiarowanie Jezusowi
2011-11-04 19:00
240Bóg Ojciec: Ostatnie wezwanie do ateistów
do ateistówwolna wolamodlitwa o siłęostrzeżenie przed piekłem
2011-11-05 13:00
241Opętanie demoniczne i grzech nienawiści
moc modlitwynienawiśćtaktyka szatanaUkrzyżowanieszatanwoda święconamodlitwa o ochronęopętanieKrzyż Benedykta
2011-11-06 18:30
242W wielu kręgach będziesz znienawidzona, a w innych będą się ciebie lękać
nienawiśćdo duchowieństwao tej MisjiMatka Zbawieniaprześladowanie tej Misjimodlitwa za proroka
2011-11-07 20:50
243Wielu będzie cierpieć ból czyśćca jako pokutę
rola cierpieniamodlitwa za bliźnichMatka ZbawieniaNowy RajOstrzeżenieKoronka do Miłosierdzia Bożegoczyściecpokutaprzed Ostrzeżeniemwezwanie do modlitwyoddanie Maryi
2011-11-09 15:32
244Dwóch złodziei na krzyżu
modlitwa za bliźnichpychaNowy RajpokoraUkrzyżowanieOstrzeżenieprośba o przebaczeniepokuta
2011-11-10 15:30
245Najpierw na niebie pojawią się znaki - słońce będzie wirować
Jezu ufam Tobiemodlitwa za bliźnichJa JestemJezus Zbawicielemznaki na niebieprośba o przebaczenieprzed OstrzeżeniemSłońceKrzyż na niebiewezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżeniezderzenie komet
2011-11-11 16:00
246Wasz moment chwały przed Moimi Oczami - wasz moment ocalenia
Powtórne PrzyjścieNowy RajpokoraOstrzeżenieziemia1000 latczyściecrola posturadość w Bogupokutamiłość do Bogakryteria zbawieniaoczyszczeniedążenie do świętości
2011-11-12 16:00
247Módlcie się, uspokójcie i radujcie, bo ten czas jest teraz krótki
o tej Misjimodlitwa za grzesznikówNowy RajJezus ZbawicielemKoronka do Miłosierdzia Bożegodo wrogów tej Misjiwezwanie do modlitwymodlitwa za rodzinęradośćChwała Bogu
2011-11-13 19:00
248Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy
wolna wolapokój duszypychanie osądzajciemiłość bliźniegospowiedźmodlitwa o miłosierdzieprośba o przebaczenieprześladowanie tej Misjido grzeszników
2011-11-14 20:15
249Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie
wojnymoc modlitwynienawiśćtaktyka szatanamorderstwopokorachciwośćwezwanie do rozprzestrzeniania Słowaniemoralnośćmiłość do Bogamodlitwa dodatkowawezwanie do modlitwy
2011-11-15 11:00
250Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta
Armagedono tej MisjiMatka ZbawieniamasoneriaBenedykt XVImodlitwa za papieża
2011-11-16 08:00
251Przygotowania są teraz ukończone
miłość bliźniegotaktyka szatanaprzebaczeniewierność wierzemodlitwa o miłosierdziemiłość do Boga
2011-11-16 20:30
252Modlitwa Krucjaty 1 - Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz
modlitwy Krucjaty
2011-11-17 21:00
253Modlitwa Krucjaty 2 - Modlitwa za światowych przywódców
modlitwy Krucjatyświatowi przywódcy
2011-11-18 21:00
254Modlitwa Krucjaty 3 - Uwolnij świat od lęku
nie lękajcie sięmodlitwy Krucjaty
2011-11-19 19:00
255Modlitwa Krucjaty 4 - Zjednocz wszystkie rodziny
modlitwy Krucjatyrodzina
2011-11-20 18:00
256Modlitwa Krucjaty 5 - Chwała Bogu Najwyższemu
modlitwy Krucjaty
2011-11-21 19:00
257Modlitwa Krucjaty 6 - Modlitwa o powstrzymanie antychrysta
antychrystmodlitwy Krucjaty
2011-11-22 11:00
258Modlitwa Krucjaty 7 - Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie
modlitwy Krucjatyciemność duszy
2011-11-22 20:00
259Modlitwa Krucjaty 8 - Spowiedź
spowiedźmodlitwy Krucjaty
2011-11-22 20:30
260Świat zmieni się na zawsze
po OstrzeżeniuJezus Zbawicielemwalka z tą Misjąprześladowanie tej Misji
2011-11-24 21:00
261Nie ujawniam dat
Jezu ufam Tobiemodlitwa za bliźnichnie zgadujcie terminów
2011-11-27 15:00
262Gdy będziecie szli przy Moim boku, będziecie opluwani
Armia Resztyrola cierpieniaprześladowania prorokówdroga do świętościprześladowanie chrześcijaństwadążenie do świętości
2011-11-28 20:00
263Ofiarowanie cierpienia jako daru
2011-11-28 20:30
264Niesienie P?omienia Twojej Mi?o?ci
2011-11-29 15:35
265Maryja Panna: Dar dla Mnie, abym pokonała i zniszczyła węża
moc modlitwytaktyka szatanaRóżaniecRóżaniec ochroną przed grzechemPieczęć Boga Żywegomodlitwa o ochronęostatnie dni szatanawezwanie do modlitwystarodawny wąż - diabełMaryja pokonująca szatanaMaryja Opiekunką
2011-11-29 21:00
266Ocalę was od okropności waszego świata
Armia ResztyJezu ufam Tobiepo Ostrzeżeniutaktyka szatanaUkrzyżowanieopuszczeniekontrola nad ludzmidążenie do świętościpróby wiary
2011-11-30 15:30
267Powstrzymaj nienawi?? wobec wizjonerów
2011-11-30 20:00
268Aranżowana jest straszliwa wojna
Boża Karaludobójstwowielka wojnamodlitwa o ocaleniewezwanie do modlitwy
2011-12-01 12:00
269Maryja Panna: Będzie miała miejsce kara
ostrzeżenie przed piekłemBoża Karataktyka szatanaJezus cierpiącysmutekmodlitwa o ocaleniewezwanie do modlitwyciemność duszy
2011-12-01 23:00
270Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie rasy, osoby o każdym kolorze skóry i wszystkie religie
rola cierpieniado cierpiącychJezus cierpiącyOstrzeżenieAdam i Ewarodzinamiłość rodzicielska
2011-12-02 23:35
271Modlitwa o unikni?cie grzechu pychy
2011-12-03 19:40
272Prorocy dla przygotowania Mojego Powtórnego Przyjścia
2011-12-03 20:45
273Czas Mojego Powtórnego Przyjścia prawie nadszedł
nienawiśćtaktyka szatanamorderstwoOstrzeżeniezazdrośćmodlitwa o ocalenieostatnie dni szatanaczym jest Ostrzeżeniezawiśćdemony
2011-12-05 15:15
274Wezwanie do niewierzących, by zawrócili
do ateistówmaterializmbogactwodo niewierzącychwezwanie do nawróceniadusze ofiarneBóg i Jego dziecido letnich w wierzedo apostatów
2011-12-07 04:00
275Maryja Panna: Doświadczyłam tego samego cierpienia
do ateistówMatka ZbawieniaNowy RajUkrzyżowanieratunek dla grzesznikówmodlitwa o miłosierdzieBoże Cierpienieradośćmiłość rodzicielskabrak szacunku dla ZbawicielaNiepokalane Serce Maryinarodziny Jezusa
2011-12-08 21:10
276Próby wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w Europie
moc modlitwymasoneriamodlitwa o ochronęmodlitwa dodatkowaświatowa walutakontrola nad ludzmiEuropakryzys finansowy
2011-12-09 22:00
277Przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia
oddanie Jezusowio tej MisjiDuch Świętypokorawalka z tą Misjąnie lękajcie siędusza ofiarnaprzejście do Nowego RajuŚwięto Bożego Narodzenia
2011-12-11 12:45
278Bóg Ojciec: Obietnica Ochrony dla tych, którzy odrzucają Jezusa
modlitwa za bliźnichinteligencjapo Ostrzeżeniumodlitwa za niewierzącychmodlitwa dodatkowaostatni prorokTrójca ŚwiętaImmunitet Boga Ojca
2011-12-11 15:30
279Duchowa zazdrość jest rzeczą straszną
faryzeuszemiłość bliźniegotaktyka szatanamodlitwa o rozeznanieprześladowania prorokówduchowa zazdrość
2011-12-12 19:00
280Nie mogę znieść myśli o tych duszach, które szatan ciągnie do piekła
ostrzeżenie przed piekłemmaterializmbogactwomodlitwa za grzesznikówNowy Rajgrzechgrzech śmiertelnyprzygotowanie do Ostrzeżeniaostatnie dni szatanapiekło podczas Ostrzeżeniapiekłowezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżeniekryteria zbawieniaoczyszczenieopis wiecznego potępienia
2011-12-13 20:15
281Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu
Boża Karao tej MisjiPowtórne Przyjściepo OstrzeżeniuOstrzeżeniemodlitwy Krucjatynie zgadujcie terminówmodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2011-12-14 19:15
282Moje dzieci zostały ogołocone w tym roku oczyszczenia
wojnyJezu ufam TobienienawiśćmorderstwoprzemocpokoraprześladowaniaOstrzeżenierok 2011ucisknie zgadujcie terminów
2011-12-15 20:55
283Maryja Panna: Prorok końca czasów prowadzony przez Niebiosa
Armia Resztyrola cierpieniaJezu ufam TobieApokalipsaRóżaniec ochroną przed grzechemnie lękajcie sięostatni prorok
2011-12-16 22:35
284Maryja Panna: Nadzieja nigdy nie może zostać porzucona na rzecz lęku
Nowy RajOstrzeżeniewezwanie do modlitwynadzieja
2011-12-17 15:30
285Módlcie się, jak nigdy wcześniej się nie modliliście
modlitwy Krucjatywezwanie do modlitwyImmunitet Boga Ojca
2011-12-18 15:10
286Podzi?kowanie za Dar Bo?ego Mi?osierdzia
2011-12-19 19:30
287Grzesznicy, którzy zwracają się do Mnie, natychmiast znajdują Łaskę
moc modlitwyprzebaczenieprośba o przebaczenieopuszczenierozpaczsamotnośćprośba o pomocpomoc Pana Jezusapocieszenie
2011-12-20 20:30
288Nawet grzech morderstwa może być przebaczony
pokój duszymiłość bliźniegoskruchaniewola grzechumorderstwonatura grzechuspowiedźpokoraJezus Zbawicielemnie lękajcie sięprośba o przebaczeniemiłość do Bogado grzesznikówdo największych grzeszników
2011-12-21 20:10
289Maryja Panna: Plan odnowienia ludzkości na Powtórne Przyjście jest ukończony
Powtórne PrzyjścieNowy RajJezus Zbawicieleminne proroctwamodlitwa do Ducha ŚwiętegoBoże ProwadzenieGrupy Modlitewnelogikaprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwynadziejaBóg i Jego dzieciŚwięto Bożego Narodzeniatymczasowe życie na ziemiImmunitet Boga Ojca
2011-12-22 09:30
290Bóg Ojciec: Posyłam Mojego Syna, aby zajął Swój prawowity Tron
wolna wolaprzygotowanie na prześladowaniamoc modlitwyArmagedonNowy RajJezus ZbawicielemUkrzyżowanieprośba o przebaczenieostatnie dni szatanaBóg i Jego dziecianiołowieŚwięto Bożego Narodzeniawezwanie do rozprzestrzeniania OrędziBóg Ojciec ofiarowuje Swojego Syna Jezusa
2011-12-24 18:00
291Szanujcie znaczenie rodziny
Nowy Rajmiłośćmodlitwa o ochronęrodzinaBóg i Jego dziecido rodzicównarodziny JezusarozwodyŚwięto Bożego NarodzeniaŚwięta Rodzina
2011-12-25 18:00
292Kiedy chodziłem po ziemi, byłem oskarżany o herezje i bluźnierstwo
rola cierpieniaJezu ufam Tobiedo duchowieństwao tej Misjifaryzeuszetaktyka szatanapokorawalka z tą MisjąBibliaprześladowania prorokówprześladowanie tej Misjioskarżenie JezusaoczyszczenieJezus zawsze obecny
2011-12-26 15:50
293Maryja Panna: Rozpoczęły się bóle porodowe
Boża Karamodlitwa za bliźnichskruchaNowy RajpokoraWielki Uciskprośba o przebaczeniewezwanie do modlitwyoczyszczenie
2011-12-27 14:00
294Bóg Ojciec: Przyjmijcie tę ostatnią szansę albo spotka was straszliwa kara
moc modlitwyNowy RajWielki UciskWielki Cudmodlitwa dodatkowamodlitwa o ocalenieKrzyż na niebieczym jest OstrzeżenieBóg i Jego dziecimodlitwa o wybawienieImmunitet Boga Ojca
2011-12-28 15:15
295Maryja Panna: Mój Różaniec może uratować narody
moc modlitwymodlitwa za bliźnichMatka ZbawieniaRóżaniecRóżaniec codziennieRóżaniec ochroną przed grzechemkłamstwa szatanamodlitwa za rodzinęspołeczeństwo
2011-12-29 14:15
296Tym, którzy nie kochają Mojego Ojca, zostanie okazane wszelkiego rodzaju Miłosierdzie
2011-12-29 15:00
297Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem
Armagedonnie lękajcie sięmodlitwy Krucjatyprzygotowanie do Ostrzeżeniado wątpiących w te Orędzia
2011-12-31 12:00
298Maryja Panna: Jeśli ciemne dusze się nawrócą, na świecie zapanuje tymczasowy pokój
wojnymodlitwa za bliźnichMatka Zbawieniapo Ostrzeżeniumodlitwa za grzesznikówmorderstwowezwanie do nawróceniamodlitwy Krucjatykontrola nad ludzmiciemność duszy
2012-01-01 15:00
299Jest tylko jedna prawda. Jedno światło. Wszystko inne jest kłamstwem
Jezu ufam Tobiedo duchowieństwao tej MisjiJa JestemBibliaBoże Prowadzenieprzygotowanie do Ostrzeżeniakłamstwopiekło podczas Ostrzeżenia
2012-01-01 17:30
300Maryja Panna: Czas triumfu mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki
nienawiśćmiłość bliźniegomodlitwa o rozeznanieinni prorocymodlitwa o ochronęprześladowania prorokówzazdrośćostatnie dni szatanazawiśćmodlitwa za prorokaNiepokalane Serce Maryipróby wiary
2012-01-02 12:00
301Bóg Ojciec: Dzięki tym orędziom nawrócą się dwa miliardy dusz
Armia Resztyrola cierpieniamodlitwa za bliźnichDuch Świętypokonanie złapokorawezwanie do nawróceniarodzinadwa miliardyochrona przed prześladowaniemdo wątpiących w te OrędziaBóg Ojciec Stworzycielradość
2012-01-03 15:30
302Wkrótce dam się poznać
modlitwa za grzesznikówpiekło podczas Ostrzeżeniawezwanie do modlitwybrak szacunku dla Zbawiciela
2012-01-04 18:15
303Próby Wojny Atomowej na Wschodzie
Armia Resztymoc modlitwymodlitwa za grzesznikówwojna na Bliskim WschodzieBliski WschódGrupy Modlitewnebroń atomowapiekło podczas Ostrzeżeniamodlitwa o pokój
2012-01-04 19:20
304Osądzając i przeklinając innych w Moje Imię, plujecie Mi w twarz
walka pomiędzy chrześcijanaminienawiśćpychaoszczerstwanie osądzajciemiłość bliźniegopokorawalka z tą Misjądo niewierzących w te Orędziaprośba o przebaczeniedo wrogów tej Misjimiłość do BogaBoże Cierpieniedo wierzącychogród Getsemani
2012-01-07 15:40
305Bóg Ojciec: Moje ukochane dzieci, czeka was wspaniała przyszłość
moc modlitwyDuch Świętytaktyka szatanawiara na świecieOstrzeżenieinni prorocybałwochwalstwonienawiść do tej Misjizłość szatanaprześladowanie tej Misjimodlitwa o nawrócenieradujcie sięwierność prawdzieostatni prorokDar Ducha Świętegostarodawny wąż - diabełBóg Ojciec StworzycielChwała Bogucel szatanaspełniona przepowiedniawezwanie do jednościmodlitwa za młodych
2012-01-08 14:04
306Jezus woła do dzieci na całym świecie
Nowy RajJa Jestemdo nie znających sensu życiafałszywi bogowieAdam i Ewamodlitwa osobistaprośba o pomocmodlitwa dodatkowapomoc Pana Jezusado nieszczęśliwychobietnica Rajudo dziecido alkoholikówdo narkomanów
2012-01-08 15:30
307Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście
Powtórne Przyjściepo OstrzeżeniuNowy Rajwezwanie do nawróceniato pokolenieJezus Królemostatni prorok
2012-01-09 08:10
308Maryja Panna: Tak wiele dusz ignoruje znaki, które daję
moc modlitwyoddanie Jezusowido duchowieństwaPowtórne Przyjściemodlitwa o rozeznaniewezwanie do modlitwyznaczenie modlitwywezwanie do jedności
2012-01-10 20:30
309Największa obrzydliwość jaka jest knuta przeciwko Żydom od czasów Holocaustu
grzeszne prawofałszywa doktrynamasoneriamodlitwa za satanistówoszczerstwajeden światowy rząd (NWO)żydzitaktyka antychrystamodlitwa o miłosierdzieprześladowanie chrześcijaństwafałszywa tolerancjapróby wiaryprześladowanie Żydówmodlitwa za IzraelHolokaust
2012-01-11 15:00
310Módlcie się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, które mogą nie dostać szansy na poszukiwanie odkupienia
Jezus cierpiącyKoronka do Miłosierdzia Bożegodo niewierzących w te Orędziawezwanie do modlitwyNoemodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2012-01-12 15:30
311Maryja Panna: Modlitwa Krucjaty (19) Modlitwa za młodych ludzi, którzy nie wiedzą co robią
2012-01-13 08:00
312Maryja Panna - Moje dziecko, pokój wkrótce zapanuje na Ziemi
Armagedonpo Ostrzeżeniuwezwanie do nawróceniaznaki na niebieoczyszczenie
2012-01-13 20:15
313Naukowcy publicznie zaprzeczą, że ten cud miał miejsce
ostrzeżenie przed piekłemArmia ResztyJezus Zbawicielemznaki na niebienaukaWielki Cudkłamstwa szatanawezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżeniemodlitwa za oszukanych
2012-01-13 21:35
