Üzenet az Egyháznak (Klérusnak)– ne engedjétek, hogy a világi társadalmak megfélemlítsenek benneteket
27 augusztus
2011
Milyen nehéz a Paradicsomhoz vezető lépcsőkön felmenni
03 szeptember
2011
Szűz Mária üzenete – az engesztelő lélek elhagyatottsága
04 szeptember
2011
Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat sokkal nehezebb, mint gondolnátok
04 szeptember
2011
Most tartsatok Isteni Irgalmasság vigíliákat (virrasztás)– a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik
05 szeptember
2011
Szűz Mária: mindig a szívedre hallgass
06 szeptember
2011
Amint követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is
06 szeptember
2011
Sohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben
10 szeptember
2011
Nem számít, hogy milyen vallásúak vagytok, mert csak egyetlen egy Isten van
11 szeptember
2011
A megpróbáltatások az imák hatására enyhülhetnek
12 szeptember
2011
Az Egyházban változásokat fognak bevezetni, amelyek Isten szavának ellent fognak mondani
13 szeptember
2011
Az Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik
15 szeptember
2011
A legfontosabb esemény feltámadásom óta
19 szeptember
2011
A kétségek megerősítik a szereteteteket Irántam
21 szeptember
2011
A jövendőmondás nem Tőlem származik
21 szeptember
2011
Isten, az Atya: az Antikrisztus és egy új világ pénznem
23 szeptember
2011
Az időjárás különös jeleket fog mutatni
02 november
2011
Az Én hírnökeim veletek vannak, hogy felkészíthessétek lelketeket
03 november
2011
A Globális Csoport, mely a bankrendszereteket lerombolta, szét fog hullani
04 november
2011
Isten, az Atya: Utolsó felhívás az ateisták számára
05 november
2011
A démoni megszállottság és a gyűlölet bűne
06 november
2011
Téged sok helyen gyűlölni fognak, máshol pedig félni fognak tőled
07 november
2011
Két tolvaj a kereszten
10 november
2011
Dicsőségetek pillanata Szemeim előtt – megmentésetek pillanata
12 november
2011
Imádkozzatok, lazítsatok és örvendjetek, mert ezekre már rövid az idő
13 november
2011
Isten, az Atya arra kéri gyermekeit, hogy az imában egyesüljenek
15 november
2011
Szűz Mária: Imádkozzatok Benedek pápáért
16 november
2011
Az előkészületek most már teljesen lezárultak
16 november
2011
Szűz Mária: A büntetés be fog következni
01 december
2011
Irgalmasságom beborít minden fajtájú, bőrszínű, vallású embert
02 december
2011
Próféták a Második Eljövetelemre való felkészítéshez
03 december
2011
Második Eljövetelem ideje szinte elérkezett
05 december
2011
Felhívás a hitetlenek megtérésére
07 december
2011
Szűz Mária: „Én ugyanazt a szenvedést éltem át”
08 december
2011
Próbálkozások egy világpénznem európai bevezetésére
09 december
2011
Az Új Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz
11 december
2011
Isten, az Atya: A védettség ígérete azok számára, akik Jézust elutasítják
11 december
2011
A lelki féltékenység borzasztó dolog
12 december
2011
Nem tudom elviselni annak a gondolatát, amikor azokra a lelkekre gondolok, akiket a Sátán a Pokolba vonszol
13 december
2011
Második Eljövetelem rövidesen a Nagyfigyelmeztetés után következik be
14 december
2011
A megtisztulás ezen évében, gyermekeim meg lettek fosztva az anyagi jólét kényelmétől
15 december
2011
Szűz Mária: A végidők prófétáját a Mennyország vezeti
16 december
2011
Szűz Mária: A reményt sohasem szabad feladni a félelem miatt
17 december
2011
Úgy imádkozzatok, mint eddig még sohasem
18 december
2011
Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért
19 december
2011
Azok a bűnösök, akik visszafordulnak Hozzám, azonnali kegyelemben részesülnek
20 december
2011
Még a gyilkosság bűnét is meg lehet bocsátani
21 december
2011
Szűz Mária: Az emberiség megszabadítására irányuló terv elkészült, így a Második Eljövetel elő van készítve
22 december
2011
Mennyei Atya: Azért lesz Fiam ismét elküldve, hogy visszakövetelje jogos trónját
24 december
2011
Tiszteljétek a Család fontosságát
25 december
2011
Földi vándorlásom idején eretnekséggel és istenkáromlással vádoltak
26 december
2011
Szűz Mária: A szülési fájdalmak elkezdődtek
27 december
2011
Mennyei Atya: Fogadjátok el ezt az utolsó lehetőséget, különben egy szörnyű büntetéssel kell számolnotok
28 december
2011
Szűz Mária: Rózsafüzérem nemzeteket menthet meg
29 december
2011
Mindenfajta Irgalomban fognak részesülni azok, akik nem szeretik Mennyei Atyámat
29 december
2011
Az Irgalmasság cselekedete nélkül a nemzetek tönkretennék egymást
31 december
2011
Szűz Mária: A világban ideiglenesen béke lesz, ha a sötét lelkek megtérnek
01 január
2012
Egyetlen egy igazság létezik. Egyetlen világosság. Minden más hazugság.
01 január
2011
Szűz Mária: Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje már nincs messze
02 január
2012
A Mennyei Atya: Ezen üzenetek eredményeként két milliárd lélek fog megtérni
03 január
2012
Hamarosan megismertetem Magamat a világgal
04 január
2012
Kísérletek egy nukleáris háborúra Keleten
04 január
2011
Ha ítélkeztek egymás fölött és átkozzátok egymást, akkor Arcul köptök Engem
07 január
2012
A Mennyei Atya: Gyermekeim, egy dicsőséges jövő áll előttetek
08 január
2012
Jézus az egész világ gyermekeihez szól
08 január
2012
A Globális Gyónás után előkészítem Második Eljövetelemet
09 január
2012
Szűz Mária: Nagyon sok lélek dönt úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az Általam adott jeleket
10 január
2012
A legutálatosabb összeesküvés készül a zsidók ellen a Holokauszt óta
11 január
2012
Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem kapnak lehetőséget megváltásuk keresésére
12 január
2012
Szűz Mária: A Keresztes Imahadjárat (19.) imája: ima a fiatalokért
13 január
2012
Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan béke fog uralkodni a Földön
13 január
2012
A tudósok nyilvánosan tagadni fogják, hogy ez a csoda valóban megtörtént
13 január
2012
A Mennyei Atya: A Második Eljövetel meghirdetésének utolsó hírnöke
16 január
2012
Az Antikrisztus, aki a színfalak mögött rejtőzködik, hamarosan nyilvánosság elé lép a világban
19 január
2012
Az Igazság lepecsételt könyve Második Eljövetelem előkészítése során lesz felnyitva
20 január
2012
A hamis prófétát élő szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd
21 január
2012
Hallgassátok meg sürgős kérésemet, imádkozzatok az ateisták lelkéért
23 január
2012
Egy jó hír: Isten, az Én Örök Atyám jóváhagyta az emberiség nagy részének megmentését
24 január
2012
A Szűzanya: Egy nukleáris háború van tervben Irán bevonásával
25 január
2012
Az utolsó Fatimai titok feltárja az igazságot a sátán gonosz szektájának Vatikánba való beáramlásáról
26 január
2012
Felhívás a Klérushoz: Készítsétek fel nyájamat a Földre való Második Eljövetelemre, melyre már oly régóta vár
27 január
2012
Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért
24 január
2012
Az Én Isteni Irgalmasságom úgy fog megvalósulni, ahogyan azt Fausztina nővérnek is kinyilatkoztattam
29 január
2012
Szűz Mária felhívása egy ima- és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre
30 január
2012
Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki
31 január
2012
Szűz Mária: Senki sem fogja megakadályozni azt, hogy az Igazság Könyve a világ számára kinyilatkoztatásra kerüljön
01 február
2012
Azt gondoltátok, hogy Én, az Utolsó Ítélet napjáig tudomást sem vettem volna rólatok?
02 február
2012
Szűz Mária: A gyűlölet, gyűlölet marad. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.
04 február
2012
Háborúk Irán, Izrael, Egyiptom és Szíria bevonásával, láncszerűen kapcsolódva egymáshoz
04 február
2012
Az Atyaisten: A világ egy büntetés alá esik – Beavatkozásomra szükség van
04 február
2012
Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt vallja majd, hogy Én vagyok
08 február
2012
A paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűn
09 február
2012
Az Atyaisten: A Nagyfigyelmeztetés előtt földrengések lesznek észlelhetők, egy kisebb büntetés részeként
10 február
2012
A gonosz csoport a legnagyobb hazugságot követi el annak érdekében, hogy kézbe vegye az országok ellenőrzését
16 február
2012
Szűz Mária: Ha bevezetésre kerül az abortusz Írországban, elvágjátok a köteléket Szívemhez
17 február
2012
Az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt
18 február
2012
A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió
19 február
2012
Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét
20 február
2012
Miért utasítjátok el a Második Eljövetelem felkészülésére vonatkozó figyelmeztetéseimet?
21 február
2012
Isten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tietek
21 február
2012
Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy Iránban a nukleáris háború elhárításra kerüljön
23 február
2012
Isten, az Atya: Felhívás a Katolikus Egyházhoz, hogy fogadja el a Béke Új korszakát a Földön
23 február
2012
Ne utasítsátok el soha az Úr prófétáit
24 február
2012
Isten, az Atya: A balzsam, amelyre nektek kétségbeejtően szükségetek van, hogy megnyugtassa a lelketeket
26 február
2012
A világ hamarosan alá lesz vetve a megtisztulás következő szakaszának
27 február
2012
Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?
29 február
2012
Egyesüljetek, miközben együtt belépünk az Új Paradicsom kapuin
01 március
2012
Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokra és a New Age tanaira vonatkozólag
02 március
2012
Szűz Mária: Ébredjetek fel, gyermekeim. Nektek az igazságot kell átölelnetek.
03 március
2012
A Katolikus Egyházat és Izrael Házát üldözni fogják
04 március
2012
Az Igazság Könyve most kerül kinyilvánításra számodra, a végidők hetedik hírnöke számára
05 március
2012
Figyeljétek meg, ahogyan a béke embere bemutatja magát a világnak
06 március
2012
Az első pecsét: a hitehagyás
07 március
2012
Második Eljövetelemet nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani
07 március
2012
Védelmem pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik
08 március
2012
Szűz Mária: Mostantól kezdve Húsvétvasárnapig minden nemzet imádkozza a Rózsafüzért
09 március
2012
Szűz Mária: Soha ezelőtt nem volt még ennyi ellenállás az Isteni kinyilatkoztatásokkal szemben
12 március
2012
Egyházamnak egy bizonyos töredéke most közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elhallgattasson téged
13 március
2012
A szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet
14 március
2012
Azonos neműek házassága súlyos bűn
16 március
2012
A felhőkön fogok eljönni, körülvéve a Mennyország minden angyalával és szentjével
18 március
2012
Imádkozzatok Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget
20 március
2012
A szakadás ideje szinte már elérkezett az Egyházban, és nektek most készenlétben kell állnotok
20 március
2012
Mondd el az emberiségnek, hogy most minden az Én legszentebb Kezeimben van
21 március
2012
Az ellenállás Második Eljövetelemmel szemben heves lesz
22 március
2012
Nincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni
24 március
2012
Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog minden hitetlent megtéríteni
25 március
2012
Szűz Mária: Kérd meg gyermekeimet, hogy Nagypénteken tartsanak egy böjti napot, hogy megakadályozzák az egy világpénznem bevezetését
27 március
2012
Jézus keresztre feszítésének részleteit tárja fel
28 március
2012
Könyörgöm hozzátok: ne feszítsetek újra keresztre Engem!
30 március
2012
Szűz Mária: Én vagyok a közbenjáró. Imáitok Általam kerülnek Drága Fiam elé
30 március
2012
Az Én új csodáim be lesznek mutatva a világnak
31 március
2012
Nekik imádkozniuk kell a tisztánlátás kegyelméért
02 április
2012
Egyedül csak a közbenjáró imák által menthetők meg a sötétségben lévő lelkek
03 április
2012
Kérlek benneteket, imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét, és Nagypénteken kezdjétek el kilencedemet.
03 április
2012
Azt óhajtom, hogy a Nagypéntek, különösen az idei, az a nap legyen, amelyről a valódi jelentésének megfelelően emlékezzenek meg
05 április
2012
A Húsvét egy olyan időszak, amikor kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek
06 április
2012
Én vagyok az Egyház. Az Egyházat Én alapítottam, amely nem semmisülhet meg soha
07 április
2012
Az ég és a föld eggyé válik. Az egyik nem létezhet a másik nélkül.
08 április
2012
Szűz Mária: Egyre közeledik az idő számomra, hogy a kígyót eltiporjam
10 április
2012
A gyűlölet növekedni fog ellened. Azt fogják neked mondani, hogy ez a munka a sátántól van
11 április
2012
A következő pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, ő a Hamis Próféta lesz
12 április
2012
Oly sok hazugság, amellyel a Pokol létezését tagadják, a Kereszténység veszte lesz
14 április
2012
Az Én maradék Egyházam az a két tanú, akikre a Jelenések Könyve utal
14 április
2012
Én, a ti szeretett Jézusotok soha nem tudnám aláásni saját Egyházamat
16 április
2012
Soha ne használjatok ki másokat tisztességtelenül az üzleti életben, sem a politikában, vagy bármilyen más élethelyzetben
19 április
2012
Isten, az Atya, még azokat is szereti, akik rettenetes bűnt követnek el
20 április
2012
Nem milliók, hanem lelkek milliárdjai fognak megtérni
21 április
2012
Segítsetek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre
22 április
2012
Szűz Mária: Amikor úgy tűnik, gyerekek, hogy az idők nehezek és fájdalmasak számotokra, mindig hívjatok Engem
22 április
2012
Az emberiségnek szabad akarata lesz mindaddig, amíg nem fog egyesülni az Atya Isteni Akaratával
23 április
2012
Több nemzet egyesül, és Isten gyermekeit Egy Szervezet fogja uralni
23 április
2012
Szent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem
24 április
2012
Mindazok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül jutnak majd az Új Ég és Föld Birodalmába
26 április
2012
Isten, az Atya: mint az egész emberiség Atyja, készen állok arra, hogy elküldjem Fiamat jogos Trónjának visszakövetelésére
28 április
2012
A Jelenések Könyvének első titka felfedi a Szabadkőművesek csoportjainak az Egyház elleni tervét
29 április
2012
Szűz Mária: Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz halál
29 április
2012
Hívom mindazokat, akik nem ismernek Engem
30 április
2012
Halljátok meg hívásomat, és készüljetek Szentlelkem kiáradására
01 május
2012
Ezen a vasárnapon a Szentlélek le fog szállni. A Szentlélek erejének második kiáradása
04 május
2012
A Pápák közül többen a Szentszék foglyaként éltek, szabadkőműves csoportoktól körülvéve
07 május
2012
Maradék Egyházamat Hénok Próféta fogja ihletni, és ez gyűlöletet fog kelteni mindenütt, ahol Szent Igémet meghallják
08 május
2012
A szabadkőműves csoportok munkálkodásai máris meggyengültek a világotokban
09 május
2012
Szűz Mária: A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, akik rettenetesen szenvednek ebben az időben
10 május
2012
A Második Eljövetelemre való előkészületek már nagyon előrehaladottak
11 május
2012
Szűz Mária: Ez a pecsét meg volt jövendölve János Könyvében
17 május
2012
Isten, az Atya: Ne az Én kezemtől féljetek, hanem azokétól, akik a ti ellenségeitek
18 május
2012
Közeledik az idő a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésére
21 május
2012
Az Én Könyvem, az Igazság könyve, mint egy láng, gyorsan fog elterjedni az egész világon
22 május
2012
Isten, az Atya: A szenvedés a világban egyesült Fiam, Jézus jelenlegi szenvedésével
23 május
2012
Nekik az a szándékuk, hogy XVI. Benedek Pápát fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből
26 május
2012
A sátán meg fog győzni titeket arról, hogy üzeneteim tőle származnak
27 május
2012
Tudnotok kell, hogy az 1000 év, amelyre a Jelenések Könyve utal, pontosan azt jelenti
28 május
2012
Az imák el tudják hárítani azokat a rémtetteket, amelyeket az atombombák sürgős bevetésére terveznek
29 május
2012
A Getszemáni Kert gyötrelmeit újból átélem, és a szenvedés fájdalma megduplázódott Számomra
30 május
2012
Szűz Mária: Június a megtérés Keresztes Hadjáratának a hónapja
31 május
2012
A 666 -os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beágyazva, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást
01 június
2012
Jézus: Sohase inogjatok meg. Sohase kételkedjetek Védelmező Kezemben
02 június
2012
Szűz Mária: Én ezeket a rémtetteket már felfedtem La Salette- ben, a két kisgyermeknek: Melániának és Maximinnak
02 június
2012
Töltsétek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben, szeretett Édesanyám utasítása szerint
03 június
2012
Ahogyan elutasítottak Engem az első alkalommal, úgy másodszor is el fognak utasítani.
04 június
2012
A Sátánnak szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben
05 június
2012
Szűz Mária: Gyermekek, amikor ebben az életben szenvedtek, közelebb kerültök Fiamhoz
06 június
2012
Tavaly hatszázezer bukott angyal szabadult ki a Pokol mélységeiből. Most újabb ötmillió szabadult ki.
07 június
2012
A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem meg, hogy kövessetek Engem
08 június
2012
Isten az Atya: Meg fogom vívni az Armageddon csatáját a Mennyei Hierarchiával együtt
09 június
2012
A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház vezetését veszi át, hanem ő fog irányítani minden Keresztény Egyházat is
10 június
2012
Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet Maradék Egyházam fog megnyerni a földön
11 június
2012
Az Üdvösség Anyja: Imádkozzatok a Keresztény Egyházakért, hogy megkapják a kegyelmeket hitük megvédésére
11 június
2012
Egy próféta hitelessége a nekik adott imák által ellenőrizhető, amelyeket ők az emberiség számára kaptak
12 június
2012
A hűség fogadalma Isten, az Atya Isteni Akaratának
13 június
2012
Bár a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félnetek, mégis szenvedést fog okozni azok számára, akik nem lesznek a kegyelem állapotában
14 június
2012
Az égbolt majd visszahúzódik, mintha megnyílt volna egy tető
16 június
2012
Gonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni
17 június
2012
Egyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól
18 június
2012
Szűz Mária: Én a Fiammal együtt olyan kegyelmeket adhatok nektek, és a védelem gyűrűjét, amelyen egyetlen bukott angyal sem képes áthatolni
20 június
2012
Az ember nem az állatokból fejlődött ki, de azok, akik nem hisznek Istenben, ezt szeretnék elhitetni veletek
21 június
2012
Gyertek Hozzám mindnyájan, akik méltatlannak érzitek magatokat. Várok rátok.
21 június
2012
Szűz Mária: A világot a pogányság fejre állította
23 június
2012
Amikor az égből küldött prófétákról gyűlöletet terjesztetek, akkor olyan bűnt követtek el, amelynek iszonyú következményei lesznek
24 június
2012
Én ismerem az Enyéimet, és Enyéim ismernek Engem
25 június
2012
Az Új Paradicsom: tiszta testté lesztek alakítva, ellenállóképesek lesztek, mentesek a betegségtől, a fizikai haláltól és az öregedéstől
26 június
2012
Isten az Atya: Feltárom jövőbeli terveimet az Új Égről és az Új Földről
27 június
2012
Egyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy megismertessem Magamat
28 június
2012
Szűz Mária: Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, melyek most elárasztják a Földet
29 június
2012
Meg kell őrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit
01 július
2012
Az Én Szavam valóban az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van vésve.
02 július
2012
Minden szenvedés közül a legrosszabb a lelki üresség, amikor egy szikra szeretetet sem éreztek Irántam, Jézusotok iránt
03 július
2012
Szűz Mária: Bármi is történik a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy az a Legmagasságosabb Isten parancsára van
04 július
2012
Isten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan teremtettem a világot vagy az emberiséget, nem számít, mennyire igyekeznek, mert az lehetetlen
05 július
2012
A Föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le
06 július
2012
Lehet, hogy ők nem hallgatnak meg, de Isten Szavát mégis át kell adni nekik
07 július
2012
Vigyázzatok! Az Új Világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és együttérzéssel
08 július
2012
Minden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az első alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük valóban létezik
09 július
2012
Meg fognak tagadni Engem, mondván, hogy Szent Szavam ellentmond Isten Igéjének
11 július
2012
A Nagyfigyelmeztetés sokak számára ijesztő esemény lesz, amikor úgy fog tűnni, hogy elérkezett a világ vége
12 július
2012
A világháború után az éhínség fog bekövetkezni, azt követően pedig a csapások, de az ima enyhítheti a büntetést
13 július
2012
Most tehát meg kell értened, hogy miért különbözöl a többi látnoktól. Ez azért van így, mert te a végidők prófétája vagy.
13 július
2012
Nem elég hinni az Atyában, mert azok, akik Fiát elutasítják, az üdvösséget is elutasítják
14 július
2012
Fiam Egyháza a Földön nem akar hallani ebben az időben, pedig ők tudják, hogy az első alkalommal hogyan bántak a Fiammal
15 július
2012
Isten, az Atya: El fogom törölni hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket
15 július
2012
Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját
16 július
2012
A fiatal lelkek kedvesek számomra, és én sírok, mivel sokaknak közülük nem tanították meg az Igazságot
17 július
2012
Mihelyt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, nagy zűrzavar lesz
17 július
2012
Szűz Mária: A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban
18 július
2012
Keresztrefeszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja
19 július
2012
Hamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idő e szakaszában.
20 július
2012
Isten szeretete leragyog majd mindazokra, akik arra kérik Atyámat, hogy állítsa meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedést okozzon az emberiségnek
21 július
2012
Ti meg fogjátok nyerni a lelkekért folytatott csatát, és nem fog sokáig tartani, amíg a vég nélküli Új Világ kibontakozik
22 július
2012
Szűz Mária: Az Üdvösség Anyjaként, mivel ez az utolsó Mennyei címem, engedjétek, hogy segítsek nektek
23 július
2012
A Jánosnak adott próféciák, melyek eddig még nem voltak feltárva, ezúttal bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot
24 július
2012
A szeretet Isten jele. Nem számít, hogy milyen vallást vagy hitfelekezetet követtek, a szeretet csakis Istentől jöhet
25 július
2012
A sátánnal kötött paktum csaknem végéhez közeledik, és hamarosan két eseménynek kell bekövetkeznie
26 július
2012
Amikor Hadseregem elérte a húszmilliós létszámot, ezt a számot milliárdokra fogom sokszorozni
27 július
2012
Az abortusz bűne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért a bűnért szigorúan meg lesznek büntetve
29 július
2012
Katolikus Egyházam cafatokra szakadt, de a Sátán mégsem fogja Egyházam lelkét megkaparintani, vagy felemészteni
29 július
2012
Szűz Mária: Elmulasztani Fiam Tanításainak Igazságát hirdetni azt jelenti, hogy Isten feledésbe merült
31 július
2012
Engedjétek meg Nekem, hogy minden bajból a biztonságba emeljelek át benneteket, távol az Antikrisztustól
31 július
2012
Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy szenteljék az augusztus hónapot a lelkek megmentésére
01 augusztus
2012
Isten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, éppúgy feszítik keresztre földi Egyházát is
02 augusztus
2012
A Katolikus Egyház szakadárjaihoz: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve
03 augusztus
2012
Ha hisztek a Sátán létezésében, akkor tudjátok, hogy a világban ő okoz minden igazságtalanságot és gonoszságot
05 augusztus
2012
Amikor azok a bizonyos lelkek ilyenfajta méreggel támadják Szent Szavamat, akkor ez annak a jele, hogy a Sátán megerősíti ezen üzenetek hitelességét
06 augusztus
2012
Azzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bűne által
08 augusztus
2012
Nem tudod, hogy semmi vagy nélkülem? Egy üres edény, melyet semmivel sem lehet kielégíteni
10 augusztus
2012
A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek
11 augusztus
2012
Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus
12 augusztus
2012
Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan a világ prófétáinak és látnokainak nagy része nem fog többé üzeneteket kapni
13 augusztus
2012
Ez az Én Könyvem. Az Én Szavam. Az Én Ígéretem.
