nullÜzenet az Egyháznak (Klérusnak)– ne engedjétek, hogy a világi társadalmak megfélemlítsenek benneteket
2011-08-27 23:00
nullMilyen nehéz a Paradicsomhoz vezető lépcsőkön felmenni
2011-09-03 23:50
nullSzűz Mária üzenete – az engesztelő lélek elhagyatottsága
2011-09-04 21:50
nullFelebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat sokkal nehezebb, mint gondolnátok
2011-09-04 22:00
nullMost tartsatok Isteni Irgalmasság vigíliákat (virrasztás)– a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik
2011-09-05 21:00
nullSzűz Mária: mindig a szívedre hallgass
2011-09-06 20:20
nullAmint követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is
2011-09-06 20:30
nullSohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben
2011-09-10 15:30
nullNem számít, hogy milyen vallásúak vagytok, mert csak egyetlen egy Isten van
2011-09-11 19:15
nullA megpróbáltatások az imák hatására enyhülhetnek
2011-09-12 12:00
nullAz Egyházban változásokat fognak bevezetni, amelyek Isten szavának ellent fognak mondani
2011-09-13 15:15
nullAz Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik
2011-09-15 23:50
nullA legfontosabb esemény feltámadásom óta
2011-09-19 20:15
nullA kétségek megerősítik a szereteteteket Irántam
2011-09-21 22:00
nullA jövendőmondás nem Tőlem származik
2011-09-21 23:30
nullIsten, az Atya: az Antikrisztus és egy új világ pénznem
2011-09-23 21:30
nullAz időjárás különös jeleket fog mutatni
2011-11-02 19:40
nullAz Én hírnökeim veletek vannak, hogy felkészíthessétek lelketeket
2011-11-03 21:00
nullA Globális Csoport, mely a bankrendszereteket lerombolta, szét fog hullani
2011-11-04 19:00
nullIsten, az Atya: Utolsó felhívás az ateisták számára
2011-11-05 13:00
nullA démoni megszállottság és a gyűlölet bűne
2011-11-06 18:30
nullTéged sok helyen gyűlölni fognak, máshol pedig félni fognak tőled
2011-11-07 20:50
nullKét tolvaj a kereszten
2011-11-10 15:30
nullDicsőségetek pillanata Szemeim előtt – megmentésetek pillanata
2011-11-12 16:00
nullImádkozzatok, lazítsatok és örvendjetek, mert ezekre már rövid az idő
2011-11-13 19:00
nullIsten, az Atya arra kéri gyermekeit, hogy az imában egyesüljenek
2011-11-15 11:00
nullSzűz Mária: Imádkozzatok Benedek pápáért
2011-11-16 08:00
nullAz előkészületek most már teljesen lezárultak
2011-11-16 20:30
nullSzűz Mária: A büntetés be fog következni
2011-12-01 23:00
nullIrgalmasságom beborít minden fajtájú, bőrszínű, vallású embert
2011-12-02 22:35
nullPróféták a Második Eljövetelemre való felkészítéshez
2011-12-03 20:45
nullMásodik Eljövetelem ideje szinte elérkezett
2011-12-05 15:15
nullFelhívás a hitetlenek megtérésére
2011-12-07 04:00
nullSzűz Mária: „Én ugyanazt a szenvedést éltem át”
2011-12-08 21:10
nullPróbálkozások egy világpénznem európai bevezetésére
2011-12-09 23:28
nullAz Új Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz
2011-12-11 12:45
nullIsten, az Atya: A védettség ígérete azok számára, akik Jézust elutasítják
2011-12-11 15:30
nullA lelki féltékenység borzasztó dolog
2011-12-12 19:00
nullNem tudom elviselni annak a gondolatát, amikor azokra a lelkekre gondolok, akiket a Sátán a Pokolba vonszol
2011-12-13 20:15
nullMásodik Eljövetelem rövidesen a Nagyfigyelmeztetés után következik be
2011-12-14 19:15
nullA megtisztulás ezen évében, gyermekeim meg lettek fosztva az anyagi jólét kényelmétől
2011-12-15 08:55
nullSzűz Mária: A végidők prófétáját a Mennyország vezeti
2011-12-16 22:35
nullSzűz Mária: A reményt sohasem szabad feladni a félelem miatt
2011-12-17 15:30
nullÚgy imádkozzatok, mint eddig még sohasem
2011-12-18 03:10
nullKöszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért
2011-12-19 07:30
nullAzok a bűnösök, akik visszafordulnak Hozzám, azonnali kegyelemben részesülnek
2011-12-20 08:30
nullMég a gyilkosság bűnét is meg lehet bocsátani
2011-12-21 22:10
nullSzűz Mária: Az emberiség megszabadítására irányuló terv elkészült, így a Második Eljövetel elő van készítve
2011-12-22 09:30
nullMennyei Atya: Azért lesz Fiam ismét elküldve, hogy visszakövetelje jogos trónját
2011-12-24 18:00
nullTiszteljétek a Család fontosságát
2011-12-25 18:00
nullFöldi vándorlásom idején eretnekséggel és istenkáromlással vádoltak
2011-12-26 15:50
nullSzűz Mária: A szülési fájdalmak elkezdődtek
2011-12-27 02:00
nullMennyei Atya: Fogadjátok el ezt az utolsó lehetőséget, különben egy szörnyű büntetéssel kell számolnotok
2011-12-28 15:15
nullSzűz Mária: Rózsafüzérem nemzeteket menthet meg
2011-12-29 14:15
nullMindenfajta Irgalomban fognak részesülni azok, akik nem szeretik Mennyei Atyámat
2011-12-29 15:00
nullAz Irgalmasság cselekedete nélkül a nemzetek tönkretennék egymást
2011-12-31 12:00
nullSzűz Mária: A világban ideiglenesen béke lesz, ha a sötét lelkek megtérnek
2012-01-01 03:00
nullEgyetlen egy igazság létezik. Egyetlen világosság. Minden más hazugság.
2011-01-01 17:30
nullSzűz Mária: Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje már nincs messze
2012-01-02 12:00
nullA Mennyei Atya: Ezen üzenetek eredményeként két milliárd lélek fog megtérni
2012-01-03 15:30
nullHamarosan megismertetem Magamat a világgal
2012-01-04 16:15
nullKísérletek egy nukleáris háborúra Keleten
2011-01-04 19:20
nullHa ítélkeztek egymás fölött és átkozzátok egymást, akkor Arcul köptök Engem
2012-01-07 03:40
nullA Mennyei Atya: Gyermekeim, egy dicsőséges jövő áll előttetek
2012-01-08 02:04
nullJézus az egész világ gyermekeihez szól
2012-01-08 03:30
nullA Globális Gyónás után előkészítem Második Eljövetelemet
2012-01-09 08:10
nullSzűz Mária: Nagyon sok lélek dönt úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az Általam adott jeleket
2012-01-10 20:30
nullA legutálatosabb összeesküvés készül a zsidók ellen a Holokauszt óta
2012-01-11 03:00
nullImádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem kapnak lehetőséget megváltásuk keresésére
2012-01-12 15:30
nullSzűz Mária: A Keresztes Imahadjárat (19.) imája: ima a fiatalokért
2012-01-13 08:00
nullSzűz Mária: Gyermekem, hamarosan béke fog uralkodni a Földön
2012-01-13 08:15
nullA tudósok nyilvánosan tagadni fogják, hogy ez a csoda valóban megtörtént
2012-01-13 21:35
nullA Mennyei Atya: A Második Eljövetel meghirdetésének utolsó hírnöke
2012-01-16 01:20
nullAz Antikrisztus, aki a színfalak mögött rejtőzködik, hamarosan nyilvánosság elé lép a világban
2012-01-19 08:30
nullAz Igazság lepecsételt könyve Második Eljövetelem előkészítése során lesz felnyitva
2012-01-20 20:15
nullA hamis prófétát élő szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd
2012-01-21 01:15
nullHallgassátok meg sürgős kérésemet, imádkozzatok az ateisták lelkéért
2012-01-23 15:20
nullEgy jó hír: Isten, az Én Örök Atyám jóváhagyta az emberiség nagy részének megmentését
2012-01-24 16:55
nullA Szűzanya: Egy nukleáris háború van tervben Irán bevonásával
2012-01-25 13:50
nullAz utolsó Fatimai titok feltárja az igazságot a sátán gonosz szektájának Vatikánba való beáramlásáról
2012-01-26 21:40
nullFelhívás a Klérushoz: Készítsétek fel nyájamat a Földre való Második Eljövetelemre, melyre már oly régóta vár
2012-01-27 23:50
nullSzűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért
2012-01-24 21:00
nullAz Én Isteni Irgalmasságom úgy fog megvalósulni, ahogyan azt Fausztina nővérnek is kinyilatkoztattam
2012-01-29 18:18
nullSzűz Mária felhívása egy ima- és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre
2012-01-30 13:00
nullJézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki
2012-01-31 21:30
nullSzűz Mária: Senki sem fogja megakadályozni azt, hogy az Igazság Könyve a világ számára kinyilatkoztatásra kerüljön
2012-02-01 08:15
nullAzt gondoltátok, hogy Én, az Utolsó Ítélet napjáig tudomást sem vettem volna rólatok?
2012-02-02 15:30
nullSzűz Mária: A gyűlölet, gyűlölet marad. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.
2012-02-04 10:09
nullHáborúk Irán, Izrael, Egyiptom és Szíria bevonásával, láncszerűen kapcsolódva egymáshoz
2012-02-04 10:53
nullAz Atyaisten: A világ egy büntetés alá esik – Beavatkozásomra szükség van
2012-02-04 15:00
nullHamarosan jönni fog egy ember, aki azt vallja majd, hogy Én vagyok
2012-02-08 08:45
nullA paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűn
2012-02-09 03:00
nullAz Atyaisten: A Nagyfigyelmeztetés előtt földrengések lesznek észlelhetők, egy kisebb büntetés részeként
2012-02-10 07:50
nullA gonosz csoport a legnagyobb hazugságot követi el annak érdekében, hogy kézbe vegye az országok ellenőrzését
2012-02-16 08:00
nullSzűz Mária: Ha bevezetésre kerül az abortusz Írországban, elvágjátok a köteléket Szívemhez
2012-02-17 03:30
nullAz európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt
2012-02-18 13:24
nullA tízszarvú vadállat maga az Európai Unió
2012-02-19 03:00
nullAz Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét
2012-02-20 12:20
nullMiért utasítjátok el a Második Eljövetelem felkészülésére vonatkozó figyelmeztetéseimet?
2012-02-21 07:45
nullIsten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tietek
2012-02-21 12:30
nullSzűz Mária: Imádkozzatok, hogy Iránban a nukleáris háború elhárításra kerüljön
2012-02-23 04:00
nullIsten, az Atya: Felhívás a Katolikus Egyházhoz, hogy fogadja el a Béke Új korszakát a Földön
2012-02-23 04:42
nullNe utasítsátok el soha az Úr prófétáit
2012-02-24 09:45
nullIsten, az Atya: A balzsam, amelyre nektek kétségbeejtően szükségetek van, hogy megnyugtassa a lelketeket
2012-02-26 09:45
nullA világ hamarosan alá lesz vetve a megtisztulás következő szakaszának
2012-02-27 03:30
nullNem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?