314Bóg Ojciec: Ostatni posłaniec zwiastuje, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście
o tej MisjiJa Jestemmodlitwa o rozeznaniewalka z tą Misjąinni prorocydo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówApostołowiefałszywi prorocydo wrogów tej Misjiprzejście do Nowego Rajuostatni prorokprzygotowanie do Dnia OstatniegoMaria Bożego Miłosierdzia
2012-01-16 13:20
315Wy, Wyświęceni Słudzy będziecie kierowani w stronę fałszywego proroka
Jezu ufam TobieArmagedondo duchowieństwafałszywy prorokJezus ZbawicielemJezus cierpiącyprześladowania prorokówmodlitwa do Ducha Świętegoto pokolenieJezus Królemprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2012-01-17 14:00
316Maryja Panna: W Watykanie powstaje nikczemny plan, aby zniszczyć Kościół katolicki
fałszywa doktrynado duchowieństwamasoneriaSakramentyfałszywy prorokantychrystBenedykt XVIwierność wierzetrzęsienia ziemiwezwanie do modlitwyzmiany w Kościelefałszowanie wiarymodlitwa za papieżapraktykowanie wiary w ukryciuWatykanEucharystia tylko na język
2012-01-18 09:50
317Antychryst, który ukrywa się za kulisami, wkrótce ujawni się światu
Armia ResztyArmagedonpo Ostrzeżeniuantychrystpokoraczyściecmodlitwy Krucjatypokutaoczyszczenieznaczenie pokuty
2012-01-19 20:30
318Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta podczas przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia
Armia Resztydo duchowieństwao tej Misjipo Ostrzeżeniuspowiedźfałszywy prorokantychrystJezus ZbawicielemOstrzeżeniemodlitwa o ochronęKsięga Prawdykolejność wydarzeńmodlitwa za duchowieństwooczyszczenieWatykanmodlitwa o pokój
2012-01-20 20:15
319Fałszywy Prorok będzie traktowany jak żyjący Święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą uważani za heretyków
ostrzeżenie przed piekłemArmia Resztymoc modlitwydo duchowieństwaNowy Rajfałszywy prorokantychrystnie lękajcie sięAdam i Ewainne religiestrachmodlitwa za niewierzącychto pokolenieprześladowanie tej Misjikłamstwofałszywa pokorawezwanie do modlitwymodlitwa za oszukanychostatni prorokTrójca ŚwiętaoczyszczenieWatykanukryte miejsca modlitwy
2012-01-21 13:15
320Usłyszcie Moją pilną prośbę o modlitwę za dusze ateistów
modlitwa za niewierzącychpiekło podczas Ostrzeżeniawezwanie do modlitwydo wierzącychznaczenie pokutymodlitwa za dusze podczas Ostrzeżeniaofiarowanie cierpienia
2012-01-23 15:20
321Dobra Nowina - Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, udzielił zbawienia większości Ludzkości
ostrzeżenie przed piekłemmoc modlitwymodlitwa za satanistówmodlitwy KrucjatyNew Agekłamstwa szatanaBóg Ojciec Stworzycielkosmosdo satanistówkult szatana
2012-01-24 16:55
322Maryja Panna: Knuta jest wojna atomowa z udziałem Iranu
moc modlitwyPowtórne PrzyjścieRóżaniecRóżaniec ochroną przed grzechemwojna na Bliskim Wschodzieznaki na niebieWielki Cudmodlitwa za niewierzącychGrupy Modlitewnebroń atomowafinansjeraprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwysiła szatanaIran
2012-01-25 13:50
323Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwamasoneriamorderstwoaborcjamediaKościół Katolickiakceptacja dla grzechuFatimainni prorocyprześladowania prorokówfałszywi bogowieczyściecczystość wiaryfałszywe miłosierdziepiekłofałszywe religieegzekucjefałszowanie wiaryMojżeszcel szatanabrońcie wiaryWatykaneutanazjaIII Tajemnica Fatimskasamoobrona
2012-01-26 21:40
324Apel do Duchowieństwa: Przygotujcie Moje owce na Moje długo oczekiwane Powtórne Przyjście na Ziemię
do duchowieństwaniewola grzechuJa JestemKościół Katolickiupadek Kościołado kapłanówwierność wierzePrawdziwy Kościółmodlitwy Krucjatyodnowa Kościołaapostoł Szymon Piotrpodział ludzkościmodlitwa o prowadzenieprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2012-01-27 23:50
325Maryja Panna: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI
moc modlitwyDuch ŚwiętyBenedykt XVIapostazjanawróceniemodlitwy Krucjatysiła szatanamodlitwa za papieżaWatykan
2012-01-28 21:00
326Moje Boże Miłosierdzie urzeczywistnia się tak, jak to zostało objawione św. Faustynie
modlitwa o siłęo tej Misjipokój duszyinne proroctwaznaki na niebieprześladowania prorokówWielki Cuddo wrogów tej Misjiprzygotowanie do Ostrzeżeniaśw. Faustyna
2012-01-29 21:18
327Maryja Panna wzywa do dnia modlitwy i postu, aby przygotować się do Ostrzeżenia
wolna wolaNowy RajRóżaniecJezus Zbawicielemwezwanie do nawróceniaKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa o miłosierdzierola postuból ZbawicielaOstrzeżenie jako iluzjamodlitwa o wiaręMaryja Współodkupicielkamodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2012-01-30 13:00
328Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia
Armia ResztyDuch Świętymiłość do BogaOdpust ZupełnyDar Odpustu
2012-01-31 21:30
329Maryja Panna: Nikt nie powstrzyma objawienia światu Księgi Prawdy
o tej MisjiJezus ZbawicielemKsięga PrawdyJezus do ludzkościinformowanie o OrędziachMaria tylko narzędziemaniołowiewezwanie do rozprzestrzeniania Orędziposłuszeństwo
2012-02-01 20:15
330Czy myślicie, że lekceważyłbym was aż do Dnia Sądu?
Ja Jestemmodlitwa o rozeznaniepokoraJezus Zbawicielemdo niewierzących w te Orędziamodlitwa do Ducha Świętegoprośba o przebaczeniepomoc Pana JezusaOdpust ZupełnyDar Odpustudo wątpiących w te Orędziaodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia Ostatniegopapież święty Wikariusz Jezusa
2012-02-02 15:30
331Maryja Panna: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów nienawiści. One są tym samym.
wojnyArmagedonnienawiśćpychafaryzeuszeUkrzyżowaniewalka z tą Misjąprześladowania prorokówmodlitwy Krucjatydo wrogów tej Misjido wierzącychpodział pomiędzy chrześcijanamiwezwanie do jedności
2012-02-04 10:09
332Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane
wojnyApokalipsanienawiśćBoża Karapo OstrzeżeniuDuch Świętyfałszywy prorokantychrystjeden światowy rząd (NWO)walka z tą Misjąapostazjawojna na Bliskim Wschodzienie lękajcie sięmodlitwa o ochronęprześladowania prorokówIzraelgłódludobójstwopieniądzeto pokoleniedo wrogów tej Misjimodlitwa o nawrócenieSyriaEgiptwezwanie do modlitwyświatowa kontrolamiłość odpowiedzią na nienawiśćWłochyIran
2012-02-04 10:55
333Bóg Ojciec: Świat odbędzie karę - Moja interwencja jest konieczna
wojnyApokalipsaArmagedonBoża Karaodwaga w głoszeniu Prawdyfałszywy pokójtaktyka antychrystatrzęsienia ziemikolejność wydarzeńkłamstwokonsekwencje grzechuBóg Ojciec Stworzycieloczyszczeniekult szatanamodlitwa o pokój
2012-02-04 15:00
334Maryja Panna: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc uratować swój naród
Armia ResztyBoża Karapokój duszyMatka ZbawieniaNowy RajRóżaniecRóżaniec codziennieRóżaniec ochroną przed grzechempokoraJezus Zbawicielemratunek dla grzesznikówmodlitwy KrucjatyGrupy Modlitewneprzygotowanie do Nowego Rajudo grzesznikówMaryja ObrończyniąMaryja OpiekunkąNiepokalane Serce Maryizanik wiarymodlitwa o jedność
2012-02-05 13:15
335Módlcie się, aby można było uniknąć wojny atomowej, która mogłaby zgładzić jedną trzecią Ludzkości
Jezu ufam TobieApokalipsaOstrzeżeniewojna na Bliskim Wschodziemodlitwy KrucjatyGrupy Modlitewnebroń atomowawezwanie do modlitwydo wierzącychmodlitwa o pokójwezwanie do jedności
2012-02-06 20:15
336Te tajemnice tak długo były ukryte w archiwach Bożego Królestwa.
modlitwa o siłęArmia Resztyrola cierpieniaNowy RajJa JestemKsięga Prawdywezwanie do modlitwynadziejado wierzących w te Orędziaprzygotowanie do Nowego Rajuoczyszczeniewezwanie do jedności
2012-02-07 20:00
337Maryja Panna: Zły duch nie spocznie, dopóki Kościół katolicki nie zostanie powalony na Ziemię
do duchowieństwaMatka Zbawieniataktyka szatanaupadek KościołaPrawdziwy Kościółmodlitwy Krucjatydo innych kościołówzmiany w Kościeleprzygotowanie do Nowego Rajupodział pomiędzy chrześcijanamimodlitwa o jedność
2012-02-08 20:30
338Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną
taktyka szatanafałszywy prorokantychrystdo niewierzącychfałszywy pokójfałszywe cuda666 - znamię bestiitaktyka antychrystahumanitaryzmmodlitwa za niewierzącychkolejność wydarzeńfałszywa miłość bliźniegodo wierzącychTrójca Świętajaki jest antychrystdo apostatów
2012-02-08 20:45
339Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja, to wszystko jest grzechem śmiertelnym
ostrzeżenie przed piekłemnienawiśćskruchaspowiedźJezus Zbawicielemwezwanie do nawróceniabałwochwalstwocudzołóstwogrzech śmiertelnypornografiaOdpust Zupełnymiłość do grzesznika i potępienie dla grzechupiekłoprostytucjado grzesznikówprośba o wybaczeniedo największych grzesznikówgwałt
2012-02-09 15:00
340Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi będą odczuwane jako część małej kary przed Ostrzeżeniem
Boża Kararatunek w modlitwieprośba o przebaczeniemodlitwa za niewierzącychtrzęsienia ziemiprzed Ostrzeżeniemprzygotowanie do Ostrzeżeniakolejność wydarzeńmiłość rodzicielskamodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2012-02-10 19:50
341Mój biedny, Święty wikariusz, Benedykt XVI, zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie
wojnymoc modlitwymasoneriaantychrystOstrzeżenieBenedykt XVIwezwanie do rozprzestrzeniania Słowaprośba o pomoctak zwane teorie spiskoweWatykannull
2012-02-11 11:30
342Maryja Panna: Pozostałe kraje pójdą za Anglią wprowadzając zakaz publicznej modlitwy
do ateistówArmia ResztyArmagedonKościół Katolickimodlitwa o ochronęmodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwado innych kościołówszkolnictwopraktykowanie wiary w ukryciunienawiść do BogaAngliazakaz praktykowania wiary
2012-02-12 10:30
343Biblia nie jest spychana na bok na rzecz tych orędzi
Armia Resztymoc modlitwyo tej MisjiJezus Zbawicielemwojna na Bliskim Wschodzienie lękajcie sięBibliabroń atomowawezwanie do rozprzestrzeniania OrędziJezus jedyną drogą do zbawienia
2012-02-12 15:00
344Ostatnie dni szatana - będą najboleśniejsze, jak użądlenie zdychającej osy
moc modlitwyDuch ŚwiętyNowy Rajantychrysttaktyka antychrystamodlitwy Krucjatyostatnie dni szatanajaki jest antychryst
2012-02-13 15:30
345Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, kolejnym będą USA
ostrzeżenie przed piekłemApokalipsamodlitwa za satanistówNowy RajkomunizmOstrzeżeniePieczęć Boga ŻywegoKsięga DanielaChiny1000 latmodlitwa jedynym ratunkiemAdam i Ewamodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwamiłość do Bogażycie w Nowym Rajumodlitwa za prześladowcówUSAEuropaapostoł Jansatanizmprorok Danielkult szatananie zgadujcie terminówszczegóły znane Marii
2012-02-14 18:00
346Nikczemna Grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad krajami
moc modlitwymasoneriaratunek w modlitwieBliski Wschódmodlitwa o ochronęmodlitwy KrucjatyUSAEuropazałamanie rynków finansowychdo wierzących w te Orędziawezwanie do rozprzestrzeniania Orędziwezwanie do jednościprzywódcy europejscy
2012-02-16 20:00
347Maryja Panna: Gdy wprowadzicie w Irlandii aborcję, zerwiecie więź z moim sercem
Armia Resztygrzeszne prawoaborcjawezwanie do nawróceniaapostazjamodlitwa o ochronęludobójstwoprześladowanie chrześcijaństwawalka z grzechemdo wierzących w te Orędziadyktaturawezwanie do rozprzestrzeniania Orędzizakaz praktykowania wiaryIrlandiasekularyzmmodlitwa o zapobieżenie aborcjiisocjalizm
2012-02-17 15:30
348Kraje europejskie ulegną dyktaturze równej tej, jaka była za czasów Hitlera
masoneriaantychrystmediajeden światowy rząd (NWO)RosjaChinyBabilongłódpieniądzemodlitwa za prześladowanychEuropaRzymzapasy żywnościświatowa kontrolaWłochyHitlerzakaz praktykowania wiaryprzywódcy europejscyGrecja
2012-02-18 16:00
349Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska
Apokalipsao tej MisjiPowtórne Przyjściedo niewierzącychkomunizmJezus ZbawicielemRosjaChinyBabilonto pokolenieostatnie dni szatanawezwanie do modlitwydo wierzącychostatni prorokpraktykowanie wiary w ukryciuzakaz praktykowania wiaryUnia Europejska Bestia
2012-02-19 03:00
350Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego
wolna wolanienawiśćNowy RajPieczęć Boga ŻywegoKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwy KrucjatyBóg i Jego dziecioczyszczenie
2012-02-20 00:20
351Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was
wolna wolaArmia ResztyApokalipsamaterializmwładzaWielki Uciskinni prorocyPieczęć Boga Żywegobałwochwalstwodo niewierzących w te Orędziado wrogów tej Misjirodzinado wierzącychPierwsza Pieczęćniewdzięczność człowieka
2012-02-21 00:30
352Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia przygotowujące do Mojego Powtórnego Przyjścia?
wolna wolado duchowieństwao tej MisjipychaPowtórne Przyjściefaryzeuszepokorado niewierzących w te OrędziaDar Ducha Świętegoprzygotowanie do Dnia Ostatniegokluczowa prostotaJezus Dobrym Pasterzem
2012-02-21 19:45
354Post jest ważny dla waszych dusz
wyrzeczeniamodlitwy Krucjatyoczyszczeniepost jeden dzień w tygodniuWielki Post
2012-02-22 19:00
355Maryja Panna: Módlcie się, aby zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie
moc modlitwytaktyka szatanaRóżaniecwojna na Bliskim Wschodzieludobójstwobroń atomowawezwanie do modlitwymodlitwa o pokójIran
2012-02-23 16:00
356Bóg Ojciec: Wołam do Kościoła katolickiego, aby uznał Nową Erę Pokoju na Ziemi
do duchowieństwaPowtórne PrzyjścieNowy RajKościół KatolickiBiblia1000 latKsięga PrawdyApostołowieJezus Królemapostoł Janblędne rozumienie Biblii
2012-02-23 16:42
357Nie będzie śmierci. Ani chorób. Ani grzechu w Nowym Raju
pokój duszyNowy Raj1000 latAdam i Ewamodlitwa za niewierzącychszczęścieto pokolenieżycie wieczneoczyszczenieradośćdrugie zmartwychwstanie
2012-02-24 15:30
358Nigdy odrzucajcie proroków Pana
do duchowieństwaPowtórne Przyjściegrzechmodlitwa o rozeznanieKościół Katolickiostrzeżenie dla kapłanówKsięga Prawdydo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misjimodlitwa za duchowieństwodo innych kościołówostatni prorokczasy ostateczne
2012-02-24 21:45
359Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby ukoić swoje dusze
przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztynie osądzajciemiłość bliźniegowalka z tą Misjąnie lękajcie sięmodlitwa za niewierzącychmodlitwa za prześladowcówdo wierzących w te Orędziapróby wiarymodlitwa za letnich w wierzewezwanie do jednościcierpliwość i miłość dla prześladowcównie oczerniajcie
2012-02-26 21:45
360Świat stoi przed kolejnym etapem oczyszczenia
wojnyApokalipsado duchowieństwaDuch Świętyaborcjaakceptacja dla grzechuapostazjaprześladowanie chrześcijaństwazamieszkimodlitwa za prześladowcówwezwanie do modlitwydo innych kościołówoczyszczeniepodział pomiędzy chrześcijanamizanik wiary
2012-02-27 15:30
361Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, które mają zatwardziałe serca?