14 augusztus
2012
Ez az időszak a vihar előtti csendhez hasonlít. Használjátok ki, hogy a lehető legtöbb ember felkészülhessen
19 augusztus
2012
Akárcsak a katona, aki oldalamat átszúrta és azonnal megtért, úgy fog több millió lélek is megtérni
22 augusztus
2012
Fontos üzenet az Atyaistentől: Megvédem a Pokol kapuitól azokat a lelkeket, akikért imádkoztok
23 augusztus
2012
Szűz Mária: A Megtérés gyengítheti az Antikrisztus hatását
23 augusztus
2012
A gyűlölet az oka minden gonoszságnak a világban, és annak számos formája van
26 augusztus
2012
Ez az a felelősség, amit nektek, Tanítványaimnak adok: térítsétek meg a lelkeket, akikre a legjobban vágyakozom
27 augusztus
2012
Ha ti hamis isteneket dicsőítetek, és ha vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, csupán azért, hogy szenvedélyes vágyaitokat kielégítsétek, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.
28 augusztus
2012
A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.
29 augusztus
2012
Szűz Mária: A felébredés rövidesen bekövetkezik
30 augusztus
2012
Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmát. Csak Isten ismeri.
31 augusztus
2012
Ez az ember azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sokan meg fogják tapsolni a világ névleges vezetői közül
28 szeptember
2012
Ma sok ember megszállottja a hírnévre való törekvésnek és az öndicsőítésnek
29 szeptember
2012
Isten Szeretete olyan, ha egyszer azt megérezte az ember, többé nem tud nélküle élni
01 október
2012
Szűz Mária: Sokan Fiam Egyházának vezetői közül semmit sem mondanak. Ők már nem védik meg nyilvánosan Fiam Szent Nevét
02 október
2012
A Kereszténység megtámadásának egy fő oka van.
02 október
2012
Isten az Atya: Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, melyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek
04 október
2012
Isten Világossága jelen van mindnyájatokban
06 október
2012
Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni
01 január
2013
Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán fognak állni, és elutasítják Fiamat
02 január
2013
Szeressétek mindazokat, akik üldöznek titeket az Én Nevemben. És aztán imádkozzatok értük.
02 január
2013
Szűz Mária: Azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben
03 január
2013
Hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy valóban Létezem-e, vagy sem
03 január
2013
Szűz Mária: Az elkövetkezendő idő minden Keresztény számára egy kihívás lesz
04 január
2013
Kérlek benneteket, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 92. imáját az Állhatatosság Kegyelméért
06 január
2013
Egyedül csak Isten Hatalma által létezhettek. Egyedül csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.
07 január
2013
Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok
08 január
2013
Amikor eltávolítjátok az Igazságot, vagy meghamisítjátok azt, akkor az már nem Igazság többé. Mindaz, ami marad, egy üres váz.
09 január
2013
Most a Szeretet és a Megtérés könnycseppjeinek Kegyelmét adom meg nekik
11 január
2013
Az a terv, hogy a Katolikus Egyházat a saját körein belül lévők elpusztítsák, már folyamatban van
12 január
2013
Hagyd figyelmen kívül a neked feltett kérdéseket és azokat a követeléseket, hogy megváltoztasd Szavamat
13 január
2013
Istenségem ellenére betegnek érzem magam és undorodom az ember bűneitől
14 január
2013
Kérlek benneteket, fogadjátok a Gyógyulásnak ezt az új Ajándékát, amellyel most megajándékozlak benneteket.
15 január
2013
Mindent el fognak követni, hogy zavart keltsenek Imacsoportjaitokban
17 január
2013
Fiam minden nyomának megsemmisítése a vég kezdetét fogja jelenteni
18 január
2013
Az igaz próféták Küldetései azok, amelyek felháborodást okoznak
20 január
2013
Ezek az emberek meg fogják semmisíteni Egyházaimat, és csak kevesen fogják tudni bemutatni a napi Áldozatot
20 január
2013
A Szentlélek Ajándékával prófétálni fogtok az Én Nevemben a világ minden táján
22 január
2013
Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára
23 január
2013
Sok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok a Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül
25 január
2013
Megkönnyebbülten fognak zokogni, amikor ráébrednek, hogy egy olyan jövő áll előttük, ahol a halál nem létezik
25 január
2013
Isten, az Atya: Ez az oka annak, amiért csak egy csoda mentheti meg az emberi nemet
26 január
2013
A próféciák, amelyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek
27 január
2013
Hamarosan megszavaznak egy törvényt, amely hatályon kívül helyezi az istenkáromlás jelentését
28 január
2013
A gyűlölet, a gyilkosság és a felebaráti szeretet hiányának növekedése mérhetetlen, és a bűn futótűzként fertőzte meg a Földet
29 január
2013
Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet
30 január
2013
Isten az Atya: El fogok törölni minden olyan nemzetet, amely az Arcomba köpött
01 február
2013
A jelek, melyeket küldeni fogok, azonnal felismerhetőek lesznek
02 február
2013
Nincs már sok idő addig, mielőtt az emberiség megtisztulásának végső szakasza elkezdődik
03 február
2013
Az embernek arra kell mindig törekednie, hogy Hozzám hasonlóvá váljék
04 február
2013
Isten Anyja: Sokan lesznek magányosak azon igyekezetükben, hogy imacsoportokat hozzanak létre
05 február
2013
Soha ne feledd, hogy te az író vagy. Én vagyok a szerző.
09 február
2013
Szavam Ausztráliában és Új – Zélandon is el fog terjedni
10 február
2013
Sokan azt hiszik, hogy a Pokol csupán egy néphagyomány szerinti hely
11 február
2013
Ez az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy Új, Megújult Paradicsomba
12 február
2013
A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan – ahogyan az előre meg lett jövendölve – az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között
13 február
2013
Szűz Mária: Az emberiség arroganciája és büszkesége sértő Isten Jelenlétével szemben
13 február
2013
Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett. Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.
14 február
2013
Az Oltárom előtt kötött házasság nem fogadható el, ha az két azonos nemű ember között köttetik
15 február
2013
A hamis próféta most átveszi Róma Székét
17 február
2013
Ők Isten gyermekeit a kis szarv uralma alá fogják helyezni, aki fellengzős pompával fog Péter Székében ülni
18 február
2013
Azt fogják mondani, hogy ő vétkes egy bűncselekményben, pedig teljesen ártatlan
19 február
2013
A Lelkiismeret e Nagy Megvilágítására az után kerül sor, miután Szent Helytartóm elhagyta Rómát
20 február
2013
Ti egy olyan időszakban éltek, amelyben Isten sok gyermeke pogány lett
22 február
2013
A legnagyobb hiba, melyet elkövethettek, ha azt feltételezitek, hogy csak a megrögzött bűnösök vettetnek a Pokol tüzére
24 február
2013
Közületek csak a merészek és a bátrak – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok, akik az üdvösség felé vezetik majd Hadseregemet
28 február
2013
Arra kérem felszentelt szolgáimat, hogy hívjanak Engem, Jézusukat, hogy Szentséges Véremmel beboríthassam őket
28 február
2013
Egyházam a Földön támadás alatt van, és ez azt jelenti, hogy Testem újra Keresztre lesz feszítve, ahogy az meg volt jövendölve
03 március
2013
A jelek mindnyájatok számára fognak adatni, és csodákra kerül majd sor
05 március
2013
Sokan közületek a félelem miatt fogják elutasítani ezt a Mennyei Hívást
06 március
2013
Az ima meg fogja és meg tudja menteni az emberiséget
07 március
2013
Ő azért lett küldve, hogy lerombolja Egyházamat és apró darabokra tépje
08 március
2013
Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot
09 március
2013
Isten, az Atya: Harc dúl most Hierarchiám és a fenevad uradalma között
12 március
2013
A trónját ellopták. A hatalmát nem.
13 március
2013
Ez a gonosz gesztus a Nagyhét folyamán azok számára lesz látható, akik nyitva tartják a szemüket
14 március
2013
Az Üdvösség Anyja: Imádkozzátok Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak
15 március
2013
Haláltusámat az összes szent és angyal érzi a Mennyben, mert az Apokalipszis ideje közel van
16 március
2013
Amikor az ember élelmiszerért fog tülekedni, mivel az éhínség markában tartja a világot, a Harmadik Pecsét akkor lesz kinyilatkoztatva
16 március
2013
Üzenet a papok számára, és mindazon felszentelt szolgáim számára, akik életüket Szent Szolgálatomra adták
17 március
2013
Isten Anyja: A megosztottság a világban, melyet Góg és Magóg idézett elő, ketté fogja osztani a családokat
18 március
2013
Rétegről rétegre világossá válnak gonosz szándékaik, amint saját magukat lebuktatják
19 március
2013
Éppúgy, ahogy a vak nem lát, ott lesznek azok is Rómában, az Egyházon belül, akik bár látnak, de az Igazság elismerését meg fogják tagadni
20 március
2013
Nemsokára itt a megoszlás ideje, s nektek erre fel kell készülnötök
21 március
2013
Azt szeretném, hogy minden Követőm tartson egy böjti időszakot a következő hétfőtől Nagypéntek 15:30 – ig
22 március
2013
Isten Anyja: Fiam teste cafatokra volt tépve
23 március
2013
Nem az a Küldetésem, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert az nem lehetséges, mivel Atyám Könyve a teljes Igazságot tartalmazza
24 március
2013
Nektek nyitva kell tartanotok a szemeteket minden olyan dologra, ami sérti Istenségemet
26 március
2013
A Földről való átmenetetek Új Királyságomba fájdalommentes lesz, azonnali és olyan hirtelen fog bekövetkezni, hogy alig lesztek képesek lélegzetet venni
27 március
2013
A Szent Eukarisztia Létezésének veszélye meg fog mutatkozni számotokra
28 március
2013
Ma meg fogják feszíteni földi Egyházamat. A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét
28 március
2013
Hamarosan szeretett Benedek Pápám fogja vezetni Isten gyermekeit száműzetése helyéről
29 március
2013
Nem az Én Lábaim elé fognak leborulni. Nem az Én Lábaimat fogják megcsókolni, hanem Szolgáimét, Követőimét és a bűnösökét
29 március
2013
Szeretett Fiam Feltámadása a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben
30 március
2013
Ma nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra
31 március
2013
Több mint hét milliárdot szeretnék végül haza vinni Isten gyermekeiből, Örök Paradicsomukba
02 április
2013
Az utolsó napon ismét el fogok jönni. De azt megelőzően nem fogok a Földön járni.
03 április
2013
Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak a lelkek népirtásának e formájától megmenekülni
04 április
2013
Egyikőtök sem kaphat felhatalmazást arra, hogy másokat az Én Nevemben elítéljen, mert ez nem lehetséges
05 április
2013
Isten Anyja: Te azért vagy küldve, hogy előkészítsd az utat az Ő Második Eljövetelére
06 április
2013
Az üstökös megjelenésének időpontja, amelyről már beszéltem, közel van, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van
06 április
2013
Azt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti
07 április
2013
Oly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az Üzeneteket
09 április
2013
Isten, az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért
10 április
2013
Minden lélekért, akiket Irgalmasságomnak szenteltek, százzal többet fogok megmenteni
11 április
2013
Boldogok a szívükben szelídek, akik Isten Kegyelméből levetkőzték büszkeségüket
12 április
2013
A Katolikus Egyház most lép be leggonoszabb üldöztetésének történetébe
13 április
2013
Isten Anyja: Amikor Isten gyermekeit a hazugságokkal félrevezetik, el fognak szakadni Istentől
14 április
2013
Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy harcoljanak az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága ellen
15 április
2013
Amint a pogányság végigsöpör a Földön, Isten Igéjét szét fogják szaggatni
16 április
2013
Ez a jel, mely nem tévesztendő össze a Fenevad Bélyegével, az Egy Világvallást fogja jelképezni
17 április
2013
Kérem azokat, akik félnek és össze vannak zavarodva ezen Üzenetek miatt, hogy hallgassanak meg most Engem
19 április
2013
Amikor az ember nem hisz Istenben, akkor a jó és a rossz közötti különbséget sem fogadja el
20 április
2013
Bábel Tornyát újból fel fogják építeni és Isten templomaként fogják azt bemutatni
21 április
2013
Isten Anyja: Ahhoz hogy méltókká váljanak Királyságára, csupaszra kell vetkőzniük a világi befolyásoktól
22 április
2013
Minden hamis prófétát el fogok vetni Magamtól, és szigorúan megbüntetem őket
23 április
2013
Isten Anyja: Ez alkalommal Ő nem emberi testben fog eljönni
24 április
2013
Ezeknek az aljas cselekedeteknek meg kell történniük, mivel a Föld megtisztításra kerül
24 április
2013
Ők folyamatosan hazudni fognak és nyilvános szentbeszédük ostobaság lesz Isten Szemében
25 április
2013
Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól: „Vajon Isten ma jóváhagyná cselekedeteimet?”
27 április
2013
A most neked adott Szavaim az Utolsó Napon újból hallhatóak lesznek. Emlékezz azokra.
28 április
2013
A Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre
30 április
2013
Az abortusz bűne egy halálos bűn, és akik ezért felelősek, örökre a Pokol tüzében fognak égni
01 május
2013
Őket a (Szent) Péter Széke elleni bűntettekért fogják vádolni, és nyilvánosan meg fogják alázni őket az Én Szent Nevemben
02 május
2013
A gőg bűne volt az, mely Lucifer bukását és elszakadását okozta, és azt hogy a mélységbe dobatott
04 május
2013
Ne keressetek értelmi érveket, amikor Létezésemet próbáljátok igazolni, mert Én nem ebből a világból való vagyok
05 május
2013
Ha megkaptátok az Igazságot, fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét
06 május
2013
Isten Anyja: A neked adott Küldetés az utolsó láncszem a végső Szövetségben
07 május
2013
A járvány elterjedtebb lesz, mint az AIDS
07 május
2013
Az Én leghőbb vágyam, hogy felkutassátok a fiatalok lelkét
09 május
2013
Az egyetlen víz, amely szükséges Isten gyermekeinek túléléséhez, az Élet Fájáról fog származni
10 május
2013
Az Én Igém a vég. Az Én Igém végleges. Nem létezhet más Ige.
13 május
2013
Azok, akik az Előttem lévő próféták által lefektetett Isteni Szót követték, voltak az elsők, akik leköptek Engem
14 május
2013
Isten, az Atya: Az Én Nagy Beavatkozásom elkezdődött, hogy megmentsem az emberiséget, és cselekedeteim gyorsasága mindenki számára nyilvánvaló lesz.
15 május
2013
A Szeretet csak Tőlem jön. A gyűlölet nem.
16 május
2013
Nekik azonnal meg lesz bocsátva, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból
17 május
2013
Amikor a Szentlélek jelen van, akkor, mint a tűz terjedni fog, és Isten Igéjét minden nyelven ismételten feleleveníti
18 május
2013
És aztán, ahogyan el fognak felejteni Engem, Egyházam fel fog támadni a halálból, épp úgy mint Én is feltámadtam
19 május
2013
Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók jönnek Hozzám. Aztán idővel a zsidók meg fognak térni, és végre elfogadnak Engem
20 május
2013
Amikor eljön az idő a fenevad számára, hogy felfedje az Antikrisztust, nagy jelek lesznek láthatók
21 május
2013
Az Én Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb hadsereget az Antikrisztussal szemben
23 május
2013
Ezek az Üzenetek lesznek az utolsók, melyek a Nagy Nap előtt adatnak nektek, amikor Ítélni jövök
25 május
2013
Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak Engem
26 május
2013
Isten, az Atya: Az Igazság Könyvét megígértem a világnak, és Én sohasem állok el Szent Szavamtól
26 május
2013
Amint a Hangom felcsendül, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban, a végső szakaszban pedig milliárdokat
28 május
2013
Isten, az Atya: Ütést fogok mérni minden nemzetre a meggyilkolt ártatlanok számarányának megfelelően
29 május
2013
Isten nem kérkedő. Isten nem büszke. Isten jóindulatú, szerető és mégis határozott az emberiségnek adott utasításában
31 május
2013
Én jelen vagyok a Legszentebb Eukarisztiában az Átlényegülés cselekedete révén.
02 június
2013
A ti pogány gyakorlataitok a Pokolba vezetnek benneteket
03 június
2013
Az Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogyan akartok, de Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem
04 június
2013
A többi Felszentelt Szolgám pedig alá fog írni egy, az új világvallás iránti hűségfogadalmat
05 június
2013
A hazugságok nagyon gyakran jól öltözött dolgokként jönnek
06 június
2013
Csodákat fogok tenni a világ minden táján, hogy bebizonyítsam a kételkedőknek, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki elküldtem prófétámat, hogy a Második Eljövetelemre felkészítsen benneteket
07 június
2013
Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől
08 június
2013
Amikor a harsonák hangjára az Új Jeruzsálem leereszkedik a világra, fény tölti be az eget, és minden elcsendesedik
09 június
2013
Nem szabad félnetek, mert amit Ígérek a tiétek és a ti örökségetek
10 június
2013
Soha se tegyétek ezt, mert ez az egyetlen bűn, amelyik álszenteskedése által undorít Engem
12 június
2013
Isten nem várja el, hogy megvonjátok időtöket a napi dolgoktól, illetve családotoktól és a barátaitoktól
14 június
2013
A Római Birodalmon belül fog a nagy förtelem felemelkedni Ellenem
15 június
2013
Isten jelen van minden egyes e világban született emberben függetlenül hitétől vagy szüleik hitétől
15 június
2013
Szeretet vagyok. Isten vagyok. A kettő egy és ugyanaz.
19 június
2013
A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja jövendölni a jövőt, de ez sohasem lehetséges
21 június
2013
Isten, az Atya: Tudnotok kell, hogy az a legnagyobb istenkáromlás, amikor a Fiamat bűnösnek vélik
23 június
2013
Az Igazság fog megszabadítani benneteket. A hazugságok el fognak pusztítani benneteket.
23 június
2013
Isten Anyja: Hűek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő olyan volt mindenben, mint ti, kivéve a bűnt
24 június
2013
Nagyon kevesen találnak vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, mégsem fognak Hozzám jönni
25 június
2013
Üdvösség Anyja: Hozzátok Hozzám gyermekeiteket, hogy mint Isten minden gyermekének igaz Édesanyja, Fiamnak szentelhessem őket
26 június
2013
Igazságosságom el fogja érni mindazokat, akik megakadályozzák, hogy Isten Szent Szava ismertté váljon a világban
27 június
2013
A Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban
28 június
2013
A Saját Egyházam elleni összeesküvéssel fognak vádolni benneteket, azonban a ti egyedüli “bűnötök” az lesz, hogy támogatjátok az Igazságot
30 június
2013
Üdvösség Anyja: Aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, olyan aljasok voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek
01 július
2013
Üdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílott meg, hogy lehetővé tegye Fiam számára, hogy méltósággal jöjjön a világba
03 július
2013
Hamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, és egyik a másik után fog bekövetkezni
03 július
2013
Miközben a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem továbbra is polgári zavargásokat fog okozni
03 július
2013
Isten, az Atya: Tudom, hogy az abortusz terve világszerte irányítva van
04 július
2013
Az Egy Világrend a legnagyobb paródia a Valóságos Szentháromság egy Istennel szemben
05 július
2013
Ő az Isten Igazságát arra fogja használni, hogy a megfelelő pillanatig mögé bújjon
07 július
2013
A Tízparancsolatot, melyet Atyám Mózes próféta által adott a világnak, az ember átírja
08 július
2013
Üdvösség Anyja: Az Emberek oly könnyen elfogadják az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy azok jók
10 július
2013
Isten, az Atya: a gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket
10 július
2013
Azáltal, hogy a Keresztes Imahadjáratom Imáit imádkozzátok, meg tudom menteni őket
11 július
2013
Epedezem értük. Nélkülük nem tudom teljesnek érezni Magam
14 július
2013
Papokhoz: Az a nap, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet, nincs messze
15 július
2013
Ti nem tudtok igazán követni Engem anélkül, hogy ne viselnétek el a Kereszt fájdalmát
17 július
2013
Üdvösség Anyja: az Üdvösség Érme a Megtérés Ajándékát kínálja fel
18 július
2013
Az utolsó próféta elküldésére most került sor, így kérlek, ne utasítsátok el ezt az Ajándékot
19 július
2013
A terve az, hogy a megtévesztés hálójába csalja a lelkeket, azáltal, hogy rángatja a szívüket
19 július
2013
Üdvösség Anyja: A negatív fejlemények Rómában azt fogják eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve
20 július
2013
Az Ígéretem, hogy újra eljövök, még ennek a nemzedéknek az életében fog beteljesedni
01 május
2014
Nagy Kegyelmeket árasztok követőimre ebben az időben
29 október
2014
Az a nap, amikor eljövök Isteni Irgalmasságomban, a megvilágosodás napja lesz
23 december
2014
A humanizmus egy sértés Istennel szemben
25 december
2014
Azok, akiknek „Tüzes Nyelvek” adatnak, nem fogják eltűrni a bűnt.
26 december
2014
Üdvösség Anyja: Isten Akarata a legtöbbetek számára egy misztérium
27 december
2014
Védelmezzétek Igémet. Beszéljetek Igémről.
28 december
2014
Üdvösség Anyja: Isten Akarata leküzdhetetlen
29 december
2014
Második Eljövetelem nagy boldogságot fog kiváltani
30 december
2014
Az egyetlen veszély az emberiség számára, maga az ember
01 január
2015
Üdvösség Anyja: Sok cserére sor fog kerülni, míg végül az új vallás kialakul
03 január
2015
Mennydörgés és villámcsapás fog lesújtani az Úr Templomára
03 január
2015
Azok, akik Színem előtt felmagasztalják magukat, de másokról rosszat mondanak, el lesznek szakítva Tőlem
04 január
2015
Nélkülem az egész emberi nem fölött a test és a lélek halála győzedelmeskedne
06 január
2015
Üdvösség Anyja: Ti vagy elfogadjátok Isten Igéjét, amelyet Ő meghatározott, vagy nem
07 január
2015
Amikor hiányzik a szeretet, távol maradok a lélektől.
09 január
2015
A Legmagasságosabb Isten: Az Én Hatalmam fölülmúlja mindazt, ami ebben a világban van, és ami még azon túl létezik
10 január
2015
Az igazi szeretet kulcsa a bizalom
14 január
2015
Ők úgy indokolják meg a bűnt, hogy ne kelljen megváltoztatniuk az életüket
16 január
2015
Szükségem van rátok, ahogyan nektek is szükségetek van Rám
17 január
2015
Csak egyedül Én tudom a napot és az órát, amikor az utolsó lélegzeteteket fogjátok venni.
18 január
2015
Üdvösség Anyja: Az emberek a saját sorsuk fölött döntenek
20 január
2015
A Nagyfigyelmeztetés segíteni fog a világnak leküzdeni minden idők legnagyobb hitehagyását
20 január
2015
A bölcsesség magával hozza az Igazság meglátásának a képességét
21 január
2015
163Követőim most kapták meg a közbenjárás ajándékát
The Remnant Armyprayer for sinnersmonth of Junecall to doubting Christians
12 augusztus
2011
164Isten teremtette a világot – semmilyen más bolygó nem lehet ember által lakott
prideintelligenceprayerhow to prayscienceearth
13 augusztus
2011
165Élvezzétek a dicsőséges életet, amely 1000 évre vár rátok
about this MissionNew Paradiseprayer for discermentother prophecies1000 years
14 augusztus
2011
166Segítsetek Nekem minden Fiatal megmentésében – társadalmatokban ők a legveszélyeztetettebbek
about this Missionprayer for sinnersprayer as the only salvationconcern for sinnersprayer to the Holy Spirithow to read Messagesto the young
15 augusztus
2011
167Hogyan kérjetek Engem, hogy segítsek nektek megoldani gondjaitokat
Jesus I trust in youtactic of satanprayerhow to pray
17 augusztus
2011
168A Nagy Szorongattatás enyhülni fog az imák hatására
to clergypridedo not judgethe Second Comingphariseeslove to neighbourshumilityGreat Tribulation
18 augusztus
2011
169Mi készteti a fiatalokat arra, hogy ennyire szégyelljenek Engem?