2012-02-29 05:30
nullEgyesüljetek, miközben együtt belépünk az Új Paradicsom kapuin
2012-03-01 19:55
nullIsten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokra és a New Age tanaira vonatkozólag
2012-03-02 12:20
nullSzűz Mária: Ébredjetek fel, gyermekeim. Nektek az igazságot kell átölelnetek.
2012-03-03 02:33
nullA Katolikus Egyházat és Izrael Házát üldözni fogják
2012-03-04 03:30
nullAz Igazság Könyve most kerül kinyilvánításra számodra, a végidők hetedik hírnöke számára
2012-03-05 03:30
nullFigyeljétek meg, ahogyan a béke embere bemutatja magát a világnak
2012-03-06 03:20
nullAz első pecsét: a hitehagyás
2012-03-07 03:40
nullMásodik Eljövetelemet nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani
2012-03-07 07:30
nullVédelmem pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik
2012-03-08 07:52
nullSzűz Mária: Mostantól kezdve Húsvétvasárnapig minden nemzet imádkozza a Rózsafüzért
2012-03-09 07:15
nullSzűz Mária: Soha ezelőtt nem volt még ennyi ellenállás az Isteni kinyilatkoztatásokkal szemben
2012-03-12 07:00
nullEgyházamnak egy bizonyos töredéke most közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elhallgattasson téged
2012-03-13 06:30
nullA szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet
2012-03-14 03:30
nullAzonos neműek házassága súlyos bűn
2012-03-16 10:20
nullA felhőkön fogok eljönni, körülvéve a Mennyország minden angyalával és szentjével
2012-03-18 04:00
nullImádkozzatok Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget
2012-03-20 08:30
nullA szakadás ideje szinte már elérkezett az Egyházban, és nektek most készenlétben kell állnotok
2012-03-20 09:20
nullMondd el az emberiségnek, hogy most minden az Én legszentebb Kezeimben van
2012-03-21 08:30
nullAz ellenállás Második Eljövetelemmel szemben heves lesz
2012-03-22 11:00
nullNincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni
2012-03-24 11:45
nullMég a Nagyfigyelmeztetés sem fog minden hitetlent megtéríteni
2012-03-25 03:30
nullSzűz Mária: Kérd meg gyermekeimet, hogy Nagypénteken tartsanak egy böjti napot, hogy megakadályozzák az egy világpénznem bevezetését
2012-03-27 06:00
nullJézus keresztre feszítésének részleteit tárja fel
2012-03-29 01:15
nullKönyörgöm hozzátok: ne feszítsetek újra keresztre Engem!
2012-03-30 03:00
nullSzűz Mária: Én vagyok a közbenjáró. Imáitok Általam kerülnek Drága Fiam elé
2012-03-30 11:45
nullAz Én új csodáim be lesznek mutatva a világnak
2012-03-31 11:00
nullNekik imádkozniuk kell a tisztánlátás kegyelméért
2012-04-02 03:30
nullEgyedül csak a közbenjáró imák által menthetők meg a sötétségben lévő lelkek
2012-04-03 08:00
nullKérlek benneteket, imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét, és Nagypénteken kezdjétek el kilencedemet.
2012-04-04 01:00
nullAzt óhajtom, hogy a Nagypéntek, különösen az idei, az a nap legyen, amelyről a valódi jelentésének megfelelően emlékezzenek meg
2012-04-05 08:00
nullA Húsvét egy olyan időszak, amikor kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek
2012-04-06 10:20
nullÉn vagyok az Egyház. Az Egyházat Én alapítottam, amely nem semmisülhet meg soha
2012-04-07 10:00
nullAz ég és a föld eggyé válik. Az egyik nem létezhet a másik nélkül.
2012-04-08 03:30
nullSzűz Mária: Egyre közeledik az idő számomra, hogy a kígyót eltiporjam
2012-04-10 05:50
nullA gyűlölet növekedni fog ellened. Azt fogják neked mondani, hogy ez a munka a sátántól van
2012-04-11 09:20
nullA következő pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, ő a Hamis Próféta lesz
2012-04-12 11:25
nullOly sok hazugság, amellyel a Pokol létezését tagadják, a Kereszténység veszte lesz
2012-04-14 03:27
nullAz Én maradék Egyházam az a két tanú, akikre a Jelenések Könyve utal
2012-04-15 01:36
nullÉn, a ti szeretett Jézusotok soha nem tudnám aláásni saját Egyházamat
2012-04-16 06:00
nullSoha ne használjatok ki másokat tisztességtelenül az üzleti életben, sem a politikában, vagy bármilyen más élethelyzetben
2012-04-19 08:00
nullIsten, az Atya, még azokat is szereti, akik rettenetes bűnt követnek el
2012-04-20 03:45
nullNem milliók, hanem lelkek milliárdjai fognak megtérni
2012-04-21 04:00
nullSegítsetek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre
2012-04-22 03:30
nullSzűz Mária: Amikor úgy tűnik, gyerekek, hogy az idők nehezek és fájdalmasak számotokra, mindig hívjatok Engem
2012-04-22 10:00
nullAz emberiségnek szabad akarata lesz mindaddig, amíg nem fog egyesülni az Atya Isteni Akaratával
2012-04-23 03:50
nullTöbb nemzet egyesül, és Isten gyermekeit Egy Szervezet fogja uralni
2012-04-23 08:00
nullSzent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem
2012-04-24 07:45
nullMindazok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül jutnak majd az Új Ég és Föld Birodalmába
2012-04-26 08:30
nullIsten, az Atya: mint az egész emberiség Atyja, készen állok arra, hogy elküldjem Fiamat jogos Trónjának visszakövetelésére
2012-04-28 03:40
nullA Jelenések Könyvének első titka felfedi a Szabadkőművesek csoportjainak az Egyház elleni tervét
2012-04-29 03:33
nullSzűz Mária: Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz halál
2012-04-29 10:00
nullHívom mindazokat, akik nem ismernek Engem
2012-04-30 05:54
nullHalljátok meg hívásomat, és készüljetek Szentlelkem kiáradására
2012-05-01 08:00
nullEzen a vasárnapon a Szentlélek le fog szállni. A Szentlélek erejének második kiáradása
2012-05-04 08:00
nullA Pápák közül többen a Szentszék foglyaként éltek, szabadkőműves csoportoktól körülvéve
2012-05-07 18:19
nullMaradék Egyházamat Hénok Próféta fogja ihletni, és ez gyűlöletet fog kelteni mindenütt, ahol Szent Igémet meghallják
2012-05-08 07:00
nullA szabadkőműves csoportok munkálkodásai máris meggyengültek a világotokban
2012-05-09 21:00
nullSzűz Mária: A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, akik rettenetesen szenvednek ebben az időben
2012-05-10 03:45
nullA Második Eljövetelemre való előkészületek már nagyon előrehaladottak
2012-05-11 08:38
nullSzűz Mária: Ez a pecsét meg volt jövendölve János Könyvében
2012-05-17 08:50
nullIsten, az Atya: Ne az Én kezemtől féljetek, hanem azokétól, akik a ti ellenségeitek
2012-05-18 03:20
nullKözeledik az idő a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésére
2012-05-21 08:15
nullAz Én Könyvem, az Igazság könyve, mint egy láng, gyorsan fog elterjedni az egész világon
2012-05-22 03:20
nullIsten, az Atya: A szenvedés a világban egyesült Fiam, Jézus jelenlegi szenvedésével
2012-05-23 03:38
nullNekik az a szándékuk, hogy XVI. Benedek Pápát fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből
2012-05-26 04:00
nullA sátán meg fog győzni titeket arról, hogy üzeneteim tőle származnak
2012-05-27 18:00
nullTudnotok kell, hogy az 1000 év, amelyre a Jelenések Könyve utal, pontosan azt jelenti
2012-05-28 08:45
nullAz imák el tudják hárítani azokat a rémtetteket, amelyeket az atombombák sürgős bevetésére terveznek
2012-05-29 05:42
nullA Getszemáni Kert gyötrelmeit újból átélem, és a szenvedés fájdalma megduplázódott Számomra
2012-05-30 03:30
nullSzűz Mária: Június a megtérés Keresztes Hadjáratának a hónapja
2012-05-31 09:00
nullA 666 -os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beágyazva, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást
2012-06-01 08:15
nullJézus: Sohase inogjatok meg. Sohase kételkedjetek Védelmező Kezemben
2012-06-02 09:00
nullSzűz Mária: Én ezeket a rémtetteket már felfedtem La Salette- ben, a két kisgyermeknek: Melániának és Maximinnak
2012-06-02 11:00
nullTöltsétek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben, szeretett Édesanyám utasítása szerint
2012-06-03 15:30
nullAhogyan elutasítottak Engem az első alkalommal, úgy másodszor is el fognak utasítani.
2012-06-04 15:20
nullA Sátánnak szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben
2012-06-05 10:00
nullSzűz Mária: Gyermekek, amikor ebben az életben szenvedtek, közelebb kerültök Fiamhoz
2012-06-06 05:05
nullTavaly hatszázezer bukott angyal szabadult ki a Pokol mélységeiből. Most újabb ötmillió szabadult ki.
2012-06-07 08:00
nullA szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem meg, hogy kövessetek Engem
2012-06-08 07:05
nullIsten az Atya: Meg fogom vívni az Armageddon csatáját a Mennyei Hierarchiával együtt
2012-06-09 03:45
nullA Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház vezetését veszi át, hanem ő fog irányítani minden Keresztény Egyházat is
2012-06-10 03:30
nullNe feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet Maradék Egyházam fog megnyerni a földön
2012-06-11 04:30
nullAz Üdvösség Anyja: Imádkozzatok a Keresztény Egyházakért, hogy megkapják a kegyelmeket hitük megvédésére
2012-06-11 12:02
nullEgy próféta hitelessége a nekik adott imák által ellenőrizhető, amelyeket ők az emberiség számára kaptak
2012-06-12 05:58
nullA hűség fogadalma Isten, az Atya Isteni Akaratának
2012-06-13 04:00
nullBár a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félnetek, mégis szenvedést fog okozni azok számára, akik nem lesznek a kegyelem állapotában
2012-06-14 06:15
nullAz égbolt majd visszahúzódik, mintha megnyílt volna egy tető
2012-06-16 07:40
nullGonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni
2012-06-17 08:15
nullEgyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól
2012-06-18 08:36
nullSzűz Mária: Én a Fiammal együtt olyan kegyelmeket adhatok nektek, és a védelem gyűrűjét, amelyen egyetlen bukott angyal sem képes áthatolni
2012-06-20 07:46
nullAz ember nem az állatokból fejlődött ki, de azok, akik nem hisznek Istenben, ezt szeretnék elhitetni veletek
2012-06-21 05:30
nullGyertek Hozzám mindnyájan, akik méltatlannak érzitek magatokat. Várok rátok.
