689Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen
holy waterCrusade PrayersPrayer Groupshopeto solders of the Remnant Army null
2013-01-25 19:00
848De dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf
false doctrineto clergythe False ProphetChruch will fallfalse peaceCross - a formocult symbolsOne World Religionto priestsCrusade Prayersfaithfulness to Truthchanges in the Chruchchanges in buildings of churchesopenness of the church buildings to hereticsto the Catholic Church null
2013-07-15 15:52