Duch Świętyspowiedźinne proroctwaPieczęć Boga ŻywegoBibliaOdpust ZupełnyDar Odpustuznaczenie modlitwynie zgadujcie terminów
2012-02-29 17:30
362Zjednoczcie się, gdy wchodzimy do bram Nowego Raju
Jezus ZbawicielemOstrzeżeniemodlitwy Krucjatypiekło podczas Ostrzeżeniamodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2012-03-01 19:55
363Bóg Ojciec: Ostrzeżenie przed kultami satanistycznych oraz ideologiami New Age
ostrzeżenie przed piekłemrola cierpieniafałszywa doktrynamodlitwa za satanistówNowy Rajfałszywi bogowieNew Agemiłość do Bogakłamstwa szatanamodlitwa dodatkowawróżeniedo wierzącychsatanizmoczyszczeniedo satanistówfałszywy raj
2012-03-02 00:20
364Maryja Panna: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć Prawdę
schizmado duchowieństwao tej MisjiSakramentyKościół Katolickiinne proroctwaapostazjaBoże Cierpieniewalka z grzechemfałszywa tolerancjaostatni prorokodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia Ostatniegokluczowa prostota
2012-03-03 14:33
365Kościół katolicki i dom Izraela będą prześladowane
ostrzeżenie przed piekłemApokalipsaNowy RajKościół KatolickiprześladowaniażydziIzraelodnowa Kościołaprześladowanie chrześcijaństwaprześladowanie Żydów
2012-03-04 15:30
366Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmemu posłańcowi na koniec czasów
ApokalipsaOstrzeżenienawrócenieKsięga Prawdyapostoł Janostatni prorok
2012-03-05 15:30
367Bądźcie teraz czujni, gdyż człowiek pokoju ukaże się światu
ApokalipsaNowy RajBenedykt XVIinne proroctwawojna na Bliskim Wschodziefałszywy pokójBliski Wschódtaktyka antychrystawezwanie do modlitwySąd Ostatecznymodlitwa o wybawienieczasy ostateczne
2012-03-06 15:20
368Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo
Apokalipsafałszywa doktrynado duchowieństwaegoizmtaktyka szatanamodlitwa o rozeznanieapostazjabałwochwalstwosymbole okultystyczneinne religieokultyzmKsięga Prawdymodlitwy KrucjatyNew Agewróżeniejogareikiapostoł JanTrójca ŚwiętaUFOkarty tarotauwielbienie aniołówPierwsza Pieczęć
2012-03-07 15:40
369Nie można zapobiec ani zatrzymać Mojego Powtórnego Przyjścia
Jezu ufam TobiepychaPowtórne Przyjściewalka z tą MisjąBoże Prowadzeniedo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misji
2012-03-07 20:30
370Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć zostanie złamana
wojnyApokalipsaArmagedonJa JestemPieczęć Boga ŻywegoBliski Wschódnie lękajcie sięIzraelPalestynaKsięga Prawdyostatni prorokMaria Bożego MiłosierdziaDruga Pieczęć
2012-03-08 19:52
371Maryja Panna: Niech wszystkie narody odmawiają Różaniec od teraz do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego
Armia Resztymoc modlitwyJezu ufam TobieRóżaniecRóżaniec codziennienienawiść do tej Misjitak zwane teorie spiskoweogród Getsemaninienawiść do BogaWielkanocWielka Niedziela
2012-03-09 19:15
372Gdy wojny będą narastać, przyjdzie czas na otwarcie drugiej pieczęci
wojnyPowtórne Przyjściemediajeden światowy rząd (NWO)fałszywy pokójtaktyka antychrystatrzecia wojna światowawezwanie do modlitwytak zwane teorie spiskoweświatowa kontrolamodlitwa o pokójmodlitwa za IzraelHolokaustDruga Pieczęćbogactwa naturalneantychryst pokojowy negocjatorzdrada Izraela
2012-03-10 15:30
373Maryja Panna: Nigdy dotąd nie było tyle sprzeciwu wobec boskich objawień
przygotowanie na prześladowaniawalka pomiędzy chrześcijanamiDuch Świętymodlitwa o rozeznaniewalka z tą Misjąnienawiść do tej Misjiostatnie dni szatanakapłani
2012-03-12 19:00
374Obecnie podejmowane są wspólne wysiłki, aby uciszyć cię w pewnych częściach Mojego Kościoła
schizmado duchowieństwafaryzeuszeUkrzyżowaniewalka z tą Misjąupadek Kościołaadoracjaodrzucenie przez duchownychpróby wiary
2012-03-13 18:30
375Miłość jest silniejsza od nienawiści
nienawiśćmiłość bliźniegoDuch ŚwiętymorderstwoPieczęć Boga Żywegomodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwarodzinawezwanie do modlitwyBóg i Jego dziecitorturowaniemiłość odpowiedzią na nienawiśćsamobójstwowezwanie do jednościmodlitwa o zapobieżenie aborcjiibraterska miłość chrześcijan
2012-03-14 15:30
376Małżeństwa tej samej płci grzechem śmiertelnym
ostrzeżenie przed piekłemBoża Karagrzeszne prawomodlitwa za grzesznikówupadek KościołahomoseksualizmSakrament Małżeństwahumanitaryzmgrzech małżeństwa homoseksualnego
2012-03-16 22:20
377Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba
do duchowieństwaPowtórne PrzyjścieJa Jestemto pokoleniedo wierzącychtrzy dni ciemnościpodział ludzkościSąd Ostatecznyprzygotowanie do Dnia Ostatniegopustka duszynie zgadujcie terminów
2012-03-18 16:00
378Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu
modlitwa o siłęschizmamasoneriafałszywy prorokantychrystBenedykt XVIupadek Kościołado kapłanówmodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwamodlitwa do Matki ZbawieniaRzymtak zwane teorie spiskowemodlitwa za duchowieństwomodlitwa za papieżaWatykanpapież święty Wikariusz Jezusa
2012-03-20 20:30
379Czas schizmy w Kościele prawie nadszedł i musicie się już teraz przygotować
Armia ResztyJezu ufam Tobiedo duchowieństwaPowtórne Przyjściemodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokodwaga w głoszeniu Prawdyfałszywe cudanie lękajcie sięmodlitwa dodatkowaBoże Cierpieniewierność prawdziepróby wiaryJezus zawsze obecnywezwanie do jedności
2012-03-20 21:20
380Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich Najświętszych Rękach
Armia ResztyBoża KaraRóżaniec codzienniejeden światowy rząd (NWO)Pieczęć Boga ŻywegoKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa jedynym ratunkiemmodlitwy Krucjatybroń atomowapomoc Pana Jezusakontrola nad ludzmiDar Ducha Świętego
2012-03-21 20:30
381Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zawzięty
rola cierpieniaApokalipsaPowtórne Przyjściefaryzeuszepo Ostrzeżeniudo cierpiącychUkrzyżowanieakceptacja dla grzechuBenedykt XVIKsięga DanielaBibliaprześladowania proroków1000 latodrzucenie Zbawicielamoc cierpieniaczasy ostateczneDroga Krzyżowa na Kalwarięcierpiący będą królować
2012-03-22 23:00
382Nie macie za wiele czasu, zanim przyjdę jako Sędzia
do duchowieństwaPowtórne Przyjściemodlitwa o rozeznaniepokoraJezus ZbawicielemBoże Prowadzenieczyściecmodlitwy Krucjatyto pokoleniepiekłoSąd Ostatecznyprzygotowanie do Dnia OstatniegoJezus zawsze obecny
2012-03-24 11:45
383Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących
ostrzeżenie przed piekłemArmia Resztyrola cierpieniaOstrzeżenieateizmmodlitwa za niewierzących
2012-03-25 15:30
384Maryja Panna: Proszę moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, by zapobiec jednej światowej walucie
wojnymoc modlitwyDuch ŚwiętyRóżaniecUkrzyżowanieJezus cierpiącymodlitwy Krucjatyrola postuprześladowanie chrześcijaństwaświatowa walutakontrola nad ludzmiWielki PiątekWielki Tydzieńtrudności finansowe i brak pieniędzy
2012-03-27 18:00
385Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania
UkrzyżowanieJezus cierpiącydo grzesznikówPoncjusz PiłatbiczowanieMaryja WspółodkupicielkaKorona Cierniowanienawiść do Bogażycie MaryiDroga Krzyżowa na Kalwarię
2012-03-29 13:15
386Błagam was. Nie krzyżujcie Mnie ponownie
faryzeuszeniewola grzechuUkrzyżowanieżydzido niewierzących w te OrędziaAdam i Ewaodrzucenie ZbawicielaMojżesz
2012-03-30 15:00
387Maryja Panna: Jestem pośredniczką. Zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna
UkrzyżowanieMęka Pańskaprześladowanie tej Misjiwezwanie do modlitwyodrzucenie Zbawicielamodlitwa za papieżaWielki Tydzieńmodlitwa o pokójMaryja Orędowniczką
2012-03-30 23:45
388Moje nowe cuda zostaną ukazane światu
wolna wolazmiany klimaturola cierpieniaPowtórne Przyjścietaktyka szatanaUkrzyżowanieOstrzeżenieMęka Pańskażydzi1000 latinne religieJezus Królemostatnie dni szatanaBóg i Jego dzieciSąd Ostatecznyzmiany na ziemiWielki Tydzieńchrześcijanie
2012-03-31 11:00
389Niech się modlą do Mnie o rozeznanie
wolna wolamodlitwa o rozeznaniepokoraUkrzyżowaniewalka z tą MisjąMaria tylko narzędziemapostoł Tomasz
2012-04-02 15:30
390Tylko dzięki modlitwie wstawienniczej te dusze, które są w ciemnościach mogą być zbawione
przed Ostrzeżeniemmodlitwa o ocalenieWielki Tydzieńmodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2012-04-03 20:00
391Odmawiajcie proszę Moją Koronkę do Miłosierdzia Bożego i rozpocznij Moją Nowennę w Wielki Piątek
Armia ResztyJezu ufam TobieUkrzyżowanieJezus cierpiącyKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa za niewierzącychmiłość do grzesznika i potępienie dla grzechudo grzesznikówogród GetsemaniSąd OstatecznyWielki PiątekNowenna do Miłosierdzia Bożego
2012-04-04 01:00
392Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę oznacza, a szczególnie w tym roku
Jezus ZbawicielemEucharystiaApostołowieSakrament KomuniiOstatnia WieczerzaWielki PiątekBóg Ojciec ofiarowuje Swojego Syna Jezusa
2012-04-05 08:00
393Wielkanoc to czas, kiedy Moja śmierć na krzyżu jest rozważana właściwie
Księga Życiado duchowieństwaPowtórne PrzyjścieskruchaNowy Rajtaktyka szatanapokoraUkrzyżowanieakceptacja dla grzechumodlitwa o ochronę1000 latfałszywe miłosierdzieJezus KrólemŁaska UświęcającarodzinaZmartwychwstaniewezwanie do modlitwyWielkanocpierwsze zmartwychwstanie
2012-04-06 22:20
394Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze
schizmafałszywa doktrynaPowtórne PrzyjścieNowy RajKościół Katolickiakceptacja dla grzechuBenedykt XVIinne proroctwaBibliaPrawdziwy Kościółfałszywe miłosierdzieprawdziwa wiarażycie wiecznemodlitwa za papieżaWatykan
2012-04-07 10:00
395Niebo i ziemia staną się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego
Jezu ufam TobiePowtórne PrzyjścieskruchaNowy Rajpokoranie lękajcie siędwanaście narodówżycie w Nowym RajuBoże Cierpienieostatnie dni szatanaradujcie siężycie wieczneprzygotowanie do Dnia Ostatniegoczasy ostateczne
2012-04-08 15:30
396Maryja Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana
schizmaMatka ZbawieniaNowy Rajtaktyka szatanaKościół KatolickiFatimaBenedykt XVI1000 latmodlitwa za duchowieństwostarodawny wąż - diabełoddanie MaryiMaryja Współodkupicielkamodlitwa za papieżaMaryja OrędowniczkąMaryja Pośredniczką
2012-04-09 10:00
397Maryja Panna: Czas bym zmiażdżyła węża, przybliża się
schizmamoc modlitwyArmagedondo duchowieństwaNowy RajRóżaniec ochroną przed grzechemfałszywy prorokwalka z tą MisjąBenedykt XVInie lękajcie siętaktyka antychrystado kapłanówBibliarola postuprześladowanie tej Misjiwezwanie do modlitwystarodawny wąż - diabełaniołowieMaryja Współodkupicielkado biskupówdo kardynałówNiepokalane Serce Maryi
2012-04-10 20:45
398Nienawiść powstaje przeciwko tobie. Powiedzą ci, że to dzieło pochodzi od szatana
Armia Resztytaktyka szatanamodlitwa o ochronędo niewierzących w te Orędzianienawiść do tej Misjido wrogów tej Misjikłamstwa szatanaprześladowanie tej Misjimodlitwa do Matki ZbawieniaMaryja pokonująca szatanadar czytania dusz
2012-04-11 21:20
399Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem
Armia ResztyschizmaJezu ufam TobieApokalipsagrzeszne prawodo duchowieństwamasoneriaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeNowy Rajfałszywy prorokKościół KatolickiBenedykt XVIodwaga w głoszeniu Prawdyupadek Kościołado kapłanówBiblia1000 latwierność wierzezło jako dobromodlitwy Krucjatyapostoł Szymon Piotrwierność prawdziedo wierzących w te Orędziakardynałowiedo biskupówdo kardynałówherezjagrzechy duchowieństwaMaria Bożego Miłosierdzia
2012-04-12 11:27
400Tak wiele kłamstw, zaprzeczających istnieniu piekła, spowoduje upadek chrześcijan
ostrzeżenie przed piekłemrola cierpieniado duchowieństwapychanie osądzajciefaryzeuszeskruchaNowy RajJezus cierpiącySakrament Chrztuczystość wiaryfałszywe miłosierdziemiłość do grzesznika i potępienie dla grzechufałszywa miłość bliźniegoopis wiecznego potępienianienawiść do Boga
2012-04-14 15:27
401Moja reszta Kościoła, Dwaj Świadkowie, o których mowa w Księdze Apokalipsy
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemprzygotowanie na prześladowaniaArmia ResztyApokalipsado duchowieństwaNowy Rajmodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokJezus ZbawicielemOstrzeżenieżydziBibliawierność wierzePrawdziwy KościółIzraelprawdziwa wiaraMsza Świętado wierzących w te OrędziaEwangeliaDar Ducha Świętegopraktykowanie wiary w ukryciuczasy ostatecznebrzemienna kobieta z ApokalipsyApokalipsa 1260 dni porzuceniadwóch świadków Apokalipsa
2012-04-15 19:16
402Ja, wasz ukochany Jezus, nigdy nie osłabię Mojego Kościoła
schizmafałszywa doktrynamasoneriaDuch Świętytaktyka szatanaSakramentyfałszywy prorokUkrzyżowanieBenedykt XVIKościół - ciało ChrystusaBoże Prowadzeniezmiany w obrzędach Mszy Świętejzmiany w obrządkachzmiany w KościeleherezjaWatykanczasy ostateczneRok 1967
2012-04-16 18:00
403Moje orędzia są dla wszystkich religii i wyznań, jak również dla tych, którzy nie wierzą
władzataktyka szatanado niewierzącychdo nie znających sensu życiado niekochanychdo niespełnionychszatanopętaniemodlitwa osobistamodlitwa dodatkowado wszystkich religiido nieszczęśliwychwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzipocieszenie
2012-04-17 18:30
404Nigdy nie czerpcie nieuczciwych zysków kosztem innych, zarówno w biznesie, polityce czy jakiejkolwiek innej działalności
Armia Resztymoc modlitwyrola cierpieniamodlitwa za bliźnichmiłość bliźniegomodlitwa za grzesznikówDuch Świętydo nie znających sensu życiado cierpiącychjeden światowy rząd (NWO)rola postuwezwanie do modlitwyBóg Ojciec Stworzycielmoc cierpieniamiłość dzieckakluczowa prostotabyć jak dzieckodo żołnierzy Armii Reszty
2012-04-19 20:00
405Nawet ci, którzy popełniają straszliwy grzech, są kochani przez Boga Ojca
materializmbogactwoskruchaNowy Rajwezwanie do nawróceniaOstrzeżeniekult ciałamodlitwy Krucjatyopętanienienawiść szatanakłamstwa szatanaDzień Ostatniżycie w Nowym Rajumiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuBóg i Jego dziecifałszywy rajostatnia szansa na Miłosierdzieniemoralność seksualnaJezus jedyną drogą do zbawienia
2012-04-20 15:45
406Nawrócą się nie miliony, lecz miliardy dusz
wolna wolaArmia Resztymoc modlitwyBoża Karajeden światowy rząd (NWO)Ostrzeżenienie lękajcie siędo niewierzących w te Orędziatrzęsienia ziemiJezus Królemmodlitwa o nawrócenieznaczenie modlitwydo wierzącychprzygotowanie do Nowego Rajupocieszeniemiliardy nawróceń
2012-04-21 16:00
407Maryja Panna: Dzieci, kiedy czasy wyglądają na trudne lub bolesne zawsze mnie wołajcie
Jezu ufam TobieMatka Zbawieniapokoramodlitwy Krucjatymodlitwa do Matki Zbawieniaznaczenie modlitw krucjat
2012-04-22 10:00
408Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście
przygotowanie na prześladowaniaArmia ResztyPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyOstrzeżeniemodlitwy Krucjatyto pokolenieprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2012-04-22 15:30
409Coraz więcej krajów łączy się i coraz więcej dzieci Bożych będzie podporządkowanych Jednej Ekipie rządzącej
modlitwa o siłęzmiany klimatugrzeszne prawoegoizmtaktyka szatanamodlitwa o rozeznaniejeden światowy rząd (NWO)taktyka antychrystamodlitwa o ochronęRosjaChinymodlitwa jedynym ratunkiemzniszczenie uprawkatastrofygłódludobójstwoWielka BrytaniaUSAzapasy żywnościwezwanie do modlitwytak zwane teorie spiskoweświatowa kontrolazatruta żywnośćzakaz praktykowania wiaryUnia Europejska BestiaTrzecia Pieczęćwłasne uprawyniedobór wody pitnejprzygotowanie na dni głodu
2012-04-23 20:00
410Moim wyświęconym sługom mówię. Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przybyłem po raz pierwszy
Armia Resztydo duchowieństwaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeNowy Rajmodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokantychrystwierność JezusowiUkrzyżowaniewalka z tą MisjąbałwochwalstwoBiblianienawiść do tej MisjiBoże ProwadzenieWielki Cudmodlitwy Krucjatymiłość do Bogawezwanie do modlitwydo wierzącychBóg i Jego dzieciostatni prorokSąd Ostatecznyprzygotowanie do Dnia Ostatniegokluczowa prostotaMaria Bożego Miłosierdzia
2012-04-24 19:45
411Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki jej wola nie połączy się z Boską Wolą Ojca
wolna wolarola cierpieniaaborcjaJa Jestemopętanieofiarowanie Jezusowimoc cierpieniado apostatówdemonytymczasowe życie na ziemi
2012-04-25 15:50
412Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka będą zabierani bez cierpienia do Nowego Nieba i Ziemi