2012-06-21 12:05
nullSzűz Mária: A világot a pogányság fejre állította
2012-06-23 10:50
nullAmikor az égből küldött prófétákról gyűlöletet terjesztetek, akkor olyan bűnt követtek el, amelynek iszonyú következményei lesznek
2012-06-24 05:30
nullÉn ismerem az Enyéimet, és Enyéim ismernek Engem
2012-06-25 11:50
nullAz Új Paradicsom: tiszta testté lesztek alakítva, ellenállóképesek lesztek, mentesek a betegségtől, a fizikai haláltól és az öregedéstől
2012-06-26 08:00
nullIsten az Atya: Feltárom jövőbeli terveimet az Új Égről és az Új Földről
2012-06-27 20:00
nullEgyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy megismertessem Magamat
2012-06-28 03:00
nullSzűz Mária: Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, melyek most elárasztják a Földet
2012-06-29 09:20
nullMeg kell őrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit
2012-07-01 03:45
nullAz Én Szavam valóban az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van vésve.
2012-07-02 06:00
nullMinden szenvedés közül a legrosszabb a lelki üresség, amikor egy szikra szeretetet sem éreztek Irántam, Jézusotok iránt
2012-07-03 08:00
nullSzűz Mária: Bármi is történik a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy az a Legmagasságosabb Isten parancsára van
2012-07-04 12:50
nullIsten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan teremtettem a világot vagy az emberiséget, nem számít, mennyire igyekeznek, mert az lehetetlen
2012-07-05 03:30
nullA Föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le
2012-07-06 04:15
nullLehet, hogy ők nem hallgatnak meg, de Isten Szavát mégis át kell adni nekik
2012-07-07 03:30
nullVigyázzatok! Az Új Világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és együttérzéssel
2012-07-08 05:17
nullMinden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az első alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük valóban létezik
2012-07-09 11:00
nullMeg fognak tagadni Engem, mondván, hogy Szent Szavam ellentmond Isten Igéjének
2012-07-11 19:30
nullA Nagyfigyelmeztetés sokak számára ijesztő esemény lesz, amikor úgy fog tűnni, hogy elérkezett a világ vége
2012-07-12 10:50
nullA világháború után az éhínség fog bekövetkezni, azt követően pedig a csapások, de az ima enyhítheti a büntetést
2012-07-13 04:25
nullMost tehát meg kell értened, hogy miért különbözöl a többi látnoktól. Ez azért van így, mert te a végidők prófétája vagy.
2012-07-13 11:05
nullNem elég hinni az Atyában, mert azok, akik Fiát elutasítják, az üdvösséget is elutasítják
2012-07-14 03:15
nullFiam Egyháza a Földön nem akar hallani ebben az időben, pedig ők tudják, hogy az első alkalommal hogyan bántak a Fiammal
2012-07-15 03:45
nullIsten, az Atya: El fogom törölni hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket
2012-07-15 05:45
nullKözel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját
2012-07-16 03:15
nullA fiatal lelkek kedvesek számomra, és én sírok, mivel sokaknak közülük nem tanították meg az Igazságot
2012-07-17 04:00
nullMihelyt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, nagy zűrzavar lesz
2012-07-17 11:18
nullSzűz Mária: A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban
2012-07-18 18:15
nullKeresztrefeszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja
2012-07-19 07:00
nullHamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idő e szakaszában.
2012-07-20 05:46
nullIsten szeretete leragyog majd mindazokra, akik arra kérik Atyámat, hogy állítsa meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedést okozzon az emberiségnek
2012-07-21 03:15
nullTi meg fogjátok nyerni a lelkekért folytatott csatát, és nem fog sokáig tartani, amíg a vég nélküli Új Világ kibontakozik
2012-07-22 07:00
nullSzűz Mária: Az Üdvösség Anyjaként, mivel ez az utolsó Mennyei címem, engedjétek, hogy segítsek nektek
2012-07-23 04:36
nullA Jánosnak adott próféciák, melyek eddig még nem voltak feltárva, ezúttal bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot
2012-07-24 05:39
nullA szeretet Isten jele. Nem számít, hogy milyen vallást vagy hitfelekezetet követtek, a szeretet csakis Istentől jöhet
2012-07-25 11:30
nullA sátánnal kötött paktum csaknem végéhez közeledik, és hamarosan két eseménynek kell bekövetkeznie
2012-07-26 11:55
nullAmikor Hadseregem elérte a húszmilliós létszámot, ezt a számot milliárdokra fogom sokszorozni
2012-07-27 06:30
nullAz abortusz bűne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért a bűnért szigorúan meg lesznek büntetve
2012-07-29 08:10
nullKatolikus Egyházam cafatokra szakadt, de a Sátán mégsem fogja Egyházam lelkét megkaparintani, vagy felemészteni
2012-07-30 01:00
nullSzűz Mária: Elmulasztani Fiam Tanításainak Igazságát hirdetni azt jelenti, hogy Isten feledésbe merült
2012-07-31 06:10
nullEngedjétek meg Nekem, hogy minden bajból a biztonságba emeljelek át benneteket, távol az Antikrisztustól
2012-07-31 08:00
nullMég egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy szenteljék az augusztus hónapot a lelkek megmentésére
2012-08-01 04:45
nullIsten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, éppúgy feszítik keresztre földi Egyházát is
2012-08-02 10:06
nullA Katolikus Egyház szakadárjaihoz: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve
2012-08-03 04:45
nullHa hisztek a Sátán létezésében, akkor tudjátok, hogy a világban ő okoz minden igazságtalanságot és gonoszságot
2012-08-05 05:40
nullAmikor azok a bizonyos lelkek ilyenfajta méreggel támadják Szent Szavamat, akkor ez annak a jele, hogy a Sátán megerősíti ezen üzenetek hitelességét
2012-08-06 06:06
nullAzzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bűne által
2012-08-08 11:20
nullNem tudod, hogy semmi vagy nélkülem? Egy üres edény, melyet semmivel sem lehet kielégíteni
2012-08-10 12:45
nullA bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek
2012-08-11 08:10
nullAz Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus
2012-08-12 06:00
nullSzűz Mária: Gyermekem, hamarosan a világ prófétáinak és látnokainak nagy része nem fog többé üzeneteket kapni
2012-08-13 07:45
nullEz az Én Könyvem. Az Én Szavam. Az Én Ígéretem.
2012-08-15 01:00
nullEz az időszak a vihar előtti csendhez hasonlít. Használjátok ki, hogy a lehető legtöbb ember felkészülhessen
2012-08-19 10:56
nullAkárcsak a katona, aki oldalamat átszúrta és azonnal megtért, úgy fog több millió lélek is megtérni
2012-08-22 08:10
nullFontos üzenet az Atyaistentől: Megvédem a Pokol kapuitól azokat a lelkeket, akikért imádkoztok
2012-08-23 03:15
nullSzűz Mária: A Megtérés gyengítheti az Antikrisztus hatását
2012-08-23 14:40
nullA gyűlölet az oka minden gonoszságnak a világban, és annak számos formája van
2012-08-26 06:30
nullEz az a felelősség, amit nektek, Tanítványaimnak adok: térítsétek meg a lelkeket, akikre a legjobban vágyakozom
2012-08-27 07:20
nullHa ti hamis isteneket dicsőítetek, és ha vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, csupán azért, hogy szenvedélyes vágyaitokat kielégítsétek, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.
2012-08-28 07:30
nullA jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.
2012-08-29 11:00
nullSzűz Mária: A felébredés rövidesen bekövetkezik
2012-08-30 06:15
nullSenki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmát. Csak Isten ismeri.
2012-08-31 11:20
nullEz az ember azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sokan meg fogják tapsolni a világ névleges vezetői közül
2012-09-28 10:15
nullMa sok ember megszállottja a hírnévre való törekvésnek és az öndicsőítésnek
2012-09-29 11:00
nullIsten Szeretete olyan, ha egyszer azt megérezte az ember, többé nem tud nélküle élni
2012-10-01 11:30
nullSzűz Mária: Sokan Fiam Egyházának vezetői közül semmit sem mondanak. Ők már nem védik meg nyilvánosan Fiam Szent Nevét
2012-10-02 03:30
nullA Kereszténység megtámadásának egy fő oka van.
2012-10-03 01:30
nullIsten az Atya: Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, melyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek
2012-10-04 02:55
nullIsten Világossága jelen van mindnyájatokban
2012-10-06 11:05
nullIsten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni
2013-01-01 19:20
nullSzűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán fognak állni, és elutasítják Fiamat
2013-01-02 18:29
nullSzeressétek mindazokat, akik üldöznek titeket az Én Nevemben. És aztán imádkozzatok értük.
2013-01-02 20:00
nullSzűz Mária: Azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben
2013-01-03 21:00
nullHívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy valóban Létezem-e, vagy sem
2013-01-03 21:10
nullSzűz Mária: Az elkövetkezendő idő minden Keresztény számára egy kihívás lesz
2013-01-04 12:30
nullKérlek benneteket, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 92. imáját az Állhatatosság Kegyelméért
2013-01-06 17:50
nullEgyedül csak Isten Hatalma által létezhettek. Egyedül csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.
2013-01-07 22:15
nullNe hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok
2013-01-08 21:00
nullAmikor eltávolítjátok az Igazságot, vagy meghamisítjátok azt, akkor az már nem Igazság többé. Mindaz, ami marad, egy üres váz.
2013-01-09 10:45
nullMost a Szeretet és a Megtérés könnycseppjeinek Kegyelmét adom meg nekik
2013-01-11 11:25
nullAz a terv, hogy a Katolikus Egyházat a saját körein belül lévők elpusztítsák, már folyamatban van
2013-01-12 15:10
nullHagyd figyelmen kívül a neked feltett kérdéseket és azokat a követeléseket, hogy megváltoztasd Szavamat
2013-01-13 12:10
nullIstenségem ellenére betegnek érzem magam és undorodom az ember bűneitől
2013-01-14 18:12
nullKérlek benneteket, fogadjátok a Gyógyulásnak ezt az új Ajándékát, amellyel most megajándékozlak benneteket.
2013-01-15 22:50
nullMindent el fognak követni, hogy zavart keltsenek Imacsoportjaitokban
2013-01-17 23:17
nullFiam minden nyomának megsemmisítése a vég kezdetét fogja jelenteni
2013-01-18 19:30
nullAz igaz próféták Küldetései azok, amelyek felháborodást okoznak
2013-01-20 10:10
nullEzek az emberek meg fogják semmisíteni Egyházaimat, és csak kevesen fogják tudni bemutatni a napi Áldozatot
2013-01-20 17:50
nullA Szentlélek Ajándékával prófétálni fogtok az Én Nevemben a világ minden táján
2013-01-22 10:24
nullArra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára
2013-01-23 16:40
nullSok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok a Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül
2013-01-25 20:00
nullMegkönnyebbülten fognak zokogni, amikor ráébrednek, hogy egy olyan jövő áll előttük, ahol a halál nem létezik
2013-01-25 23:20
nullIsten, az Atya: Ez az oka annak, amiért csak egy csoda mentheti meg az emberi nemet
2013-01-26 19:22
nullA próféciák, amelyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek
2013-01-27 20:30
nullHamarosan megszavaznak egy törvényt, amely hatályon kívül helyezi az istenkáromlás jelentését
2013-01-28 21:15
nullA gyűlölet, a gyilkosság és a felebaráti szeretet hiányának növekedése mérhetetlen, és a bűn futótűzként fertőzte meg a Földet
2013-01-29 04:15
nullAtyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet
2013-01-30 23:10
nullIsten az Atya: El fogok törölni minden olyan nemzetet, amely az Arcomba köpött
2013-02-01 13:16
nullA jelek, melyeket küldeni fogok, azonnal felismerhetőek lesznek
2013-02-02 15:30
nullNincs már sok idő addig, mielőtt az emberiség megtisztulásának végső szakasza elkezdődik
2013-02-03 22:50
nullAz embernek arra kell mindig törekednie, hogy Hozzám hasonlóvá váljék
2013-02-04 22:45
nullIsten Anyja: Sokan lesznek magányosak azon igyekezetükben, hogy imacsoportokat hozzanak létre
2013-02-05 19:45
nullSoha ne feledd, hogy te az író vagy. Én vagyok a szerző.