The Remnant Armyfaith in th worldyoung generationDivine Mercy Chapletsalvation of sinnersto the youngthis generationlove to Godmusic industryprayer for conversionGod and his childrenparents loveto parentshow to spread conversionbring up childreninternetwitness of faith
19 augusztus
2011
170A pénz, és ha túl sok van belőle, megrontja a lelket
warsrichnessglorylove to neighboursNew Paradisetactic of satanhumilitysatanism jealousywelth
21 augusztus
2011
171A gonosz jónak van beállítva, míg a jó gonosznak
sinful lawOne World Govermentthe Warningprayergood as an evil
22 augusztus
2011
172Egyetlen bűn sem olyan súlyos, hogy ne lehetne megbocsátani
The Remnant Armyrole of sufferingI Amlovesacrificesask for forgiveness
23 augusztus
2011
173A próféciák, melyek ezen prófétámon keresztül adattak, most beteljesednek
The Remnant Armyrole of suffering
24 augusztus
2011
174Klimatikus káosz lesz tapasztalható most számos országban. Az Én Atyám haragos
warning of the Hellchanges of wheather patternschastisement from Godprayer for neighboursprayer for sinnersabortionthe Warningprayerfloodsprayer for unbelieversearthquekes
25 augusztus
2011
177Nevetségessé teszik mindazokat, akik látnokaimon keresztül igaz Szavamat hirdetik
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingHoly SpiritNew Paradisefaithfulness to Jesusfight against this MissionApostlestrue faith
28 augusztus
2011
178Isten, az Atya: „Erővel fog kezem lesújtani azokra a nemzetekre, akik legalizálják az abortuszt”
warning of the Hellchastisement from Godsinful lawprayer for sinnersmurderabortionfloodsearthquekestsunamiesdestruction of countriesgenocide
29 augusztus
2011
179Válasszatok ki általatok ismert embereket, és járuljatok Atyám trónja elé, hogy megmentsétek őket
richnessgloryI Amto unbelievershumilityprayerhappinessmoneyprayer for your beloved
30 augusztus
2011
180Az Én hadseregem, több mint 20 milliós főből álló csoportra fog növekedni
The Remnant Armyprayer for sinnersHoly Spiritto defeat evilprayerfury of satanrenewal of the Church
31 augusztus
2011
187Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok
Jesus Saviourthe Warningdo not be afraidthis generationwhat is the Wariningrejoiceeternal lifepreparitions to the New Paradiseprayer for souls during the Warning
06 szeptember
2011
192Kérjétek a szenvedés ajándékát
role of sufferingprayer for the Gift of sufferingto victim souls
14 szeptember
2011
194A béke és a dicsőség időszaka majdnem elérkezett
role of sufferinglove to neighboursprayer for sinnersJesus Saviourto enemies of the Missionsuffering of God
17 szeptember
2011
195Tipikus hiba, amikor csak az anyagi javak megléte után közeledtek Hozzám
Jesus I trust in youintelligencematerialismrichnesstactic of satansciencelogic
18 szeptember
2011
200Szomorkodom elveszett gyermekeimért, akik nem akarnak hallani Rólam
warning of the HellThe Remnant Armyabout this Missionpeace in soulmasonryprayer for sinnerstactic of satanto defeat evilConfessionAntichristOne World GovermentCrucifictionpersecutionthe Warningloveholy waterprayer for protectionscienceIsraelto enemies of the Missionblessed candlesChristianitysuffering of Godpreparition to the Wargningworld currencycontrol over peoplemankind
22 szeptember
2011
202Magyarázzátok el a pokol borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésével szemben
to atheistswarning of the Hellsatanismoccult ritualsfalse mercycommitement of your soul to the devilmusic industrycarefree live
24 szeptember
2011
203Elküldtem most prófétáimat a világba
The Remnant Armyafter the WarningHoly SpiritNew Paradiseyoung generationother prohets
25 szeptember
2011
204Bepillantás Keresztrefeszítésem történetébe
free willlove to neighboursfaithJesus SaviourCrucifictionprayeradorationprayer in the Garden
26 szeptember
2011
205Isten, az Atya: A sátán napjai nemsokára véget érnek a földön
free willwarning of the Hellafter the Warningslavery of sintactic of satanto defeat evilConfessioncall to conversionthe WarningsatanismPurgatorypreparition to the Wargninglielast days of satanprayer to defeat satan
29 szeptember
2011
206A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai
role of sufferingpeace in soulthis generationblessed candlespreparition to the Wargningfood storage
29 szeptember
2011
207A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni
to clergyafter the Warningprayer for sinnerstactic of satanRosaryConfessionthe Warningholy waterSt. Michael Archangeleprayer for your belovedto enemies of the Missionpreparition to the WargninglieSt. Benedict Crosshell during the Warning
30 szeptember
2011
208Szűz Mária: A csaló is készül a Nagyfigyelmeztetésre
prayer for unbelieverslies of satanpreparition to the WargningdisinformationWarning as an ilusion
01 október
2011
209Örvendjetek, amikor úgy tűnik, hogy az ég robban, mert tudni fogjátok, hogy Én jövök
changes of wheather patternsNew Paradisetactic of satanJesus Saviourthe Warningprayerholy watersigns in the skyprayer for unbelieversblessed candlesbefore the Warningpreparition to the Wargningsuncross on the skycall to prayer
02 október
2011
210Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök (ismét) hozzátok.
The Remnant Armypeace in soulNew ParadiseOne World Govermentthe Warninggreedthe Book of Truthhappinessthe Last Daypoliticswhat is the Warining global collapse of financial marketsrejoice
03 október
2011
211A béke korszaka már nincs messze
peace in soulNew Paradisehappinessbefore the WarningEra of Peace
04 október
2011
212A globális csoportosulások az Antikrisztus fennhatósága alatt állnak
warsmasonryprayer for sinnerstactic of satanAntichristOne World GovermentDivine Mercy Chapletprayer for protectionadorationhumanitarismso called conspiracy theoriesworld control
05 október
2011
213A bankok összeomlását az antikrisztus irányította
Apocalypsetactic of satanAntichristOne World Govermentthe WarningSt. Michael Archangeleprayer for protectioncall to prayer global collapse of financial marketsone currency
06 október
2011
214A Tisztítótűz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek
warning of the Hellfalse doctrineto clergysinacceptance of sinsatanismhumanizmDivine Mercy ChapletBiblePurgatorypenanceprayer for souls in the Prugatory
07 október
2011
215Szűz Mária: A közömbösség bűne Fiam iránt féktelen
warning of the Hellacceptance of sinprayer for conversion
08 október
2011
216A hamis próféták sokaságának időszaka, akiket a sátán küldött
tactic of satanthe False Prophetother propheciesfalse propheciesfalse prophetsabout these Messages
08 október
2011
217Isten, az Atya: Vegyétek figyelembe az emberiségnek adott utolsó felhívásomat
free willwarning of the Hellchastisement from Godafter the Warningthe Warningprayer for mercydestruction of countries
09 október
2011
218Üzenet Amerikának: szeressétek (öleljétek át) minden felekezetű testvéreteket
prayer for the mitiagation of chastisementabortionsins of the fleshOne World Govermentother religionspoliticsthose in high finanseUSAprayer for forgiveness
11 október
2011
219Szűz Mária: Alapos vizsgálatnak és támadásnak leszel kitéve
persecution of this Mission
12 október
2011
220Sohase védj meg Engem akkor, amikor az nem szükséges
role of sufferingAntichristhumilitypersecution of this Missionto those who doubt in these MessagesMaria is only the instrument
13 október
2011
221Nem kényszeríthetem az embereket arra, hogy megtérjenek vagy, hogy visszatérjenek Hozzám
free willpower of prayerprayer for sinnersDivine Mercy Chapletprayer for conversioncall to prayerdarkness in a soul
15 október
2011
222A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz ért
I Amprayer for discermentcall to conversionthis generationcall to prayerdarkness in a soul
16 október
2011
223Visszatérésemet megmentésetekre a föld minden sarkában érezni fogják
Jesus Saviourthe Warningjoy of the faithprayer for fearfull
17 október
2011
224Isten, az Atya: készítsd fel a világot szeretett Fiam, Jézus Krisztus megérkezésére
remorseNew ParadisehumilityAdam and Evebefore the Warningpreparition to the Wargning
19 október
2011
225Fiam, Muammar Gaddafi halála
role of sufferingabout this Missionafter the Warningbefore the WarningGaddafi
20 október
2011
226A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális (világméretű) gyónás
power of prayerrole of sufferingabout this Missionprayer for sinnerstactic of satanConfessionthe WarningBenedict XVIDivine Mercy Chapletrole of a prayerto all religions
21 október
2011
227Egy imacsoportokból álló hadsereget szeretnék létrehozni
warspower of prayerhatredmasonryprayer for satansistafter the WarningMiddle EastPrayer Groupscontrol over peopleEuropecall to prayersatanismpoisoned waterpoisoned medicinespoisoned food
23 október
2011
228Érkezésem hamarabb lesz, mint várnátok
the Second Comingprayer for sinnersI Amprayer for mercybefore the Warningprayer for those who refuse these Messages
24 október
2011
229Isten, az Atya: Vissza kell utasítanotok a sötétséget és át kell ölelnetek a világosságot
the WarningNew Era of Peacebe peaceful
25 október
2011
230A hamis próféták megpróbálják félremagyarázni Szent Szavaimat
prayer for neighbourstactic of satanfalse propheciesNew Agefalse prophets
26 október
2011
231Várjátok most dicsőséges egyesülésünket
hatredthe Warningother propheciesfearfalse prophets
26 október
2011
232Ti, gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingpeace in soulMother of Salvationtactic of satanRosaryprayer for protection
27 október
2011
233Az Egyházamat érő legnagyobb támadás Kereszthalálom óta
prayer for strenghtschismfalse doctrineto clergyAntichristhumilityChurch - the Body of ChristEucharistadditional prayercall to prayerprayer for the clergyHostcardinalsbishopspriestschanges in the consecrationCorpus Christigentleness
28 október
2011
234Szűz Mária: nyissátok meg szíveteket az igazság előtt
prayer for neighboursHoly Spiritprayer for protectionprayer for conversion
30 október
2011
235Azok hitetlensége sebez meg Engem a legjobban, akik azt vallják, ismernek Engem
after the Warningto unbelievershumilityJesus Saviourthe Warning
31 október
2011
243Sokan bűnhődésként fogják a tisztítótűz kínjait elszenvedni
role of sufferingprayer for neighboursMother of SalvationNew Paradisethe WarningDivine Mercy ChapletPurgatorypenancebefore the Warningcall to prayerconsecration to Our Lady
09 november
2011
245Először jelek fognak megjelenni az égen – a nap forogni fog
Jesus I trust in youprayer for neighboursI AmJesus Savioursigns in the skyask for forgivenessbefore the Warningsuncross on the skycall to prayerwhat is the Wariningcollision of comets
11 november
2011
248Szavamat nem a félelem miatt utasítják vissza, hanem a büszkeség bűne miatt
free willpeace in soulpridedo not judgelove to neighboursConfessionprayer for mercyask for forgivenesspersecution of this Missionto sinners
14 november
2011
334Szűz Mária: Ha a Rózsafüzért imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében
The Remnant Armychastisement from Godpeace in soulMother of SalvationNew ParadiseRosarydaily RosaryRosary as a protection against sinhumilityJesus Savioursalvation of sinnersCrusade PrayersPrayer Groupspreparitions to the New Paradiseto sinnersOur Lady as ProtectorOur Lady as ProtectorImmaculate Heart of Our Ladydecline of faithprayer for unity
05 február
2012
335Imádkozzatok, hogy egy nukleáris háború, amely az emberiség egy harmadát megsemmisítené, elhárításra kerüljön
Jesus I trust in youApocalypsethe Warningwar in the Middle EastCrusade PrayersPrayer Groupsnuclear weaponcall to prayerto believersprayers for peacecall to unity
06 február
2012
336Misztériumok, melyek oly sokáig rejtve voltak az Isteni Birodalom archívumában
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingNew ParadiseI Amthe Book of Truthcall to prayerhopeto those who believe in these Messagespreparitions to the New Paradisepurificationcall to unity
07 február
2012
337Szűz Mária: A Gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a Katolikus Egyházat a földre nem tiporta
to clergyMother of Salvationtactic of satanChruch will fallTrue ChurchCrusade Prayersto other churcheschanges in the Chruchpreparitions to the New Paradisedivision amongst Christiansprayer for unity
08 február
2012
341Az Én szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek Pápát, el fogják űzni Róma Szentszékéből
warspower of prayermasonryAntichristthe WarningBenedict XVIcall to spread the Wordask for helpso called conspiracy theoriesVaticannull
11 február
2012
342Angliát más országok is követni fogják a nyilvános imádság betiltásában
to atheistsThe Remnant ArmyArmageddonCatholic Churchprayer for protectionCrusade Prayerspersecution of Christianityto other churcheseducationto practise faith in hiddenhatred of GodEnglandban of practising the faith
12 február
2012
343A Szent Biblia nem lesz félretolva ezen üzenetek miatt
The Remnant Armypower of prayerabout this MissionJesus Saviourwar in the Middle Eastdo not be afraidBiblenuclear weapona call to spread MessagesJesus the only way of salvation
12 február
2012
344A Sátán utolsó napjai: Akárcsak a darázs, fullánkja haldoklása közben lesz a legfájdalmasabb
power of prayerHoly SpiritNew ParadiseAntichristtactic of antichristCrusade Prayerslast days of satanwho is the Antichrist
13 február
2012
345Az Atyaisten: A Vörös Sárkánynak Európa lesz az elsődleges célpontja, azt követően pedig az Egyesült Államok
warning of the HellApocalypseprayer for satansistNew Paradisecommunismthe Warningthe Seal of The Living Godthe Book of DanielChina1000 yearsprayer as the only salvationAdam and EveCrusade Prayerspersecution of Christianitylove to Godlife in the New Paradiseprayer for persecutorsUSAEuropeJohn the Apostlesatanismprophet Danielcult of Satando not guess termsdetails known to Maria
14 február
2012
372Itt az ideje a második pecsét felnyitásának, mivel a háborúk egyre csak fokozódnak
warsthe Second ComingmediaOne World Govermentfalse peacetactic of antichristIII world warcall to prayerso called conspiracy theoriesworld controlprayers for peaceprayer for IsraelHolocaustSecond Sealnatural wealthantichrist as peaceful negotiatorbetrayal of Israel
10 március
2012
419Isten, az Atya: Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával
Holy SpiritCrusade PrayersGift of The Holy Spiritoutpouring of the Holy Spirit
05 május
2012
420A jelen korban élő tanítványaimnak óriási küldetés adatott
power of prayerrole of sufferingprayer for neighboursslavery of sincall to prayerjoy of salvation
06 május
2012
421Súlyos fájdalmat és üldöztetést okoznak nekem azok a szekták, amelyek titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket.
warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingto clergymasonryprayer for satansistprayer for sinnersJesus who suffersTrue Churchlast days of satancall to prayerhatred of GodVatican
06 május
2012
423Szűz Mária: A Legmagasságosabb Isten meg tudja változtatni a világ sorsát
power of prayerabout this MissionOne World GovermentCrusade PrayersJesus the only way of salvationcalling for God the Father
08 május
2012
428Szűz Mária: Menjetek és nyissátok ki a szemeteket, gyermekek, halljatok, kérdezzetek és elmélkedjetek mindazon, amit Isten nevében mutatnak be nektek
prayer for discermentsatanism jealousyhatred of satandisorderdespairHellcall to prayereternal lifeGod the Father, Creatorgoal of SatandemonsMary Queen of Angels
12 május
2012
429Az Én Új Királyságomban nagy bőséggel lesztek elhalmozva, és nem szenvedtek hiányt semmiben
free willJesus I trust in youpeace in soulNew Paradisedo not be afraidtransfer to the New Paradiselife in the New ParadiseJesus Kingwhat is the Wariningeternal lifenulljoymeaning of a penancejoy of salvation
13 május
2012
430Imakérések: Most menj és hallasd ezt a kérést: „Hívásom Jézushoz”
role of sufferingHoly Spiritpersonal prayerprayer for salvationto sinnerspower of sufferingJesus always present
14 május
2012
431A Második Pecsét: a Harmadik Világháború
preparition to persecutionThe Remnant ArmyApocalypsebanking systemAntichristcommunismthe Seal of The Living Godwar in the Middle Eastfalse peaceMiddle EastOne World Religiontactic of antichristprayer for protectionRussiaChinato those who do not believe in the MessagesIsraelhungerCrusade Prayerspersecution of ChristianityIII world wartimetableEuropeSyriaEgyptfood storage global collapse of financial marketsworld controlwho is the AntichristEastern countriesfulfilled prophecyFrancefinancial crisisIranthe European Union - the BeastGreeceSecond SealThird Seal Germany prayer for Europe
16 május
2012
432Szűz Mária: Látnokaim a világon azt az utasítást fogják kapni, hogy imádkozzanak egy világháborúval kapcsolatos veszély elhárításáért
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingJesus I trust in youRosarydaily Rosarythe Seal of The Living Goddo not be afraidcall to prayerto other churchesprayer for Europe
16 május
2012
433Hozzatok létre imacsoportokat, amelyeket „Jézus az emberiségért” névre szenteltek
I Amfight against this Missionthe Seal of The Living God666 - the mark of the beastCrusade PrayersPrayer GroupsJesus to mankindJesus always presenta call to spread MessagesMaria Divine Mercyprayer for homeland
16 május
2012
435Az Egy maradék Egyház legyőzhetetlen, amely fennmarad az Új Jeruzsálem felemelkedéséig
18 május
2012
436Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek
warning of the HellschismApocalypsechastisement from Godthe Second ComingI AmJesus Saviourdo not be afraidthe Book of TruthJesus KingGod the Father, Creatorpurificationpreparations to the Last DayJesus the only way of salvation
20 május
2012
437Szűz Mária: A gonosz azokat támadja a legjobban, akik szeretik Istent
Mother of Salvationto those who do not believe in the Messagesthe Book of TruthtorturesOur Lady as Protectorgoal of Satan
20 május
2012
442Mindazok, akik megmentették magukat Szememben, a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fogják elszenvedni a Tisztítótűz fájdalmait
warning of the Hellto clergythe Second ComingConfessionJesus Saviourthe WarningGreat Miracleprayer for unbelieversearthquekespreparition to the WargningGift of a Plenary Infulgencecross on the skywhat is the Wariningcollision of cometspurificationdo not guess terms
24 május
2012
514Amikor a Farizeusok szándékosan megvesztegették a hazugokat, hogy tagadják le Feltámadásomat, akkor megtagadták az Igazsághoz való jogot is a zsidók generációitól
schismto clergypridesinpersecutionother propheciesjoy of the faithJews
04 augusztus
2012
524A pogányság féktelen, és az okkultizmus bűvöletére buzdít
sinful lawNew Paradisetactic of satanyoung generationatheismpaganismpornographyoccultismworld of pleasureparents
16 augusztus
2012
527Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom olyan, mint egy távoli mennydörgés.
free willApocalypseArmageddonthe Second ComingHoly SpiritNew Paradisetactic of satanI Amthe Warningfight against this Missionsatanismprayerfear
20 augusztus
2012
528A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek
role of sufferingthe Book of Lifethe WarningprayerCrusade Prayersrole of fasting
20 augusztus
2012
529Isten, az Atya: Csak amikor elégedett vagyok, akkor fogom a leglátványosabb csodákat örökségül hagyni a világra, hogy tanúságot tegyen róla
Holy SpiritNew Paradisesinto defeat evilhumilityJesus SaviourCrucifictionthe Warningother propheciesprayerother prohetsworld of pleasuresacrificesjoy in God
21 augusztus
2012
530Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a cönákulumban* a Szentlélek leereszkedésére várakoztam, az tíznapi felkészülést vett igénybe
to clergyMother of Salvationpridelove to neighboursHoly SpiritRosaryhumilityprayerApostles
22 augusztus
2012
534Adjatok hálát Atyámnak a Pokol Tűzétől való védettség Kegyelmének Ajándékáért
The Remnant Armyprayer for sinnersCrusade Prayersthis generation
24 augusztus
2012
535Szűz Mária: Öleljétek magatokhoz a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Értékeljétek nagyra azt, mert ez egy ritka Égi Ajándék
prayer for neighboursMother of Salvationnull
25 augusztus
2012
542Ez a Küldetés a Próféciák utolsó Ajándéka, melyet Atyám hagyott jóvá a lelkek megmentésére
about this MissionNew Paradiseto unbelieversfalse godsother religions
01 szeptember
2012
543Felkérlek mindnyájatokat, hogy olyan központokat hozzatok létre, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését
The Remnant Armyabout this MissionHoly SpirithumilityprayerPrayer Groupsto serve GodJesus to mankind
03 szeptember
2012
544A Nevemet már nem tisztelik. A Nevem el van átkozva.
role of sufferingto unbelieversCrucifictionlovesatanismvictim soulsEucharistApostlesSacrament of Communionpain of the SalvatorHoly Mass
04 szeptember
2012
545A nagy összecsapás nyilvánvalóvá válik, és az ember el fog különülni az embertől. Testvér, testvér ellen szegül.
Apocalypsesinful lawegoismmurderabortionsinpersecutionprayeratheismaposthasyhumanizmCrusade PrayersChristianity
05 szeptember
2012
546Szavamat vezető szolgáim a legnagyobb csendben dolgozzák fel
Apocalypsefalse doctrineto clergythe Second Coming
06 szeptember
2012
547Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró megmentéséhez lehet hasonlítani
warning of the Hellabout this Missionprayer for sinnersCrusade Prayersto enemies of the Mission
07 szeptember
2012
548Szűz Mária: Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll
warsschismhatredlove to neighboursslavery of sinconversation with GodNew Paradisetactic of satanmurderabortionviolencenature of sinsinforgivenessRosarydaily Rosaryto defeat evilprayer for protection
08 szeptember
2012
549Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni
peace in soulloveSacrament of Matrimonyharmony
09 szeptember
2012
550Mennyire szenvedtek Ateizmusotok „jelvénye” mögött
to atheistshatredslavery of sintactic of satanto unbelieverssatanismatheismask for conversionask for helpprayer for conversion
10 szeptember
2012
551Az Új Korszak Második Eljövetelem által lesz kihirdetve. Az idő rövid.
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingto clergyNew Paradisethe Seal of The Living Godprayer to be freePlenary Indulgence
11 szeptember
2012
552A Kommunizmus, melytől oly régóta félnek a nyugati világban, most titokban megalakul egy világméretű szövetségen keresztül
Armageddonafter the Warningtactic of satancommunismJesus Saviourfaithfulness to JesusOne World GovermentGreat Tribulationfaithfulness to the faithpersecution of Christianity
12 szeptember
2012
553Örök Atyám ajándéka azért van, hogy minden gyermeke számára a legtökéletesebb életet adja a legtökéletesebb világban
The Remnant Armypower of prayerabout this Missionslavery of sinNew Paradise
13 szeptember
2012
554A világon gyűlölet tör ki a nemzetek között ebben az időben, és mindez Isten Nevében
hatredtactic of satansinsatanismother religionsislam
16 szeptember
2012
555Figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erős szövetségük révén a nemzetek ellenőrzését tervezik
warning of the Hellhatredchastisement from GodmasonrysinOne World Govermentsatanismgenocide
16 szeptember
2012
556Nagy Britannia Protestáns nemzete hamarosan áttér az Én Útjaimra
The Remnant Armypower of prayerAntichristconversionCrusade PrayersprotestantismUnited Kingdom
17 szeptember
2012
557Én nem az az Emberfia vagyok, ahogyan azt az emberek elvárnák, hogy legyek. Nem vagyok konvencionális.
The Remnant Armyrole of sufferingabout this MissionhumilityCrucifictionother prohetsinforming about the Messages
18 szeptember
2012
558Először a megtérésre kerül sor. Aztán az üldöztetésre, majd az Üdvösségre. Ebben a sorrendben.