do ateistówskruchamodlitwa za grzesznikówNowy Rajnie lękajcie sięradość w Boguprzejście do Nowego Rajudwanaście narodówżycie w Nowym RajuJezus Królemrodzinaprzygotowanie do Nowego Rajudo grzesznikówmodlitwa za rodzinę
2012-04-26 20:30
413Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotów wysłać Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron
wolna wolainteligencjaPowtórne PrzyjścieNowy Rajdo niewierzącychprześladowaniaakceptacja dla grzechuapostazjaAdam i Ewato pokolenieostatnie dni szatanaprzygotowanie do Dnia OstatniegoLucyferdemonytrudności finansowe i brak pieniędzy
2012-04-28 15:40
414Maryja Panna: Moje dziecko, ci, którzy kochają Mojego Syna, nie umrą
o tej Misjipo Ostrzeżeniumodlitwa za niewierzącychprzejście do Nowego Raju
2012-04-29 10:00
415Pierwsza tajemnica Księgi Prawdy ujawnia spisek przeciw Kościołowi przez Grupy Masońskie
ostrzeżenie przed piekłemApokalipsado duchowieństwamasoneriaDuch ŚwiętyapostazjaKsięga Danielarytuały okultystyczneKsięga Prawdyapostoł Jansatanizmprorok DanielWatykankult szatanaRok 1967czarne msze satanistycznesatanistyczne ofiary z ludzi
2012-04-29 15:33
416Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie
pokój duszydo niewierzącychdo nie znających sensu życiado niekochanychdo niespełnionychOstrzeżenienie lękajcie sięjak się modlićmodlitwy Krucjatyprzejście do Nowego Rajuproście a otrzymaciedo nieszczęśliwychdo letnich w wierzeJezus zawsze obecnyJezu Ty się tym zajmijczym jest modlitwa
2012-04-30 17:45
417Usłyszcie Moje wołanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha Świętego
Duch Świętyjeden światowy rząd (NWO)światowa kontrolawylanie Ducha Świętego
2012-05-01 20:00
418Duch Święty zstąpi tej niedzieli. Drugie wylanie mocy Ducha Świętego
Duch Świętymodlitwy Krucjatywylanie Ducha Świętego
2012-05-04 21:05
419Bóg Ojciec: Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zachwytem i dziękczynieniem
Duch Świętymodlitwy KrucjatyDar Ducha Świętegowylanie Ducha Świętego
2012-05-05 12:00
420Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromne posłannictwo
moc modlitwyrola cierpieniamodlitwa za bliźnichniewola grzechuwezwanie do modlitwyradość z ocalenia
2012-05-06 10:00
421Sekty działające w ukryciu nad obaleniem Stolicy Apostolskiej prześladują Mnie i zadają dotkliwy ból
ostrzeżenie przed piekłemArmia Resztyrola cierpieniado duchowieństwamasoneriamodlitwa za satanistówmodlitwa za grzesznikówJezus cierpiącyPrawdziwy Kościółostatnie dni szatanawezwanie do modlitwynienawiść do BogaWatykan
2012-05-06 19:30
422Wielu papieży było więźniami Stolicy Apostolskiej otoczonymi przez grupy masońskie
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwamasoneriamaterializmbogactwofałszywy prorokBenedykt XVIodwaga w głoszeniu Prawdyzdrada duchownychMichał Archaniołjedna światowa religiaEucharystiaapostoł Szymon Piotrpiekłodo wierzącychdo innych kościołówotwarcie budynków Kościoła na innowiercówWatykanSobór Watykański IIEucharystia podawana wyłącznie przez kapłanazanik wiarypapież święty Wikariusz Jezusabrzemienna kobieta z ApokalipsyRok 1967do Kościoła Katolickiego
2012-05-07 18:19
423Maryja Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata
moc modlitwyo tej Misjijeden światowy rząd (NWO)modlitwy KrucjatyJezus jedyną drogą do zbawieniawezwanie Boga Ojca
2012-05-08 12:30
424Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha wywoła nienawiść wszędzie tam, gdzie Moje Święte Słowo jest słyszalne
Armia ResztyschizmaJezu ufam Tobiedo duchowieństwabałwochwalstwoBibliaEucharystiaznieważenie EucharystiiBoże Prowadzeniezmiany w obrzędach Mszy ŚwiętejSakrament Komuniiapostoł Szymon Piotrzmiany Konsekracjiizmiany w Komunii ŚwiętejJezus zawsze obecnyczasy ostateczneProrok Henoch
2012-05-08 19:00
425Już słabnie działalność grup masońskich w waszym świecie
Armia Resztymoc modlitwyJezu ufam Tobiepokój duszymasoneriaDuch ŚwiętyJa Jestemnie lękajcie siępomoc Pana Jezusacel szatanaofiarowanie cierpienia
2012-05-09 21:00
426Maryja Panna: Płaczę łzami smutku za księży w Kościele katolickim, którzy w tym czasie strasznie cierpią
do duchowieństwanowa światowa religiamasoneriaKościół Katolickiupadek Kościołado kapłanówznieważenie Eucharystiimodlitwy Krucjatymodlitwa za duchowieństwozmiany KonsekracjiiWatykangrzechy duchowieństwa
2012-05-10 15:45
427Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane
Nowy Rajratunek w modlitwiedo niewierzących w te Orędziawezwanie do modlitwydo letnich w wierzemodlitwa za letnich w wierzewezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2012-05-11 20:38
428Maryja Panna: Dzieci, idźcie, otwórzcie swoje oczy i słuchajcie, kwestionujcie i rozważajcie wszystko, co jest przedstawiane wam w imię Boga
modlitwa o rozeznanieszatanzazdrośćnienawiść szatanazamieszkirozpaczpiekłowezwanie do modlitwyżycie wieczneBóg Ojciec Stworzycielcel szatanademonyMaryja Królowa Aniołów
2012-05-12 10:00
429Moje Nowe Królestwo: Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i niczego więcej nie będziecie pragnęli
wolna wolaJezu ufam Tobiepokój duszyNowy Rajnie lękajcie sięprzejście do Nowego Rajużycie w Nowym RajuJezus Królemczym jest Ostrzeżenieżycie wiecznekryteria zbawieniaradośćznaczenie pokutyradość z ocalenia
2012-05-13 16:00
430Prośba o modlitwę: Idź teraz i ogłoś tę prośbę Moje Wołanie do Jezusa
rola cierpieniaDuch Świętymodlitwa osobistamodlitwa o ocaleniedo grzesznikówmoc cierpieniaJezus zawsze obecny
2012-05-14 18:00
431Druga pieczęć: III wojna światowa
przygotowanie na prześladowaniaArmia ResztyApokalipsabankowośćantychrystkomunizmPieczęć Boga Żywegowojna na Bliskim Wschodziefałszywy pokójBliski Wschódjedna światowa religiataktyka antychrystamodlitwa o ochronęRosjaChinydo niewierzących w te OrędziaIzraelgłódmodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwatrzecia wojna światowakolejność wydarzeńEuropaSyriaEgiptzapasy żywnościzałamanie rynków finansowychświatowa kontrolajaki jest antychrystkraje zachodniespełniona przepowiedniaFrancjakryzys finansowyIranUnia Europejska BestiaGrecjaDruga PieczęćTrzecia PieczęćNiemcymodlitwa za Europę
2012-05-16 03:10
432Maryja Panna: Moi wizjonerzy w świecie zostaną poinformowani, by modlić się w intencji uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową
Armia Resztymoc modlitwyrola cierpieniaJezu ufam TobieRóżaniecRóżaniec codzienniePieczęć Boga Żywegonie lękajcie sięwezwanie do modlitwydo innych kościołówmodlitwa za Europę
2012-05-16 09:00
433Zakładajcie grupy modlitewne oddane Jezusowi dla ludzkości
Ja Jestemwalka z tą MisjąPieczęć Boga Żywego666 - znamię bestiimodlitwy KrucjatyGrupy ModlitewneJezus do ludzkościJezus zawsze obecnywezwanie do rozprzestrzeniania OrędziMaria Bożego Miłosierdziamodlitwa za ojczyznę
2012-05-16 17:38
434Maryja Panna: Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana
ApokalipsaPieczęć Boga Żywegomodlitwa o ochronęochrona przed prześladowaniem
2012-05-17 08:50
435Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem
2012-05-18 10:48
436Bóg Ojciec: Nie bójcie się Mojej Ręki, lecz ręki tych, którzy są waszymi wrogami
ostrzeżenie przed piekłemschizmaApokalipsaBoża KaraPowtórne PrzyjścieJa JestemJezus Zbawicielemnie lękajcie sięKsięga PrawdyJezus KrólemBóg Ojciec Stworzycieloczyszczenieprzygotowanie do Dnia OstatniegoJezus jedyną drogą do zbawienia
2012-05-18 15:20
437Maryja Panna: Zły duch atakuje tych, którzy kochają Boga najmocniej
Matka Zbawieniado niewierzących w te OrędziaKsięga PrawdytorturowanieMaryja Opiekunkącel szatana
2012-05-20 12:15
438Módlcie się, abyście mogli rozpoznać prawdziwych proroków od tych, którzy nie przemawiają w Moje Święte Imię
do duchowieństwamodlitwa o rozeznaniedo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówfałszywi prorocyból Zbawicielado wątpiących w te Orędziazachowajcie milczenieprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2012-05-20 18:10
439Przybliża się czas Ostrzeżenia
do duchowieństwaOstrzeżeniewalka z tą MisjąKoronka do Miłosierdzia Bożegowezwanie do rozprzestrzeniania Słowamodlitwy Krucjatymodlitwa o nawrócenieprzygotowanie do Ostrzeżeniado wierzących
2012-05-21 20:15
440Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat
Armia Resztyo tej Misjiprzejście do Nowego Rajuwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2012-05-22 15:20
441Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa
moc modlitwyrola cierpieniaNowy Rajdo cierpiącychJezus cierpiącyBoże Cierpienierodzinawezwanie do modlitwyBóg i Jego dzieciprzygotowanie do Nowego RajuSąd OstatecznyBóg Ojciec Stworzycielmoc cierpieniawezwanie do jednościofiarowanie cierpieniacierpiący będą królować
2012-05-23 15:38
442Podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają cierpienia Czyśćca
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwaPowtórne PrzyjściespowiedźJezus ZbawicielemOstrzeżenieWielki Cudmodlitwa za niewierzącychtrzęsienia ziemiprzygotowanie do OstrzeżeniaDar OdpustuKrzyż na niebieczym jest Ostrzeżeniezderzenie kometoczyszczenienie zgadujcie terminów
2012-05-24 18:30
443Planują podstępnymi sposobami przepędzić papieża Benedykta XVI z siedziby Piotra
fałszywa doktrynado duchowieństwanowa światowa religiamasoneriafałszywy prorokBenedykt XVIupadek Kościołado kapłanówprześladowania prorokówznieważenie Eucharystiiwierność wierzemodlitwy KrucjatyMsza Świętawierność prawdziezmiany Konsekracjiido kardynałówmodlitwa za papieżapraktykowanie wiary w ukryciuherezjaznaczenie Mszy ŚwiętejWatykanJezus zawsze obecnydo Kościoła Katolickiego
2012-05-26 16:00
444Szatan będzie was przekonywać, że Moje orędzia pochodzą od niego
taktyka szatanainne proroctwanie lękajcie siędo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówBoże Prowadzeniestrachkłamstwa szatanaNoeBóg i Jego dziecido wątpiących w te Orędzia
2012-05-27 18:00
445Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza
Armia ResztyApokalipsado duchowieństwafaryzeuszewezwanie do nawróceniaKsięga Danielawezwanie dla wątpiących chrześcijanBiblia1000 latmodlitwy Krucjatyostatni prorokJezus zawsze obecnyMaria Bożego Miłosierdziaczasy ostateczne
2012-05-28 20:45
446Modlitwy mogą zapobiec zbrodniom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych
Armia Resztywojnytaktyka szatanawalka z tą Misjąinni prorocywojna na Bliskim Wschodzieznieważenie Eucharystiibroń atomowatrzecia wojna światowamodlitwa o pokój
2012-05-29 17:42
447Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób
Armia Resztymoc modlitwywalka pomiędzy chrześcijanamido duchowieństwapychaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch ŚwiętyNowy RajSakramentypokoraUkrzyżowanieprześladowania prorokówmodlitwy Krucjatyból Zbawicielaprześladowanie tej Misjiogród Getsemaniodrzucenie Zbawicielamoc cierpieniaprzygotowanie do Dnia Ostatniegopodział pomiędzy chrześcijanamiKorona Cierniowakluczowa prostotaczasy ostatecznedo żołnierzy Armii Reszty
2012-05-30 15:30
448Maryja Panna: Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia
moc modlitwyRóżaniec codzienniewalka z tą MisjąKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwy KrucjatyGrupy ModlitewneMaria tylko narzędziemmodlitwa o pokójmiesiąc czerwiec
2012-05-31 21:00
449666 będzie wprowadzany tak samo jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani
Armia ResztyKsięga Życianowa światowa religiamodlitwa za bliźnichPowtórne PrzyjścieegoizmNowy Rajfałszywy prorokPieczęć Boga Żywegowojna na Bliskim Wschodzie666 - znamię bestiiwierność wierzestrachMsza ŚwiętaDzień Ostatnikontrola nad ludzmizapasy żywnościszczepieniaznak-trójkątzatruta żywnośćantychryst jako fałszywy wybawicieljaki jest antychrysttrąbyWatykanochrona domutrudności finansowe i brak pieniędzyMaria Bożego Miłosierdziaantychryst pokojowy negocjatorwłasne uprawyniedobór wody pitnejostrzeżenie przed antychrystemantychryst powstrzymywany przez Eucharystię
2012-06-01 20:15
450Maryja Panna: Ujawniłam te zbrodnie małym dzieciom Melanii i Maksyminowi w La Salette
modlitwa o siłęmoc modlitwyJezu ufam Tobiemiłość bliźniegoRóżaniecstrachmodlitwy Krucjatymodlitwa o odwagęLa Salettewezwanie do modlitwyochrona przed prześladowaniem
2012-06-02 11:00
451Jezus: Nigdy się nie załamujcie. Nigdy nie wątpcie w Moją opiekuńczą Dłoń
Armia ResztyJezu ufam Tobiepokój duszyBoże Prowadzeniemiłość do Bogaprośba o pomocsilniejsi niech pomagają słabszym
2012-06-02 21:00
452Poświęćcie miesiąc czerwiec na ciche rozważanie, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki
Duch ŚwiętyBliski WschódKoronka do Miłosierdzia BożegoEucharystiamodlitwy Krucjatymodlitwa o nawróceniemiesiąc czerwiec
2012-06-03 15:30
453Jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak samo będę odrzucony po raz drugi
Armia Resztynienawiśćdo duchowieństwaoszczerstwapomówieniamodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokżydziprześladowania prorokówKsięga Prawdynienawiść szatanaprzed Ostrzeżeniemmiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuhipokryzjabiczowaniepodział ludzkościSąd Ostatecznyodrzucenie ZbawicielaKorona Cierniowado wrogów Jezusa Chrystusanienawiść do Bogachrześcijanieprzed Powtórnym Przyjściem
2012-06-04 15:20
454Szatan zamierza zatruć umysły niektórych z Moich wybranych dusz co do tej misji
modlitwa o siłęwalka z tą Misjązdrada duchownychprześladowania prorokównienawiść do tej Misjicel szatanawezwanie do rozprzestrzeniania Orędziduchowa zazdrość
2012-06-05 22:00
455Maryja Panna: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, zbliżacie się do mojego Syna
rola cierpieniado cierpiącychnie lękajcie sięradujcie sięmoc cierpieniapomoc Matki Zbawienia
2012-06-06 17:05
456600 000 upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z otchłani piekła. Kolejnych 5 milionów zostało teraz uwolnionych
Armia Resztywojnymoc modlitwyApokalipsaArmagedongrzeszne prawodo duchowieństwanowa światowa religiamasoneriawładzaegoizmtaktyka szatanawezwanie do nawróceniawalka z tą Misjąapostazjaupadek KościołaBliski Wschódznieważenie EucharystiidemoralizacjaKsięga PrawdyNew Agekorupcjaświatowa walutaEuropapokusafałszywy rajcel szatanaLucyferdemonywezwanie do rozprzestrzeniania Orędzigrzechy duchowieństwaBuddaszatan nie zna myśli człowieka
2012-06-07 20:00
457Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemo tej Misjitaktyka szatanaJezus ZbawicielemUkrzyżowanieOstrzeżenieDar Zbawieniado wątpiących w te Orędziaczasy ostateczne
2012-06-08 19:05
458Bóg Ojciec: Będę walczył w Bitwie Armagedonu wraz z Hierarchią w Niebiosach
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemArmagedonPowtórne PrzyjścieNowy RajSakramentywezwanie do nawróceniainni prorocy1000 latKsięga Prawdynienawiść szatanamiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuwezwanie do modlitwyBóg i Jego dziecicudaLucyferdemonyczasy ostateczne
2012-06-09 15:45
459Fałszywy Prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale przejmie władzę nad wszystkimi kościołami chrześcijańskimi
ostrzeżenie przed piekłemprzygotowanie na prześladowaniaArmia Resztyfałszywa doktrynado duchowieństwanowa światowa religiamodlitwa o pomocfałszywy prorokodwaga w głoszeniu Prawdyjedna światowa religiaBoże ProwadzenieIzraelApostołowiewierność prawdziewezwanie do wierności Jezusowido innych kościołówzmiany w budynkach kościołówotwarcie budynków Kościoła na innowiercówWatykanOstatnia Wieczerzaczasy ostatecznedwóch świadków ApokalipsaProrok HenochJezus obecny w Eucharystiiprorok Eliasz
2012-06-10 15:30
460Matka Zbawienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, aby otrzymały łaski obrony swojej Wiary
modlitwa o siłęRóżaniecwierność JezusowiKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa o ochronęwierność wierzemodlitwy Krucjatyrola postumodlitwa o nawróceniewezwanie do modlitwydo innych kościołówmiesiąc czerwiec
2012-06-11 12:02
461Pamiętajcie, ta wojna zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi
Armia Resztyrola cierpieniaArmagedonDuch Świętyantychrystmodlitwawierność wierzeBoże Prowadzenieradujcie sięwezwanie do jednościdwóch świadków Apokalipsa
2012-06-11 16:30
462Sprawdzian prawdziwego proroka zawierają modlitwy przekazywane ludzkości
fałszywa doktrynafałszywy prorokpokorakłamstwa szatanawezwanie do modlitwydo fałszywych prorokówmodlitwa za fałszywych proroków
2012-06-12 17:58
463Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca
Pieczęć Boga Żywegowierność Bogumodlitwy Krucjaty