2013-02-09 15:50
nullSzavam Ausztráliában és Új – Zélandon is el fog terjedni
2013-02-10 02:18
nullSokan azt hiszik, hogy a Pokol csupán egy néphagyomány szerinti hely
2013-02-11 12:30
nullEz az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy Új, Megújult Paradicsomba
2013-02-12 02:19
nullA szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan – ahogyan az előre meg lett jövendölve – az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között
2013-02-13 11:20
nullSzűz Mária: Az emberiség arroganciája és büszkesége sértő Isten Jelenlétével szemben
2013-02-13 20:10
nullEz az utolsó csata. Helytartóm elesett. Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.
2013-02-14 18:00
nullAz Oltárom előtt kötött házasság nem fogadható el, ha az két azonos nemű ember között köttetik
2013-02-15 22:10
nullA hamis próféta most átveszi Róma Székét
2013-02-17 19:00
nullŐk Isten gyermekeit a kis szarv uralma alá fogják helyezni, aki fellengzős pompával fog Péter Székében ülni
2013-02-18 18:00
nullAzt fogják mondani, hogy ő vétkes egy bűncselekményben, pedig teljesen ártatlan
2013-02-19 14:30
nullA Lelkiismeret e Nagy Megvilágítására az után kerül sor, miután Szent Helytartóm elhagyta Rómát
2013-02-20 19:30
nullTi egy olyan időszakban éltek, amelyben Isten sok gyermeke pogány lett
2013-02-22 23:00
nullA legnagyobb hiba, melyet elkövethettek, ha azt feltételezitek, hogy csak a megrögzött bűnösök vettetnek a Pokol tüzére
2013-02-24 22:00
nullKözületek csak a merészek és a bátrak – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok, akik az üdvösség felé vezetik majd Hadseregemet
2013-02-28 23:50
nullArra kérem felszentelt szolgáimat, hogy hívjanak Engem, Jézusukat, hogy Szentséges Véremmel beboríthassam őket
2013-02-28 23:55
nullEgyházam a Földön támadás alatt van, és ez azt jelenti, hogy Testem újra Keresztre lesz feszítve, ahogy az meg volt jövendölve
2013-03-03 11:45
nullA jelek mindnyájatok számára fognak adatni, és csodákra kerül majd sor
2013-03-05 15:30
nullSokan közületek a félelem miatt fogják elutasítani ezt a Mennyei Hívást
2013-03-06 09:45
nullAz ima meg fogja és meg tudja menteni az emberiséget
2013-03-07 11:05
nullŐ azért lett küldve, hogy lerombolja Egyházamat és apró darabokra tépje
2013-03-08 14:45
nullMire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot
2013-03-09 21:45
nullIsten, az Atya: Harc dúl most Hierarchiám és a fenevad uradalma között
2013-03-12 14:38
nullA trónját ellopták. A hatalmát nem.
2013-03-13 21:20
nullEz a gonosz gesztus a Nagyhét folyamán azok számára lesz látható, akik nyitva tartják a szemüket
2013-03-14 18:00
nullAz Üdvösség Anyja: Imádkozzátok Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak
2013-03-15 22:30
nullHaláltusámat az összes szent és angyal érzi a Mennyben, mert az Apokalipszis ideje közel van
2013-03-16 12:40
nullAmikor az ember élelmiszerért fog tülekedni, mivel az éhínség markában tartja a világot, a Harmadik Pecsét akkor lesz kinyilatkoztatva
2013-03-16 15:25
nullÜzenet a papok számára, és mindazon felszentelt szolgáim számára, akik életüket Szent Szolgálatomra adták
2013-03-17 08:50
nullIsten Anyja: A megosztottság a világban, melyet Góg és Magóg idézett elő, ketté fogja osztani a családokat
2013-03-18 19:35
nullRétegről rétegre világossá válnak gonosz szándékaik, amint saját magukat lebuktatják
2013-03-19 22:45
nullÉppúgy, ahogy a vak nem lát, ott lesznek azok is Rómában, az Egyházon belül, akik bár látnak, de az Igazság elismerését meg fogják tagadni
2013-03-20 19:15
nullNemsokára itt a megoszlás ideje, s nektek erre fel kell készülnötök
2013-03-21 20:00
nullAzt szeretném, hogy minden Követőm tartson egy böjti időszakot a következő hétfőtől Nagypéntek 15:30 – ig
2013-03-22 21:45
nullIsten Anyja: Fiam teste cafatokra volt tépve
2013-03-23 23:45
nullNem az a Küldetésem, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert az nem lehetséges, mivel Atyám Könyve a teljes Igazságot tartalmazza
2013-03-24 18:06
nullNektek nyitva kell tartanotok a szemeteket minden olyan dologra, ami sérti Istenségemet
2013-03-26 21:17
nullA Földről való átmenetetek Új Királyságomba fájdalommentes lesz, azonnali és olyan hirtelen fog bekövetkezni, hogy alig lesztek képesek lélegzetet venni
2013-03-27 11:15
nullA Szent Eukarisztia Létezésének veszélye meg fog mutatkozni számotokra
2013-03-28 21:30
nullMa meg fogják feszíteni földi Egyházamat. A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét
2013-03-29 00:15
nullHamarosan szeretett Benedek Pápám fogja vezetni Isten gyermekeit száműzetése helyéről
2013-03-29 08:45
nullNem az Én Lábaim elé fognak leborulni. Nem az Én Lábaimat fogják megcsókolni, hanem Szolgáimét, Követőimét és a bűnösökét
2013-03-29 19:00
nullSzeretett Fiam Feltámadása a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben
2013-03-30 20:40
nullMa nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra
2013-03-31 18:40
nullTöbb mint hét milliárdot szeretnék végül haza vinni Isten gyermekeiből, Örök Paradicsomukba
2013-04-02 15:30
nullAz utolsó napon ismét el fogok jönni. De azt megelőzően nem fogok a Földön járni.
2013-04-03 19:00
nullCsak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak a lelkek népirtásának e formájától megmenekülni
2013-04-04 19:45
nullEgyikőtök sem kaphat felhatalmazást arra, hogy másokat az Én Nevemben elítéljen, mert ez nem lehetséges
2013-04-05 12:50
nullIsten Anyja: Te azért vagy küldve, hogy előkészítsd az utat az Ő Második Eljövetelére
2013-04-06 16:30
nullAz üstökös megjelenésének időpontja, amelyről már beszéltem, közel van, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van
2013-04-06 17:00
nullAzt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti
2013-04-07 18:40
nullOly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az Üzeneteket
2013-04-09 23:00
nullIsten, az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért
2013-04-10 16:45
nullMinden lélekért, akiket Irgalmasságomnak szenteltek, százzal többet fogok megmenteni
2013-04-11 21:20
nullBoldogok a szívükben szelídek, akik Isten Kegyelméből levetkőzték büszkeségüket
2013-04-12 23:55
nullA Katolikus Egyház most lép be leggonoszabb üldöztetésének történetébe
2013-04-13 23:50
nullIsten Anyja: Amikor Isten gyermekeit a hazugságokkal félrevezetik, el fognak szakadni Istentől
2013-04-14 14:00
nullSokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy harcoljanak az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága ellen
2013-04-15 18:20
nullAmint a pogányság végigsöpör a Földön, Isten Igéjét szét fogják szaggatni
2013-04-16 20:40
nullEz a jel, mely nem tévesztendő össze a Fenevad Bélyegével, az Egy Világvallást fogja jelképezni
2013-04-17 20:00
nullKérem azokat, akik félnek és össze vannak zavarodva ezen Üzenetek miatt, hogy hallgassanak meg most Engem
2013-04-19 17:00
nullAmikor az ember nem hisz Istenben, akkor a jó és a rossz közötti különbséget sem fogadja el
2013-04-20 16:45
nullBábel Tornyát újból fel fogják építeni és Isten templomaként fogják azt bemutatni
2013-04-21 14:45
nullIsten Anyja: Ahhoz hogy méltókká váljanak Királyságára, csupaszra kell vetkőzniük a világi befolyásoktól
2013-04-22 16:00
nullMinden hamis prófétát el fogok vetni Magamtól, és szigorúan megbüntetem őket
2013-04-23 16:55
nullIsten Anyja: Ez alkalommal Ő nem emberi testben fog eljönni
2013-04-24 14:15
nullEzeknek az aljas cselekedeteknek meg kell történniük, mivel a Föld megtisztításra kerül
2013-04-24 14:40
nullŐk folyamatosan hazudni fognak és nyilvános szentbeszédük ostobaság lesz Isten Szemében
2013-04-25 10:30
nullMinden nap meg kell kérdeznetek magatoktól: „Vajon Isten ma jóváhagyná cselekedeteimet?”
2013-04-27 13:20
nullA most neked adott Szavaim az Utolsó Napon újból hallhatóak lesznek. Emlékezz azokra.
2013-04-28 17:40
nullA Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre
2013-04-30 15:40
nullAz abortusz bűne egy halálos bűn, és akik ezért felelősek, örökre a Pokol tüzében fognak égni
2013-05-01 20:25
nullŐket a (Szent) Péter Széke elleni bűntettekért fogják vádolni, és nyilvánosan meg fogják alázni őket az Én Szent Nevemben
2013-05-02 20:07
nullA gőg bűne volt az, mely Lucifer bukását és elszakadását okozta, és azt hogy a mélységbe dobatott
2013-05-04 23:35
nullNe keressetek értelmi érveket, amikor Létezésemet próbáljátok igazolni, mert Én nem ebből a világból való vagyok
2013-05-05 16:15
nullHa megkaptátok az Igazságot, fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét
2013-05-06 18:42
nullIsten Anyja: A neked adott Küldetés az utolsó láncszem a végső Szövetségben
2013-05-07 17:00
nullA járvány elterjedtebb lesz, mint az AIDS
2013-05-07 20:35
nullAz Én leghőbb vágyam, hogy felkutassátok a fiatalok lelkét
2013-05-09 22:45
nullAz egyetlen víz, amely szükséges Isten gyermekeinek túléléséhez, az Élet Fájáról fog származni
2013-05-10 16:40
nullAz Én Igém a vég. Az Én Igém végleges. Nem létezhet más Ige.
2013-05-13 16:38
nullAzok, akik az Előttem lévő próféták által lefektetett Isteni Szót követték, voltak az elsők, akik leköptek Engem
2013-05-14 21:00
nullIsten, az Atya: Az Én Nagy Beavatkozásom elkezdődött, hogy megmentsem az emberiséget, és cselekedeteim gyorsasága mindenki számára nyilvánvaló lesz.
2013-05-15 16:40
nullA Szeretet csak Tőlem jön. A gyűlölet nem.