The Remnant Armyabout this Missionthe Second Comingtactic of satanto defeat evilCrucifictionpreparition to the Wargningtimetable
19 szeptember
2012
559Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.
purity of faithlies of satanlieResurrectiondisorientation
20 szeptember
2012
560Isten, az Atya: Fiam ideje egybeolvad a ti időtökkel gyermekek, és hamarosan minden egyesül
power of prayerNew Paradisecall to conversion
20 szeptember
2012
561Isten Anyja: Meg volt jövendölve gyermekem, hogy ebben az időben, melyben most éltek, az emberiség szíve meg fog keményedni
prayer for neighboursegoismsinJesus Saviouracceptance of sinBiblefalse godslie
21 szeptember
2012
562A hamis próféták most készen állnak és rá fogják vetni magukat erre a küldetésre
tactic of satanthe False ProphetAntichristfalse propheciesfalse prophetsdisorientationlove to sinner and condemnation fo sin
22 szeptember
2012
563Oly sok ember keresi az Igazságot és nem találja meg
to atheistsJesus I trust in youpeace in soulintelligenceto unbelieversto those who do not know the sense of lifefight against this MissionBiblepersonal prayerpersecution of this Mission
23 szeptember
2012
564Készüljetek, hogy a jeleknek tanúi lehessetek, melyek hamarosan megmutatkoznak a Mennyből
Jesus I trust in youthe Warningsigns in the sky
23 szeptember
2012
565Bárki, aki a másikat vallása miatt gyűlöli, nem igazán szereti Istent.
warning of the Hellhatredprayer for neighbourslove to neighbourstactic of satanmurdersinother religionslove of enemieshipocrysy
24 szeptember
2012
566Csak háromféle módja van annak, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól
Mother of Salvationtactic of satanRosaryConfessionEucharistCrusade PrayersSacrament of Communionconsequences of sinGift of a Plenary Infulgence
25 szeptember
2012
567Szűz Mária: Hamarosan nagy változás fog elkezdődni a világban
prayer for discermentthe Warningsigns in the skyto enemies of the Mission
26 szeptember
2012
568A bűnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem.
role of sufferingtactic of satanPurgatorypenancevictim souldeathHellprayer for those facing death
26 szeptember
2012
569Kétmilliárd lélek lesz, aki visszautasítja majd Irgalmasságom kezét
warning of the HellThe Remnant Armyslavery of sinNew Paradisetactic of satancall to conversionprayer for unbelieverslies of satantwo billionsGift od Salvation
27 szeptember
2012
571A hívők sohase érezzék biztonságban magukat abban a tudatban, hogy ismerik az Igazságot
about this Missionthe Second Cominghumilityother propheciesto believers
29 szeptember
2012
578Szűz Mária: Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem
free willwarning of the Hellsin against the Holy Spiritblasphemythe Warningto enemies of the Missionpersecution of this Mission
07 október
2012
579Második Eljövetelem kihirdetése hirtelen lesz
The Remnant Armyschismto clergyHoly Spiritfight against this Missionchanges in the rite of the Holy Massto enemies of the Missionto those who believe in these Messages
08 október
2012
580Ez az új világvallás a fenevadnak fejezi majd ki hódolatát
warning of the Hellfalse doctrineto clergymasonrysacramentsthe False Prophetacceptance of sinoccult ritualsOne World ReligionEucharistHoly Masstribulation
09 október
2012
581Pogányságot fognak kényszeríteni Isten minden Egyházára
schismto clergymasonrytactic of satansacramentsOne World GovermentCatholic Churchoccultismsatanism
10 október
2012
582Sokan közületek megtagadtok majd Engem a gonosz törvények elfogadásával
The Remnant Armysinful lawto clergymasonryprayer for sinnerstactic of satanacceptance of sinpersecution of this Missionpoliticsfalse tolerancecall to be faithfull to Jesus
11 október
2012
583A tizenkét nemzetből álló új Paradicsomban különböző szintek lesznek
New ParadiseloveAdam and Evejoy in GodApostlesevolutionsouloriginal sinpassingeternal lifetwelve nationsTree of Life
12 október
2012
584Aztán ott lesz a globális oltás bevezetése, ami meg fog ölni benneteket, ha alávetitek magatokat
warning of the Hellmasonryprayer for satansistOne World GovermentFatimaOne World Religionprayer for protectiongenocidepoliticsvaccination
13 október
2012
585Imáitok által meg lehet menteni azokat, akik hidegvérű gyilkosságot követnek el
power of prayerrole of sufferingprayer for satansistdo not judgeslavery of sinprayer for sinnersmurderabortionJesus Savioursalvation in prayerexecutions
14 október
2012
586Azok, akik túlélik a végidőket, nem fognak fizikai halált halni
warning of the HellApocalypsethe Book of Lifethe Second ComingNew ParadiseCrucifiction1000 yearsfalse godsworld of pleasureprayer for unbelieversResurrectiondeathGift od SalvationNoeNew Era of Peace
15 október
2012
587Ez egy nehéz és magányos idő számos látnok számára, mert mindegyik egyedül dolgozik
free willApocalypsedo not judgeConfessionthe Warningprayerlast prophet
16 október
2012
588A változás folyamata nagyon hamar elkezdődik
preparition to persecutionafter the Warningprayer for sinnersAntichristthe Warningpreparitions to the New Paradise
17 október
2012
589Isten, az Atya: Fiam hamarosan el lesz küldve, hogy felfedje az emberiség teremtésének Igazságát
free willchanges of wheather patternsschismafter the Warningto defeat evilthe Warningsigns in the skybefore the Warning
18 október
2012
590Szűz Mária: Kegyekben akkor részesültök, ha magatokhoz veszitek Fiam Testét
I AmEucharistPurgatoryHoly MassHost
19 október
2012
591A zsidók el fogják fogadni végre, hogy az Igaz Messiás már eljött
Apocalypsethe Second ComingHoly SpiritNew ParadiseJesus Saviourother propheciesJewsHoly Trinity
20 október
2012
592A lelkek milliárdjai vannak már a Pokolban, akik életük során szégyentelenül elutasítottak Engem
warning of the Hellpower of prayerrole of sufferingintelligencetactic of satanmurderthe Warningvictim soulsprayer for protectionPurgatorypoliticsdeathcall to prayersatanismdesirehours after deathperversionsHeaven
20 október
2012
593Amikor megpróbálnak egy utálatos szentséget létrehozni templomaimban, azt fogják mondani, hogy ez az azonos neműek párkapcsolatának jogai miatt volt
warning of the Hellmurderabortionhomosexualityoccult ritualsfalse mercynullHellcall to prayerperversionsprostitution
21 október
2012
594Ne engedjétek, hogy a jövő félelme eluralkodjon rajtatok, mert ez nem az Én óhajom
Jesus I trust in youpeace in soullove to neighboursfamilycall to prayer
21 október
2012
595Szeretném felszólítani az Amerikai Egyesült Államokban élő Isten gyermekeit
prayer for strenghtpreparition to persecutionsinful lawOne World ReligionPrayer Groupspersecution of ChristianityUSAprayer for faithdemocracy
21 október
2012
596Sohasem szabad a magán kinyilatkoztatásokat elutasítanotok képzettség nélkül, vagy a szükséges alázat hiányában
preparition to persecutionto clergyprayer for discermentJesus Saviourfight against this Missionto enemies of the Mission
24 október
2012
597Szűz Mária: Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog
about this Missionpeace in soulNew Paradisesacramentsconversionhope
25 október
2012
598Azt szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt a Keresztes Imahadjárat imáját, Maradék Egyházam győzelméért
Crusade PrayersPrayer Groups
25 október
2012
599Meg fogják kérdőjelezni és elemezni fogják Szavamat, nehogy szörnyű hibát kövessenek el
about this Missionto unbelieversaposthasyconversionthis generation
26 október
2012
600Azok, akik megalázzák a neked adott Szavamat leányom, csontig érő kínzó fájdalommal hasítanak Belém
prideNew ParadiseCrucifictionto those who do not believe in the Messagesprayer for enemies of this Missioncall to prayerGarden fo GethsemanePontius Pilate
26 október
2012
601Kezük tettei miatt villámlás, földrengések és cunamik fogják sújtani a Földet
Armageddonchastisement from Godsinful lawmasonryprideintelligencetactic of satanatheismprayer for mercyearthquekestsunamiessatanismlightnings
27 október
2012
602Isten, az Atya: azért, hogy megmentsem az ártatlan lelkeket, akiket a hazugok megfertőztek, megbüntetem a gonoszokat
power of prayerchastisement from GodNew ParadiseJesus SaviourAdam and Eveprayer for unbelieversantient serpent - devil
28 október
2012
603Nagy büntetését, melynek nagysága mostanáig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni lehet
changes of wheather patternsArmageddonchastisement from Godprayer for neighbourspeace in soulthe Second ComingNew Paradiseprayer for mercyUSA
29 október
2012
604Ebben az időben, a világban, a Belém vetett hit puszta említése is meghökkentséget okoz
role of sufferingArmageddonabout this Missionpeace in soulMother of Salvationprayer for help
30 október
2012
605Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azt.
preparition to persecutionThe Remnant Armychanges of wheather patternswarsschismprayer for the mitiagation of chastisementpower of prayerrole of sufferingcommitement to JesusJesus I trust in youpeace in soul
01 november
2012
606Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé
Apocalypsesinful lawpeace in soulMother of Salvationabortionprayer for your belovedemptinessfamilyask and you will be givendivision of mankindprayer for a familiy
02 november
2012
607Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz
sin against the Holy Spiritnature of sinsinConfessionSacrament of Baptismask for forgivenessoriginal sintemptation
03 november
2012
608Az út örök Királyságom felé éles kövekkel és sziklákkal van tele
prayer for strenghtpreparition to persecutionschismpower of prayerrole of sufferingchastisement from Godfalse doctrineto clergyprayer for helpthe False ProphetCrucifictionfight against this MissionEucharistfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy MassSacrament of Communionchanges in ritesadditional prayercall to prayerdivision of mankind
04 november
2012
609A Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését
power of prayerchastisement from Godthe Second ComingAntichristCrusade Prayersstorms
05 november
2012
610Isten az Atya: Ebben az időben az angyalok hierarchiája gyülekezik a Mennyben a Föld négy sarkánál
changes of wheather patternswarsJesus I trust in youApocalypseArmageddonchastisement from Godprayer for neighboursthe Second ComingNew Paradisethe Seal of The Living God666 - the mark of the beasthungerother religionsearthquekesthis generationstormscall to prayerangelsdictature
06 november
2012
611Az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor készen áll az oly régóta várt Béke Korszakára
prayer for the mitiagation of chastisementarroganceegoismNew Paradisenature of sinsatanismgreedCrusade Prayerspenancepersecution of Christianityfireslightningschanges on the Earthpurification
07 november
2012
612Szükségem van a segítségetekre. Éppúgy, amint szükségem volt apostolaimra és tanítványaimra is, amikor a Földön jártam
The Remnant Armyto clergyI AmCrusade PrayersApostlesjoy
08 november
2012
613Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni
power of prayerrole of sufferingchastisement from Godsinful lawabout this Missionmasonryrichnesspowertactic of satanto defeat evilgenocidepersecution of this Missioncontrol over peoplevaccinationsatanismdemocracydictaturepower of sufferingaggression from Satanstrength of Satanhealth careelites of the worldPoland
09 november
2012
614A globális védőoltás: egyik leggonoszabb formája a népirtásnak, melyre nem volt példa a zsidók Hitler alatt történt halála óta
free willwarning of the HellArmageddonchastisement from Godsinful lawmasonryOne World Govermentthe Book of Truthfalse mercygenocidevaccinationprophet Danielpursuit of pleasures
10 november
2012
615Ünnepélyesen megígérem nektek, hogy az átmenet gyors lesz
prayer for the mitiagation of chastisementrole of sufferingApocalypsepeace in soulthe Second ComingNew ParadiseGreat TribulationPurgatorythis generationtransfer to the New ParadiseResurrectionHell
11 november
2012
616A római katolikusoknak menedékhelyeken vagy biztonságos templomokban kell majd Szentmiséket bemutatniuk
preparition to persecutionThe Remnant ArmyschismCrusade Prayersprayer for salvationto practise faith in hidden
11 november
2012
617A Tövissel való megkoronázás a Keresztrefeszítésem alatt jelképes
schismfalse doctrineto clergymasonryCrucifictionBenedict XVIprayer for conversionprayer for the pope
13 november
2012
618Az egyházakra vonatkozólag – melyek tisztelnek Engem a világban – számos esemény fog felszínre kerülni
warning of the Hellschismfalse doctrineto clergythe False ProphetBenedict XVIChruch will fallidolatryOne World Religionto priestschanges in ritesnullto other churchesthe Crown of Thorns
14 november
2012
619Van egy üzenetem, amelyet az amerikai népnek kell átadnom
sinful lawmaterialismslavery of sinabortionprayer for protectionimmoralitypain of the SalvatordespairUSAprayer for faithprayer for homeland to American people
17 november
2012
620A felfordulás nyilvánvaló lesz a Föld minden sarkában és csak a vak nem fogja látni a változásokat
warsschismJesus I trust in youIsraeldisorderfalse tolerancefaithfulness to Truthchanges in the Chruchto those lukewarm in their faithdivision amongst ChristiansJesus always presentJesus the only way of salvation
19 november
2012
621A tizenkettők csoportja, mely a hatalmas nemzeteket képviseli, sértésnek számít tizenkét Apostolom létezésével szemben
warning of the Hellchastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergymasonrytactic of satanmurderabortionAntichristOne World Govermentacceptance of sinpersecution of Christianityto leadersfalse toleranceto satanistsreligious warempathy used to promote acceptance of sin
20 november
2012
622Szűz Mária: Imádkoznotok kell, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is megfeszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől
Mother of Salvationprayer for sinnersabortionprayer for unbelieversprayer to Mother of Salvationprayer for conversionlove to sinner and condemnation fo sincall to prayerto those who believe in these Messagesnullprayer for forgivenessOur Lady as Advocate
21 november
2012
624Isten, az Atya: Én a legtökéletesebb jövőt ajánlom fel nektek
arroganceNew Paradisethe Warningfight against this Missionthe Seal of The Living GodBibleto those who do not believe in the Messagesthe Book of Truthprayer for enemies of this Missiontransfer to the New ParadiseGod and his children
22 november
2012
625Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne féljetek Szavamtól
warning of the Hellto clergypridethe Second Comingphariseeshumilityto priestswarning for the clergyfearto enemies of the Missionkey simplicitysins of the clergy
23 november
2012
626Nem Nekem fognak smaragddal és drágakövekkel kirakott koronát helyezni a fejemre
the Second ComingNew Paradiseto unbelieversacceptance of sinCrusade PrayersnullJesus Kingprayer for salvationlast days of satancall to prayerrejection of Saviourpreparations to the Last Daythe Crown of Thornslast chance of Mercydefend the truth actively
25 november
2012
627Azokat, akik Isten Törvényeit követik, démonoknak fogják tartani, és felkutatják őket
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingJesus I trust in youAntichristtactic of antichristgood as an evilprayer for enemies of this Missiontimetablewhat is the Wariningto those who believe in these Messagespower of sufferingwho is the Antichristthe antichrist as world leader do not look antichrist into eyes
25 november
2012
628Papjaim, nektek nem szabad megbántanotok Engem azt állítva, hogy egy hazug vagyok
to clergyfight against this Missionto priestswarning for the clergyCrusade Prayersto enemies of the Missionpersecution of this Missionto those who believe in these Messagesto cardinals
27 november
2012
629Nem számít, hogy földi javaitok milyen sokat jelentenek számotokra a Földön, azok semmit sem érnek
hatredchastisement from Godmaterialismrichnesstactic of satansins of the fleshhumilitysatanismcorruptionprayer to defeat satanNew Era of Peacepreparitions to the New Paradisecreation fo the worldGod the Father, Creatorpurificationremain silentgoal of Satantemporary life on earthkey simplicity
28 november
2012
630Szűz Mária: Egy szerető Isten nem idézne elő konfliktust, és nem okozna szakadást
The Remnant Armylove to neighboursdivisionsdivision amongst Christianscall to unitydo not slanderprayer for seers
29 november
2012
631Amikor elveszik a szólásszabadságot, akkor az Igazság rejtve marad
free willchastisement from Godsinful lawmasonrymediacommunismOne World GovermentRussiaChinathe Book of TruthCrusade Prayerscontrol over peoplecall to prayerfaithfulness to TruthcensorshipdictatureEastern countriesprayer for homeland nations in slavery
30 november
2012
632A zsidók ellenségei minden nemzetben összegyűlnek, hogy eltiporják Izraelt
preparition to persecutionThe Remnant ArmywarsschismArmageddonfalse doctrineto clergyNew World ReligionegoismmurderabortionI Amsacramentsthe False ProphetAntichristJesus SaviourCrucifictionother propheciesfalse peaceidolatryJewstactic of antichristBiblefaithfulness to the faithpaganismNew Agegenocidepersecution of ChristianitySacrament of CommunionRomeMoisessexual immoralitycult of SatanJesus the only way of salvationthe European Union - the Beastbetrayal of IsraelIsrael will suffer the most psychotherapy to the people of Israel
30 november
2012
633A világ minden nemzete egyként egyesül Istennel. Mindannyian ugyanannak a családnak részei.
01 december
2012
634A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tűzét
hatredslavery of sintactic of satanmurderhatred to this Missiondivisionslove is answer to hatreddivorces
02 december
2012
635Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra
prideafter the Warninghumilityto suffering peopleCrusade Prayersbefore the Warningpreparition to the Wargningwhat is the Wariningpurificationprayer for souls during the Warningoffering of suffering
03 december
2012
636Szűz Mária: Mint az Üdvösség Anyja, segíteni fogok nektek és családotoknak, hogy Fiamnak szenteljétek magatokat
Mother of SalvationOur Lady as ProtectorMary as Intercessor do not make prayers complex
05 december
2012
637A hamis próféta már eltervezte, hogyan veszi át a hivatali tisztségeket a Katolikus Egyházban
warschastisement from Godfalse doctrineto clergyNew World ReligionphariseesRosarythe False ProphetAntichristCrucifictionfight against this Missionwar in the Middle EastDivine Mercy Chaplettactic of antichristpersecuton of prophetsChurch - the Body of ChristEucharistfalse prophetspersecution of this MissionEuropecall to prayerto believersbetrayal of Jesuslast prophetrejection by the clergyTabernacleJudasthe European Union - the Beastthe antichrist as the false friend of Israel
07 december
2012
638A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben
changes of wheather patternsJesus I trust in youApocalypsethe Second Comingafter the WarningGreat Tribulationaposthasythe Book of Danielearththe Book of Truthearthquekesstormslast days of satanwhat is the Wariningpreparitions to the New Paradisepurificationbirth of Jesuskey simplicityyear 1967
08 december
2012
639A Szentlélek tüzét mindenki érezni fogja a szívében
the Warningdo not be afraidsanctifying gracehell during the Warningwhat is the Wariningprayer for souls during the Warning
09 december
2012
640Meg fogom ítélni az Élőket és a Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba
Armageddonthe Second Comingto suffering peopleBiblejoy in Godthis generationpain of the Salvatortransfer to the New Paradiselife in the New Paradiselast days of satanthe Last Judgement
10 december
2012
641Szűz Mária: Ő, aki oly alázatos, nagy dicsőséges pompával fog eljönni, és Nagy Irgalmassága elárasztja majd a Földet
free willMother of Salvationthe Second CominghumilityJesus Saviourprayer for unbelieverscall to prayereternal lifeImmaculate Heart of Our Lady
11 december
2012
642Az emberi érvelés értelmetlen, amikor megpróbáljátok meghatározni az Örök Életet
Jesus Saviourfaithfulness to JesusCrucifictionrejoiceeternal lifenullbirth of JesusGod the Father offers His Son JesusAdvent
11 december
2012
643Komolyan megígérem, hogy az Isten Prófétáin keresztül küldött Szavam árulói magukra vonják majd Isten Haragját
The Remnant Armyrole of sufferingcommitement to Jesusto clergyintelligencebetrayal by the clergywarning for the clergyto enemies of the Missionpain of the Salvatorbetrayal of Jesusrejection of Saviourremain silent
12 december
2012
644Az alázat többet ér, mint a szenvedés elfogadása. Ez egy erőteljes eszköz a gonosz legyőzésére
The Remnant ArmyJesus I trust in youmasonryprayer for sinnersto defeat evilhumilityto suffering peopleCrucifictionfight against this Missionsatanismpersecuton of prophetsChurch - the Body of Christprayer for unbelieverspersecution of this Missionprayer for persecutorsGod and his childrenparents loveJesus always presentprayer for the young
13 december
2012
645Én egy mindent megbocsátó Isten vagyok, aki kész megadni nektek a bűnöktől való szabadságot, melyek tőrbe csalnak benneteket
sin against the Holy Spiritabortionviolenceoccultismask for forgivenessCrusade Prayerslove to sinner and condemnation fo sinto sinnerssexual perversionto greatest sinners
15 december
2012
646Reményt hozok. Irgalmasságot hozok. Üdvösséget hozok.
to atheiststo unbelieversJesus Saviourdo not be afraidguidance from Godnullfamilypreparition to the Wargningprayer for a familiy
16 december
2012
647A halál hatalma az emberiség felett véglegesen meg fog semmisülni
Jesus I trust in youthe Second ComingNew Paradisedo not be afraid1000 yearsask for forgivenesslove to Godtransfer to the New Paradise12 nationsdeathlast days of satando not guess termssecond resurrectionfirst resurrection
17 december
2012
648Szűz Mária: Mindazok, akik elősegítik az abortuszt, és akik annak bevezetéséért felelősek, halálos bűnnel vétkeznek
warschastisement from Godsinful lawprayer for sinnerstactic of satanmurderabortionRosaryGreat Tribulationmortal sinhungergenocidepoliticssuicideprayer to avoid abortion
18 december
2012
649Irgalmasságom Lángjai, Lángnyelvekhez hasonlóan, hamarosan leereszkednek minden lélekre
the Second Comingthe Warningdo not be afraidbefore the Warningpreparition to the Wargningcall to prayerrejoice
18 december
2012
650A Sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem fogja becsapni Isten gyermekeit
New ParadiseJesus SaviourBible1000 yearsJesus KingTree of LifeEternal Life after the New Era of Peace
19 december
2012
651Értetek haltam meg. Ezért most meg kell bíznotok Bennem.