2012-06-13 16:00
464Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski
spowiedźpokoraKoronka do Miłosierdzia Bożegoczyściecmodlitwa o nawrócenieprzygotowanie do Ostrzeżeniapiekło podczas Ostrzeżeniawezwanie do modlitwydo wierzących w te Orędziamodlitwa za rodzinę
2012-06-14 18:15
465Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył
ostrzeżenie przed piekłemegoizmDuch ŚwiętyOstrzeżenieznaki na niebienienawiść do tej Misjiprośba o przebaczeniedo wrogów tej MisjiDzień Ostatniczym jest Ostrzeżeniedo wątpiących w te Orędziaduszapodział ludzkościzmiany na ziemiwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2012-06-16 19:40
466Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które na całym świecie spowodują chorobę
Boża Karamasoneriabankowośćpo Ostrzeżeniubogactwowładzamodlitwa o rozeznanieantychrystmediaBliski Wschódtrzęsienia ziemitsunamiludobójstwopolitykado przywódcówświatowa walutaszczepieniapodział ludzkoścido satanistówtrudności finansowe i brak pieniędzyprzed Powtórnym Przyjściemhumanitarne fundacje pomocy
2012-06-17 20:15
467Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości
o tej MisjiJezus ZbawicielemJezus cierpiącywalka z tą Misjąinne proroctwawezwanie do rozprzestrzeniania SłowaApostołowieto pokolenieból Zbawicielaodrzucenie przez duchownychodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia Ostatniegoofiarowanie cierpienia
2012-06-18 20:36
468Maryja Panna: Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć
modlitwa za grzesznikówJezus cierpiącydo grzesznikówMaryja Współodkupicielkabrak miłości bliźniegozmiażdzenie głowy wężademony
2012-06-20 07:46
469Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was
do ateistówpokój duszyskruchado niewierzącychdo nie znających sensu życiado niekochanych1000 latBoże Prowadzeniemodlitwy Krucjatyprośba o pomocpomoc Pana Jezusamiłość do grzesznika i potępienie dla grzechudo grzesznikówdo letnich w wierzemiłość rodzicielskado największych grzeszników
2012-06-21 00:05
470Człowiek nie pochodzi od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcą, abyście w to wierzyli
do ateistówostrzeżenie przed piekłeminteligencjataktyka szatanamodlitwa o rozeznaniepokorawezwanie do nawróceniaateizmnaukamodlitwa za niewierzącychkłamstwa szatanaBóg i Jego dzieciewolucja to kłamstwostworzenie świataBóg Ojciec Stworzycielstworzenie człowiekazwierzęta
2012-06-21 17:30
471Maryja Panna: świat został odwrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa
Armia Resztymoc modlitwymodlitwa za grzesznikówrola postumodlitwa za niewierzącychmodlitwa o nawróceniewezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżenieradujcie siędo wierzących w te Orędziaciemność na świecie
2012-06-23 10:50
472Kiedy szerzycie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwanie osądzajciePowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch Świętymodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokwierność JezusowiUkrzyżowaniewalka z tą Misjązdrada duchownychnie lękajcie siędo kapłanówprześladowania prorokówKościół - ciało Chrystusaczyściecto pokolenieprzestroga przed potępianiem tych Orędziprześladowanie chrześcijaństwaból ZbawicielaZmartwychwstaniehipokryzjapodział ludzkościduchowa zazdrośćantychryst światowym liderempycha oślepiabramy piekielne nie przemogą Kościoła
2012-06-24 17:30
473Znam Moje owce i one Mnie znają
wolna wolaprzygotowanie na prześladowaniaArmia Resztyo tej MisjiNowy Rajwalka z tą Misjąnienawiść do tej Misjimodlitwa za prześladowcówmiłość odpowiedzią na nienawiśćprośba o wybaczenieJezus jedyną drogą do zbawienia
2012-06-25 11:50
474Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się
Armia ResztyPowtórne PrzyjścieNowy Rajwezwanie do nawróceniainni prorocymodlitwa za niewierzącychApostołowiedwanaście narodówżycie w Nowym Rajudo wierzących w te Orędziamodlitwa za rodzinęaniołowieJezus jedyną drogą do zbawieniaMaryja Królowa Nieba i Ziemi
2012-06-26 20:00
475Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi
wolna wolaApokalipsaMatka ZbawieniaskruchaNowy RajPrawdziwy KościółAdam i Ewamodlitwa za niewierzącychdwanaście narodówJezus Królemostatni prorokzmiażdzenie głowy wężabrzemienna kobieta z ApokalipsyMaryja Królowa Nieba i ZiemiMaryja Królową Nowego Raju
2012-06-27 20:00
476Mój Kościół musi Mi zaufać. Muszą usunąć swoje kajdany strachu i zwątpienia i pozwolić Mi dać się poznać
rola cierpieniaApokalipsado duchowieństwaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeJezus Zbawicielemwierność JezusowiOstrzeżenieinne proroctwamodlitwaBibliafałszywe proroctwamodlitwy Krucjatyfałszywi prorocyprawda tych Orędzidezorientacjakluczowa prostotajak rozpoznać fałszywych proroków
2012-06-28 15:00
477Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi
ostrzeżenie przed piekłemArmia ResztyJezu ufam Tobiemodlitwa za bliźnichpokój duszywładzaegoizmtaktyka szatanaRóżaniec ochroną przed grzechemapostazjabałwochwalstwochciwośćEucharystiamodlitwy Krucjatyciemność na świecieodrzucenie Zbawicielacel szatanademony
2012-06-29 09:20
478Sakramenty Spowiedzi Świętej, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą zostać zachowane
przygotowanie na prześladowaniafałszywa doktrynado duchowieństwafaryzeuszeSakramentyspowiedźUkrzyżowanieBenedykt XVIwezwanie do rozprzestrzeniania SłowaKościół - ciało ChrystusaEucharystiaSakrament ChrztuSakrament MałżeństwaBoże Prowadzenieból Zbawicielamodlitwa za Kościółodrzucenie ZbawicielaKorona Cierniowa
2012-07-01 15:45
479Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu
przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztymoc modlitwyrola cierpieniawiaramiłość do Boganadziejado letnich w wierze
2012-07-02 18:00
480Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie odczuwa się ani odrobiny miłości do Mnie, Waszego Jezusa
Armia Resztyrola cierpieniaopuszczeniepróby wiaryJezus zawsze obecnyofiarowanie cierpieniaradość z ocaleniarodzaje cierpieniadusze wybrane
2012-07-03 20:00
481Maryja Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że Bóg Najwyższy dowodzi
2012-07-04 12:50
482Bóg Ojciec: Żaden człowiek nie potrafi wyjaśnić, jak stworzyłem wszechświat czy ludzkość, bez względu na to jak bardzo by się starał, gdyż jest to niemożliwe
2012-07-05 15:30
483Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba
2012-07-06 16:15
484Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże
2012-07-07 15:30
485Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia
2012-07-08 17:17
486Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają
2012-07-09 23:00
487Będą Mi się sprzeciwiać twierdząc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu
rola cierpieniao tej Misjioszczerstwafaryzeuszetaktyka szatanaUkrzyżowaniewalka z tą Misjąinni prorocyprześladowania prorokówgrzech śmiertelnyfałszywi prorocyból Zbawicielaprześladowanie tej Misjijak rozpoznać fałszywych prorokówfałszywi prorocy uwielbianiBoże Słowo głęboko dzieli ludzi
2012-07-11 19:30
488Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata
Armagedongrzechznaki na niebieziemiaczyściectrzęsienia ziemiDzień Ostatnikolejność wydarzeńzapasy żywnościpiekło podczas OstrzeżeniaKrzyż na niebieczym jest Ostrzeżeniezderzenie kometfałszywe wyjaśnienie Ostrzeżeniademonymiliardy nawróceń
2012-07-12 10:50
489Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę
Armia Resztymoc modlitwyBoża KaramaterializmwładzaNowy Rajwierność JezusowiWielki UciskOstrzeżeniegłódpieniądzemiłość do Bogatrzecia wojna światowakontrola nad ludzmikolejność wydarzeńwezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżenieciemność na świeciepodział ludzkościznaczenie pokutyfałszywi mesjaszeJezus nie będzie chodził po Ziemiprzed Powtórnym Przyjściemplagi
2012-07-13 16:25
490Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów
do duchowieństwawalka z tą Misjąinni prorocyprześladowania prorokówBoże Prowadzenieto pokolenieostatni prorokspełniona przepowiedniasamotność i odrzucenie prorokawizjonerzy
2012-07-13 23:05
491Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie
2012-07-14 15:15
492Maryja Panna: Kościół mojego Syna na Ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak mój Syn został potraktowany za pierwszym razem
Armia Resztydo duchowieństwao tej MisjiPowtórne PrzyjściefaryzeuszeUkrzyżowaniewalka z tą Misjąmodlitwa o odwagęból ZbawicielaDar Zbawieniaodrzucenie przez duchownychpodział ludzkościkluczowa prostotapycha oślepiaprawda może wywołać strach i nienawiść
2012-07-15 15:45
493Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody
Boża Karapo Ostrzeżeniuniewola grzechuspowiedźPieczęć Boga Żywegonie lękajcie sięmiłość do Bogaprzygotowanie do Ostrzeżeniaznaczenie pokutydo żołnierzy Armii Reszty
2012-07-15 17:45
494Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt
schizmaArmagedondo duchowieństwamodlitwa o pomocBenedykt XVIdo kapłanówmodlitwy Krucjatywezwanie do wierności Jezusowido biskupówdo kardynałówWatykanDroga Krzyżowa na Kalwarię
2012-07-16 15:15
495Młode dusze są Mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono Prawdy
do ateistówostrzeżenie przed piekłemmodlitwa o pomocinteligencjamłode pokolenieświat rozrywkimodlitwy Krucjatymodlitwa za niewierzącychprzemysł muzycznymodamodlitwa dodatkowamodlitwa o nawróceniepiekło podczas Ostrzeżeniaciemność duszyLucyfermuzyka
2012-07-17 16:00
496Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania
Armia Resztydo duchowieństwaspowiedźPieczęć Boga Żywegowoda święconaznieważenie EucharystiiKsięga Prawdymodlitwy Krucjatypokutaprzygotowanie do OstrzeżeniaKrzyż Benedyktaczym jest Ostrzeżenieprzygotowanie do Dnia Ostatniegodo rodzicówwychowanie dziecimiliardy nawróceńwizjonerzy
2012-07-17 23:18
497Maryja Panna: Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa
żydzinie lękajcie sięlęk i wstyd przed wyznaniem wiaryprzyjęcie Mesjasza przez Żydów
2012-07-18 18:15
498Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego
moc modlitwygrzeszne prawomasoneriaegoizmtaktyka szatanaSakramentykomunizmWielki UciskUkrzyżowaniewezwanie do nawróceniajedna światowa religiaRosjaChinyprześladowanie chrześcijaństwakłamstwa szatanapolitykakolejność wydarzeńfałszywa miłość bliźniegowezwanie do modlitwyzmiana Bibliinienawiść do Bogazakaz praktykowania wiaryUnia Europejska Bestiapodważanie narodzin Jezusapodważanie dziewictwa Maryipodważanie Zmartwychwstaniapodważanie prawdziwości Całunu TuryńskiegoBiblia zakazaną księgą
2012-07-19 07:00
499Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość
grzeszne prawonowa światowa religiaegoizmaborcjafałszywy prorokantychrystwojna na Bliskim Wschodzie666 - znamię bestiitaktyka antychrystaznieważenie Eucharystiizmiany w obrzędach Mszy Świętejhumanitaryzmfałszywe uzdrowieniafałszywa miłość bliźniegofałszywa tolerancjauciskzmiany Konsekracjiikult szatanaeutanazjaantychryst pokojowy negocjatorgrzech małżeństwa homoseksualnegoantychryst światowym lideremantychryst naśladujący Jezusaantychryst jako wojskowy bohaterpojawienie się antychrystaantychryst dokonujący cudów
2012-07-20 17:46
500Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień
Armia Resztymoc modlitwyJezu ufam TobieArmagedonpo OstrzeżeniuDuch Świętyfałszywy prorokantychrystwezwanie do nawróceniaszatanadoracjamodlitwy Krucjatywezwanie do modlitwydemonydo żołnierzy Armii Resztymiliardy nawróceń
2012-07-21 15:15
501Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca
Boża KaraNowy Rajpokonanie złaOstrzeżeniemodlitwa
2012-07-22 19:00
502Maryja Panna: Pozwólcie mi wam pomóc, jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba
moc modlitwyMatka ZbawieniaRóżaniecpokonanie złainne proroctwaszatan
2012-07-23 16:36
503Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat
schizmaApokalipsafałszywa doktrynawalka z tą Misją
2012-07-24 17:39
504Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga
pokonanie złaOstrzeżeniemiłość
2012-07-25 23:30
505Pakt z szatanem dobiega końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić
Powtórne PrzyjścieNowy Rajpokonanie złaOstrzeżenie
2012-07-26 23:55
506Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów
Armia Resztymoc modlitwypokonanie zławalka z tą Misją
2012-07-27 18:30
507Z powodu grzechu aborcji upadnie wiele narodów i zostaną za to surowo ukarane
Boża Karamorderstwoaborcjajeden światowy rząd (NWO)prześladowaniawezwanie do nawróceniaakceptacja dla grzechu
2012-07-29 20:10
508Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana
schizmafałszywa doktrynado duchowieństwaUkrzyżowanieKościół Katolicki
2012-07-30 01:00
509Maryja Panna: Zaniedbanie głoszenia Prawdy Nauczania mojego Syna oznacza, że o Bogu się obecnie zapomina
do duchowieństwapokonanie zławalka z tą Misjąodwaga w głoszeniu Prawdy
2012-07-31 18:10
510Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta
Nowy Rajwezwanie do nawrócenia
2012-07-31 20:00
511Maryja Panna: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowały miesiąc sierpień za zbawienie dusz
Boża Karamodlitwamiesiąc sierpieńPieczęć Boga Żywego
2012-08-01 16:45
512Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też będzie ukrzyżowany Jego Kościół na ziemi
schizmaApokalipsafałszywa doktrynado duchowieństwaPowtórne PrzyjścieNowy Rajfałszywy prorokJezus ZbawicielemUkrzyżowanieprześladowaniaOstrzeżenieFatimaBenedykt XVIupadek Kościołazdrada duchownychKsięga Daniela
2012-08-02 22:06
513Do odstępców w Kościele katolickim: Profanujecie Prawa Mojego Kościoła i zostaniecie ukarani
Boża Karagrzeszne prawodo duchowieństwamorderstwoaborcjahomoseksualizmbałwochwalstwo
2012-08-03 16:45
514Celowo przekupując kłamców, aby zaprzeczyli Mojemu Zmartwychwstaniu, faryzeusze odmówili pokoleniom Żydów prawa do Prawdy
schizmado duchowieństwapychagrzechprześladowaniainne proroctwaradość wiaryżydzi
2012-08-04 10:35
515Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to pamiętajcie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, jest spowodowane przez niego
ostrzeżenie przed piekłemnienawiśćdo niewierzącychmiłośćszatanznaki na niebie
2012-08-05 17:40
516Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że ​​te orędzia są autentyczne
ostrzeżenie przed piekłemfaryzeuszetaktyka szatanagrzechwalka z tą Misjądo kapłanów
2012-08-06 18:06
517To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia od Trójcy Przenajświętszej są przekazywane światu
Jezus Zbawicielemadoracjaznaczenie tej Misjiwezwanie do rozprzestrzeniania SłowaRosjaChiny
2012-08-07 15:50
518Poprzez głoszenie, że Głos Ducha Świętego, to głos złego ducha, jesteście winni bardzo wielkiego bluźnierstwa
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwao tej Misjigrzech przeciwko Duchowi ŚwiętemuPowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch Świętyinne proroctwaBibliado niewierzących w te Orędziaprześladowania proroków
2012-08-08 23:20
519Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie jest w stanie napełnić
Jezu ufam Tobietaktyka szatanaRóżaniec ochroną przed grzechemspowiedźEucharystiamodlitwa osobistaznaczenie modlitwypokusaJezu Ty się tym zajmij
2012-08-10 12:45
520Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba
ostrzeżenie przed piekłemzmiany klimatuBoża Karapychaidolatiaegoizmmorderstwomediaakceptacja dla grzechuszatanpowodziezniszczenie uprawpogaństwofałszywi bogowiekult ciałacudzołóstwoniemoralnośćczyściecgrzech śmiertelnydemoralizacjadlaczego następują kary
2012-08-11 20:10
521Antychryst będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem
taktyka szatanaRóżaniecfałszywy prorokantychrystOstrzeżeniewalka z tą Misjątaktyka antychrystaWielki Cud
2012-08-12 18:00
522Maryja Panna: Moje dziecko wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już otrzymywać orędzi
o tej MisjiMatka ZbawieniaDuch Świętywalka z tą Misjąinne proroctwafałszywe proroctwa
2012-08-13 19:45
523To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica
ApokalipsaMatka ZbawieniaPowtórne Przyjściepokonanie złainne proroctwamodlitwaKsięga Prawdy
2012-08-15 01:00
524Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynacja okultyzmem bardzo wspierana
grzeszne prawoNowy Rajtaktyka szatanamłode pokolenieateizmpogaństwopornografiaokultyzmświat rozrywkirodzice
2012-08-16 03:15
525Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą. Wykorzystaj go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe.