2013-05-16 15:30
nullNekik azonnal meg lesz bocsátva, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból
2013-05-17 23:50
nullAmikor a Szentlélek jelen van, akkor, mint a tűz terjedni fog, és Isten Igéjét minden nyelven ismételten feleleveníti
2013-05-18 13:16
nullÉs aztán, ahogyan el fognak felejteni Engem, Egyházam fel fog támadni a halálból, épp úgy mint Én is feltámadtam
2013-05-19 20:08
nullElsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók jönnek Hozzám. Aztán idővel a zsidók meg fognak térni, és végre elfogadnak Engem
2013-05-20 22:52
nullAmikor eljön az idő a fenevad számára, hogy felfedje az Antikrisztust, nagy jelek lesznek láthatók
2013-05-21 16:30
nullAz Én Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb hadsereget az Antikrisztussal szemben
2013-05-23 22:30
nullEzek az Üzenetek lesznek az utolsók, melyek a Nagy Nap előtt adatnak nektek, amikor Ítélni jövök
2013-05-25 21:49
nullÉn, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak Engem
2013-05-26 14:10
nullIsten, az Atya: Az Igazság Könyvét megígértem a világnak, és Én sohasem állok el Szent Szavamtól
2013-05-26 14:45
nullAmint a Hangom felcsendül, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban, a végső szakaszban pedig milliárdokat
2013-05-28 20:30
nullIsten, az Atya: Ütést fogok mérni minden nemzetre a meggyilkolt ártatlanok számarányának megfelelően
2013-05-29 22:50
nullIsten nem kérkedő. Isten nem büszke. Isten jóindulatú, szerető és mégis határozott az emberiségnek adott utasításában
2013-05-31 06:40
nullÉn jelen vagyok a Legszentebb Eukarisztiában az Átlényegülés cselekedete révén.
2013-06-02 10:15
nullA ti pogány gyakorlataitok a Pokolba vezetnek benneteket
2013-06-03 21:50
nullAz Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogyan akartok, de Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem
2013-06-04 11:30
nullA többi Felszentelt Szolgám pedig alá fog írni egy, az új világvallás iránti hűségfogadalmat
2013-06-05 17:45
nullA hazugságok nagyon gyakran jól öltözött dolgokként jönnek
2013-06-06 16:00
nullCsodákat fogok tenni a világ minden táján, hogy bebizonyítsam a kételkedőknek, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki elküldtem prófétámat, hogy a Második Eljövetelemre felkészítsen benneteket
2013-06-07 23:45
nullGyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől
2013-06-08 23:00
nullAmikor a harsonák hangjára az Új Jeruzsálem leereszkedik a világra, fény tölti be az eget, és minden elcsendesedik
2013-06-09 23:15
nullNem szabad félnetek, mert amit Ígérek a tiétek és a ti örökségetek
2013-06-10 23:00
nullSoha se tegyétek ezt, mert ez az egyetlen bűn, amelyik álszenteskedése által undorít Engem
2013-06-12 23:50
nullIsten nem várja el, hogy megvonjátok időtöket a napi dolgoktól, illetve családotoktól és a barátaitoktól
2013-06-14 23:50
nullA Római Birodalmon belül fog a nagy förtelem felemelkedni Ellenem
2013-06-15 16:48
nullIsten jelen van minden egyes e világban született emberben függetlenül hitétől vagy szüleik hitétől
2013-06-15 23:44
nullSzeretet vagyok. Isten vagyok. A kettő egy és ugyanaz.
2013-06-19 03:00
nullA legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja jövendölni a jövőt, de ez sohasem lehetséges
2013-06-21 11:50
nullIsten, az Atya: Tudnotok kell, hogy az a legnagyobb istenkáromlás, amikor a Fiamat bűnösnek vélik
2013-06-23 18:18
nullAz Igazság fog megszabadítani benneteket. A hazugságok el fognak pusztítani benneteket.
2013-06-23 18:37
nullIsten Anyja: Hűek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő olyan volt mindenben, mint ti, kivéve a bűnt
2013-06-24 14:18
nullNagyon kevesen találnak vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, mégsem fognak Hozzám jönni
2013-06-25 20:45
nullÜdvösség Anyja: Hozzátok Hozzám gyermekeiteket, hogy mint Isten minden gyermekének igaz Édesanyja, Fiamnak szentelhessem őket
2013-06-26 16:50
nullIgazságosságom el fogja érni mindazokat, akik megakadályozzák, hogy Isten Szent Szava ismertté váljon a világban
2013-06-27 23:20
nullA Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban
2013-06-29 01:40
nullA Saját Egyházam elleni összeesküvéssel fognak vádolni benneteket, azonban a ti egyedüli “bűnötök” az lesz, hogy támogatjátok az Igazságot
2013-06-30 23:10
nullÜdvösség Anyja: Aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, olyan aljasok voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek
2013-07-01 16:45
nullÜdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílott meg, hogy lehetővé tegye Fiam számára, hogy méltósággal jöjjön a világba
2013-07-03 12:57
nullHamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, és egyik a másik után fog bekövetkezni
2013-07-03 13:30
nullMiközben a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem továbbra is polgári zavargásokat fog okozni
2013-07-03 23:15
nullIsten, az Atya: Tudom, hogy az abortusz terve világszerte irányítva van
2013-07-04 18:40
nullAz Egy Világrend a legnagyobb paródia a Valóságos Szentháromság egy Istennel szemben
2013-07-05 04:10
nullŐ az Isten Igazságát arra fogja használni, hogy a megfelelő pillanatig mögé bújjon
2013-07-07 17:35
nullA Tízparancsolatot, melyet Atyám Mózes próféta által adott a világnak, az ember átírja
2013-07-08 17:00
nullÜdvösség Anyja: Az Emberek oly könnyen elfogadják az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy azok jók
2013-07-10 15:26
nullIsten, az Atya: a gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket
2013-07-10 15:41
nullAzáltal, hogy a Keresztes Imahadjáratom Imáit imádkozzátok, meg tudom menteni őket
2013-07-11 13:57
nullEpedezem értük. Nélkülük nem tudom teljesnek érezni Magam
2013-07-14 23:50
nullPapokhoz: Az a nap, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet, nincs messze
2013-07-15 17:52
nullTi nem tudtok igazán követni Engem anélkül, hogy ne viselnétek el a Kereszt fájdalmát
2013-07-17 11:40
nullÜdvösség Anyja: az Üdvösség Érme a Megtérés Ajándékát kínálja fel
2013-07-18 19:14
nullAz utolsó próféta elküldésére most került sor, így kérlek, ne utasítsátok el ezt az Ajándékot
2013-07-19 15:00
nullA terve az, hogy a megtévesztés hálójába csalja a lelkeket, azáltal, hogy rángatja a szívüket
2013-07-19 20:54
nullÜdvösség Anyja: A negatív fejlemények Rómában azt fogják eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve
2013-07-20 12:45
nullAz Ígéretem, hogy újra eljövök, még ennek a nemzedéknek az életében fog beteljesedni
2014-05-01 23:30
nullNagy Kegyelmeket árasztok követőimre ebben az időben
2014-10-29 15:00
nullAz a nap, amikor eljövök Isteni Irgalmasságomban, a megvilágosodás napja lesz
2014-12-23 16:55
nullA humanizmus egy sértés Istennel szemben
2014-12-25 15:10
nullAzok, akiknek „Tüzes Nyelvek” adatnak, nem fogják eltűrni a bűnt.
2014-12-26 14:00
nullÜdvösség Anyja: Isten Akarata a legtöbbetek számára egy misztérium
2014-12-27 12:55
nullVédelmezzétek Igémet. Beszéljetek Igémről.
2014-12-28 18:30
nullÜdvösség Anyja: Isten Akarata leküzdhetetlen
2014-12-29 17:30
nullMásodik Eljövetelem nagy boldogságot fog kiváltani
2014-12-30 19:45
nullAz egyetlen veszély az emberiség számára, maga az ember
2015-01-01 23:50
nullÜdvösség Anyja: Sok cserére sor fog kerülni, míg végül az új vallás kialakul
2015-01-03 17:05
nullMennydörgés és villámcsapás fog lesújtani az Úr Templomára
2015-01-03 20:20
nullAzok, akik Színem előtt felmagasztalják magukat, de másokról rosszat mondanak, el lesznek szakítva Tőlem
2015-01-04 16:00
nullNélkülem az egész emberi nem fölött a test és a lélek halála győzedelmeskedne
2015-01-06 19:30
nullÜdvösség Anyja: Ti vagy elfogadjátok Isten Igéjét, amelyet Ő meghatározott, vagy nem
2015-01-07 16:30
nullAmikor hiányzik a szeretet, távol maradok a lélektől.
2015-01-09 15:30
nullA Legmagasságosabb Isten: Az Én Hatalmam fölülmúlja mindazt, ami ebben a világban van, és ami még azon túl létezik
2015-01-10 15:36
nullAz igazi szeretet kulcsa a bizalom
2015-01-14 15:40
nullŐk úgy indokolják meg a bűnt, hogy ne kelljen megváltoztatniuk az életüket
2015-01-16 11:10
nullSzükségem van rátok, ahogyan nektek is szükségetek van Rám
2015-01-17 18:18
nullCsak egyedül Én tudom a napot és az órát, amikor az utolsó lélegzeteteket fogjátok venni.
2015-01-18 12:45
nullÜdvösség Anyja: Az emberek a saját sorsuk fölött döntenek
2015-01-20 15:30
nullA Nagyfigyelmeztetés segíteni fog a világnak leküzdeni minden idők legnagyobb hitehagyását
2015-01-20 20:40
nullA bölcsesség magával hozza az Igazság meglátásának a képességét
2015-01-21 20:24
163Követőim most kapták meg a közbenjárás ajándékát
The Remnant Armyprayer for sinnersmonth of Junecall to doubting Christians
2011-08-12 23:45
164Isten teremtette a világot – semmilyen más bolygó nem lehet ember által lakott
prideintelligenceprayerhow to prayscienceearth
2011-08-13 17:00
165Élvezzétek a dicsőséges életet, amely 1000 évre vár rátok
about this MissionNew Paradiseprayer for discermentother prophecies1000 years
2011-08-14 14:25
166Segítsetek Nekem minden Fiatal megmentésében – társadalmatokban ők a legveszélyeztetettebbek
about this Missionprayer for sinnersprayer as the only salvationconcern for sinnersprayer to the Holy Spirithow to read Messagesto the young
2011-08-15 23:00
167Hogyan kérjetek Engem, hogy segítsek nektek megoldani gondjaitokat
Jesus I trust in youtactic of satanprayerhow to pray
2011-08-17 23:00
168A Nagy Szorongattatás enyhülni fog az imák hatására
to clergypridedo not judgethe Second Comingphariseeslove to neighbourshumilityGreat Tribulation
2011-08-18 20:45
169Mi készteti a fiatalokat arra, hogy ennyire szégyelljenek Engem?