The Remnant ArmyJesus I trust in youHoly Spiritfight against this Missionother propheciespersecuton of prophetsMoisesbirth of Jesustrial in faithJesus always present
19 december
2012
652Isten, az Atya: A nagy változás ideje mindenki javára elérkezett
New ParadiseOne World Govermentthe WarningAdam and Evepersecution of ChristianitypoliticsJesus Kingprayer for conversionlast days of satanChristmas
20 december
2012
653Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnálatosan, aki azt nem keresi, nem találja meg
peace in soulI Amlovelove to Godhelp from Jesusbirth of Jesuskey simplicity
21 december
2012
654Szavam olyan lesz, mint egy kard, mely keresztülvágja majd a zűrzavart és a hazugságokat
The Remnant Armysinful lawthe Second Comingcall to conversionBiblethe Book of Truthprayer for couragea call to spread Messages
21 december
2012
655Ma különleges áldással árasztalak el benneteket
The Remnant Armythe Second Comingbirth of JesusChristmas
22 december
2012
656A család egysége és annak tönkretevése lesz a gyökere mindennek
free willschismApocalypsefalse doctrineto clergyNew World ReligionmasonryAntichristacceptance of sinChruch will falltactic of antichristto priestsBibleSacrament of Matrimonyguidance from Godchanges in the rite of the Holy Massfalse mercypersecution of Christianityfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusto bishopsto cardinalsdivision amongst Christianstrial in faithindissolubility of marriageblack satanist masses Apostolic Letters
23 december
2012
657Szűz Mária: Az a nap, amelyen a Megváltót világra hoztam, megváltoztatta az emberiség sorsát
The Remnant Armywarsrole of sufferingArmageddonsinful lawto clergyRosaryto suffering peopleCrucifictionatheismgreat warlove of a mothercall to prayerchanges on the Earthpurificationto those lukewarm in their faithbirth of Jesuslove of Our Ladyprayer for those lukewarm in their faith
24 december
2012
658Lesz egy nagy özönvíz. Kisebb áradásoknak is tanúi lesztek más országokban
changes of wheather patternswarsabout this Missiondo not be afraidfloodsgreat warchanges on the Earth
25 december
2012
659Isten, az Atya: Hamarosan egy új Fény, egy új Nap lesz látható
changes of wheather patternsNew ParadiseGreat Miraclepoliticssunrejoicehopeambitiontwo sunsGod the Father, Creatorchanges on the Earthprayer for forgivenessweakness of human
27 december
2012
660A Tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazsággal szemben
to clergyprideintelligenceprayer for discermenthumilityBibleto those who do not believe in the Messagesguidance from Godwarning for the clergykey simplicitypride makes blind to experts in the Holy Scripture
29 december
2012
661Soha ne féljetek Tőlem, mert Én békében jövök
warning of the Hellremorseto suffering peopledo not be afraidcondition of forgivenessto sinners
29 december
2012
662Ő, az okkult hatalom által, azt fogja véghezvinni, ami a gyógyíthatatlan emberek számára gyógyulásnak látszik
warning of the Hellwarsthe Second Comingwar in the Middle Eastfalse miraclesoccultismfalse healingsantichrist as false saviourwho is the Antichristantichrist as peaceful negotiatorfalse second coming warning of the antichrist
30 december
2012
663Te sok gyűlölet középpontja leszel
about this Missionfight against this Missionpersecuton of prophetshatred to this Missionlast propheta call to spread Messagesthe Way of the Cross to Calvary
31 december
2012
681Ti oly könnyen felfaljátok azokat a hamis szavakat, melyeket a hazugok tárnak elétek
prayer for discermentguidance from Godfalse propheciesfalse prophets
18 január
2013
682Szűz Mária: Nektek küzdenetek kell minden törvény és minden érv ellen, amely előmozdítja az abortuszt
sinful lawmurderabortionfight against sincall to prayerfalse tolerance
19 január
2013
687Szűz Mária: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra.
power of prayerMother of SalvationCrusade Prayerscall to prayernull
23 január
2013
702Isten Anyja: Nektek imádkoznotok kell minden magas pozícióban lévő emberért, akiknek hatalmuk van a nemzetetek fölött
06 február
2013
703Isten, az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat az Igazság Ösvényén
materialismJesus Saviourlove to GodGod the Father, Creator
07 február
2013
704Én a ti Tanítótok vagyok, és Általam meg fogjátok érteni végső Isteni Tervem Misztériumait
The Remnant ArmyJesus I trust in yousacramentsdo not be afraidguidance from Godprayer for unbelieverslife in the New ParadisefamilydeathGift od Salvationprayer for those lukewarm in their faithfirst resurrection null
08 február
2013
854Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére
ApocalypseArmageddonfalse doctrineto clergymasonrytactic of satansacramentsthe False ProphetAntichristto unbelieversfalse peaceJewsoccult ritualsMiddle EastOne World Religionprayer for protectionto those who do not believe in the Messagesfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy MassIsraelHoly Massask for helpto believersfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusprayer for guidancechange of the Bibleend timesantichrist as peaceful negotiatortwo witnesses of the Book of Revelation gates of Hell will not prevail in the Church null
21 július
2013
855Bízzatok Bennem, és Én meg fogom nyitni a szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára
the Second ComingNew ParadiseI AmJesus SaviourCrucifictionthe Warning
22 július
2013
856Üdvösség Anyja: Az utolsó Fatimai titok nem lett feltárva, annyira rémisztő volt
schismfalse doctrineto clergythe False ProphetFatimaBenedict XVIother prophecies
22 július
2013
857Felfedem a titkokat, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, és azok nem lesznek kellemesek
schismApocalypsefalse doctrineto clergyJesus Saviour
23 július
2013
858Üdvösség Anyja: Mintha egy csoda történt volna, úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta feltámadt halottaiból
schismApocalypsefalse doctrineto clergythe False ProphetAntichrist
25 július
2013
859Bár ezek félelmet fognak kelteni, mégis semmik az eljövendő Nagy Megpróbáltatáshoz viszonyítva
chastisement from Godsinful lawsinOne World Govermentprayer
25 július
2013
860Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni
love to neighboursegoismatheismhumanizmpoor
27 július
2013
865Üdvösség Anyja: ahogy Isten Szent Szava képes lelkeket egyesíteni, úgy az nagy megosztottságot is okozhat
hatredfalse doctrineMother of Salvationdo not judgeJesus Saviourfight against this Missionlove
31 július
2013
866Ők meg fogják győzni követőimet, hogy egy népszavazás eredményéhez igazítsák Egyházam Törvényeit
schismfalse doctrinetactic of satanthe False ProphetAntichristJesus Saviouracceptance of sinsatanismoccult ritualsocult symbolsreferendumOne World Religiondestruction of sacramentstactic of antichristprayer for protection
31 július
2013
867A világban jelenlevő gonoszság olyan szinten van, amilyet Noé napjai óta még nem látott a világ
free willwarning of the Hellfalse doctrineNew Paradisetactic of satanevil in the world
01 augusztus
2013
868Üdvösség Anyja: hamarosan azt fogják kérni tőletek, hogy a Szent Eukarisztia egy helyettesítőjét osszátok szét, ami nem a Fiam Teste lesz
false doctrineto clergyMother of SalvationCrucifictionChurch - the Body of Christdesecration of the Eucharist
02 augusztus
2013
869Isten, az Atya: Azok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, a fenevad elsődleges célpontjai
03 augusztus
2013
870Próféciáim, melyek az Antikrisztus érkezését feltárják, hamarosan megvalósulnak
preparition to persecutionrole of sufferingApocalypsethe Book of Lifetactic of satanto defeat evilAntichristfight against this Missionhatred to this Mission
04 augusztus
2013
871Amikor megváltoztatják a Keresztség Szentségét, eltávolítanak belőle minden olyan ígéretet, mely ellene mond a Sátánnak, mert azt fogják állítani, hogy ezek a hivatkozások régimódiak
false doctrineto clergysatanismhomosexualitySacrament of BaptismSacrament of Matrimonyfaithfulness to GodTrue Churchexcommunication
05 augusztus
2013
872Üdvösség Anyja: Ez a harc, hogy Isten szavának fennmaradását biztosítsa, azt fogja eredményezni, hogy azoknak a papoknak, akik hűségesek maradnak Hozzá, menedéket kell majd keresniük
warning of the Hellpreparition to persecutionThe Remnant ArmyschismApocalypsefalse doctrineMother of Salvationto defeat evilthe False Prophetfaithfulness to Jesusthe Seal of The Living Godoccult ritualsto priestschanges in the rite of the Holy Mass
05 augusztus
2013
873Amikor megvéditek a Szavamat, akkor úgy fognak rátok tekinteni, mint akik kegyetlenek, barátságtalanok és kevésbé szimpatikusak azokhoz, akik nem hisznek Istenben
warning of the Hellpreparition to persecutionschismfalse doctrineto clergyguidance from Godwarning for the clergy
05 augusztus
2013
874Üdvösség Anyja: Ne fogadjátok el azt a toleranciát, hogy a pogányok átvegyék Isten egyházait
preparition to persecutionfalse doctrineacceptance of sinfight against this Missionother propheciespersecuton of prophetspaganismfalse godspurity of faithprayer to be faithful to the Truth
06 augusztus
2013
875Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát
warsthe False ProphetAntichristhumanizmfalse peacefaithfulness to GodIsraelPalestineBabylonecologynulldisastershunger
07 augusztus
2013
876Egy lélek nem gyógyulhat meg addig, amíg el nem ismeri Isten Nagyságát
role of sufferingprideNew ParadisesinJesus SaviourlovesatanismAdam and Eveother religions
09 augusztus
2013
877Üdvösség Anyja: Melyik ember tudná valaha is elutasítani ezt az új, tökéletes létet?
09 augusztus
2013
878Tudnotok kell, hogy az elutasítás fájdalma pontosan olyan lesz, mint amit Nekem és Apostolaimnak kellett elszenvednünk az Én Időmben a Földön
warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingApocalypsefalse doctrineto clergydo not judgethe Second ComingphariseesNew Paradisethe False Prophethumilityfaithfulness to Jesusacceptance of sinthe Warningfight against this Missionlovehumanitarismask for salvation
10 augusztus
2013
879Az áradások mindennaposak lesznek, és ti tudni fogjátok, hogy Atyám a világ mely részeire haragszik a legjobban
egoismHoly Spiritacceptance of sinfloodsvanityprayer for mercy
12 augusztus
2013
880Hamarosan a templomokat kereskedelmi célokat szolgáló helységekként fogják használni, és hogy hasznot húzzanak belőle
warning of the Hellschismto clergytactic of satansacramentspurity of faithcults that offend God
13 augusztus
2013
881Amikor Édesanyámat tisztelitek, akkor meg kell látogatnotok Kegyhelyeit, és ott adózzatok tisztelettel neki
to clergytactic of satanthe False ProphetAntichristFatimaoccult rituals
14 augusztus
2013
882Közel az Első Ítélet és Én a gonoszokat félre fogom dobni
warning of the HellwarsschismJesus I trust in youApocalypsefalse doctrineNew Paradisethe Warningpaganismother religionsthe Book of Truthhumanitarismfalse mercy
15 augusztus
2013
883Nekik meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni.
preparition to persecutionschismApocalypseto clergytactic of satanI Amthe False Prophetfight against this Missionthe Book of DanielCross - a formJewsoccult ritualsBibleEucharistchanges in the rite of the Holy MasspaganismNew AgeMissals
17 augusztus
2013
884Üdvösség Anyja: Nekik menedékhelyeket kell majd találniuk, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eukarisztiát
prayer for strenghtThe Remnant Armyschismrole of sufferingfalse doctrineto clergyMother of SalvationmasonryHoly Spirittactic of satanfaithfulness to Jesusfight against this MissionFatimasatanismocult symbolsTrue ChurchexcommunicationpaganismIsraelCrusade Prayersmartyrdom
17 augusztus
2013
886Üdvösség Anyja: Gyermekeim mindenhol – a bánat ezen idejében hallgatnotok kell Rám, szeretett Édesanyátokra
19 augusztus
2013
887Gondoskodni fogok arról, hogy milliókkal többen hallják meg Szavamat
to clergyto unbelievers
20 augusztus
2013
891Isten, az Atya: Gyermekek, minket csak egy rövid idő választ el a Nagy Naptól
ApocalypseArmageddonto clergyNew Paradisesacramentshumilitythe Warningsatanismthe Seal of The Living Godoccult ritualsCrusade PrayersMedal of Salvation
23 augusztus
2013
892Ez a tűz lesz ledobva a Föld ellenségeire is, és azokra, akik ezt a Két Tanút üldözik
ApocalypseArmageddonchastisement from GodRosaryhumilityfight against this MissionsatanismearthIsraelearthquekesfiresChristianity
24 augusztus
2013
893Isten, az Atya: Féljetek, ti, akik felálltok és átkozzátok Fiamat
warning of the Hellrole of sufferingApocalypseArmageddonchastisement from GodpridehumilityJesus Saviourfight against this Missionsatanismother prohetsask for forgivenessto enemies of the Mission
25 augusztus
2013
894A Farizeusok sokakat megkorbácsoltak és megöltek, mielőtt végül Keresztre feszítettek Engem
hatredto clergypridephariseesslavery of sintactic of satanJesus SaviourCrucifictionpersecutionfight against this MissionBiblelies of satan
26 augusztus
2013
895Minden gonosz háborús cselekményért és minden rémtettért Isten el fogja űzni és agyon fogja csapni őket
warning of the Hellwarshatredchastisement from Godtactic of satanprayer for discermentdisorderterrordivisions
27 augusztus
2013
896Üdvösség Anyja: Az utolsó napon, amikor felvirrad a hajnal, egy hangos harsonaszó lesz hallható világszerte
prayer for strenghtpreparition to persecutionabout this Missionthe Second Cominglove to neighboursNew Paradiseto defeat evilfight against this Missionpersecution of this Missionthe Last Day
28 augusztus
2013
897Nektek imádkoznotok kell a lelkükért, mert eladták azt
warning of the Hellsinful lawmasonrypridenullrichnessglorypoweregoismslavery of sinprayer for sinnerstactic of satanto defeat evilmediaOne World Govermentsatanismprayeratheismfalse godsworld of pleasureCrusade Prayerscorruptionprayer for those who have sold their soulspoliticsmusic industrythose in high finansefashiondrug addictionprofanation of the cross
29 augusztus
2013
898Nagy öröm lesz mindenhol. Ez 100 napig fog tartani.
to atheistswarning of the Hellpower of prayerthe Second Comingafter the Warningmaterialismnullrichnessglorylove to neighboursremorsepowerfaithegoismslavery of sinprayer for sinnersHoly SpiritNew Paradiseto defeat evilI AmAntichristto unbelievershumilityJesus Saviourthe Seal of The Living GodJewsto those who do not believe in the MessagesChristianityinforming about the Messagesthe Last DayMuslimstransfer to the New Paradise12 nationslife in the New ParadiseApostle Simon PeterJesus King
30 augusztus
2013
899Sokan közületek, akik azt mondjátok, hogy Engem szolgáltok, nem vagytok alkalmasak felállni és Isten szolgájává nyilvánítani magatokat
warsApocalypseto clergythe Second Comingphariseesother propheciesto priestsBiblehungerhelp from Jesusfood storagepoisoned waterpoisoned foodtrumpetsend timesdrinking water shortage keep seedsGMOconflagrationstay in your homes
31 augusztus
2013
900Én tizenkét egyszerű embert választottam ki, akik szegény halászok voltak, tanulatlanok és nem volt tudomásuk a Szentírásról
to clergyabout this Missionhumilityfight against this Missionother prohetsApostles
01 szeptember
2013
901Ti, akik most gúnyoltok Engem, mivel elutasítjátok Üzeneteimet, valóban azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat?
01 szeptember
2013
902Nem tudjátok, hogy a fiatalok egész nemzedékét távolítják el Tőlem ebben az időben?
02 szeptember
2013
903A (földi) életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekhez képest. Ti száműzetésben vagytok.
to unbelieversatheism
03 szeptember
2013
904A lelkek tisztaságától függően, szakaszonként hozok Ajándékokat
Holy SpiritI Am
04 szeptember
2013
905Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni
false doctrineto clergyConfessionCrucifictionEucharistchanges in the rite of the Holy MasshumanitarismSacrament of Communion
05 szeptember
2013
906Egy felszentelt szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben
to clergydo not judgesinpenancelove to God
05 szeptember
2013
907Üdvösség Anyja: Egy új, kegyetlen világháború lesz bejelentve
warshatredRosarypersecutionMiddle Eastgreat warnuclear weaponprayer for those persecutedIII world war
06 szeptember
2013
908Üdvösség Anyja: Az egyetlen út az Örök Élethez Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül vezet
to atheistsprayer for sinnersJesus SaviourCrucifictionthe WarningconversionCrusade Prayers
06 szeptember
2013
909Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon
to clergytactic of satanCrucifictionEucharistfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy Massthe Truth of these Messages
07 szeptember
2013
910Itt az ideje a Keresztes Imahadjárat Csoportok létrehozásának, és azok világszerte való terjesztésének
prayerCrusade PrayersPrayer Groups
08 szeptember
2013
911Minél jobban utálnak benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket Isten
preparition to persecutionThe Remnant Armyfalse doctrinehumilityfight against this Missionprayer
10 szeptember
2013
912Üdvösség Anyja: ki fognak gúnyolni benneteket, amiért nem ismeritek el a Katolicizmus új értelmezését
schismfalse doctrineto clergyMother of Salvationtactic of satanthe False Prophetpooroccult ritualsgreedhungerpledgedespairprayer to Mother of SalvationCredochanges in rites
11 szeptember
2013
913Nektek, akik nagyon szenvedtek, és az életben már minden reményt elvesztettetek, tudnotok kell, hogy a Szívemben vagytok
to atheistsrole of sufferingprayer for helpthe Second ComingrichnessNew Paradiseto unbelieversto those who do not know the sense of lifeto not lovedto those who feel unfulfilledsins of the fleshmediahumilityto opressedto suffering peoplesuccessask for helphelp from Jesus
13 szeptember
2013
914A sötétség tana – a nagy hitehagyás, amely Egyházam ágyékából fog fakadni – sűrű ködként fog leereszkedni
schismsinful lawfalse doctrineto clergymasonryslavery of sinHoly Spirittactic of satanI AmOne World Govermentaposthasyprayer for mercyto leaders
14 szeptember
2013
915Üdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fognak téríteni minden olyan lelket, akik nyitottak Fiam, Jézus Krisztus Irgalmára
Mother of SalvationNew Paradiseother propheciesDivine Mercy ChapletMedal of Salvationlove of a mother
14 szeptember
2013
916Terveim a világ megmentésére most kezdenek gyümölcsözni. Most már minden a helyén van.
The Remnant ArmyprayerCrusade Prayers
15 szeptember
2013
917Isten, az Atya: Azoknak mondom, akik pogány családba születtek, és nem a saját hibájuk miatt pogányok: Irgalomban foglak részesíteni benneteket
to atheistswarning of the Hellto clergyto unbelieversJesus Saviourmortal sin
16 szeptember
2013
918Azért jövök, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Azért jövök, hogy végrehajtsam az Ő Isteni Akaratát, és beteljesítsem a Szövetséget
preparition to persecutionArmageddonprayer for neighboursabout this Missionmasonryto defeat evilJesus SaviourOne World Govermentprayer for protectionprayer for salvation
17 szeptember
2013
919Második Eljövetelemkor minden életben maradt embert a Földön a szerint fogok megítélni, amit addig az időpontig tettek Isten Dicsőségére
to atheistsfree willwarning of the HellApocalypseprayer for neighboursNew Paradisesinother religionsthis generationthe Last Daysanctifying graceresurrection of the dead
18 szeptember
2013
920Imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját mindazok felajánlására, akik közel állnak hozzátok, hogy Drága Véremmel beboríthassam őket
18 szeptember
2013
921Senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se a pápának nincs joga ahhoz, hogy átírja Isten Szavát
schismfalse doctrineto clergyprideegoismtactic of satanI Amthe False ProphetAntichristoccult ritualsocult symbolsEucharistHoly Masschanges in rites
19 szeptember
2013
922Négy hatalmas birodalom fog megjelenni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani
20 szeptember
2013
923Sokan a valótlanságok elfogadásával fognak elárulni Engem
preparition to persecutionto clergyphariseesHoly Spirittactic of satanJesus Savioursatanismoccult ritualsCrusade Prayers
21 szeptember
2013
924Üdvösség Anyja a papokhoz: Hogy hűségesek maradhassatok Fiam Földi Egyházához, készen kell állnotok nyája táplálására
changes of wheather patternsschismto clergysinthe False Prophetacceptance of sinoccult ritualsEucharistchanges in the rite of the Holy MassfloodsstormsSacrament of Communionthunderstempest
23 szeptember
2013
925A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.
warning of the Hellpreparition to persecutionwarsthe Book of Lifeabout this Missionmasonrytactic of satanOne World GovermentJewsMiddle EastSt. Michael ArchangeleRussiaChinaIsraelChristianityUSAEuropeSyriaEgypt
24 szeptember
2013
926Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától értetődőnek tartanak Engem
power of prayerpeace in soulthe Second ComingNew Paradiseadorationask for forgivenesspenancepersonal prayer
24 szeptember
2013
927Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért elhagytak Engem
prayer for neighboursconcernegoismtactic of satanhumilitysatanismoccult ritualspaganismfalse godsNew Agemeditationyogabioenergotherapyreikisuperstitions
24 szeptember
2013
928Üdvösség Anyja: Fiam Egyházának keresztre feszítése során csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék
prayer for discermentCrucifictionFatimaother propheciesApostlesJohn the ApostleLa Salette
25 szeptember
2013
929Isten, az Atya: Még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni
warning of the Hellwarschastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergymurderabortionchanges in ritespoliticsliedeath
26 szeptember
2013
930Igaz Egyházamat ki fogják dobni Rómából, és éveken át tartó elhagyatottságot kell majd elviselnie
warning of the HellThe Remnant ArmyschismApocalypsefalse doctrineto clergythe Second ComingHoly SpiritConfessionthe False Prophetpersecutionacceptance of sinother prophecieshumanizmBibleChurch - the Body of ChristpaganismCrusade PrayersPrayer GroupsSacrament of Communionchanges in ritesgreat aposthasyRomefalse healingsfalse humilityfalse love for neighboursecumenism
28 szeptember
2013
931Az egyházi szabadkőművesség most érte el a hatalom legmagasabb szintjét földi Legszentebb Egyházamban
schismfalse doctrineto clergymasonrytactic of satanthe False Prophetthe Book of Danielthe Book of Truthretreats for the clergypledgechanges in ritesnull
30 szeptember
2013
932Van egy nagy tévhit arra vonatkozólag, hogy mitől lesz egy férfi vagy egy nő szent az Én Szememben
free willpeace in soulto unbelievershumilityCrucifictionfaithfulness to the faithpersonal prayerimportance of prayertears fo conversion
02 október
2013
933Mivel földi Egyházam Keresztre feszítése elkezdődik, nektek minden megjövendölt jelre résen kell lennetek
warning of the Hellfalse doctrineto clergytactic of satanthe False ProphetCrucifictionoccult ritualschanges in rites
03 október
2013
934Ha tagadjátok a bűn létezését, akkor ti Engem tagadtok meg
warning of the HellThe Remnant Armyto clergyabout this Missionpeace in soulremorsesinloveto enemies of the Mission
04 október
2013
935Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy a hiteteket egy politikai kampány létrehozására használjátok, a szegények megsegítése érdekében
to clergythe Second Comingtactic of satanI Amsacramentsthe False ProphetAntichristhumanizmpoorEucharistpolitics
06 október
2013
936Isten, az Atya: A Sátán és démonai egy nagyon nagy hadsereget toboroztak
The Remnant Armyfalse doctrineto clergymasonryNew Paradisetactic of satanRosarythe False ProphetAntichristOne World GovermentCrucifictionacceptance of sinthe Warning666 - the mark of the beastCross - a formoccult ritualsOne World Religionpersonal prayercontrol over peoplecensorship
08 október
2013
937Lazítsatok mindannyian és tudjátok meg, hogy Isten mindig Erőteljes, és legyen az bármilyen gonosz cselekedet, Ő mindent eltiporhat
peace in soulJesus Saviourthe Seal of The Living GodBiblerefugesprotection against persecution
11 október
2013
938Amint az Ég és a Föld eggyé válik, nem lesz többé Tisztítótűz
warning of the Hellfalse doctrineto clergyprideintelligenceNew Paradisetactic of satanacceptance of sinPurgatoryHellto agnosticsbetrayal of Jesus
12 október
2013
939Ti nem ismertek Engem, mivel nem ismertek fel Engem
The Remnant Armypridesacramentsacceptance of sinto enemies of the Missioncall to prayerto those who believe in these Messages
13 október
2013
940Üdvösség Anyja: A Katolikus Egyház papjainak: Arra buzdítalak benneteket, hogy hordjátok magatoknál Legszentebb Rózsafüzéremet
The Remnant Armyto clergyRosaryhumilitycall to conversionprayer for protectionCrusade Prayersto enemies of the MissionSt. Benedict Cross
14 október
2013
942A kígyó különleges üzeneteket ad az antikrisztusnak, amelyeket ő gondosan dokumentál
warning of the Hellfalse doctrineto clergytactic of satanthe False ProphetAntichristsatanismoccult ritualsprayer for deceived
16 október
2013
943Minden új törvény, melyet az ellenség Egyházamban hamarosan bevezet, gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot
Jesus I trust in yousinful lawpeace in soulprayer for satansistslavery of sintactic of satanAntichristJesus Saviourocult symbolsBiblehumanitarismfearpolitics
17 október
2013
944Lehetek Én az egyetlen igazi barátjuk, az egyetlen üdvösségük, de sokan közülük figyelmen kívül fogják hagyni Figyelmeztetéseimet
ArmageddonI Amthe Warningto those who do not believe in the Messages
17 október
2013
945Az antikrisztus anyagi támogatásokat fog létrehozni a vállalatok, szervezetek, valamint a jótékonysági szervezetek csalogatására, hogy az ő új egy – világkereskedelmi központjának dolgozzanak
warning of the Hellwarsfalse doctrineto clergyNew World ReligionMother of SalvationrichnessRosaryAntichristacceptance of sinfight against this Missionsatanismthe Seal of The Living Godatheismfalse peacefalse miracles666 - the mark of the beastCross - a formMiddle Eastprayer for protectiongreedBibleBabylonfalse mercyMissalsimpuritypoliticsthose in high finanseSt. Benedict Crossdesireto those who believe in these Messagesmedalsfamous people
19 október
2013
946Nektek nyugodtnak kell maradnotok, békében, de azzal a határozott szándékkal, hogy az Evangéliumokban foglalt Szent Igét továbbra is hirdetitek a Föld minden szögletében
The Remnant Armyschismprayer for discermentthe False ProphetAntichristfaithfulness to the faithApostlespledgebe peaceful
20 október
2013
947Az egyházszakadás Egyházamban különböző szakaszokra lesz osztva
The Remnant ArmyschismJesus I trust in youApocalypsefalse doctrinepeace in soulconcernsacramentsConfessionOne World Religionfalse mercy lonelinessGospelthe nature of sinlast prophet
20 október
2013
948Mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják a pusztulás útját követni
warning of the HellschismApocalypseArmageddonfalse doctrineto clergypridephariseesthe False ProphetpersecutionBiblefalse godsfalse loyalty to the clergy
21 október
2013
949Mindazok, akik a háromszöget viselik, a legistentelenebb háromság jelét, részt fognak venni az ilyenféle jótékonysági szervezetek támogatásában
chastisement from Godfalse doctrinemasonrybanking systemtactic of satanAntichristOne World Religionhumanitarismthose in high finansefalse humilityGospelGift of The Holy Spiritphilanthropysign-the triangleno Adorationchanges in buildings of churches
22 október
2013
950Ti vagytok az a nemzedék, kiknek tanúskodniuk kell Egyházam végső Keresztre feszítéséről
The Remnant Armyto clergyCrucifictionthis generationGospelrejection by the clergyGift of The Holy Spirit
22 október
2013
952Isten, az Atya: Ez egy felhívás azok üdvössége érdekében, akik az eretnekséget nem fogják kétségbe vonni, amit hamarosan ki fognak nyilvánítani
warning of the Hellchastisement from Godfalse doctrineto clergyintelligencethe Second Comingslavery of sinsatanismaposthasyBibleGospel
24 október
2013
953Nagyon kevés embernek van a mai világban valamilyen hitvallása vagy Istenbe vetett hite
Jesus I trust in youfalse doctrineabout this Missionpeace in soulremorseslavery of sintactic of satanAntichristJesus Saviourlovefalse mercyNew Ageto enemies of the Missionemptinesssatanismperversionsaddictions
25 október
2013
954A Nagy Nap fel fog virradni, és hamarosan a “vég nélküli világ” el fog kezdődni
hatredto clergyI Amaposthasyfalse propheciesthe Book of TruthApostlesto enemies of the MissionauspiceGospel
26 október
2013
955Én nem fogok állni és nézni, miközben ti tönkreteszitek az életeteket, ami a tietek lehetne egy egész örökkévalóságon át
to atheistsprayer for neighboursabout this MissionforgivenessJesus SaviourCrucifictionto enemies of the Missionto sinners
26 október
2013
956Egyházam az Igazságra épült, és csakis a színtiszta Igazság áradhat az ajkairól
warning of the Hellto clergythe False Prophetacceptance of sinChurch - the Body of ChristhumanitarismpoliticsHellbuisnesssecular world
27 október
2013
957Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az antikrisztus székhelyévé fog válni
Armageddonfalse doctrineto clergyMother of Salvationtactic of satanAntichristother prophecieslieantichrist as false saviour
29 október
2013
958Amint a Szentlélek eláraszt egy lelket, akkor az felemelkedik, azonnal vonzódni kezd Atyám Akaratához, és teljes önátadásában válaszol
The Remnant ArmyintelligenceHoly Spiritconversion
30 október
2013
959Amikor nincs bennetek alázat, a büszkeség el fogja árasztani a lelketeket, és vétkezni fogtok Ellenem
free willwarning of the Hellto clergypridedo not judgeslavery of sintactic of satanI AmConfessionhumilityCrucifictionsatanismto those who do not believe in the Messages
31 október
2013
960Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám
schismto clergyAntichristfight against this MissionOne World ReligionBiblehumanitarismfearfalse prophetsdisorientationto those who believe in these Messageschanges in the ChruchGospelaccusation to Jesus
01 november
2013
961A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek
Apocalypsebattle among Christiansthe Second ComingsacramentsCrucifictionpersecutionchanges in the rite of the Holy Massprayer for the Churchnew prayerschanges in the Holy Communionscourgingdarkness in a worldthree days of darkness
02 november
2013
962Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy becsmérelje egy másik lélek lelkiségét
concernfurypridearroganceintelligenceslandersnulldo not judgesin against the Holy Spiritblasphemybetrayal
03 november
2013
963Atyám Haragja olyan mértékben fog növekedni, minél több hálátlan gyermeke szegül ellen az Ö Mindenható Szövetségének.