2012-08-19 22:56
526Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą. Wykorzystaj go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe.
przygotowanie na prześladowaniarola cierpieniamodlitwa za bliźnichNowy Rajfałszywy prorokwalka z tą MisjąBenedykt XVImodlitwa o ochronę
2012-08-19 22:56
527Jestem jak burza, która nadciąga. Mój głos jest jak grom w oddali.
wolna wolaApokalipsaArmagedonPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyNowy Rajtaktyka szatanaJa JestemOstrzeżeniewalka z tą Misjąszatanmodlitwastrach
2012-08-20 03:30
528Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni
rola cierpieniaKsięga ŻyciaOstrzeżeniemodlitwamodlitwy Krucjatyrola postu
2012-08-20 15:45
529Bóg Ojciec: Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę
Duch ŚwiętyNowy Rajgrzechpokonanie złapokoraJezus ZbawicielemUkrzyżowanieOstrzeżenieinne proroctwamodlitwainni prorocyświat rozrywkiwyrzeczeniaradość w Bogu
2012-08-21 18:00
530Maryja Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni
do duchowieństwaMatka Zbawieniapychamiłość bliźniegoDuch ŚwiętyRóżaniecpokoramodlitwaApostołowie
2012-08-22 09:18
531Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok natychmiast nawrócił się, podobnie będzie z milionami dusz
Armia ResztyUkrzyżowanieOstrzeżenie
2012-08-22 20:10
532Maryja Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta
modlitwa za bliźnichantychrystnawróceniemodlitwy Krucjatymodlitwa za wrogów tej misji
2012-08-23 12:40
533Ważna wiadomość od Boga Ojca: Ochronię od Bram Piekła te dusze, za które się modlicie
o tej Misjimodlitwa za grzesznikówNowy RajOstrzeżeniemiłość ratuje przed piekłem
2012-08-23 15:15
534Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego
Armia Resztymodlitwa za grzesznikówmodlitwy Krucjatyto pokolenie
2012-08-24 03:15
535Maryja Panna: Dzieci, przyjmijcie Dar Łaski Ochrony. Umiłujcie go, gdyż jest to rzadki Dar z Nieba
modlitwa za bliźnichMatka ZbawieniaŁaska Uwolnienia
2012-08-25 12:00
536Nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera różne formy
wojnynienawiśćpychamiłość bliźniegoniewola grzechuprzebaczeniepokonanie złagrzechy ciałapokoraszatanchciwośćzazdrośćprośba o przebaczeniestrachwrogośćmodlitwa o uwolnieniegniewpokuta
2012-08-26 18:30
537To was, Moi Uczniowie, obarczyłem odpowiedzialnością za nawrócenie tych dusz, których pragnę najbardziej
Armia Resztymodlitwa za grzeszników
2012-08-27 19:20
538Jeśli będziecie wychwalać fałszywych bogów i prosić o wielkie bogactwo, majątek i inne dary, wyłącznie w celu zaspokojenia własnych pożądliwości, będziecie przyciągać Księcia Ciemności
wolna wolaostrzeżenie przed piekłembogactwoegoizmdo niewierzącychbałwochwalstwofałszywi bogowiedobrobytsukces
2012-08-28 19:30
539Walka dobra ze złem jest walką między Bogiem, Moim Ojcem Przedwiecznym a szatanem. To jest takie proste.
Boża Karagrzeszne prawoszatanpowodzietrzęsienia ziemiburze
2012-08-29 23:00
540Maryja Panna: Przebudzenie nastąpi już wkrótce
Duch ŚwiętyNowy Rajpokonanie złanawrócenie
2012-08-30 18:15
541Żaden człowiek nie zna Prawdy rzeczywistej treści Księgi Apokalipsy. Tylko Bóg.
Apokalipsao tej MisjiDuch Świętydo niewierzącychOstrzeżenienawróceniejak czytać Orędziamodlitwa osobista
2012-08-31 23:20
542Ta Misja jest ostatnim Darem Proroctwa zatwierdzonym przez Mojego Ojca dla zbawienia dusz
o tej MisjiNowy Rajdo niewierzącychfałszywi bogowieinne religie
2012-09-01 10:25
543Wzywam was wszystkich, abyście utworzyli ośrodki, dzięki którym zapewnicie, że Moje Orędzia będą rozpowszechniane
Armia Resztyo tej MisjiDuch ŚwiętypokoramodlitwaGrupy Modlitewnesłużba BoguJezus do ludzkości
2012-09-03 10:08
544Mojemu Imieniu nie oddaje się już czci. Moje imię jest przeklinane.
rola cierpieniado niewierzącychUkrzyżowaniemiłośćszatandusze ofiarneEucharystiaApostołowieSakrament Komuniiból ZbawicielaMsza Święta
2012-09-04 23:05
545Uwidoczni się wielki konflikt i człowiek będzie oddalał się od człowieka. Brat wystąpi przeciw bratu.
Apokalipsagrzeszne prawoegoizmmorderstwoaborcjagrzechprześladowaniamodlitwaateizmapostazjahumanizmmodlitwy Krucjatychrześcijaństwo
2012-09-05 14:30
546Moje Słowo jest spokojnie przyswajane przez Moje najważniejsze sługi
Apokalipsafałszywa doktrynado duchowieństwaPowtórne Przyjście
2012-09-06 18:30
547Tę Misję można przyrównać do ratowania gigantycznego liniowca oceanicznego
ostrzeżenie przed piekłemo tej Misjimodlitwa za grzesznikówmodlitwy Krucjatydo wrogów tej Misji
2012-09-07 20:35
548Maryja Panna: Wszystkie dzieci Boże czeka wspaniała przyszłość
wojnyschizmanienawiśćmiłość bliźniegoniewola grzechurozmowa z BogiemNowy Rajtaktyka szatanamorderstwoaborcjaprzemocnatura grzechugrzechprzebaczenieRóżaniecRóżaniec codzienniepokonanie złamodlitwa o ochronę
2012-09-08 15:30
549Prawdziwa miłość pochodzi od Boga
pokój duszymiłośćSakrament Małżeństwaharmonia
2012-09-09 10:00
550Jak bardzo cierpicie pod swoim pancerzem ateizmu
do ateistównienawiśćniewola grzechutaktyka szatanado niewierzącychszatanateizmprośba o nawrócenieprośba o pomocmodlitwa o nawrócenie
2012-09-10 18:00
551Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki.
Armia Resztymoc modlitwyrola cierpieniado duchowieństwaNowy RajPieczęć Boga Żywegomodlitwa o uwolnienieOdpust Zupełny
2012-09-11 19:30
552Komunizm, którego się tak długo obawiano w zachodnim świecie jest obecnie potajemnie przygotowywany przez globalny sojusz
Armagedonpo Ostrzeżeniutaktyka szatanakomunizmJezus Zbawicielemwierność Jezusowijeden światowy rząd (NWO)Wielki Uciskwierność wierzeprześladowanie chrześcijaństwa
2012-09-12 18:55
553Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca, jakim jest najdoskonalsze życie w najdoskonalszym świecie, ma być dany każdemu z Jego dzieci
Armia Resztymoc modlitwyo tej Misjiniewola grzechuNowy Raj
2012-09-13 10:45
554Powszechna nienawiść wybucha między narodami w tym czasie, a wszystko to w Imię Boga
nienawiśćtaktyka szatanagrzechszataninne religieislam
2012-09-16 13:45
555Ostrzeżenie dla tych elitarnych ogólnoświatowych grup, które złączywszy się w potężnym sojuszu, knują plany przejęcia kontroli nad wszystkimi narodami
ostrzeżenie przed piekłemnienawiśćBoża Karamasoneriagrzechjeden światowy rząd (NWO)szatanludobójstwo
2012-09-16 22:50
556Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi
Armia Resztymoc modlitwyantychrystnawróceniemodlitwy KrucjatyprotestantyzmWielka Brytania
2012-09-17 21:15
557Nie jestem takim Synem Człowieczym, jakim ludzie chcą, abym był. Jestem niekonwencjonalny.
Armia Resztyrola cierpieniao tej MisjipokoraUkrzyżowanieinni prorocyinformowanie o Orędziach
2012-09-18 17:40
558Nawrócenie nastąpi najpierw. Potem prześladowania. Następnie Zbawienie. W takiej kolejności.
Armia Resztyo tej MisjiPowtórne Przyjścietaktyka szatanapokonanie złaUkrzyżowanieprzygotowanie do Ostrzeżeniakolejność wydarzeń
2012-09-19 20:45
559Będą mówić, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem po prostu prorokiem
czystość wiarykłamstwa szatanakłamstwoZmartwychwstaniedezorientacja
2012-09-20 15:16
560Bóg Ojciec: Dzieci, czas Mojego Syna łączy się teraz z waszym czasem i wkrótce wszystko stanie się jednym
moc modlitwyNowy Rajwezwanie do nawrócenia
2012-09-20 18:25
561Matka Boża: Moje dziecko, zostało przepowiedziane, że w tych czasach, w których teraz żyjesz, serca ludzi będą zatwardziałe
modlitwa za bliźnichegoizmgrzechJezus Zbawicielemakceptacja dla grzechuBibliafałszywi bogowiekłamstwo
2012-09-21 15:05
562Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę misję
taktyka szatanafałszywy prorokantychrystfałszywe proroctwafałszywi prorocydezorientacjamiłość do grzesznika i potępienie dla grzechu
2012-09-22 15:30
563Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć
do ateistówJezu ufam Tobiepokój duszyinteligencjado niewierzącychdo nie znających sensu życiawalka z tą MisjąBibliamodlitwa osobistaprześladowanie tej Misji
2012-09-23 09:00
564Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios
Jezu ufam TobieOstrzeżenieznaki na niebie
2012-09-23 20:00
565Każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga
ostrzeżenie przed piekłemnienawiśćmodlitwa za bliźnichmiłość bliźniegotaktyka szatanamorderstwogrzechinne religiemiłość do wrogówhipokryzja
2012-09-24 15:55
566Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem
Matka Zbawieniataktyka szatanaRóżaniecspowiedźEucharystiamodlitwy KrucjatySakrament Komuniikonsekwencje grzechuDar Odpustu
2012-09-25 12:50
567Maryja Panna: Wkrótce rozpoczną się wielkie zmiany na świecie
modlitwa o rozeznanieOstrzeżenieznaki na niebiedo wrogów tej Misji
2012-09-26 16:40
568Grzech może być odpuszczony za życia. Nie po śmierci.
rola cierpieniataktyka szatanaczyściecpokutadusza ofiarnaśmierćpiekłomodlitwa za umierających
2012-09-26 22:12
569Dwa miliardy dusz odrzuci Moją Miłosierną Dłoń
ostrzeżenie przed piekłemArmia Resztyniewola grzechuNowy Rajtaktyka szatanawezwanie do nawróceniamodlitwa za niewierzącychkłamstwa szatanadwa miliardyDar Zbawienia
2012-09-27 09:00
570Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów
ostrzeżenie przed piekłemPowtórne Przyjścietaktyka szatanaantychrystBliski Wschódfałszywi prorocypolitykaŚrodkowy Wschód
2012-09-28 22:15
571Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni tego, że znają Prawdę
o tej MisjiPowtórne Przyjściepokorainne proroctwado wierzących
2012-09-29 19:15
572Tak wielu ludzi dzisiaj obsesyjnie goni za sławą i własną chwałą
modlitwa za bliźnichpokój duszysławawiaraegoizmJa Jestemmediamiłośćfałszywi bogowieświat rozrywkipróżnośćszczęściesukcessatanizmkulturaambicja
2012-09-29 23:00
573Kiedy człowiek raz doświadczy Miłości Bożej, to już nie może bez niej żyć
o tej Misjipokój duszyPowtórne PrzyjścieDuch Święty
2012-10-01 16:30
574Maryja Panna: Wielu przywódców Kościoła mojego Syna nic nie mówi. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia mojego Syna.