The Remnant Armyfaith in th worldyoung generationDivine Mercy Chapletsalvation of sinnersto the youngthis generationlove to Godmusic industryprayer for conversionGod and his childrenparents loveto parentshow to spread conversionbring up childreninternetwitness of faith
2011-08-19 23:00
170A pénz, és ha túl sok van belőle, megrontja a lelket
warsrichnessglorylove to neighboursNew Paradisetactic of satanhumilitysatanism jealousywelth
2011-08-21 23:00
171A gonosz jónak van beállítva, míg a jó gonosznak
sinful lawOne World Govermentthe Warningprayergood as an evil
2011-08-22 20:10
172Egyetlen bűn sem olyan súlyos, hogy ne lehetne megbocsátani
The Remnant Armyrole of sufferingI Amlovesacrificesask for forgiveness
2011-08-23 23:45
173A próféciák, melyek ezen prófétámon keresztül adattak, most beteljesednek
The Remnant Armyrole of suffering
2011-08-24 16:38
174Klimatikus káosz lesz tapasztalható most számos országban. Az Én Atyám haragos
warning of the Hellchanges of wheather patternschastisement from Godprayer for neighboursprayer for sinnersabortionthe Warningprayerfloodsprayer for unbelieversearthquekes
2011-08-25 20:00
177Nevetségessé teszik mindazokat, akik látnokaimon keresztül igaz Szavamat hirdetik
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingHoly SpiritNew Paradisefaithfulness to Jesusfight against this MissionApostlestrue faith
2011-08-28 23:00
178Isten, az Atya: „Erővel fog kezem lesújtani azokra a nemzetekre, akik legalizálják az abortuszt”
warning of the Hellchastisement from Godsinful lawprayer for sinnersmurderabortionfloodsearthquekestsunamiesdestruction of countriesgenocide
2011-08-29 23:00
179Válasszatok ki általatok ismert embereket, és járuljatok Atyám trónja elé, hogy megmentsétek őket
richnessgloryI Amto unbelievershumilityprayerhappinessmoneyprayer for your beloved
2011-08-30 14:30
180Az Én hadseregem, több mint 20 milliós főből álló csoportra fog növekedni
The Remnant Armyprayer for sinnersHoly Spiritto defeat evilprayerfury of satanrenewal of the Church
2011-08-31 21:00
187Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok
Jesus Saviourthe Warningdo not be afraidthis generationwhat is the Wariningrejoiceeternal lifepreparitions to the New Paradiseprayer for souls during the Warning
2011-09-06 23:45
192Kérjétek a szenvedés ajándékát
role of sufferingprayer for the Gift of sufferingto victim souls
2011-09-14 14:06
194A béke és a dicsőség időszaka majdnem elérkezett
role of sufferinglove to neighboursprayer for sinnersJesus Saviourto enemies of the Missionsuffering of God
2011-09-17 18:50
195Tipikus hiba, amikor csak az anyagi javak megléte után közeledtek Hozzám
Jesus I trust in youintelligencematerialismrichnesstactic of satansciencelogic
2011-09-18 18:15
200Szomorkodom elveszett gyermekeimért, akik nem akarnak hallani Rólam
warning of the HellThe Remnant Armyabout this Missionpeace in soulmasonryprayer for sinnerstactic of satanto defeat evilConfessionAntichristOne World GovermentCrucifictionpersecutionthe Warningloveholy waterprayer for protectionscienceIsraelto enemies of the Missionblessed candlesChristianitysuffering of Godpreparition to the Wargningworld currencycontrol over peoplemankind
2011-09-22 21:30
202Magyarázzátok el a pokol borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésével szemben
to atheistswarning of the Hellsatanismoccult ritualsfalse mercycommitement of your soul to the devilmusic industrycarefree live
2011-09-24 22:15
203Elküldtem most prófétáimat a világba
The Remnant Armyafter the WarningHoly SpiritNew Paradiseyoung generationother prohets
2011-09-25 11:45
204Bepillantás Keresztrefeszítésem történetébe
free willlove to neighboursfaithJesus SaviourCrucifictionprayeradorationprayer in the Garden
2011-09-26 23:45
205Isten, az Atya: A sátán napjai nemsokára véget érnek a földön
free willwarning of the Hellafter the Warningslavery of sintactic of satanto defeat evilConfessioncall to conversionthe WarningsatanismPurgatorypreparition to the Wargninglielast days of satanprayer to defeat satan
2011-09-29 20:15
206A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai
role of sufferingpeace in soulthis generationblessed candlespreparition to the Wargningfood storage
2011-09-29 20:45
207A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni
to clergyafter the Warningprayer for sinnerstactic of satanRosaryConfessionthe Warningholy waterSt. Michael Archangeleprayer for your belovedto enemies of the Missionpreparition to the WargninglieSt. Benedict Crosshell during the Warning
2011-09-30 21:15
208Szűz Mária: A csaló is készül a Nagyfigyelmeztetésre
prayer for unbelieverslies of satanpreparition to the WargningdisinformationWarning as an ilusion
2011-10-01 20:30
209Örvendjetek, amikor úgy tűnik, hogy az ég robban, mert tudni fogjátok, hogy Én jövök
changes of wheather patternsNew Paradisetactic of satanJesus Saviourthe Warningprayerholy watersigns in the skyprayer for unbelieversblessed candlesbefore the Warningpreparition to the Wargningsuncross on the skycall to prayer
2011-10-02 15:00
210Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök (ismét) hozzátok.
The Remnant Armypeace in soulNew ParadiseOne World Govermentthe Warninggreedthe Book of Truthhappinessthe Last Daypoliticswhat is the Warining global collapse of financial marketsrejoice
2011-10-03 12:30
211A béke korszaka már nincs messze
peace in soulNew Paradisehappinessbefore the WarningEra of Peace
2011-10-04 15:30
212A globális csoportosulások az Antikrisztus fennhatósága alatt állnak
warsmasonryprayer for sinnerstactic of satanAntichristOne World GovermentDivine Mercy Chapletprayer for protectionadorationhumanitarismso called conspiracy theoriesworld control
2011-10-05 21:00
213A bankok összeomlását az antikrisztus irányította
Apocalypsetactic of satanAntichristOne World Govermentthe WarningSt. Michael Archangeleprayer for protectioncall to prayer global collapse of financial marketsone currency
2011-10-06 22:45
214A Tisztítótűz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek
warning of the Hellfalse doctrineto clergysinacceptance of sinsatanismhumanizmDivine Mercy ChapletBiblePurgatorypenanceprayer for souls in the Prugatory
2011-10-07 21:45
215Szűz Mária: A közömbösség bűne Fiam iránt féktelen
warning of the Hellacceptance of sinprayer for conversion
2011-10-08 14:20
216A hamis próféták sokaságának időszaka, akiket a sátán küldött
tactic of satanthe False Prophetother propheciesfalse propheciesfalse prophetsabout these Messages
2011-10-08 16:20
217Isten, az Atya: Vegyétek figyelembe az emberiségnek adott utolsó felhívásomat
free willwarning of the Hellchastisement from Godafter the Warningthe Warningprayer for mercydestruction of countries
2011-10-09 15:30
218Üzenet Amerikának: szeressétek (öleljétek át) minden felekezetű testvéreteket
prayer for the mitiagation of chastisementabortionsins of the fleshOne World Govermentother religionspoliticsthose in high finanseUSAprayer for forgiveness
2011-10-11 15:30
219Szűz Mária: Alapos vizsgálatnak és támadásnak leszel kitéve
persecution of this Mission
2011-10-12 10:03
220Sohase védj meg Engem akkor, amikor az nem szükséges
role of sufferingAntichristhumilitypersecution of this Missionto those who doubt in these MessagesMaria is only the instrument
2011-10-13 10:06
221Nem kényszeríthetem az embereket arra, hogy megtérjenek vagy, hogy visszatérjenek Hozzám
free willpower of prayerprayer for sinnersDivine Mercy Chapletprayer for conversioncall to prayerdarkness in a soul
2011-10-15 19:00
222A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz ért
I Amprayer for discermentcall to conversionthis generationcall to prayerdarkness in a soul
2011-10-16 15:30
223Visszatérésemet megmentésetekre a föld minden sarkában érezni fogják
Jesus Saviourthe Warningjoy of the faithprayer for fearfull
2011-10-17 21:30
224Isten, az Atya: készítsd fel a világot szeretett Fiam, Jézus Krisztus megérkezésére
remorseNew ParadisehumilityAdam and Evebefore the Warningpreparition to the Wargning
2011-10-19 14:00
225Fiam, Muammar Gaddafi halála
role of sufferingabout this Missionafter the Warningbefore the WarningGaddafi
2011-10-20 03:15
226A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális (világméretű) gyónás
power of prayerrole of sufferingabout this Missionprayer for sinnerstactic of satanConfessionthe WarningBenedict XVIDivine Mercy Chapletrole of a prayerto all religions
2011-10-21 20:30
227Egy imacsoportokból álló hadsereget szeretnék létrehozni
warspower of prayerhatredmasonryprayer for satansistafter the WarningMiddle EastPrayer Groupscontrol over peopleEuropecall to prayersatanismpoisoned waterpoisoned medicinespoisoned food
2011-10-23 07:15
228Érkezésem hamarabb lesz, mint várnátok
the Second Comingprayer for sinnersI Amprayer for mercybefore the Warningprayer for those who refuse these Messages
2011-10-24 19:09
229Isten, az Atya: Vissza kell utasítanotok a sötétséget és át kell ölelnetek a világosságot
the WarningNew Era of Peacebe peaceful
2011-10-25 15:30
230A hamis próféták megpróbálják félremagyarázni Szent Szavaimat
prayer for neighbourstactic of satanfalse propheciesNew Agefalse prophets
2011-10-26 15:30
231Várjátok most dicsőséges egyesülésünket
hatredthe Warningother propheciesfearfalse prophets
2011-10-26 10:00
232Ti, gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingpeace in soulMother of Salvationtactic of satanRosaryprayer for protection
2011-10-27 15:30
233Az Egyházamat érő legnagyobb támadás Kereszthalálom óta
prayer for strenghtschismfalse doctrineto clergyAntichristhumilityChurch - the Body of ChristEucharistadditional prayercall to prayerprayer for the clergyHostcardinalsbishopspriestschanges in the consecrationCorpus Christigentleness
2011-10-28 23:30
234Szűz Mária: nyissátok meg szíveteket az igazság előtt
prayer for neighboursHoly Spiritprayer for protectionprayer for conversion
2011-10-30 16:49
235Azok hitetlensége sebez meg Engem a legjobban, akik azt vallják, ismernek Engem
after the Warningto unbelievershumilityJesus Saviourthe Warning
2011-10-31 03:30
243Sokan bűnhődésként fogják a tisztítótűz kínjait elszenvedni
role of sufferingprayer for neighboursMother of SalvationNew Paradisethe WarningDivine Mercy ChapletPurgatorypenancebefore the Warningcall to prayerconsecration to Our Lady
2011-11-09 20:32
245Először jelek fognak megjelenni az égen – a nap forogni fog
Jesus I trust in youprayer for neighboursI AmJesus Savioursigns in the skyask for forgivenessbefore the Warningsuncross on the skycall to prayerwhat is the Wariningcollision of comets
2011-11-11 16:00
248Szavamat nem a félelem miatt utasítják vissza, hanem a büszkeség bűne miatt
free willpeace in soulpridedo not judgelove to neighboursConfessionprayer for mercyask for forgivenesspersecution of this Missionto sinners
2011-11-14 21:15
334Szűz Mária: Ha a Rózsafüzért imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében
The Remnant Armychastisement from Godpeace in soulMother of SalvationNew ParadiseRosarydaily RosaryRosary as a protection against sinhumilityJesus Savioursalvation of sinnersCrusade PrayersPrayer Groupspreparitions to the New Paradiseto sinnersOur Lady as ProtectorOur Lady as ProtectorImmaculate Heart of Our Ladydecline of faithprayer for unity
2012-02-05 13:15
335Imádkozzatok, hogy egy nukleáris háború, amely az emberiség egy harmadát megsemmisítené, elhárításra kerüljön
Jesus I trust in youApocalypsethe Warningwar in the Middle EastCrusade PrayersPrayer Groupsnuclear weaponcall to prayerto believersprayers for peacecall to unity
2012-02-06 20:15
336Misztériumok, melyek oly sokáig rejtve voltak az Isteni Birodalom archívumában
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingNew ParadiseI Amthe Book of Truthcall to prayerhopeto those who believe in these Messagespreparitions to the New Paradisepurificationcall to unity
2012-02-07 20:00
337Szűz Mária: A Gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a Katolikus Egyházat a földre nem tiporta
to clergyMother of Salvationtactic of satanChruch will fallTrue ChurchCrusade Prayersto other churcheschanges in the Chruchpreparitions to the New Paradisedivision amongst Christiansprayer for unity
2012-02-08 20:30
341Az Én szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek Pápát, el fogják űzni Róma Szentszékéből
warspower of prayermasonryAntichristthe WarningBenedict XVIcall to spread the Wordask for helpso called conspiracy theoriesVaticannull
2012-02-11 11:30
342Angliát más országok is követni fogják a nyilvános imádság betiltásában
to atheistsThe Remnant ArmyArmageddonCatholic Churchprayer for protectionCrusade Prayerspersecution of Christianityto other churcheseducationto practise faith in hiddenhatred of GodEnglandban of practising the faith
2012-02-12 10:30
343A Szent Biblia nem lesz félretolva ezen üzenetek miatt
The Remnant Armypower of prayerabout this MissionJesus Saviourwar in the Middle Eastdo not be afraidBiblenuclear weapona call to spread MessagesJesus the only way of salvation
2012-02-12 15:00
344A Sátán utolsó napjai: Akárcsak a darázs, fullánkja haldoklása közben lesz a legfájdalmasabb
power of prayerHoly SpiritNew ParadiseAntichristtactic of antichristCrusade Prayerslast days of satanwho is the Antichrist
2012-02-13 03:30
345Az Atyaisten: A Vörös Sárkánynak Európa lesz az elsődleges célpontja, azt követően pedig az Egyesült Államok
warning of the HellApocalypseprayer for satansistNew Paradisecommunismthe Warningthe Seal of The Living Godthe Book of DanielChina1000 yearsprayer as the only salvationAdam and EveCrusade Prayerspersecution of Christianitylove to Godlife in the New Paradiseprayer for persecutorsUSAEuropeJohn the Apostlesatanismprophet Danielcult of Satando not guess termsdetails known to Maria
2012-02-14 18:00
372Itt az ideje a második pecsét felnyitásának, mivel a háborúk egyre csak fokozódnak
warsthe Second ComingmediaOne World Govermentfalse peacetactic of antichristIII world warcall to prayerso called conspiracy theoriesworld controlprayers for peaceprayer for IsraelHolocaustSecond Sealnatural wealthantichrist as peaceful negotiatorbetrayal of Israel
2012-03-10 15:30
419Isten, az Atya: Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával
Holy SpiritCrusade PrayersGift of The Holy Spiritoutpouring of the Holy Spirit
2012-05-05 12:00
420A jelen korban élő tanítványaimnak óriási küldetés adatott
power of prayerrole of sufferingprayer for neighboursslavery of sincall to prayerjoy of salvation
2012-05-06 10:00
421Súlyos fájdalmat és üldöztetést okoznak nekem azok a szekták, amelyek titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket.
warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingto clergymasonryprayer for satansistprayer for sinnersJesus who suffersTrue Churchlast days of satancall to prayerhatred of GodVatican
2012-05-06 19:30
423Szűz Mária: A Legmagasságosabb Isten meg tudja változtatni a világ sorsát
power of prayerabout this MissionOne World GovermentCrusade PrayersJesus the only way of salvationcalling for God the Father
2012-05-08 12:30
428Szűz Mária: Menjetek és nyissátok ki a szemeteket, gyermekek, halljatok, kérdezzetek és elmélkedjetek mindazon, amit Isten nevében mutatnak be nektek
prayer for discermentsatanism jealousyhatred of satandisorderdespairHellcall to prayereternal lifeGod the Father, Creatorgoal of SatandemonsMary Queen of Angels
2012-05-12 10:00
429Az Én Új Királyságomban nagy bőséggel lesztek elhalmozva, és nem szenvedtek hiányt semmiben
free willJesus I trust in youpeace in soulNew Paradisedo not be afraidtransfer to the New Paradiselife in the New ParadiseJesus Kingwhat is the Wariningeternal lifenulljoymeaning of a penancejoy of salvation
2012-05-13 04:00
430Imakérések: Most menj és hallasd ezt a kérést: „Hívásom Jézushoz”
role of sufferingHoly Spiritpersonal prayerprayer for salvationto sinnerspower of sufferingJesus always present
2012-05-14 06:00
431A Második Pecsét: a Harmadik Világháború
preparition to persecutionThe Remnant ArmyApocalypsebanking systemAntichristcommunismthe Seal of The Living Godwar in the Middle Eastfalse peaceMiddle EastOne World Religiontactic of antichristprayer for protectionRussiaChinato those who do not believe in the MessagesIsraelhungerCrusade Prayerspersecution of ChristianityIII world wartimetableEuropeSyriaEgyptfood storage global collapse of financial marketsworld controlwho is the AntichristEastern countriesfulfilled prophecyFrancefinancial crisisIranthe European Union - the BeastGreeceSecond SealThird Seal Germany prayer for Europe
2012-05-16 03:10
432Szűz Mária: Látnokaim a világon azt az utasítást fogják kapni, hogy imádkozzanak egy világháborúval kapcsolatos veszély elhárításáért
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingJesus I trust in youRosarydaily Rosarythe Seal of The Living Goddo not be afraidcall to prayerto other churchesprayer for Europe
2012-05-16 09:00
433Hozzatok létre imacsoportokat, amelyeket „Jézus az emberiségért” névre szenteltek
I Amfight against this Missionthe Seal of The Living God666 - the mark of the beastCrusade PrayersPrayer GroupsJesus to mankindJesus always presenta call to spread MessagesMaria Divine Mercyprayer for homeland
2012-05-16 17:38
435Az Egy maradék Egyház legyőzhetetlen, amely fennmarad az Új Jeruzsálem felemelkedéséig
2012-05-18 10:48
436Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek
warning of the HellschismApocalypsechastisement from Godthe Second ComingI AmJesus Saviourdo not be afraidthe Book of TruthJesus KingGod the Father, Creatorpurificationpreparations to the Last DayJesus the only way of salvation
2012-05-20 06:01
437Szűz Mária: A gonosz azokat támadja a legjobban, akik szeretik Istent
Mother of Salvationto those who do not believe in the Messagesthe Book of TruthtorturesOur Lady as Protectorgoal of Satan
2012-05-20 12:15
442Mindazok, akik megmentették magukat Szememben, a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fogják elszenvedni a Tisztítótűz fájdalmait
warning of the Hellto clergythe Second ComingConfessionJesus Saviourthe WarningGreat Miracleprayer for unbelieversearthquekespreparition to the WargningGift of a Plenary Infulgencecross on the skywhat is the Wariningcollision of cometspurificationdo not guess terms
2012-05-24 18:30
514Amikor a Farizeusok szándékosan megvesztegették a hazugokat, hogy tagadják le Feltámadásomat, akkor megtagadták az Igazsághoz való jogot is a zsidók generációitól
schismto clergypridesinpersecutionother propheciesjoy of the faithJews
2012-08-04 10:35
524A pogányság féktelen, és az okkultizmus bűvöletére buzdít
sinful lawNew Paradisetactic of satanyoung generationatheismpaganismpornographyoccultismworld of pleasureparents
2012-08-16 03:15
527Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom olyan, mint egy távoli mennydörgés.
free willApocalypseArmageddonthe Second ComingHoly SpiritNew Paradisetactic of satanI Amthe Warningfight against this Missionsatanismprayerfear
2012-08-20 03:30
528A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek
role of sufferingthe Book of Lifethe WarningprayerCrusade Prayersrole of fasting
2012-08-20 03:45
529Isten, az Atya: Csak amikor elégedett vagyok, akkor fogom a leglátványosabb csodákat örökségül hagyni a világra, hogy tanúságot tegyen róla
Holy SpiritNew Paradisesinto defeat evilhumilityJesus SaviourCrucifictionthe Warningother propheciesprayerother prohetsworld of pleasuresacrificesjoy in God
2012-08-21 18:00
530Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a cönákulumban* a Szentlélek leereszkedésére várakoztam, az tíznapi felkészülést vett igénybe
to clergyMother of Salvationpridelove to neighboursHoly SpiritRosaryhumilityprayerApostles
2012-08-22 09:18
534Adjatok hálát Atyámnak a Pokol Tűzétől való védettség Kegyelmének Ajándékáért
The Remnant Armyprayer for sinnersCrusade Prayersthis generation
2012-08-24 03:15
535Szűz Mária: Öleljétek magatokhoz a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Értékeljétek nagyra azt, mert ez egy ritka Égi Ajándék
prayer for neighboursMother of Salvationnull
2012-08-25 12:00
542Ez a Küldetés a Próféciák utolsó Ajándéka, melyet Atyám hagyott jóvá a lelkek megmentésére
about this MissionNew Paradiseto unbelieversfalse godsother religions
2012-09-01 10:25
543Felkérlek mindnyájatokat, hogy olyan központokat hozzatok létre, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését
The Remnant Armyabout this MissionHoly SpirithumilityprayerPrayer Groupsto serve GodJesus to mankind
2012-09-03 10:08
544A Nevemet már nem tisztelik. A Nevem el van átkozva.
role of sufferingto unbelieversCrucifictionlovesatanismvictim soulsEucharistApostlesSacrament of Communionpain of the SalvatorHoly Mass
2012-09-04 11:05
545A nagy összecsapás nyilvánvalóvá válik, és az ember el fog különülni az embertől. Testvér, testvér ellen szegül.
Apocalypsesinful lawegoismmurderabortionsinpersecutionprayeratheismaposthasyhumanizmCrusade PrayersChristianity
2012-09-05 02:30
546Szavamat vezető szolgáim a legnagyobb csendben dolgozzák fel
Apocalypsefalse doctrineto clergythe Second Coming
2012-09-06 18:30
547Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró megmentéséhez lehet hasonlítani
warning of the Hellabout this Missionprayer for sinnersCrusade Prayersto enemies of the Mission
2012-09-07 08:35
548Szűz Mária: Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll
warsschismhatredlove to neighboursslavery of sinconversation with GodNew Paradisetactic of satanmurderabortionviolencenature of sinsinforgivenessRosarydaily Rosaryto defeat evilprayer for protection
2012-09-08 15:30
549Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni
peace in soulloveSacrament of Matrimonyharmony
2012-09-09 10:00
550Mennyire szenvedtek Ateizmusotok „jelvénye” mögött
to atheistshatredslavery of sintactic of satanto unbelieverssatanismatheismask for conversionask for helpprayer for conversion
2012-09-10 06:00
551Az Új Korszak Második Eljövetelem által lesz kihirdetve. Az idő rövid.