preparition to persecutionschismApocalypseArmageddonthe Book of Lifebattle among Christianshatredchastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergyprayer for neighboursOne World Religion
04 november
2013
964Isten Fénye le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat
the Second Comingphariseesask for salvation
05 november
2013
965Minden felfordulás, melyeknek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz a Jelenések Könyvében szeretett Jánosomnak adott próféciák Igazságára
schismApocalypsehatredfalse doctrineto clergylove to neighboursremorsehumilityJesus SaviourGreat TribulationOne World ReligionEucharistfaithfulness to the faithJohn the Apostlenull
07 november
2013
966Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés, mely azt állítja, hogy Isten Szavát mondja, hamis, akkor azzal szemben nem fognak gyűlöletet mutatni
The Remnant Armyhatredabout this Missionfight against this Missionpersecuton of prophetsfalse prophecies
07 november
2013
967Hamarosan sokan elkezdik használni tudományos ismereteiket, hogy kiértékeljék a Legszentebb Evangéliumokat
The Remnant Armyfalse doctrineto clergyintelligenceHoly Spirittactic of satanthe False ProphethumanizmpoorOne World ReligionscienceBiblefaithfulness to the faithfalse love for neighbourssecular worldpridecreation fo the worldpagan symbols
09 november
2013
968Isten, az Atya: Nem lesz olyan tudományos kiértékelés, melynek értelme lenne, amikor a két nap majd látható lesz
false doctrineintelligencethe Second Comingcall to conversionsigns in the skysciencefalse godstwo sunsUFOGod the Father, Creatorplanetary systemwonderscosmos
10 november
2013
969Üdvösség Anyja: Az üdvösség csak az Istennel való megbékélés eredményeképpen lehet a tietek
to clergylove to neighboursConfessionJesus SaviourCrucifictionFatimaask for forgivenessLa Salettechanges in buildings of churchesOur Lady as Co-RedemptrixOur Lady as ProtectorOur Lady as defeating satanreconciliation with God
10 november
2013
970Atyám büntetései most már elkezdődtek, és a világ tanúja lesz még sok más ökológiai megrázkódtatásnak
changes of wheather patternsArmageddonchastisement from Godprideintelligencefires
12 november
2013
971Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Nappal kapcsolatos, ami nagyobbnak fog látszani, fényesebb lesz, és elkezd majd forogni
free willwarning of the Hellpreparition to persecutionchanges of wheather patternswarsApocalypseArmageddonhatredchastisement from Godto clergypridearrogancethe Second Comingslavery of sintactic of satansinthe False ProphetAntichristacceptance of sinthe Warningatheismidolatryoccult ritualsocult symbolsOne World Religionpaganismfalse godshungerearthquekessundarkness in a soultwo sunsfaster movement of the Earthrejection of Saviourprofanation
12 november
2013
972Olyannyira próbára lesz téve a hitük, ahogyan eddig még soha
prayer for neighbourslove to neighboursforgivenessBiblefaithfulness to the faithpersecution of Christianitylove to Godprayer for persecutorsremain silentlove is answer to hatred
14 november
2013
973Ti egyedül fogtok megállni Előttem, nem lesz senki mellettetek
Jesus I trust in youprayer for sinnersConfessionpreparition to the Wargningwhat is the Warining
15 november
2013
974Milliárdok fognak megtérni és első alkalommal felismerni Istent, a Szentháromságot
Confessionthe Warningsigns in the skysciencepenancesunwhat is the Wariningfalse explanation of the Redemption
16 november
2013
975Jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől
after the WarningNew ParadiseJesus Saviourthe Warningwhat is the Warining15 minutes of the Warning
17 november
2013
976Én csak egy Irgalmas Istenként jövök. Nem azért jövök, hogy félelmet keltsek bennetek, mert Én valóban szeretem mindnyájatokat
free willprayer for neighboursprideConfessionhumilityask for forgivenessbefore the Warningpreparition to the Wargning
18 november
2013
977Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket
false doctrineto clergythe Second ComingCrucifictionaposthasyCross - a formTabernaclerespect for Salvationchange of the cross
19 november
2013
978Amikor eljövök az Irgalmasság Királyaként, egy lélekben sem fog semmilyen kétség maradni a felől, hogy Én Ki Vagyok, és Mi Vagyok
The Remnant Armyrole of sufferingabout this Missionthe Warningdo not be afraidCrusade Prayersbefore the Warningdivision amongst Christiansprayer for souls during the Warningcall to unity
20 november
2013
979A Szeretet azért növekszik, mert az egy Ajándék Istentől, és azzal a hatalommal rendelkezik, hogy elpusztítja a gonoszságot
hatredpridemurdersatanismgreedCrusade Prayerslove to Godambitionlove is answer to hatredmeaning and the power of love
23 november
2013
980Emberek milliárdjai fogják élvezni a dicsőséges örök életet Isten Jelenlétében
to atheistsfree willwarning of the Hellpridethe Second Comingafter the WarningNew Paradiseto unbelieversAdam and EveHelloriginal sinthe Last Judgementdescription of eternal damnationLucifer
24 november
2013
981Üdvösség Anyja: Isten ellenségei szörnyű szentségtöréseket fognak elkövetni, míg csak meg nem szentségtelenítik a Tabernákulumokat is
The Remnant Armyschismfalse doctrineto clergythe False ProphetCrucifictionto priestsChurch - the Body of Christgood as an evilcall to prayerTabernaclethe antichrist stopped by the Eucharist
25 november
2013
982A Menny hamarosan be fogja jelenteni Isten nagy Tervének befejező részét, hogy megmentse az emberiséget
New Paradiseto suffering peopleJesus SaviourCrucifictionpersecuton of prophetshatred to this Missionto enemies of the Missionpower of suffering
25 november
2013
983Isten választott lelkeinek mindig fájdalom, üldöztetés, szenvedés, gúnyolódás és csúfolódás a sorsa
role of sufferingpeace in soulpridelove to neighbourssinto defeat evilhumilityto suffering peopleCrucifictionvictim soulspersecution of Christianitydivisionstransfer to the New Paradisepurificationoffering of suffering
29 november
2013
984A Sátán stratégiája, hogy először megtévessze és becsapja a híveket, mielőtt elpusztítaná őket
Jesus I trust in youArmageddonintelligencetactic of satanJesus SaviourCrucifictionChurch - the Body of Christlove to Godask for helplogicfalse love for neighboursto believersscourgingopenness of the church buildings to hereticsgoal of Satan
30 november
2013
985Üdvösség Anyja: arra kérlek benneteket, hogy most kezdjétek el az Üdvösség Kilencedét (&130.)
Mother of SalvationCrucifictionCrusade Prayerstransfer to the New Paradise12 nationsResurrectionfirst resurrection Mary as Intercessor Novena of Salvation Mary Queen of Heaven and Eartch
01 december
2013
986Én nem fogok soha többé újra testben járni
New World Religionmasonrythe Second Comingthe False ProphetAntichristfalse miraclestactic of antichristfalse prophetsfalse healingsfalse love for neighboursfulfilled prophecyJesus will not walk on the Earth
03 december
2013
987Jaj nektek csalók, mert ti nem Tőlem vagytok!
warning of the HellThe Remnant ArmyArmageddonto clergyabout this Missionthe Second Comingthe False ProphetAntichristaposthasyto those who do not believe in the Messageswarning for the clergyfalse prophetsto enemies of the Missionlast prophetfalse second coming to false prophets
04 december
2013
988Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, és nem pedig azért, hogy az e világi bajoktól szabadítson meg benneteket
false doctrineto clergyprayer for neighboursmasonrythe False Prophetother propheciesChruch will falltactic of antichristevil in the worldBiblehumanitarismLa Saletteheresy
05 december
2013
989Én mindenekelőtt a Nagy Irgalmasság Istene vagyok
Jesus I trust in youJesus who sufferscall to conversionprayer for mercybefore the Warningadditional prayercall to prayerkey simplicityprayer for souls during the Warningto be as a child
07 december
2013
990Én most készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és emiatt sokan utálni fognak Engem
warning of the Hellhatredto clergyprideintelligencephariseesmaterialismpoweregoismHoly SpirithumilityBiblewarning for the clergyfalse mercyfalse prophetspreparations to the Last Daykey simplicityto false prophets
09 december
2013
991Ő, az antikrisztus, több nyelven fog beszélni, de egyetlen latin szó sem fogja elhagyni az ajkát
New World Religionblasphemylieantichrist as false saviourwho is the Antichristheresyantichrist as peaceful negotiatorJesus will not walk on the Earth the antichrist as a polyglot the antichrist as a wise preacher the antichrist following Jesus
09 december
2013
992Ti nem adhatjátok át az Igazságot, amikor az egótok a népszerűségre törekszik
false doctrineto clergymaterialismegoismJesus SaviourhumanizmOne World Religionto priestsEucharistwarning for the clergyhumanitarismHoly ordersthe Last Dayfalse humilityto cardinals
10 december
2013
993Üdvösség Anyja: Ők a tiszteletbeli doktorátus címet fogják megkapni a hamis próféta frissen megújított egyházában
warning of the Hellfalse doctrineto clergypridethe False ProphetAntichristfalse miraclesRussiaEucharistdesecration of the EucharistBabylonhumanitarismpledgecontrol over peopletimetableRomefalse love for neighboursecumenismheresyAsiahonoris causa doctorates the false prophet recognised as holy person before the Second Coming
11 december
2013
994Mert amikor ilyen módon szenvedtek, akkor lelkeket hoztok Hozzám, és azok, akik Nekem lelkeket hoznak, Hozzám tartoznak
11 december
2013
995Gyermekorom egész ideje alatt tudtam, hogy Ki vagyok
to clergyMother of SalvationphariseesHoly SpirithumilityJesus SaviourCrucifictionother prohetsbetrayal by the clergypersecuton of prophetsguidance from Godto enemies of the Missionlies of satanpain of the Salvatorbetrayal of Jesussaint Josephbirth of JesusChristmas
12 december
2013
996Ti már három éve, hogy felkészítés alatt vagytok. Keljetek fel, vegyétek fel a kereszteteket, és kövessetek Engem
The Remnant ArmyHoly Spiritcourage to proclaim the Truthpreparition to the Wargningwhat is the Wariningdivision of mankindprayer for souls during the Warning
14 december
2013
997A büszkeség egy veszélyes tulajdonság, mert arról győzi meg az embert, hogy ő nagyobb, mint Isten
prideintelligenceabortionhumilityscienceBibleAdam and EveevolutionTree of Lifecreation fo the worldcosmosLuciferkey simplicitycreation of the universe
15 december
2013
998A Keresztség Szentsége által a fenevad ereje meggyengül
commitement to JesusJesus I trust in youpeace in soulslavery of sinsinsacramentsdo not be afraidSacrament of Baptismask for forgivenesspersonal prayerfight against sinbe peacefultemptationstrength of Satan
16 december
2013
999Egyedül csak Isten Fénye hozhat örök boldogságot
free willwarning of the HellGift od Salvationeternal lifeHeavendescription of eternal damnationJesus the only way of salvationhuman creation
18 december
2013
1000Az Ítélet Napján meg fogjátok végre érteni Isten Hatalmát
free willslavery of sinto defeat evilJesus Kinglast days of satanthe Last Judgementdemons
20 december
2013
1001Ti nem választhatjátok el Egyházamat Igémtől – Testemtől –, mert akkor Az nem létezhet
false doctrineto clergytactic of satanI AmCatholic ChurchChruch will fallto priestsChurch - the Body of ChristEucharistlove of enemieschanges in ritesto bishopsto cardinalsgoal of SatanJesus present in the Holy Eucharist gates of Hell will not prevail in the Church
21 december
2013
1002Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret Megvilágításának csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak
the Warningother propheciesdo not be afraidprayer for conversioncall to prayerwhat is the WariningGift of The Holy Spiritend times
22 december
2013
1003Hamarosan Mennyei Dicsőségem teljességében fogtok látni Engem, és akkor végre meg fogjátok érteni Istenségem Misztériumát
to atheiststhe Book of Lifeafter the Warningto unbelieversthe Warningprayer for mercyprayer for your belovedlove to sinner and condemnation fo sinwhat is the Warining
22 december
2013
1004Üdvösség Anyja: Isten Igéjének ezen új és trágár utánzásáról sokan azt fogják gondolni, hogy az egyszerűen egy modern változata az Újszövetségnek
false doctrineto clergyNew World Religionphariseestactic of satanthe False Prophetfaithfulness to Jesusacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergyidolatryBibleChurch - the Body of Christfalse tolerancefaithfulness to Truthchanges in the Chruchantient serpent - devilopenness of the church buildings to hereticsno respect for Saviourthe new bookbefore the Second Coming
23 december
2013
1005A következő Karácsonyt, Születésem ünnepét egy nagy szertartással fogják felcserélni
schismto clergymaterialismto priestspoliticsdarkness in a soulpriestspursuit of pleasuresto cardinalsno respect for Savioursocial justicebirth of JesusChristmasJesus the only way of salvationto those who work much human lawstemporal matters more important than eternity
25 december
2013
1006A világ megmentésére vonatkozó terveim elkészültek, és Én egy lelket sem fogok egykönnyen elengedni
warshatredtactic of satanmurderviolenceloveSacrament of Matrimonyhatred of satanfalse love for neighbourstorturesdarkness in a soulgoal of Satanhatred of Godconsolation
26 december
2013
1007Isten minden gyermeke része az Ő rendkívüli családjának
28 december
2013
1008Üdvösség Anyja: Fiam azzal bízott meg engem, hogy ezt a fontos Üzenetet hozzam el a világnak (& 131. ima)
salvation in prayerCrusade Prayersrejoice
28 december
2013
1009Az Igazságot mindnyájan megkaptátok, de közületek sokan megfeledkeztek róla. Untat benneteket. Túl kellemetlen a számotokra.
false doctrinepridephariseessacramentsother propheciesidolatryconversionBiblepaganismPurgatoryoccultismworld of pleasurethe Book of Truthcommitement of your soul to the devilcarefree liveHellsatanismfaithfulness to Truthbetrayal of Jesusevolutionto those lukewarm in their faithprayer for those lukewarm in their faithmagictemporal matters more important than eternityinvocation of ghosts
29 december
2013
1010Amikor megkísérelitek átírni Isten Igéjét, akkor istenkáromlással vétkeztek
to clergyblasphemyHoly Spiritthe False Prophetacceptance of sinthe WarningChruch will fallBiblewhat is the Wariningchange of the Bible
30 december
2013
1011Üdvösség Anyja: Az Igazságot el fogják ferdíteni, és Isten Szavát visszafelé fogják bemutatni
false doctrineto clergymasonrysinthe False Prophetacceptance of sinhumanizmOne World ReligionBibleMissalspersecution of Christianityfaithfulness to Truthbetrayal of Jesuschanges in the Chruchthe new booknullnull
01 január
2014
1012Négyből hárman meg fognak Engem tagadni
The Remnant ArmywarsArmageddonchastisement from Godfalse doctrineto clergythe False ProphetOne World ReligionChurch - the Body of Christnullearthquekesstormsbetrayal of Jesusprayer for guidanceno respect for Saviourdivision amongst Christiansto enemies of Jesus Christto solders of the Remnant Army so called new evangelization null
02 január
2014
1013Sok minden ki lesz még nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr Nagy Napja előtt
about this MissionHoly Spiritother prohetspersecuton of prophetsJohn the Apostleprophet DanielMoises
03 január
2014
1014Én mindig válaszolni fogok azoknak, akik Irgalomért könyörögnek mások lelke számára
love to neighboursJesus SaviourCrusade Prayersprayer for unbelieverscall to prayer
04 január
2014
1015Üdvösség Anyja: Először Júdeába mentünk, s aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Egyiptomba, Görögországba és Angliába
peace in soulHoly SpiritNew Paradisefight against this Missiondo not be afraidhatred to this MissionEgyptsaint Josephlife of Our Ladybirth of JesusnullEnglandGreecebefore the Second Coming nullnullnullnullnullnull
04 január
2014
1016Ha csak egy szemernyi büszkeség is van a lélekben, a Szentlélek nem tud oda soha beköltözni
commitement to Jesusto clergyprideintelligencefalse humilitytears fo conversionGift of The Holy Spiritkey simplicityto solders of the Remnant Army pride makes blind
05 január
2014
1017Ti most a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, melyet a Sátán valaha is okozott a világnak
The Remnant ArmyHoly Spiritcall to spread the Wordfaithfulness to the faithpersecution of this MissionJesus always presenta call to spread Messagesto solders of the Remnant Army
07 január
2014
1018Amikor követőim, akik bedőlnek az eljövendő megtévesztésnek, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt jelenti, hogy azt fogják mondani: „Én nem hiszek Jézusban.” Nem, ez a következőt fogja jelenteni
power of prayerchastisement from Godfalse doctrineto clergyconcernacceptance of sinhumanizmbetrayal of Jesustrial in faithend timespride makes blind
07 január
2014
1019Amikor a nagy megpróbáltatások idején ezt az új Litániát imádkozzátok, akkor Én rövid pihenőt adok majd nektek (& 6. Litánia)
Holy SpiritCrusade Prayersjoy
08 január
2014
1020Szeretetem az emberiség iránt teljes. Én mindenkit szeretek, beleértve azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el
hatredto clergyconcerndo not judgelove to neighbourstactic of satanto unbelieverslovegrieflove to sinner and condemnation fo sinJesus always presentJesus the only way of salvationnullnullnull
09 január
2014
1021Azok az emberek, akik a mai világban élnek, nem különböznek azoktól, akik évezredekkel ezelőtt éltek
do not judgelove to neighboursscienceBibleGod and his childrenevolutionexecutionsEucharist sustains life on Earthnull
11 január
2014
1022Hamarosan azt fogják hivatalosan bejelenteni, hogy a Pokol egy olyan hely, ami nem létezik
warning of the Hellfalse doctrineto clergyabout this MissionarroganceConfessionthe False Prophetacceptance of sinsatanismask for forgivenessprayer for unbelieversGift of a Plenary InfulgenceHelleternal lifedescription of eternal damnationnull
12 január
2014
1023Isten, az Atya: Azért jövök, hogy összegyűjtsem a hívőket. Nemsokára itt van az Én Időm, mivel Fiam Irgalmassága szinte elérkezett hozzátok
chastisement from GodmasonryI AmOne World Govermentdestruction of countriesIII world warto leaderscontrol over peopleworld controlGod the Father, Creatorpride makes blind
13 január
2014
1024Amíg Egyházam fenntartja Isten Szavát, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz
schismfalse doctrineto clergyfaithfulness to Jesusto prieststo believersfaithfulness to Truthto bishopsto cardinals
14 január
2014
1025Ez az új és gyorsan létrehozott hierarchia át fogja venni Egyházamat
The Remnant Armythe Book of Lifefalse doctrineto clergythe False ProphetAntichristfaithfulness to Jesusacceptance of sinhumanizmChruch will fallto priestsBibleexcommunicationpledgepersecution of Christianitythe Truth of these Messagesfaithfulness to Truthchanges in the ChruchGift of The Holy Spiritto bishopsto cardinalsheresydivision amongst Christianstrial in faithgates of Hell will not prevail in the Church nullnull
16 január
2014
1026Minden szó, amelyet ebben a Küldetésben kimondasz, Tőlem származik. Minden cselekedet, amit megteszel, Tőlem származik.