do duchowieństwaUkrzyżowaniewierność wierzewierność prawdziemodlitwa za duchowieństwo
2012-10-02 15:30
575Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego, najważniejszego powodu
wojnynienawiśćBoża Karaegoizmtaktyka szatanamorderstwoUkrzyżowanieakceptacja dla grzechuapostazjachciwośćfałszywi bogowiezazdrośćpożądaniefałszywe religiefałszywa tolerancja
2012-10-03 13:30
576Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości oczekuje, aby ukarać te rządy, które knują krzywdzenie Moich dzieci
Boża Karagrzeszne prawomasoneriajeden światowy rząd (NWO)politykaświatowi przywódcy
2012-10-04 14:55
577Światło Boga jest obecne w każdym z was, bez wyjątku
taktyka szatanamiłośćpokój na świecieBóg i Jego dzieci
2012-10-06 23:05
578Maryja Panna: Płaczę nad nimi krwawymi łzami i ciężko mi na sercu
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemgrzech przeciwko Duchowi ŚwiętemubluźnierstwoOstrzeżeniedo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misji
2012-10-07 11:00
579Zapowiedź ogłaszająca Moje Powtórne Przyjście nastąpi nagle
Armia Resztyschizmado duchowieństwaDuch Świętywalka z tą Misjązmiany w obrzędach Mszy Świętejdo wrogów tej Misjido wierzących w te Orędzia
2012-10-08 19:00
580Ta nowa, jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii
ostrzeżenie przed piekłemfałszywa doktrynado duchowieństwamasoneriaSakramentyfałszywy prorokakceptacja dla grzechurytuały okultystycznejedna światowa religiaEucharystiaMsza Świętaucisk
2012-10-09 21:31
581Pogaństwo będzie wymuszane na wszystkich Kościołach Bożych
schizmado duchowieństwamasoneriataktyka szatanaSakramentyjeden światowy rząd (NWO)Kościół Katolickiokultyzmsatanizm
2012-10-10 21:50
582Wielu z was zaprze się Mnie przez przyjęcie tych niegodziwych, nowych praw
Armia Resztygrzeszne prawodo duchowieństwamasoneriamodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanaakceptacja dla grzechuprześladowanie tej Misjipolitykafałszywa tolerancjawezwanie do wierności Jezusowi
2012-10-11 10:03
583W Nowym Raju złożonym z 12 narodów będą różne poziomy
Nowy RajmiłośćAdam i Ewaradość w BoguApostołowieewolucja to kłamstwoduszagrzech pierworodnyprzemijanieżycie wiecznedwanaście narodówDrzewo Życia
2012-10-12 23:15
584Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie
ostrzeżenie przed piekłemmasoneriamodlitwa za satanistówjeden światowy rząd (NWO)Fatimajedna światowa religiamodlitwa o ochronęludobójstwopolitykaszczepienia
2012-10-13 16:10
585Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom
moc modlitwyrola cierpieniamodlitwa za satanistównie osądzajcieniewola grzechumodlitwa za grzesznikówmorderstwoaborcjaJezus Zbawicielemratunek w modlitwieegzekucje
2012-10-14 18:10
586Ci, którzy przeżyją przy końcu czasu, nie umrą śmiercią fizyczną
ostrzeżenie przed piekłemApokalipsaKsięga ŻyciaPowtórne PrzyjścieNowy RajUkrzyżowanie1000 latfałszywi bogowieświat rozrywkimodlitwa za niewierzącychZmartwychwstanieśmierćDar ZbawieniaNoeNowa Era Pokoju
2012-10-15 23:30
587To trudny i samotny czas dla wielu wizjonerów i proroków, ponieważ każdy pracuje sam
wolna wolaApokalipsanie osądzajciespowiedźOstrzeżeniemodlitwaostatni prorok
2012-10-16 16:20
588Wkrótce rozpocznie się fala zmian
przygotowanie na prześladowaniapo Ostrzeżeniumodlitwa za grzesznikówantychrystOstrzeżenieprzygotowanie do Nowego Raju
2012-10-17 12:30
589Bóg Ojciec: Wkrótce, Mój Syn zostanie wysłany, aby odsłonić Prawdę o Stworzeniu człowieka
wolna wolazmiany klimatuschizmapo Ostrzeżeniupokonanie złaOstrzeżenieznaki na niebieprzed Ostrzeżeniem
2012-10-18 18:00
590Maryja Panna: Gdy przyjmujecie Ciało mojego Syna, otrzymujecie łaski
Ja JestemEucharystiaczyściecMsza ŚwiętaHostia
2012-10-19 09:06
591Żydzi w końcu uznają fakt, że prawdziwy Mesjasz przyszedł
ApokalipsaPowtórne PrzyjścieDuch ŚwiętyNowy RajJezus Zbawicieleminne proroctważydziTrójca Święta
2012-10-20 22:30
592Miliardy dusz, które są już w piekle to ci, którzy zuchwale odrzucili Mnie w trakcie swojego życia
ostrzeżenie przed piekłemmoc modlitwyrola cierpieniainteligencjataktyka szatanamorderstwoOstrzeżeniedusze ofiarnemodlitwa o ochronęczyściecpolitykaśmierćwezwanie do modlitwysatanizmpożądaniegodziny po śmierciperwersjeNiebo
2012-10-20 23:20
593Kiedy będą próbowali utworzyć Sakrament w Moich Kościołach z obrzydliwości, powiedzą, że to z powodu praw dla par tej samej płci
ostrzeżenie przed piekłemmorderstwoaborcjahomoseksualizmrytuały okultystycznefałszywe miłosierdzieŁaska Uwolnieniapiekłowezwanie do modlitwyperwersjeprostytucja
2012-10-21 10:05
594Nie możecie pozwolić, aby lęk przed przyszłością was przygniótł, ponieważ nie takie jest Moje pragnienie
Jezu ufam Tobiepokój duszymiłość bliźniegorodzinawezwanie do modlitwy
2012-10-21 17:50
595Pragnę wezwać wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki
modlitwa o siłęprzygotowanie na prześladowaniagrzeszne prawojedna światowa religiaGrupy Modlitewneprześladowanie chrześcijaństwaUSAmodlitwa o wiarędemokracja
2012-10-23 20:30
596Nigdy nie wolno odrzucać prywatnych objawień bez wymaganych umiejętności ani też bez pokory
przygotowanie na prześladowaniado duchowieństwamodlitwa o rozeznanieJezus Zbawicielemwalka z tą Misjądo wrogów tej Misji
2012-10-24 21:11
597Maryja Panna: Kościół Reszty mojego Syna będzie się nadal powiększać
o tej Misjipokój duszyNowy RajSakramentynawrócenienadzieja
2012-10-25 07:30
598Pragnę, aby Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za Zwycięstwo Kościoła Reszty
modlitwy KrucjatyGrupy Modlitewne
2012-10-25 21:50
599Będą poddawać w wątpliwość i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem strasznego błędu
o tej Misjido niewierzącychapostazjanawrócenieto pokolenie
2012-10-26 11:06
600Ci, którzy poniżają Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ranią Mnie aż do kości w przejmującym bólu
pychaNowy RajUkrzyżowaniedo niewierzących w te Orędziamodlitwa za wrogów tej misjiwezwanie do modlitwyogród GetsemaniPoncjusz Piłat
2012-10-26 18:00
601To z ich powodu pioruny, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą w ziemię
ArmagedonBoża Karagrzeszne prawomasoneriapychainteligencjataktyka szatanaateizmmodlitwa o miłosierdzietrzęsienia ziemitsunamisatanizmbłyskawice
2012-10-27 21:35
602Bóg Ojciec: Karzę niegodziwych, aby uratować niewinne dusze, zainfekowane przez kłamców
moc modlitwyBoża KaraNowy RajJezus ZbawicielemAdam i Ewamodlitwa za niewierzącychstarodawny wąż - diabeł
2012-10-28 18:00
603Jego wielkie kary o rozmiarach jakich świat dotąd nie widział, mogą zostać złagodzone
zmiany klimatuArmagedonBoża Karamodlitwa za bliźnichpokój duszyPowtórne PrzyjścieNowy Rajmodlitwa o miłosierdzieUSA
2012-10-29 15:30
604W tej chwili na świecie samo wspomnienie o wierze we Mnie, waszego Jezusa, wywołuje zakłopotanie
rola cierpieniaArmagedono tej Misjipokój duszyMatka Zbawieniamodlitwa o pomoc
2012-10-30 19:10
605Otrzymaliście zbroję. Korzystajcie z niej
przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztyzmiany klimatuwojnyschizmamodlitwa o złagodzenie karmoc modlitwyrola cierpieniaoddanie JezusowiJezu ufam Tobiepokój duszy
2012-11-01 18:00
606Maryja Panna: Zwróćcie się z prośbą do mojego Syna, aby prowadził was do swojego Wielkiego Miłosierdzia
Apokalipsagrzeszne prawopokój duszyMatka Zbawieniaaborcjamodlitwa za bliskichpustkarodzinaproście a otrzymaciepodział ludzkościmodlitwa za rodzinę
2012-11-02 14:00
607Wkrótce nie będzie więcej grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością
grzech przeciwko Duchowi Świętemunatura grzechugrzechspowiedźSakrament Chrztuprośba o przebaczeniegrzech pierworodnypokusa
2012-11-03 19:00
608Droga do Mojego wiecznego królestwa jest pełna ostrych kamieni i głazów
modlitwa o siłęprzygotowanie na prześladowaniaschizmamoc modlitwyrola cierpieniaBoża Karafałszywa doktrynado duchowieństwamodlitwa o pomocfałszywy prorokUkrzyżowaniewalka z tą MisjąEucharystiawierność wierzezmiany w obrzędach Mszy ŚwiętejSakrament Komuniizmiany w obrządkachmodlitwa dodatkowawezwanie do modlitwypodział ludzkości
2012-11-04 17:45
609Ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście
moc modlitwyBoża KaraPowtórne Przyjścieantychrystmodlitwy Krucjatyburze
2012-11-05 18:50
610Bóg Ojciec: Hierarchia wszystkich aniołów w niebie zbiera się w tym czasie w czterech krańcach ziemi
zmiany klimatuwojnyJezu ufam TobieApokalipsaArmagedonBoża Karamodlitwa za bliźnichPowtórne PrzyjścieNowy RajPieczęć Boga Żywego666 - znamię bestiigłódinne religietrzęsienia ziemito pokolenieburzewezwanie do modlitwyaniołowiedyktatura
2012-11-06 22:45
611Większość ludzi zostanie oczyszczona i wtedy będą gotowi na długo oczekiwaną Erę Pokoju
modlitwa o złagodzenie kararogancjaegoizmNowy Rajnatura grzechuszatanchciwośćmodlitwy Krucjatypokutaprześladowanie chrześcijaństwapożarybłyskawicezmiany na ziemioczyszczenie
2012-11-07 21:28
612Potrzebuję waszej pomocy. Tak, jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi.
Armia Resztydo duchowieństwaJa Jestemmodlitwy KrucjatyApostołowieradość
2012-11-08 15:50
613To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej
moc modlitwyrola cierpieniaBoża Karagrzeszne prawoo tej Misjimasoneriabogactwowładzataktyka szatanapokonanie złaludobójstwoprześladowanie tej Misjikontrola nad ludzmiszczepieniasatanizmdemokracjadyktaturamoc cierpieniaagresja szatanasiła szatanaopieka zdrowotnaświatowe elityPolska
2012-11-09 21:00
614Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera
wolna wolaostrzeżenie przed piekłemArmagedonBoża Karagrzeszne prawomasoneriajeden światowy rząd (NWO)Księga Prawdyfałszywe miłosierdzieludobójstwoszczepieniaprorok Danielpogoń za przyjemnościami
2012-11-10 23:45
615Uroczyście wam obiecuję, że przemiana będzie szybka
modlitwa o złagodzenie karrola cierpieniaApokalipsapokój duszyPowtórne PrzyjścieNowy RajWielki Uciskczyściecto pokolenieprzejście do Nowego RajuZmartwychwstaniepiekło
2012-11-11 18:00
616Rzymscy Katolicy Msze będą musieli odprawiać w miejscach schronienia lub bezpiecznych Kościołach
przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztyschizmamodlitwy Krucjatymodlitwa o ocaleniepraktykowanie wiary w ukryciu
2012-11-11 22:00
617Ukoronowanie Cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne
schizmafałszywa doktrynado duchowieństwamasoneriaUkrzyżowanieBenedykt XVImodlitwa o nawróceniemodlitwa za papieża
2012-11-13 17:00
618Szereg wydarzeń dotyczących Kościołów, które oddają Mi cześć na świecie zaczną się wyłaniać
ostrzeżenie przed piekłemschizmafałszywa doktrynado duchowieństwafałszywy prorokBenedykt XVIupadek Kościołabałwochwalstwojedna światowa religiado kapłanówzmiany w obrządkachunieważnienie ślubówdo innych kościołówKorona Cierniowa
2012-11-14 20:30
619Mam Orędzie, które muszę przekazać narodowi amerykańskiemu
grzeszne prawomaterializmniewola grzechuaborcjamodlitwa o ochronęniemoralnośćból ZbawicielarozpaczUSAmodlitwa o wiaręmodlitwa za ojczyznędo narodu amerykańskiego
2012-11-17 19:00
620Zamieszki będą widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko ślepiec nie zdoła dostrzec zmian
wojnyschizmaJezu ufam TobieIzraelzamieszkifałszywa tolerancjawierność prawdziezmiany w Kościeledo letnich w wierzepodział pomiędzy chrześcijanamiJezus zawsze obecnyJezus jedyną drogą do zbawienia
2012-11-19 09:00
621Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest zniewagą dla istnienia Moich 12 apostołów
ostrzeżenie przed piekłemBoża Karagrzeszne prawofałszywa doktrynado duchowieństwamasoneriataktyka szatanamorderstwoaborcjaantychrystjeden światowy rząd (NWO)akceptacja dla grzechuprześladowanie chrześcijaństwado przywódcówfałszywa tolerancjado satanistówwojna religijnaempathy used to promote acceptance of sin
2012-11-20 23:50
622Maryja Panna: Musicie modlić się, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują mojego Syna odwróciły się od grzechu
Matka Zbawieniamodlitwa za grzesznikówaborcjamodlitwa za niewierzącychmodlitwa do Matki Zbawieniamodlitwa o nawróceniemiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuwezwanie do modlitwydo wierzących w te Orędziakryteria zbawieniaprośba o wybaczenieMaryja Orędowniczką
2012-11-21 18:45
623Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę.
Armia ResztyschizmaJezu ufam TobieBoża Karagrzeszne prawofałszywa doktrynapokój duszyniewola grzechumorderstwoaborcjaBenedykt XVIPieczęć Boga Żywegoprośba o przebaczenietrzęsienia ziemiopętaniezłość szatanaSakrament Komuniimodlitwa osobistapomoc Pana Jezusawalka z grzechemprzygotowanie do Nowego Rajupodział ludzkościpokusacodzienna Msza ŚwiętaJezus zawsze obecnyJezu Ty się tym zajmijofiarowanie cierpieniado tych którzy sprzedali duszedo zapracowanychkonsekwencje grzechu aborcjii
2012-11-21 23:30
624Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość.
arogancjaNowy RajOstrzeżeniewalka z tą MisjąPieczęć Boga ŻywegoBibliado niewierzących w te OrędziaKsięga Prawdymodlitwa za wrogów tej misjiprzejście do Nowego RajuBóg i Jego dzieci
2012-11-22 19:00
625Moi kochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa
ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwapychaPowtórne Przyjściefaryzeuszepokorado kapłanówostrzeżenie dla kapłanówstrachdo wrogów tej Misjikluczowa prostotagrzechy duchowieństwa
2012-11-23 21:45
626Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów czy kamieni szlachetnych
Powtórne PrzyjścieNowy Rajdo niewierzącychakceptacja dla grzechumodlitwy KrucjatyŁaska UwolnieniaJezus Królemmodlitwa o ocalenieostatnie dni szatanawezwanie do modlitwyodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia OstatniegoKorona Cierniowaostatnia szansa na Miłosierdzieaktywnie brońcie prawdy
2012-11-25 17:25
627Tym, którzy przestrzegają Bożych Praw będzie się przypisywać cechy demoniczne i będą poszukiwani
Armia Resztymoc modlitwyrola cierpieniaJezu ufam Tobieantychrysttaktyka antychrystazło jako dobromodlitwa za wrogów tej misjikolejność wydarzeńczym jest Ostrzeżeniedo wierzących w te Orędziamoc cierpieniajaki jest antychrystantychryst światowym lideremnie patrzcie antychrystowi w oczy
2012-11-25 18:45
628Moi kapłani, nie wolno wam Mnie obrażać, oświadczając, że jestem kłamcą
do duchowieństwawalka z tą Misjądo kapłanówostrzeżenie dla kapłanówmodlitwy Krucjatydo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misjido wierzących w te Orędziado kardynałów
2012-11-27 20:08
629Nieważne, jak bardzo wasz dobytek na tej ziemi jest dla was ważny, on nie jest nic wart
nienawiśćBoża Karamaterializmbogactwotaktyka szatanagrzechy ciałapokoraszatankorupcjamodlitwa pokona szatanaNowa Era Pokojuprzygotowanie do Nowego Rajustworzenie świataBóg Ojciec Stworzycieloczyszczeniezachowajcie milczeniecel szatanatymczasowe życie na ziemikluczowa prostota
2012-11-28 19:40
630Maryja Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktów ani nie spowodowałby rozłamu
Armia Resztymiłość bliźniegopodziałypodział pomiędzy chrześcijanamiwezwanie do jednościnie oczerniajciemodlitwa za wizjonerów
2012-11-29 15:20
631Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta
wolna wolaBoża Karagrzeszne prawomasoneriamediakomunizmjeden światowy rząd (NWO)RosjaChinyKsięga Prawdymodlitwy Krucjatykontrola nad ludzmiwezwanie do modlitwywierność prawdziecenzuradyktaturakraje zachodniemodlitwa za ojczyznęniewola narodów
2012-11-30 15:55
632Wrogowie Żydów ze wszystkich narodów jednoczą się, aby zniszczyć Izrael
przygotowanie na prześladowaniaArmia ResztywojnyschizmaArmagedonfałszywa doktrynado duchowieństwanowa światowa religiaegoizmmorderstwoaborcjaJa JestemSakramentyfałszywy prorokantychrystJezus ZbawicielemUkrzyżowanieinne proroctwafałszywy pokójbałwochwalstwożydzitaktyka antychrystaBibliawierność wierzepogaństwoNew Ageludobójstwoprześladowanie chrześcijaństwaSakrament KomuniiRzymMojżeszniemoralność seksualnakult szatanaJezus jedyną drogą do zbawieniaUnia Europejska Bestiazdrada IzraelaIzrael ucierpi najbardziejterapia psychologicznado narodu izraelskiego
2012-11-30 22:20
633Wszystkie narody świata są zjednoczone z Bogiem. Wszystkie są częścią tej samej rodziny.