fight against this Missionother prohetspersecuton of prophetshatred to this MissionNoeJohn the Baptistlast prophetMoisesJesus always presentbefore the Second Coming Elijah prophet
17 január
2014
1027Ki lenne elég erős közületek ahhoz, hogy elfogadja Szenvedésem Kelyhét mindenben, amit az magával hoz?
free willcommitement to Jesushatredthe Warninghatred to this Missionto enemies of the Mission
19 január
2014
1028Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, amelyet Isten Irgalma által hoztam nektek, több milliárd lelket fog az Örök Élet felé vonzani
19 január
2014
1029Isten, az Atya: Az emberiségnek adott szabad akarat ahhoz vezetett, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem
to atheistsfree willrichnessglorypowerto unbelieverslove to sinner and condemnation fo sinto sinners
21 január
2014
1030Üdvösség Anyja: Ezek a jelenések ez év Tavaszán fognak elkezdődni, Fiam utasítása szerint
about this MissionMother of SalvationFatimaother propheciesthe Book of TruthLa Saletterejoicethe Crown of Thornssigns in places of apparitionsGarabandalend timesnullnullnullnull
24 január
2014
1031Édesanyám Társmegváltói szerepét végre jól – és valóban meg fogják érteni
Jesus I trust in youabout this Missionpeace in soulother propheciesthe Book of Danielthe Book of TruthJohn the Apostlewhat is the WariningOur Lady as Co-Redemptrixbefore the Second Coming null
24 január
2014
1032Az a terv, hogy eltöröljék minden nyomomat, elkezdődött
schismArmageddonfalse doctrineto clergythe False Prophetacceptance of sinfight against this MissionChruch will fallchanges in the rite of the Holy Masspaganismcults that offend Godpersecution of Christianitychanges in the Chruchpurificationeducationconstitutionto solders of the Remnant Army before the Second Coming so called new evangelization
26 január
2014
1033Isten, az Atya: Nagyon hosszú időn át türelmesen vártam, hogy újból Szent Akaratomba gyűjtsem gyermekeimet
27 január
2014
1034Manapság kevesebben hisznek Isten Szavában, mint valaha
humilityother propheciesBiblethe Book of Truthprophet DanielJesus the only way of salvation
28 január
2014
1035Nekem közbe kell lépnem, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy még az Úr Nagy Napja előtt elpusztítsa önmagát
warning of the Hellhatredegoismviolenceimmoralitygood as an evilfaithfulness to Truthnullno reaction for evilsexual immorality
29 január
2014
1036Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a Sátán megveti ezt a Küldetést, mert emiatt milliárdok lelkét fogja elveszíteni (&132.)
sin against the Holy SpiritCrucifictionpersecuton of prophetshatred to this Missionthe Book of TruthCrusade Prayersprayer for enemies of this Missionhelp from Jesusbillions of conversions the meaning of Crusade Prayers nullnullnull
31 január
2014
1036Mindig álljatok készen, minden nap, mintha a Nagyfigyelmeztetés már holnap bekövetkezne, mert az hirtelen fog eljönni hozzátok
sin against the Holy SpiritCrucifictionpersecuton of prophetshatred to this Missionthe Book of TruthCrusade Prayersprayer for enemies of this Missionhelp from Jesusbillions of conversions the meaning of Crusade Prayers nullnullnull
31 január
2014
1038Sok minden, amit az emberiség magától értetődőnek tart, a feje tetejére lesz állítva, és ki lesz fordítva, de erre szükség van
role of sufferingprayer for neighbourspeace in soulthe Second Comingto suffering peopleprayer for unbelieverslife in the New Paradiserejoicehopepurificationlove is answer to hatred
01 február
2014
1039Üdvösség Anyja: Mindazoknak, akik más hitfelekezetekhez tartoznak, szintén el kell kezdeniük imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert az mindenkinek nagy védelmet fog nyújtani
preparition to persecutionJesus I trust in youMother of SalvationphariseesRosarydaily RosaryRosary as a protection against sinfight against this Missionhatred to this Missionother religionsto enemies of the Missionpain of the Salvatorbetrayal of Jesusto other churcheshatred of Godto solders of the Remnant Army null
02 február
2014
1040Miközben egyre csak növekszik azok száma, akik a Sátánt követik, ők olyan messzire fognak elmenni, hogy az ördög iránti imádatukat nyilvánosan is bejelentik
commitement to Jesuschastisement from Godto clergyNew World Religionlove to neighboursocult symbolsdesecration of the Eucharistfaithfulness to the faithprayer for mercycommitement of your soul to the devilmusic industrydesirechanges in buildings of churchesto satanistsdivision amongst Christianssexual immoralitycult of Satanmovies industryto solders of the Remnant Army nullnull
03 február
2014
1041Isten, az Atya: Arra vágyom, hogy az Igazságot ne kétséggel a szívetekben fogadjátok el, hanem szeretettel és bizalommal.
commitement to JesusJesus I trust in youabout this Missionpeace in soulHoly Spiritcall to spread the Wordthe Book of Truthto those who doubt in these MessagesSpirit of Truth
04 február
2014
1042Üdvösség Anyja: Ezekhez az imákhoz, drága gyermekeim, nagy Kegyelmek vannak társítva (& 133., 134.)
peace in soulto unbelieversCrusade Prayerslove to sinner and condemnation fo sinto sinnersrejection of Saviouremptiness of soul
05 február
2014
1043Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai szörnyű szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem (& 135.)
to clergyfaithfulness to Jesusto priestsCrusade Prayersprayer for couragenullto the Catholic Church
06 február
2014
1044Üdvösség Anyja: Sokan azt fogják hinni, hogy az antikrisztus egy nagyon szent ember
warning of the HellNew Paradisethe False ProphetAntichristCrucifictionfalse miraclesantichrist as false saviourthe Last Judgementfalse messiahsfalse second coming warning of the antichrist Jesus will not walk on the Earth the antichrist as a polyglot nullnullnullnullnullnullnull
07 február
2014
1045Soha nem fogom figyelmen kívül hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, félnek, vagy bizonytalanok abban, hogy Isten Létezik-e vagy sem
to unbelieversask for conversionhelp from JesusGift od Salvationwhat is the WariningJesus always presentbillions of conversions
07 február
2014
1046Üdvösség Anyja: Atyám meg fogja rázni a világot, úgy fizikailag, mint pedig lelkileg
preparition to persecutionchanges of wheather patternschastisement from Godcall to spread the WordfloodsearthquekesApostlestsunamiesprayer for conversioncall to prayerprotection against persecutiontribulationbe peacefulGift of The Holy SpiritGod the Father, Creatorpreparations to the Last Dayvolcanoesoutpouring of the Holy Spirit null
08 február
2014
1047Isten, az Atya: Nincs semmi, amit Én ne tennék meg gyermekeimért. Nem létezik olyan nagy áldozat.
free willabout this MissionNew ParadiseAdam and Evethe Book of Truthlove to sinner and condemnation fo sinGod and his childrentrial in faithGod the Father offers His Son Jesusingratitude of man
09 február
2014
1048Nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után a lelketek örökké létezni fog?
10 február
2014
1049Végül, Atyám Szövetségének bizonyítéka meg lesz mutatva a zsidóknak
11 február
2014
1050Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható sem Fiam Egyházán belül, sem pedig azon kívül
to clergyMother of Salvationtactic of satanRosary as a protection against sinOne World ReligionApostle Simon Peterchanges in prayerschanges in the ChruchOur Lady as defeating satanpreparations to the Last Daynullnullnull
12 február
2014
1051Ők csak szájhősködnek azzal kapcsolatban, amit Második Eljövetelem jelent
changes of wheather patternsabout this Missionthe Second ComingpaganismnullearthquekesJohn the Baptistlast prophetpreparations to the Last Daydecline of faithbefore the Second Coming
12 február
2014
1052Üdvösség Anyja: Ez az az idő, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz fájdalmait kell elviselniük a Földön
to unbelieversPurgatorywhy punishments?prayer in the Gardenpurificationpreparations to the Last Day
13 február
2014
1053Szenvedjetek csendben, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség különböző aljas formáitól szenvedtek, amikor rágalmaznak, ócsárolnak, vagy pedig az Én Nevemben kigúnyolnak benneteket
humilityChurch - the Body of ChristApostlespersecution of Christianitycall to be faithfull to JesusGift of The Holy Spiritkey simplicityJesus always presentpatience and love for persecutors
14 február
2014
1054Üdvösség Anyja: Az antikrisztus eszközként fogja felhasználni az úgynevezett stigmáit, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ő, maga Jézus Krisztus
warning of the HellblasphemymurderabortionAntichristacceptance of sinhumanizmOne World Religionlies of satanantichrist as false saviourfalse second coming the antichrist as a wise preacher nullnullnull
15 február
2014
1055Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mivel az csak a Sátántól jöhet
hatredabout this Missionconcernpridedo not judgetactic of satanmurdersatanismhatred to this Missionfearhatred of satanlies of satandisorderlove is answer to hatredhatred of Godand ask for erasing hatrednull
16 február
2014
1060Sokan közületek, akik most azt mondják, hogy szeretnek Engem, el fognak árulni, amint azt Júdás tette (&136.)
commitement to JesusJesus I trust in youfalse doctrineto clergymasonryConfessioncourage to proclaim the TruthChruch will fallpersecution of Christianitybetrayal of JesusJudas
22 február
2014
1061Amikor az ember akarata összecsap az Isten Akaratával, mindkét oldalon nagy az elviselt fájdalom (&137.)
free willcommitement to JesusJesus I trust in youto clergyintelligencepain of the Salvatorto serve Godfaithfulness to Truthkey simplicityoffering of sufferingobedienceto solders of the Remnant Army null
23 február
2014
1062Üdvösség Anyja: A Pokolra vonatkozó minden utalást megszüntettek, és az embert egy hamis biztonságérzetbe terelték
warning of the Hellprayer for discermentfight against this Missionsatanismmortal sinHellcall to prayerJesus present in the Holy Eucharist
23 február
2014
1063Nektek, két földi Tanúm, helyt kell állnotok
The Remnant Armyfalse doctrineJewsOne World Religionto those who do not believe in the Messagesother religionsthe Book of Truthgreat aposthasyopenness of the church buildings to hereticsheresyto enemies of Jesus ChristChristianstwo witnesses of the Book of Revelation before the Second Coming so called new evangelization
24 február
2014
1064Az „isten“, akit hirdetni fognak, nem az Én szeretett Atyám lesz
the Book of Lifefalse doctrineto clergyChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religionbetrayal of Jesusworship of angelsbefore the Second Coming
25 február
2014
1065Isten, az Atya: Az elveszett Paradicsom tökéletessége vissza lesz állítva korábbi Dicsőségére.
role of sufferingNew Paradisepurificationprayer for liberationnull
26 február
2014
1066Üdvösség Anyja: Szeretet, és csak Szeretet jön Istentől. Gyűlölet csak a Sátántól jön. Nincs közte semmi. (& 138.)
hatredabout this Missionslavery of sinprayer for sinnerstactic of satanRosary as a protection against sinfight against this Missionhatred to this MissionCrusade Prayersprayer for unbelieverslove of enemiesto enemies of the Missionstrength of Satanremain silentand ask for erasing hatred
27 február
2014
1067A világ meg fog hajolni, két térden fog térdepelni, és bálványozni fogja a fenevadat
free willThe Remnant Armyprayer for sinnersAntichristacceptance of sinfalse prophetsauspicefaithfulness to TruthGospelGift of The Holy Spiritstronger may help weakernull
28 február
2014
1068Ha egyszer Én a tietek Vagyok, akkor mindenetek megvan
to suffering peoplecourage to proclaim the Truthdo not be afraidhelp from Jesushopeoffering to JesusinjusticeJesus you take care of itmeaning and the power of love
02 március
2014
1069A Szeretet le tud győzni minden nyomorúságot, amelyet az emberiségnek el kell szenvednie
peace in soulremorseConfessionlovethe Book of Truthcondition of forgivenesslove to Godadditional prayerGift od Salvationreconciliation with God
03 március
2014
1070A háborúk száma egyre csak növekedni fog, míg végül bejelentik a Nagy Háborút
04 március
2014
1071Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem Vagyok bosszúálló.
sin against the Holy SpiritNew ParadiseI Amto opressedcourage to proclaim the Truthdo not be afraidthe Book of Truththe Last Judgementgates of Hell will not prevail in the Church
04 március
2014
1072A téves helyesnek fog tűnni, és a helyes pedig tévesnek
prayer for strenghthatredtactic of satansinSt. Michael Archangeleadditional prayersanctifying gracetemptationguilty consciencerapenullnull
06 március
2014
1073Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná Szememben (&139.)
Armageddontactic of satanCrusade PrayersGift of The Holy Spiritgoal of Satan
08 március
2014
1074Üdvösség Anyja: A Nagyfigyelmeztetés után nagyobb lesz a vágy Isten dicsőítésére
peace in soulMother of Salvationafter the Warningthe WarningOur Lady as Protector
09 március
2014
1075A Keresztények jogainak követelése egyenlő lesz a törvény megszegésével
sinful lawto clergysacramentsthe False ProphetAntichristacceptance of sinFatimabetrayal by the clergychanges in the rite of the Holy Massthis generationLa Salettefaithfulness to Truthchanges in the Chruchprofanationto practise faith in hiddenheresysexual immoralityban of practising the faithnull
10 március
2014
1076Üdvösség Anyja: Ők egy új, piros könyvet fognak bemutatni, amelynek a borítójába egy kecskefej lesz beágyazva
The Remnant Armythe Book of Lifethe Second ComingHoly Spiritprayer for discermentacceptance of sinhumanizmcall to spread the WordBibleChurch - the Body of Christchanges in the rite of the Holy Masscall to prayerGospelantient serpent - devilthree days of darknessprofanationopenness of the church buildings to hereticsthe new bookbirth of Jesusdo not guess termstwo witnesses of the Book of Revelation before the Second Coming nullnullnullnull
11 március
2014
1077Addigra már a Könnyeim elapadnak, de szomorúságomnak soha nem lesz vége
free willpridetactic of satansacramentshumilityJesus Saviourguidance from Godgood as an evilpain of the Salvatorlove to sinner and condemnation fo sintemptationrejection of Saviourkey simplicitynull
12 március
2014
1078Isten, az Atya: Mert ez a végső időszak – az utolsó fejezete Szent Akaratom beteljesedésének (&140.)
free willhatredthe Second Comingprayer for sinnerssatanismother prohetsAdam and Evethe Book of Truth jealousylove to sinner and condemnation fo sinthe Last JudgementangelsGod the Father, CreatorLuciferhatred of GoddemonsGod the Father offers His Son Jesusend timeshuman creation and ask for erasing hatrednull
13 március
2014
1079Csak azután fog belépni az antikrisztus Egyházamba, miután teljesen eltörlik a Szent Eukarisztiát
warning of the HellThe Remnant Armyfalse doctrineto clergymasonryacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergyOne World ReligionChurch - the Body of Christdesecration of the Eucharistgood as an evilpoliticswho is the Antichristthe antichrist stopped by the Eucharist gates of Hell will not prevail in the Church nullnullnullnullnull
15 március
2014
1080A Paradicsom, amelyet Atyám az ő gyermekei számára teremtett, végül vissza lesz nekik szolgáltatva a maga eredeti dicsőségében
Apocalypseto clergymasonrythe Second ComingphariseesChruch will falldo not be afraidOne World ReligionBibledesecration of the Eucharistthe Book of TruthJohn the Apostlelast days of satanCorpus Christithe Last Judgementpromise of Paradiseprophet Danielpreparations to the Last Dayheresyto enemies of Jesus Christbirth of JesusGod the Father offers His Son Jesusnullnull
16 március
2014
1081Sokkal jobb elviselni a szenvedést az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök részéről azokért a tettekért, amelyek rosszak a Szememben (&141.)
preparition to persecutioncommitement to Jesusto clergyto suffering peopleprayer for protectionhatred to this Missionpersecution of this Missionprotection against persecutionlove is answer to hatredhatred of Goddefend the faithbillions of conversions null
18 március
2014
1082Azok, akik Engem átkoznak, ők maguk lesznek átkozottak
warning of the Helllove to neighboursprayer for unbelieversto all religionsJesus Good Shepherd
19 március
2014
1083Egy félelmetes hadsereg fog felemelkedni, melyhez hasonló korábban még sohasem volt látható
warsJesus I trust in youpowerChruch will fallfalse peaceOne World ReligionChurch - the Body of Christpersecution of ChristianityIII world warcorruptionhelp from Jesusto leaderscall to prayerworld leadersantichrist as peaceful negotiatornullnull
20 március
2014
1084Ha egyszer Atyám egy lelket megteremt, az mindörökké élni fog (&142.)
lovedo not be afraidCrusade Prayershappinessdeathsouleternal lifejoynullnull
22 március
2014
1085Mire jó az Nekem, ha az embert Színem elé vonszolják, és tűkön áll Előttem? Ez hiábavaló.
23 március
2014
1086Isten, az Atya: Az éhínség, amely markában fogja tartani a világot, amint a harmadik Pecsét felnyitásra kerül, nem csak az élelem hiányára fog korlátozódni
to clergyChruch will fallbetrayal by the clergypaganismhungerthe Book of Truthfaithfulness to Trutha call to spread MessagesThird Seal so called new evangelization null
24 március
2014
1087Üdvösség Anyja: Kérjetek Engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség Küldetésének folytatásához, és megvédéséhez (&143.)
tactic of satanhumilityfight against this Missiondo not be afraidfearCrusade PrayersMedal of SalvationOur Lady as Protectorlife of Our Lady
25 március
2014
1088Ők az Enyéim. Én az övék vagyok. Ez mindig így lesz. Én mindnyájukat szeretem. Ez ilyen egyszerű.
prayer for unbelieversprayer for persecutorsto believersto those who believe in these Messagescall to be faithfull to Jesusto those lukewarm in their faithpreparations to the Last Daycall to unityto solders of the Remnant Army null
26 március
2014
1090Az elkövetkezendő két esztendőben a tudomány emberei minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy megcáfolják Isten Létezését
power of prayerApocalypseintelligencefaithfulness to Jesushumanizmidolatrydo not be afraidscienceearthpaganismthe Book of TruthvanityGod the Father, Creatorplanetary systemweakness of human human creation
29 március
2014
1091Ó, jaj azoknak, akiket az Úr kiválasztott, hogy szolgálják Őt az utolsó napokban, mert nem lesznek éberek Hívásomra
free willJesus I trust in youto clergyrichnesspowerother propheciesChruch will fallscienceeternal lifelife of Our Ladyemptiness of soulnull
30 március
2014
1092Isten, az Atya: Földrengések fogják sújtani városaitokat
chastisement from GodarrogancemurderabortionChruch will fallChurch - the Body of Christwhy punishments?earthquekespenanceGod the Father, Creatornullnullnullnullnull
31 március
2014
1093A Getszemáni Kertben ezekért a szegény lelkekért sírtam Vérkönnyeket
about this MissionHoly Spirithatred to this MissionPrayer Groupspain of the Salvatorprayer in the Gardento satanistsa call to spread Messagesto solders of the Remnant Army
01 április
2014
1094Üdvösség Anyja: A megtérés, amelyet Atyám Ígért, ebben a hónapban fog elkezdődni (&144.)
Holy Spiritloveconversioncall to spread the WordGospelgoal of Satan
02 április
2014
1095Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre (&145.)
loveCrusade PrayersPrayer Groupslove is answer to hatred
03 április
2014
1096Katolikusok millióit fogják súlyos tévedésbe vezetni, Templomaim pedig el fogják veszíteni megszentelt voltukat
false doctrineto clergyabout this Missionthe False Prophetacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religiontactic of antichristchanges in the rite of the Holy Massecumenismoriginal sinchanges in the Chruchheresysocietynullnullnullnullnullnullnullnull
04 április
2014
1097A végső Tervem, hogy Egyházamat Menedékembe gyűjtsem, hamarosan napvilágra kerül
The Remnant Armyschismsacramentsto priestsChurch - the Body of Christprayer to be faithful to the Truthto solders of the Remnant Army the antichrist stopped by the Eucharist null
05 április
2014
1098Azok, akik megpróbálják életben tartani Szavamat Egyházamban, kizárással lesznek elhallgattatva
schismsinful lawfalse doctrineto clergythe False ProphetChruch will fallexcommunicationpoliticsworld leaderscall to be faithfull to Jesus
07 április
2014
1099Ezeket az árulókat jelképes gesztusaikról fogjátok felismerni, amelyek sértik Istenségemet
to clergymasonryegoismabortionCrucifictionacceptance of sinChruch will fallfalse crossPassion of Christocult symbolsOne World Religiontactic of antichristChurch - the Body of ChristSacrament of Matrimonyfaithfulness to the faithchanges in ritessatanismdesirecall to be faithfull to Jesusto sataniststo those lukewarm in their faithrespect for Salvationto enemies of Jesus Christhatred of GoddivorcessuicideHoly FridayHoly Weekcult of Satanindissolubility of marriagesin of homosexual marriagenullnull
08 április
2014
1100Üdvösség Anyja: Fiamat, Jézus Krisztust, egy másik Júdás fogja elárulni, aki nagy hatalommal rendelkezik.
warning of the Hellfalse doctrineChruch will fallApostleslove to Godbetrayal of JesusGift of The Holy SpiritJudastrial in faith
09 április
2014
1101A leginkább megbecsült Püspököm az igazságszolgáltatás szörnyű tévedésének tárgyát fogja képezni
preparition to persecutionto clergyBenedict XVIChruch will fallidolatryCross - a formOne World Religiondictaturetrial in faithnullnullnullnull
10 április
2014
1102Üdvösség Anyja: Jézus mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve, mert az lehetetlen lett volna Számára (&146.)
The Remnant ArmyJesus Saviourfight against this Missionprayer for protectionother religionsCrusade Prayersmusic industryGift of The Holy Spiritbirth of JesusdemonsJesus the only way of salvationnull
11 április
2014
1103Szeretetem egyesítve a Hitetekkel, az Üdvösség Kardjává válik
good as an evilnullnullnullnull
12 április
2014
1104Ahogy a Nagypéntek közeledik, azok, akik gyötörnek Engem, és megpróbálnak minden Velem kapcsolatos nyomot eltörölni, azon a napon nagyon fognak szenvedni.
warning of the HellJesus I trust in youfuryphariseesremorseCrucifictionpersecuton of prophetsApostlesto enemies of the Missionlove to sinner and condemnation fo sintorturesantient serpent - devilaccusation to Jesusreconciliation with Godto enemies of Jesus Christhatred of GodduplicityHoly Fridaynull
13 április
2014
1105A Kereszt a ti összekötő láncszemetek az Örök Élethez. Ne hagyjátok el soha a Keresztet
15 április
2014
1106Az Új Paradicsomom egy vég nélküli világ lesz – ahogyan az meg volt jövendölve
Apocalypsethe Second ComingNew ParadiseJesus SaviourJohn the ApostleResurrectioneternal lifedivision of mankindend timesfirst resurrection
17 április
2014
1107Csak egyetlen út vezet Istenhez, és ez Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül. Nincs más út.
Apocalypsesinful lawfalse doctrinerichnessmurdersacramentsOne World GovermenthumanizmpoorOne World Religionevil in the worldChurch - the Body of Christpaganismhungerpersecution of Christianityprofanation of the crosscensorshiptorturesto practise faith in hidden
18 április
2014
1109A kezdet és a világ vége eggyé fog válni
free willpeace in soulslavery of sinearthPurgatoryask for forgivenessconsequences of sinHellHeavensecular world
21 április
2014
1110Tanításaim nem bonyolultak
do not judgelove to neighboursCrucifictionthe Warningask for forgivenesscondition of forgivenesskey simplicityJesus the only way of salvation
22 április
2014
1111Én nem fogom megengedni, hogy azok, akik Paradicsomomba jönnek, elszenvedjék a fizikai halál fájdalmát
Jesus I trust in youfalse doctrineabout this MissionNew Paradisedo not be afraidto those who do not believe in the Messagesthis generationtransfer to the New Paradiselife in the New Paradiserejoiceto avoid deatheternal lifepreparitions to the New Paradisepurificationpromise of Paradiseto be as a child null
23 április
2014
1112Közeledik annak az ideje, hogy a bűnt ne nyilvánítsák többé bűnnek
false doctrineremorsenature of sinacceptance of sinfalse mercycondition of forgivenesspenancelove to sinner and condemnation fo sinheresyweakness of human
24 április
2014
1113Isten, az Atya: Jobb nektek most elviselnetek a lelki fájdalmat, mintsem az örök tűzben
warning of the Hellto clergyabout this MissionI Amthe Warningthe Book of Truthpreparition to the Wargninghell during the Warningwhat is the Warininghatred of God
26 április
2014
1114Királyságom sok Misztériuma ismeretlen az ember számára
false doctrineto clergypridearrogancedo not judgephariseesegoismother prohetspersecuton of prophetsfalse love for neighboursfalse loyalty to the clergyaccusation to JesusduplicityGod the Father offers His Son Jesusweakness of human null
27 április
2014
1115Üdvösség Anyja: Az antikrisztus érkezéséhez vezető napok a nagy ünnepségek napjai lesznek
The Remnant Armyto clergyblasphemyrichnessfalse peaceOne World ReligionChurch - the Body of Christdesecration of the Eucharistguidance from Godchanges in the rite of the Holy Massgood as an evilCrusade Prayerscall to prayerto practise faith in hiddenTabernaclepreparations to the Last Dayheresyto solders of the Remnant Army the meaning of Crusade Prayers the antichrist stopped by the Eucharist nullnullnull
27 április
2014
1116Ez alkalommal jövök megújítani a Földet, hogy helyreállítsam Királyságomat a Földön
betrayalto unbelieversthe WarningAdam and Evepain of the Salvatorantient serpent - devil
29 április
2014
1118Üdvösség Anyja: Az apokalipszis Fiam földi Egyházának az Ő ellenségei által történő elfoglalását fogja jelenteni
The Remnant ArmyApocalypseto clergysacramentsthe False ProphetCrucifictionChruch will fallChurch - the Body of Christwhy punishments?the Book of Truthcorruptionlast days of satanscourgingthe Crown of Thornsthe meaning of Crusade Prayers before the Second Coming
02 május
2014
1119„Kérjetek, és adni fognak nektek” nem üres Ígéret, amit teszek (&148.)
Jesus I trust in youto unbelieversto not lovedto those who feel unfulfilledto opressedto suffering peopleask for helphelp from Jesuskey simplicityto be as a child
03 május
2014
1120Üdvösség Anyja: Isten soha nem engedné meg, hogy az Ő Igéjét megváltoztassák, vagy tévesen értelmezzék, hogy Az megfeleljen az embernek
false doctrineto clergyabout this Missionthe False Prophetother propheciesidolatryfaithfulness to TruthMaria is only the instrumentcall to be faithfull to Jesussaintsworship of angelsweakness of human the false prophet recognised as holy person
04 május
2014
1121Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek
false doctrineto clergyabout this MissionphariseesI Amacceptance of sinfight against this Missionthe Seal of The Living God666 - the mark of the beastthe Book of TruthMedal of Salvationpersecution of this MissionGift od Salvationto those who believe in these Messagescall to be faithfull to Jesusrejection by the clergythe new bookheresynull
05 május
2014
1122Hány ember hajlamos arra, hogy az Igazság nevében higgyen a gonosz tettekben?
sinful lawto clergydo not judgesinacceptance of sinfaithfulness to the faithfalse tolerance
06 május
2014
1123Manapság nagyon sokan vannak közületek olyanok, akiknek egyáltalán semmi fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent Engem Keresztényként szolgálni.
role of sufferingHoly Spiritother propheciespersecuton of prophetshatred of satanGod and his childrenJesus always presentthose who suffer will reignto solders of the Remnant Army
06 május
2014
1124Én az áldozati lelkeket arra használom fel, hogy a többi lelket is elhozzák Hozzám, akiket egyébként nem lehetne megmenteni
prayer for neighbourspeace in soullove to neighboursHoly Spirithumilityvictim souladditional prayerGod and his childrendarkness in a soulrejection of Saviourpower of sufferinggoal of Satan
07 május
2014
1125Nem kell aggódni, mert Isten szeret mindnyájatokat
The Remnant ArmyJesus I trust in youArmageddondo not be afraidlife in the New Paradiseto sinnersto greatest sinners
08 május
2014
1126Isten, az Atya: Isteni Akaratomnak soha nem szabad ellenszegülni
free willchastisement from Godblasphemyabortiondisastersgenocidecreation fo the worldGod the Father, Creatorwhy God allows for evil in the worldJesus the only way of salvationnull
09 május
2014
1127Én egy olyan embert fogok támasztani Egyházamban, aki fel fog állni, és az Igazságot fogja hirdetni
false doctrineto clergyfearthis generationto other churchesGospelheresyevangelisationnull
10 május
2014
1128Én nem azért kutatom fel a gonoszokat, hogy könnyűszerrel elpusztítsam őket. Egyetlen vágyam, hogy mindnyájukat megmentsem. (&149.)
power of prayerhatredpridetactic of satanto defeat evilJesus Saviourlove jealousy
11 május
2014
1129Az ég három napig el fog sötétedni közvetlenül visszatérésem előtt
the Second ComingNew ParadiseJesus Saviourcall to conversionsigns in the skyprayer for mercyCrusade PrayersJesus Kingthree days of darknessthe Last Judgementprayer for liberationtrumpetschoirs of angelsprayer for forgivenesspreparations to the Last Day
13 május
2014
1130Szeretetem, Irgalmam, Együttérzésem lesz a ti megmentő Kegyelmetek
warning of the Hellfalse doctrineto clergymasonryprideforgivenessacceptance of sinconversiondespairsatanism
14 május
2014
1131Én Jelen vagyok abban az emberben, aki mindenkit szeret, független attól, hogy melyik fajhoz, valláshoz, nemhez vagy bőrszínhez tartozik (&150.)
peace in soullove to neighboursI AmhumilityJesus Saviourprayer for unbelieversgentlenessnature of God
16 május
2014
1132Üdvösség Anyja: Soha nem szabad másokat átkoznotok, miközben Isten Áldásait kéritek
hatredMother of Salvationlove to neighbourstactic of satanhumilitypersonal prayer
17 május
2014
1133Ők Házamat arra fogják használni, hogy a tisztelet jeleként hódoljanak a pogány isteneknek, ami – amint azt a világnak mondani fogják – csak egy tisztességes dolog
false doctrineto clergyabout this MissionMother of Salvationthe False ProphetOne World Religionfaithfulness to the faithTrue Churchfalse godsother religionsto enemies of the Missionchanges in ritesfalse tolerancenew prayersopenness of the church buildings to hereticsthe Way of the Crossno respect for Saviourthe new bookheresy
18 május
2014
1134A Sátán az emberi nem számára a legnagyobb csapás, a fertőzése pedig halálos
warning of the Hellintelligencetactic of satanacceptance of sinimmoralitygood as an evillies of satanHellfalse tolerance
20 május
2014
1135Azok a csoportok, amelyek elősegítik az eretnekséget a Szent Bibliával szemben, fel fogják keresni azokat, akik állhatatosak maradnak a hitben
role of sufferingfalse doctrinepridelove to neighbourssinto defeat evilBiblepersecution of Christianitylove to Goddivisionsprayer for persecutorsterrordivision amongst Christians
21 május
2014
1136Üdvösség Anyja: Keresztényként fel kell készülnötök, hogy harcoljatok a Hitetekért (&151.)
role of sufferingpridetactic of satansinConfessionfight against this Missionfaithfulness to the faithheresythe Crown of Thornsgoal of Satan
22 május
2014
1137Nektek nem kell megértenetek Isten Útjait – egyszerűen csak el kell azt fogadnotok
intelligencelove to neighbourshumilityadorationfaithfulness to the faithlove to Godpersonal prayerdebates
23 május
2014
1138Mihelyt a pogányság megkaparintja Egyházamat, ez az utolsó fejezetet fogja jelezni
The Remnant ArmyApocalypseArmageddonhatredchastisement from Godfalse doctrineto clergyprideegoismfalse peaceOne World Religiongreedpaganismfalse godsecology jealousyCredochanges in ritespoliticsdesireenvyopenness of the church buildings to hereticslack of the love for GodLucifernullchange of the Biblesymbol of the world religionsocial justice
24 május
2014
1139Isten, az Atya: Meg fogják változtatni a Hiszekegy imaszövegét, amely ima elismeri azt, Aki Vagyok, hogy e helyett hamis isteneknek nyújtson tiszteletet
warning of the Hellpreparition to persecutionchastisement from Godfalse doctrineto clergyblasphemyhumanizmidolatryOne World Religionearthwarning for the clergypaganismgood as an evilCredochanges in prayersdarkness in a soulnullsymbol of the world religioncult of Satan
26 május
2014
1140Ti ugyanolyan vétkesek lesztek, mint azok, akik a hóhéraimnak való Átadásomért voltak felelősek
to clergymasonrybetrayalthe Second ComingJesus Saviourto those who do not believe in the Messagesto enemies of the Missionthe Last Judgementto enemies of Jesus Christ
28 május
2014
1141Amikor egy ember elárul Engem, vétkezik Ellenem
chastisement from Godto clergyconcernbetrayalsinpersecutionApostlesguilty conscience
28 május
2014
1142Szeretetem soha nem hervad el, soha nem inog meg, és soha nem hal meg, független attól, hogy mit követtetek el. (&152.)
Armageddonlove to neighbourstactic of satanacceptance of sinloveadorationfaithfulness to the faithbetrayal of Jesussouleternal lifeguilty conscience
31 május
2014
1143Üdvösség Anyja: A Védelemnek ezt az Ajándékát szeretett Atyám rendelte el gyermekei számára (&153.)
Mother of Salvationholy waterto parentsImmaculate Heart of Our Ladynull
31 május
2014
1144Megígértem Atyámnak, hogy minden lelket követni fogok, akikért Én feláldoztam az Életemet. És ezt meg fogom tenni.
peace in soulHoly SpirithumilityJesus Saviourthe WarningconversionGreat MiracleSpirit of Truth
03 június
2014
1145Üdvösség Anyja: Az „Üdvösség Anyja” Ünnepe az utolsó ünnepnap lesz, amelyet nekem, az Isten Anyjának szentelnek (&154.)
Jesus SaviourMedal of SalvationangelsOur Lady as Co-Redemptrixnullthe Feast of the Mother of Salvationsaints
04 június
2014
1146Üdvösség Anyja: Az egyes számot szimbólumként fogják használni az új könyvben
preparition to persecutionJesus I trust in youfalse doctrinemasonryintelligenceAntichristcommunismhumanizmOne World Religiontactic of antichristscienceBiblesign-the triangleconstitutionthe new bookdigit "one"
06 június
2014
1147Isten azon legnagyobb ellensége fogja eltaposni a klérus hitét, aki valaha is a Földön járt – az antikrisztus
preparition to persecutionwarsschismsinful lawfalse doctrineto clergymasonrybanking systemblasphemyHoly SpiritAntichristthe Seal of The Living GodpoorOne World Religiontactic of antichristto priestsfaithfulness to the faithpoliticsprayer for the clergybetrayal of Jesusevangelisation
07 június
2014
1148Üdvösség Anyja: Arra kérem azokat, akik követik ezeket az Üzeneteket, hogy imádkozzanak ezért a Küldetésért (&155.)
fight against this Missionprayer for this Mission
08 június
2014
1149A szeretet az egyetlen mód a gyűlölet legyőzésére. A gyűlölet nem tudja legyőzni a Szeretetet, ha az Istentől jön (&156.)
The Remnant Armyhatredprayer for neighboursabout this Missionto defeat evilI Amconversionto apostates
09 június
2014
1150Világosságom nélkül nincs semmi, csak a lélek sötétsége. Nincs béke. Nincs szeretet. Nincs remény. Nincs élet.
false doctrineto clergypeace in soulbetrayalthe Second Comingthe False ProphetAntichristCrucifictionOne World Religiondesecration of the EucharistTrue Churchpersecution of Christianityimportance of the Holy MassJudas
10 június
2014
1151Isten, az Atya: A Szentháromság Hatalma meghalad minden emberi beavatkozást
free willrole of sufferinghatredprideegoismtactic of satanhumilityloveother prohetsfalse godsoccultismNew Agediabolic possesionevolutionHoly TrinityGod the Father, Creatorgoal of Satan
11 június
2014
1152Az lesz a legnagyobb Nap mióta Isten megteremtette Ádámot és Évát
to atheiststhe Second ComingHoly SpiritNew Paradiseparentslove to Godtransfer to the New Paradiseadditional prayerpreparition to the Wargninglove of childlast chance of Mercyrenewal of the earth
13 június
2014
1154Le fogom rombolni ezeknek a szektáknak a templomait, és meg fogom állítani őket Isten gyermekei ellen elkövetett gonosz tetteikben
warning of the HellJesus I trust in youArmageddonmasonryJesus Saviourdiabolic possesionsatanismhatred of God
15 június
2014
1155Én gyengéd, szerető és türelmes Vagyok
chastisement from GodmasonryNew Paradiseto enemies of the Mission
15 június
2014
1156Az ajtók kinyíltak, hogy lehetővé tegyék a pogányok számára Egyházam meggyalázását
free willwarning of the Hellbattle among Christiansto clergyprayer for neighboursdo not judgeother prohetsOne World ReligionBiblepersecuton of prophetsEucharistto enemies of the Missionopenness of the church buildings to hereticsdo not humiliateduplicity
16 június
2014
1157A világ Szavam Igazságára éhezik
free willThe Remnant Armyabout this MissionHoly SpiritBible
17 június
2014
1158Üdvösség Anyja: Minden egyes lépésért, amelyet azért tesztek, hogy közelebb kerüljetek Drága Fiamhoz, két lépést hátra fogtok tenni
18 június
2014
1159Üdvösség Anyja: Ezek a Csodák egy három éves időszakon belül fognak megtörténni
intelligencesigns in the skysciencesunwonderschanges on the Earthfaster movement of the Earthinjusticesigns in places of apparitions
19 június
2014
1160Üdvösség Anyja: Ahhoz, hogy valóban szolgálhassátok Fiamat, előbb szeretnetek kell Őt. Ahhoz, hogy Fiamat szerethessétek, előbb meg kell Őt ismernetek.
to clergyMother of Salvationlove to neighbourslovefaithfulness to the faithlove to GodEgyptlife of Our Ladybirth of Jesuslove of Our Ladynull
21 június
2014
1161Hasonlítsatok Engem egy olyan anyához, akinek el kell szakadnia gyermekétől annak születése pillanatában
Jesus I trust in youMother of SalvationI Amcall to spread the Wordguidance from Godpain of the Salvatorlove of a motherGod and his children
22 június
2014
1162Ne szakítsátok meg a kapcsolatot azokkal, akik Miattam utálnak benneteket
preparition to persecutionlove to neighboursI AmJesus Saviourlove to Godpersonal prayerprayer for persecutorsto believers
25 június
2014
1163Közületek senki sem képes megérteni az Isteni Törvényeket
peace in soulphariseesegoismdo not be afraidto those who do not believe in the Messagesto serve Godfaithfulness to TruthHoly Trinitypreparations to the Last Daypride makes blind null
26 június
2014
1164Amikor Egyházam megoszlik és elesik, nagy előszeretettel fogja felkarolni a humanizmust
schismfalse doctrineto clergymaterialismtactic of satanhumanizmChruch will fallidolatryOne World Religionother religionsdarkness in a soulevolution
27 június
2014
1165Üdvösség Anyja: Az Igaz Egyház Maradékká válik (&158.)
preparition to persecutionThe Remnant Armyto clergymasonrythe False ProphethumanizmChruch will fallbetrayal by the clergyCross - a formOne World Religiontactic of antichristChurch - the Body of Christgood as an evilCrusade Prayerspledgepersecution of Christianityprofanation of the crosschanges in the ChruchGift of The Holy Spiritopenness of the church buildings to heretics
28 június
2014
1166Sohasem szabad elutasítanotok Istent azok gonosz tettei miatt, akik tévesen azt állítják, hogy Őt szolgálják
warshatreddo not judgethe Second Comingtactic of satanI Amacceptance of sincorruptionislamfalse religionsreligious warnull
29 június
2014
1167Ti csakis az Igazságot támogathatjátok, mert Én Vagyok az Igazság. Megtagadván az Igazságot, Engem tagadtok meg.
warning of the Hellfalse doctrineto clergyCrucifictionhumanizmChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religionfaithfulness to Truthbetrayal of Jesuscall to be faithfull to Jesusgates of Hell will not prevail in the Church
30 június
2014
1168A hitetek úgy lesz próbára téve, mint soha ezelőtt
preparition to persecutionThe Remnant ArmyHoly SpiritloveChurch - the Body of ChristTrue Churchcall to be faithfull to Jesustrial in faithJesus always present
01 július
2014
1169Üdvösség Anyja: Hamarosan azt kijelenteni, hogy ti Jézus Krisztust követitek, jogellenessé fog válni
sinful lawbetrayal by the clergyadorationpersecution of ChristianityJesus Kingangelsto practise faith in hiddenno respect for Saviour
02 július
2014
1170Isten, az Atya: Én Vagyok az Igazság. Fogjátok meg a Kezemet és kövessetek Engem. Minden Élet Tőlem származik.
free willprideintelligencematerialismegoismslavery of sinmankindrejection of Saviourpromise of ParadiseJesus the only way of salvationtemporal matters more important than eternity
03 július
2014
1171Az ember a szeretetre szeretettel válaszol, ugyanúgy, ahogy a gyűlölet gyűlöletet szül
Holy Spiritlovelove is answer to hatredprayers for peace
05 július
2014
1172Üdvösség Anyja: Szorosan együtt fogok működni szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal az Ő végső tevékenységében az emberiség megmentéséért
free willThe Remnant ArmyMother of SalvationOur Lady as Advocateto solders of the Remnant Army pride makes blind
06 július
2014
1173Üdvösség Anyja: Csak Isten Szeretetével a lelketekben terjeszthetitek Isten Igéjét (&159.)
Mother of Salvationto not lovedhumilityloveto those who are unhappylove is answer to hatredsigns in places of apparitionskey simplicityemptiness of souland ask for erasing hatrednullnullnull
08 július
2014
1174Az Én Igém egyszerű, könnyű megérteni, de nem olyan könnyű a szerint élni
tactic of satanto defeat evilBiblepersecuton of prophetsgood as an evilpersecution of Christianitydisorderdivisionsdivision amongst Christiansreligious war
09 július
2014
1175Tudni azt, amit tanítottam, önmagában nem elég, kivéve, ha úgy szeretitek egymást, ahogyan Én szeretlek benneteket
peace in soullove to neighboursBiblelies of satanGod and his childrento lostemptiness of soul
13 július
2014
1176A világ elhagyott Engem, amint az meg volt jövendölve és a legnagyobb árulást követték el a Testem ellen
warning of the Hellthe Second ComingphariseesCrucifictionbetrayal by the clergypersecution of Christianitybetrayal of Jesuskey simplicitypride makes blind null
15 július
2014
1177Az emberi értelem nem képes mindazt megérteni, ami Tőlem származik
role of sufferingcommitement to JesusJesus I trust in youvictim soulsway to holinessdarkness in a soulspiritual sufferingkinds of suffering
17 július
2014
1178Isten, az Atya: Amikor az Akaratom megvalósul, béke fog uralkodni
Jesus I trust in youdo not be afraidJesus King
18 július
2014
1179Az ember alkotta tan nem fogja táplálni a lelketeket
the False Prophetacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergygreat aposthasyfaithfulness to Truthdarkness in a worldtrial in faith
20 július
2014
1180Isten, az Atya: Bátorság, kicsinyeim, mert az Én Nagyszerű Királyságom hamarosan a tietek lesz
to defeat eviltactic of antichristangelscreation of the universe
21 július
2014
1181Üdvösség Anyja: Az emberiség már nem szereti úgy Jézus Krisztust, mint ahogyan egykor szerette (&160.)
Crusade Prayerspersecution of Christianitygreat aposthasyto practise faith in hiddenno respect for Saviour
22 július
2014
1182Amikor bíztok bennem, annak mentesnek kell lennie minden feltételtől (&161.)
commitement to JesusJesus I trust in youCrusade Prayerspersecution of Christianityhelp from Jesuskey simplicityto be as a child null
23 július
2014
1183Üdvösség Anyja: Aki nem tiszteli az emberi életet, az Istent sem ismeri el (&162.)
chastisement from Godto suffering peopleprayer for persecutorsGod the Father, Creatorterrorno respect for Saviournull
24 július
2014
1184Amikor a bizalom megtörik, ez általában azért van, mert a bűnös megengedi, hogy a büszkeség parancsoljon gondolatainak
free willprideI Amhumilitylove to GodJesus KingGod the Father, CreatorLuciferpride makes blind human creation
26 július
2014
1185Egy tökéletes világ fog a helyébe lépni mindannak, ami bemocskolódott és erkölcstelen
peace in soulslavery of sinNew Paradiseother religionsoriginal sin
27 július
2014
1186Kigúnyoltak, rágalmaztak, és azzal vádoltak Engem, hogy erkölcstelen, hazug és eretnek vagyok
sinI Amto suffering peoplePassion of ChristGod and his childrenaccusation to Jesusnull
28 július
2014
1187Én soha nem változom. Soha nem alkalmazkodom új utakhoz, mert Én Az Vagyok, Aki mindig is Voltam, és Leszek. Én Örökkévaló vagyok
I AmChruch will fallhelp from Jesuschanges in buildings of churchesdarkness in a worldtrial in faithconsolationnull
31 július
2014
1188Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, a Hozzám hűségesnek maradók
Jesus I trust in youhumilitybetrayal by the clergyguidance from Godstrive to be Holyspiritual envyto solders of the Remnant Army
02 augusztus
2014
1189Sok ember Kereszténynek vallja magát, de nem szeret Engem
The Remnant Armyhatreddo not judgePrayer Groupspersecution of this Missiondivision of mankindthe meaning of Crusade Prayers
05 augusztus
2014
1190Üdvösség Anyja: Fiam senkit sem küldött, hogy elvonjon benneteket ezektől az Üzenetektől
Jesus I trust in youtactic of satanBibledivision amongst Christiansto solders of the Remnant Army
06 augusztus
2014
1191Szavam – amint azt mondani fogják – oly sok megbotránkoztatást okoz, hogy politikailag helytelennek fogják azt tartani
hatredaposthasyhatred to this Missionpersecution of Christianitysunfaithfulness to Truthkey simplicitypatience and love for persecutorsbetrayal of Israelnullnull
07 augusztus
2014
1192Üdvösség Anyja: A humanizmus a Kereszténység helyettesítőjévé fog válni, ahol egyetlen Istenre vonatkozó utalást sem fognak tenni.
false doctrinepeace in soultactic of satansinacceptance of sinhumanizmpersecution of Christianityfalse love for neighboursdivision amongst Christians
08 augusztus
2014
1193Ne háborogjon a szívetek, ne vitatkozzatok Rólam, ne próbáljatok Nálamnál okosabbak lenni, mert az semmiféle célt sem szolgálna (&163.)
warsJesus I trust in youto unbelieversdo not be afraidprayer for protectiongood as an evildivisionsstormsto lostbefore the Second Coming null
09 augusztus
2014
1194Kérjetek, és adni fognak nektek. Ha hallgattok és szűkszavúak vagytok, nem tudok válaszolni nektek
warning of the Hellarroganceintelligencefaithdo not be afraidwhy punishments?purity of faithask for salvationeternal lifeask and you will be givenrejection of Saviour
10 augusztus
2014
1195A Kereszténységet gyűlölni fogják, mert a személyes szabadság gátolójának fogják tekinteni
false doctrinetactic of satanoccult ritualsgood as an evildiabolic possesionfalse religionsLucifermagiccult of SatanJesus the only way of salvationnull
11 augusztus
2014
1196Üdvösség Anyja: A La Salette-i és a Fatimai próféciák beteljesedésének ideje nagyon közel van
Armageddonfalse doctrineto clergyprayer for discermentAntichristFatimaChurch - the Body of Christprayer to be faithful to the TruthLa Salettefaithfulness to Truthprayer for those who refuse these Messagesthe Crown of Thornsnullnullnull
13 augusztus
2014
1197Legyetek mindig óvatosak azon megosztottságotokkal szemben, amelyeknek tanúi vagytok a világban
power of prayertactic of satandivisions