2012-12-01 19:45
634Płomień miłości gasi ogień nienawiści
nienawiśćniewola grzechutaktyka szatanamorderstwonienawiść do tej Misjipodziałymiłość odpowiedzią na nienawiśćrozwody
2012-12-02 17:40
635Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie
pychapo Ostrzeżeniupokorado cierpiącychmodlitwy Krucjatyprzed Ostrzeżeniemprzygotowanie do Ostrzeżeniaczym jest Ostrzeżenieoczyszczeniemodlitwa za dusze podczas Ostrzeżeniaofiarowanie cierpienia
2012-12-03 19:05
636Maryja Panna: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni mojemu Synowi
Matka ZbawieniaMaryja OpiekunkąMaryja Pośredniczkąnie komplikujcie modlitw
2012-12-05 20:40
637Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim
wojnyBoża Karafałszywa doktrynado duchowieństwanowa światowa religiafaryzeuszeRóżaniecfałszywy prorokantychrystUkrzyżowaniewalka z tą Misjąwojna na Bliskim WschodzieKoronka do Miłosierdzia Bożegotaktyka antychrystaprześladowania prorokówKościół - ciało ChrystusaEucharystiafałszywi prorocyprześladowanie tej MisjiEuropawezwanie do modlitwydo wierzącychzdrada Jezusaostatni prorokodrzucenie przez duchownychtabernakulumJudaszUnia Europejska Bestiaantychryst fałszywy przyjaciel Izraela
2012-12-07 18:45
638Ostrzeżenie oczyści dzieci Boże przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście
zmiany klimatuJezu ufam TobieApokalipsaPowtórne Przyjściepo OstrzeżeniuWielki UciskapostazjaKsięga DanielaziemiaKsięga Prawdytrzęsienia ziemiburzeostatnie dni szatanaczym jest Ostrzeżenieprzygotowanie do Nowego Rajuoczyszczenienarodziny Jezusakluczowa prostotaRok 1967
2012-12-08 11:40
639Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich
Ostrzeżenienie lękajcie sięŁaska Uświęcającapiekło podczas Ostrzeżeniaczym jest Ostrzeżeniemodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2012-12-09 19:00
640Będę sądził żywych i umarłych i tylko ci, którzy są godni, będą mogli wejść do Mojego Królestwa
ArmagedonPowtórne Przyjściedo cierpiącychBibliaradość w Boguto pokolenieból Zbawicielaprzejście do Nowego Rajużycie w Nowym Rajuostatnie dni szatanaSąd Ostateczny
2012-12-10 22:22
641Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię
wolna wolaMatka ZbawieniaPowtórne PrzyjściepokoraJezus Zbawicielemmodlitwa za niewierzącychwezwanie do modlitwyżycie wieczneNiepokalane Serce Maryi
2012-12-11 17:00
642Ludzkie rozumowanie nie ma sensu, w przypadku próby zdefiniowania Życia Wiecznego
Jezus Zbawicielemwierność JezusowiUkrzyżowanieradujcie siężycie wiecznekryteria zbawienianarodziny JezusaBóg Ojciec ofiarowuje Swojego Syna JezusaAdwent
2012-12-11 23:16
643Uroczyście zapowiadam, że dla zdrajców Mojego Świętego Słowa, przekazywanego przez Bożych proroków, skończy się to Gniewem Mojego Ojca
Armia Resztyrola cierpieniaoddanie Jezusowido duchowieństwainteligencjazdrada duchownychostrzeżenie dla kapłanówdo wrogów tej Misjiból Zbawicielazdrada Jezusaodrzucenie Zbawicielazachowajcie milczenie
2012-12-12 23:54
644Pokora jest czymś więcej niż tylko przyjęciem cierpienia. Jest potężnym środkiem do pokonania zła
Armia ResztyJezu ufam Tobiemasoneriamodlitwa za grzesznikówpokonanie złapokorado cierpiącychUkrzyżowaniewalka z tą Misjąszatanprześladowania prorokówKościół - ciało Chrystusamodlitwa za niewierzącychprześladowanie tej Misjimodlitwa za prześladowcówBóg i Jego dziecimiłość rodzicielskaJezus zawsze obecnymodlitwa za młodych
2012-12-13 18:11
645Ja Jestem wszystko wybaczającym Bogiem, gotowym uwolnić was od grzechów, które was usidliły
grzech przeciwko Duchowi Świętemuaborcjaprzemocokultyzmprośba o przebaczeniemodlitwy Krucjatymiłość do grzesznika i potępienie dla grzechudo grzesznikówzboczenie seksualnedo największych grzeszników
2012-12-15 21:45
646Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie
do ateistówdo niewierzącychJezus Zbawicielemnie lękajcie sięBoże ProwadzenieŁaska Uwolnieniarodzinaprzygotowanie do Ostrzeżeniamodlitwa za rodzinę
2012-12-16 23:20
647Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana
Jezu ufam TobiePowtórne PrzyjścieNowy Rajnie lękajcie się1000 latprośba o przebaczeniemiłość do Bogaprzejście do Nowego Rajudwanaście narodówśmierćostatnie dni szatananie zgadujcie terminówdrugie zmartwychwstaniepierwsze zmartwychwstanie
2012-12-17 12:15
648Maryja Panna: Wszyscy, którzy promują aborcję i odpowiadają za jej wprowadzanie są winni grzechu śmiertelnego
wojnyBoża Karagrzeszne prawomodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanamorderstwoaborcjaRóżaniecWielki Uciskgrzech śmiertelnygłódludobójstwopolitykasamobójstwomodlitwa o zapobieżenie aborcjii
2012-12-18 18:45
649Moje Płomienie Miłosierdzia wkrótce zstąpią na każdą duszę, jak języki ognia
Powtórne PrzyjścieOstrzeżenienie lękajcie sięprzed Ostrzeżeniemprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwyradujcie się
2012-12-18 19:30
650Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już więcej zwodził dzieci Bożych
Nowy RajJezus ZbawicielemBiblia1000 latJezus KrólemDrzewo Życiażycie wieczne po Nowej Erze Pokoju
2012-12-19 12:30
651Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać.
Armia ResztyJezu ufam TobieDuch Świętywalka z tą Misjąinne proroctwaprześladowania prorokówMojżesznarodziny Jezusapróby wiaryJezus zawsze obecny
2012-12-19 21:00
652Bóg Ojciec: Czas wielkich zmian dla dobra wszystkich już prawie dla was nadszedł
Nowy Rajjeden światowy rząd (NWO)OstrzeżenieAdam i Ewaprześladowanie chrześcijaństwapolitykaJezus Królemmodlitwa o nawrócenieostatnie dni szatanaŚwięto Bożego Narodzenia
2012-12-20 19:15
653Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej.
pokój duszyJa Jestemmiłośćmiłość do Bogapomoc Pana Jezusanarodziny Jezusakluczowa prostota
2012-12-21 22:20
654Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa
Armia Resztygrzeszne prawoPowtórne Przyjściewezwanie do nawróceniaBibliaKsięga Prawdymodlitwa o odwagęwezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2012-12-21 22:50
655Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo
Armia ResztyPowtórne Przyjścienarodziny JezusaŚwięto Bożego Narodzenia
2012-12-22 20:36
656U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej
wolna wolaschizmaApokalipsafałszywa doktrynado duchowieństwanowa światowa religiamasoneriaantychrystakceptacja dla grzechuupadek Kościołataktyka antychrystado kapłanówBibliaSakrament MałżeństwaBoże Prowadzeniezmiany w obrzędach Mszy Świętejfałszywe miłosierdzieprześladowanie chrześcijaństwawierność prawdziewezwanie do wierności Jezusowido biskupówdo kardynałówpodział pomiędzy chrześcijanamipróby wiarynierozerwalność małżeństwaczarne msze satanistycznelisty apostolskie
2012-12-23 15:30
657Maryja Panna: Dzień w którym przyniosłam światu Zbawiciela, odmienił losy ludzkości
Armia Resztywojnyrola cierpieniaArmagedongrzeszne prawodo duchowieństwaRóżaniecdo cierpiącychUkrzyżowanieateizmwielka wojnamiłość matkiwezwanie do modlitwyzmiany na ziemioczyszczeniedo letnich w wierzenarodziny Jezusamiłość Maryimodlitwa za letnich w wierze
2012-12-24 18:00
658Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach
zmiany klimatuwojnyo tej Misjinie lękajcie siępowodziewielka wojnazmiany na ziemi
2012-12-25 19:20
659Bóg Ojciec: Wkrótce będzie widoczne nowe Światło, nowe słońce
zmiany klimatuNowy RajWielki CudpolitykaSłońceradujcie sięnadziejaambicjadwa słońcaBóg Ojciec Stworzycielzmiany na ziemiprośba o wybaczeniesłabość człowieka
2012-12-27 18:20
660Wiedza bardzo często może zaślepić was naprawdę
do duchowieństwapychainteligencjamodlitwa o rozeznaniepokoraBibliado niewierzących w te OrędziaBoże Prowadzenieostrzeżenie dla kapłanówkluczowa prostotapycha oślepiado ekspertów Pisma Świętego
2012-12-28 06:05
661Nigdy się Mnie nie bójcie, ponieważ przychodzę w pokoju
ostrzeżenie przed piekłemskruchado cierpiącychnie lękajcie sięwarunek przebaczeniado grzeszników
2012-12-29 19:36
662Jego dokonania za sprawą okultyzmu, będą postrzegane jako leczenie śmiertelnie chorych ludzi
ostrzeżenie przed piekłemwojnyPowtórne Przyjściewojna na Bliskim Wschodziefałszywe cudaokultyzmfałszywe uzdrowieniaantychryst jako fałszywy wybawicieljaki jest antychrystantychryst pokojowy negocjatorfałszywe powtórne przyjścieostrzeżenie przed antychrystem
2012-12-30 17:50
663Wiele nienawiści będzie się skupiać na tobie
o tej Misjiwalka z tą Misjąprześladowania prorokównienawiść do tej Misjiostatni prorokwezwanie do rozprzestrzeniania OrędziDroga Krzyżowa na Kalwarię
2012-12-31 19:25
664Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania
Armia Resztyfałszywa doktrynado duchowieństwanowa światowa religiaakceptacja dla grzechuwojna na Bliskim WschodzieżydziSakrament ChrztuSakrament Małżeństwazmiany w obrzędach Mszy ŚwiętejIzraelprześladowanie chrześcijaństwaSakrament KomuniiRzymwezwanie do wierności Jezusowizmiany w budynkach kościołówotwarcie budynków Kościoła na innowiercówprzygotowanie do Dnia Ostatniegoprześladowanie Żydówzakaz praktykowania wiarynowy bogaty budynek w Rzymie
2013-01-01 19:20
665Maryja Panna: Nie wszyscy akceptują wolność. Wielu stanie po stronie złego ducha i odrzuci mojego Syna
Matka ZbawieniaPowtórne Przyjściemodlitwa osobistaoczyszczenieodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia Ostatniegocierpliwość i miłość dla prześladowcówMaryja Pośredniczką
2013-01-02 16:29
666Kochajcie wszystkich, którzy was prześladują w Moje Imię. I módlcie się za nich.
przygotowanie na prześladowaniamoc modlitwyprzebaczeniedo cierpiącychWielki Uciskwalka z tą Misjąmodlitwy Krucjatymiłość do wrogówmodlitwa za prześladowcówuciskbądzcie spokojniprośba o wybaczenieDroga Krzyżowa na Kalwarięznaczenie modlitw krucjatdo prześladowanych
2013-01-02 20:00
667Maryja Panna: Powodem dla którego tak wiele osób trwa w takim bólu i ciemności, jest ich brak wiary w Boga
modlitwa o rozeznaniedo niewierzącychJezus Zbawicielembałwochwalstwociemność duszyzanik wiary
2013-01-03 21:00
668Wołam do wszystkich, którzy nie są pewni czy Istnieję czy nie
do ateistówpokój duszyPowtórne Przyjściemiłość bliźniegodo niewierzącychUkrzyżowanieDzień Ostatniwezwanie do modlitwydo agnostykówdo letnich w wierzedo apostatów
2013-01-03 21:10
669Maryja Panna: Czasy, które was czekają będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan
rola cierpieniafałszywa doktrynado duchowieństwaMatka Zbawieniamodlitwa o rozeznanieupadek Kościołamodlitwy Krucjatyoskarżenie JezusaMaryja Opiekunkąwezwanie do chrześcijan
2013-01-04 12:30
670Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości
modlitwy KrucjatyGrupy Modlitewnemiłość do BogaDar Ducha Świętegowylanie Ducha Świętego
2013-01-06 17:50
671Tylko przez Moc Boga istniejecie. Tylko przez Miłość Boga będziecie żyć wiecznie.
o tej Misjiniewola grzechuspowiedźpokoranie lękajcie sięczym jest Ostrzeżenieciemność duszy
2013-01-07 22:15
672Nie słuchajcie przesadnych twierdzeń, które możecie usłyszeć o końcu czasów
Jezu ufam TobieBoża Karanie lękajcie sięmodlitwa o ochronęfałszywe proroctwafałszywi prorocywezwanie do modlitwyprzygotowanie do Dnia Ostatniegoczasy ostateczneprzed Powtórnym Przyjściem
2013-01-08 21:00
673Kiedy odrzucacie Prawdę albo nią manipulujecie, to nie jest już Prawda. Pozostaje tylko sama zewnętrzna powłoka
do ateistówostrzeżenie przed piekłemJezus Zbawicielemakceptacja dla grzechuwierność wierzeNew Ageból Zbawicielawezwanie do modlitwydo agnostykówewolucja to kłamstwopodział ludzkościprzygotowanie do Dnia Ostatniegobrak szacunku dla Zbawiciela
2013-01-09 10:45
674Udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia
Armia ResztyArmagedonfałszywa doktrynaUkrzyżowanieKościół - ciało Chrystusamodlitwy Krucjatydo wrogów tej Misjiból Zbawicielado kardynałówprzygotowanie do Dnia OstatniegoKorona Cierniowaprzed Powtórnym Przyjściem
2013-01-11 11:25
675Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku
Armia Resztymoc modlitwyArmagedonBoża Karaakceptacja dla grzechuupadek Kościołanienawiść do tej Misjimodlitwy Krucjatytrzęsienia ziemiGrupy Modlitewnewezwanie do modlitwyfałszywa tolerancjaprzygotowanie do Nowego Rajucel szatana
2013-01-12 15:10
676Ignoruj pytania lub żądania stawiane tobie, aby zmienić Moje Słowa
wolna wolaoddanie Jezusowido niewierzących w te OrędziaBoże Prowadzeniewróżeniezachowajcie milczenieJezu Ty się tym zajmijnie zgadujcie terminów
2013-01-13 12:10
677Pomimo Mojej Boskości czuję odrazę i wstręt do grzechów człowieka
Boża Karamodlitwa za bliźnichpychaarogancjaniewola grzechugrzechbałwochwalstwonie lękajcie sięmodlitwy Krucjatykorupcjaprzygotowanie do Ostrzeżeniamiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuwezwanie do modlitwyzatruta żywnośćzatruta ziemiamodlitwa za dusze podczas Ostrzeżeniachoroby
2013-01-14 18:12
678Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz ofiaruję
do cierpiącychmodlitwy Krucjatyprośba o pomocpomoc Pana Jezusacudado zagubionychdo letnich w wierzeJezu Ty się tym zajmij
2013-01-15 22:50
679Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie waszych Grup Modlitewnych
przygotowanie na prześladowaniaoddanie JezusowiJezu ufam TobieDuch Świętywalka z tą MisjąGrupy Modlitewneból Zbawicielaprześladowanie tej Misjiwezwanie do modlitwyciemność na świeciedo żołnierzy Armii Reszty
2013-01-17 23:17
680Maryja Panna: Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna będzie oznaczać początek końca
Boża Karamasoneriaakceptacja dla grzechutrzęsienia ziemitrzecia wojna światowawezwanie do modlitwyświatowi przywódcyzmiany w Kościeledemonyznaczenie modlitw krucjatprawa człowieka
2013-01-18 19:30
681Z łatwością pochłaniacie fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców
modlitwa o rozeznanieBoże Prowadzeniefałszywe proroctwafałszywi prorocy
2013-01-18 20:15
682Maryja Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który promuje aborcję
grzeszne prawomorderstwoaborcja