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingto clergyNew Paradisethe Seal of The Living Godprayer to be freePlenary Indulgence
2012-09-11 07:30
552A Kommunizmus, melytől oly régóta félnek a nyugati világban, most titokban megalakul egy világméretű szövetségen keresztül
Armageddonafter the Warningtactic of satancommunismJesus Saviourfaithfulness to JesusOne World GovermentGreat Tribulationfaithfulness to the faithpersecution of Christianity
2012-09-12 06:55
553Örök Atyám ajándéka azért van, hogy minden gyermeke számára a legtökéletesebb életet adja a legtökéletesebb világban
The Remnant Armypower of prayerabout this Missionslavery of sinNew Paradise
2012-09-13 10:45
554A világon gyűlölet tör ki a nemzetek között ebben az időben, és mindez Isten Nevében
hatredtactic of satansinsatanismother religionsislam
2012-09-16 13:45
555Figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erős szövetségük révén a nemzetek ellenőrzését tervezik
warning of the Hellhatredchastisement from GodmasonrysinOne World Govermentsatanismgenocide
2012-09-16 22:50
556Nagy Britannia Protestáns nemzete hamarosan áttér az Én Útjaimra
The Remnant Armypower of prayerAntichristconversionCrusade PrayersprotestantismUnited Kingdom
2012-09-17 09:15
557Én nem az az Emberfia vagyok, ahogyan azt az emberek elvárnák, hogy legyek. Nem vagyok konvencionális.
The Remnant Armyrole of sufferingabout this MissionhumilityCrucifictionother prohetsinforming about the Messages
2012-09-18 05:40
558Először a megtérésre kerül sor. Aztán az üldöztetésre, majd az Üdvösségre. Ebben a sorrendben.
The Remnant Armyabout this Missionthe Second Comingtactic of satanto defeat evilCrucifictionpreparition to the Wargningtimetable
2012-09-19 20:45
559Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.
purity of faithlies of satanlieResurrectiondisorientation
2012-09-20 03:16
560Isten, az Atya: Fiam ideje egybeolvad a ti időtökkel gyermekek, és hamarosan minden egyesül
power of prayerNew Paradisecall to conversion
2012-09-20 06:25
561Isten Anyja: Meg volt jövendölve gyermekem, hogy ebben az időben, melyben most éltek, az emberiség szíve meg fog keményedni
prayer for neighboursegoismsinJesus Saviouracceptance of sinBiblefalse godslie
2012-09-21 03:05
562A hamis próféták most készen állnak és rá fogják vetni magukat erre a küldetésre
tactic of satanthe False ProphetAntichristfalse propheciesfalse prophetsdisorientationlove to sinner and condemnation fo sin
2012-09-22 03:30
563Oly sok ember keresi az Igazságot és nem találja meg
to atheistsJesus I trust in youpeace in soulintelligenceto unbelieversto those who do not know the sense of lifefight against this MissionBiblepersonal prayerpersecution of this Mission
2012-09-23 09:00
564Készüljetek, hogy a jeleknek tanúi lehessetek, melyek hamarosan megmutatkoznak a Mennyből
Jesus I trust in youthe Warningsigns in the sky
2012-09-23 20:00
565Bárki, aki a másikat vallása miatt gyűlöli, nem igazán szereti Istent.
warning of the Hellhatredprayer for neighbourslove to neighbourstactic of satanmurdersinother religionslove of enemieshipocrysy
2012-09-24 15:55
566Csak háromféle módja van annak, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól
Mother of Salvationtactic of satanRosaryConfessionEucharistCrusade PrayersSacrament of Communionconsequences of sinGift of a Plenary Infulgence
2012-09-25 12:50
567Szűz Mária: Hamarosan nagy változás fog elkezdődni a világban
prayer for discermentthe Warningsigns in the skyto enemies of the Mission
2012-09-26 04:40
568A bűnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem.
role of sufferingtactic of satanPurgatorypenancevictim souldeathHellprayer for those facing death
2012-09-26 10:12
569Kétmilliárd lélek lesz, aki visszautasítja majd Irgalmasságom kezét
warning of the HellThe Remnant Armyslavery of sinNew Paradisetactic of satancall to conversionprayer for unbelieverslies of satantwo billionsGift od Salvation
2012-09-27 09:00
571A hívők sohase érezzék biztonságban magukat abban a tudatban, hogy ismerik az Igazságot
about this Missionthe Second Cominghumilityother propheciesto believers
2012-09-29 19:15
578Szűz Mária: Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem
free willwarning of the Hellsin against the Holy Spiritblasphemythe Warningto enemies of the Missionpersecution of this Mission
2012-10-07 11:00
579Második Eljövetelem kihirdetése hirtelen lesz
The Remnant Armyschismto clergyHoly Spiritfight against this Missionchanges in the rite of the Holy Massto enemies of the Missionto those who believe in these Messages
2012-10-08 19:00
580Ez az új világvallás a fenevadnak fejezi majd ki hódolatát
warning of the Hellfalse doctrineto clergymasonrysacramentsthe False Prophetacceptance of sinoccult ritualsOne World ReligionEucharistHoly Masstribulation
2012-10-09 09:31
581Pogányságot fognak kényszeríteni Isten minden Egyházára
schismto clergymasonrytactic of satansacramentsOne World GovermentCatholic Churchoccultismsatanism
2012-10-10 09:50
582Sokan közületek megtagadtok majd Engem a gonosz törvények elfogadásával
The Remnant Armysinful lawto clergymasonryprayer for sinnerstactic of satanacceptance of sinpersecution of this Missionpoliticsfalse tolerancecall to be faithfull to Jesus
2012-10-11 10:03
583A tizenkét nemzetből álló új Paradicsomban különböző szintek lesznek
New ParadiseloveAdam and Evejoy in GodApostlesevolutionsouloriginal sinpassingeternal lifetwelve nationsTree of Life
2012-10-12 23:15
584Aztán ott lesz a globális oltás bevezetése, ami meg fog ölni benneteket, ha alávetitek magatokat
warning of the Hellmasonryprayer for satansistOne World GovermentFatimaOne World Religionprayer for protectiongenocidepoliticsvaccination
2012-10-13 16:10
585Imáitok által meg lehet menteni azokat, akik hidegvérű gyilkosságot követnek el
power of prayerrole of sufferingprayer for satansistdo not judgeslavery of sinprayer for sinnersmurderabortionJesus Savioursalvation in prayerexecutions
2012-10-14 06:10
586Azok, akik túlélik a végidőket, nem fognak fizikai halált halni
warning of the HellApocalypsethe Book of Lifethe Second ComingNew ParadiseCrucifiction1000 yearsfalse godsworld of pleasureprayer for unbelieversResurrectiondeathGift od SalvationNoeNew Era of Peace
2012-10-15 23:30
587Ez egy nehéz és magányos idő számos látnok számára, mert mindegyik egyedül dolgozik
free willApocalypsedo not judgeConfessionthe Warningprayerlast prophet
2012-10-16 04:20
588A változás folyamata nagyon hamar elkezdődik
preparition to persecutionafter the Warningprayer for sinnersAntichristthe Warningpreparitions to the New Paradise
2012-10-17 12:30
589Isten, az Atya: Fiam hamarosan el lesz küldve, hogy felfedje az emberiség teremtésének Igazságát
free willchanges of wheather patternsschismafter the Warningto defeat evilthe Warningsigns in the skybefore the Warning
2012-10-18 06:00
590Szűz Mária: Kegyekben akkor részesültök, ha magatokhoz veszitek Fiam Testét
I AmEucharistPurgatoryHoly MassHost
2012-10-19 09:06
591A zsidók el fogják fogadni végre, hogy az Igaz Messiás már eljött
Apocalypsethe Second ComingHoly SpiritNew ParadiseJesus Saviourother propheciesJewsHoly Trinity
2012-10-20 22:30
592A lelkek milliárdjai vannak már a Pokolban, akik életük során szégyentelenül elutasítottak Engem
warning of the Hellpower of prayerrole of sufferingintelligencetactic of satanmurderthe Warningvictim soulsprayer for protectionPurgatorypoliticsdeathcall to prayersatanismdesirehours after deathperversionsHeaven
2012-10-20 23:20
593Amikor megpróbálnak egy utálatos szentséget létrehozni templomaimban, azt fogják mondani, hogy ez az azonos neműek párkapcsolatának jogai miatt volt
warning of the Hellmurderabortionhomosexualityoccult ritualsfalse mercynullHellcall to prayerperversionsprostitution
2012-10-21 10:05
594Ne engedjétek, hogy a jövő félelme eluralkodjon rajtatok, mert ez nem az Én óhajom
Jesus I trust in youpeace in soullove to neighboursfamilycall to prayer
2012-10-21 17:50
595Szeretném felszólítani az Amerikai Egyesült Államokban élő Isten gyermekeit
prayer for strenghtpreparition to persecutionsinful lawOne World ReligionPrayer Groupspersecution of ChristianityUSAprayer for faithdemocracy
2012-10-21 20:30
596Sohasem szabad a magán kinyilatkoztatásokat elutasítanotok képzettség nélkül, vagy a szükséges alázat hiányában
preparition to persecutionto clergyprayer for discermentJesus Saviourfight against this Missionto enemies of the Mission
2012-10-24 09:11
597Szűz Mária: Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog
about this Missionpeace in soulNew Paradisesacramentsconversionhope
2012-10-25 07:30
598Azt szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt a Keresztes Imahadjárat imáját, Maradék Egyházam győzelméért
Crusade PrayersPrayer Groups
2012-10-25 21:50
599Meg fogják kérdőjelezni és elemezni fogják Szavamat, nehogy szörnyű hibát kövessenek el
about this Missionto unbelieversaposthasyconversionthis generation
2012-10-26 11:06
600Azok, akik megalázzák a neked adott Szavamat leányom, csontig érő kínzó fájdalommal hasítanak Belém
prideNew ParadiseCrucifictionto those who do not believe in the Messagesprayer for enemies of this Missioncall to prayerGarden fo GethsemanePontius Pilate
2012-10-26 18:00
601Kezük tettei miatt villámlás, földrengések és cunamik fogják sújtani a Földet
Armageddonchastisement from Godsinful lawmasonryprideintelligencetactic of satanatheismprayer for mercyearthquekestsunamiessatanismlightnings
2012-10-27 21:35
602Isten, az Atya: azért, hogy megmentsem az ártatlan lelkeket, akiket a hazugok megfertőztek, megbüntetem a gonoszokat
power of prayerchastisement from GodNew ParadiseJesus SaviourAdam and Eveprayer for unbelieversantient serpent - devil
2012-10-28 18:00
603Nagy büntetését, melynek nagysága mostanáig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni lehet
changes of wheather patternsArmageddonchastisement from Godprayer for neighbourspeace in soulthe Second ComingNew Paradiseprayer for mercyUSA
2012-10-29 15:30
604Ebben az időben, a világban, a Belém vetett hit puszta említése is meghökkentséget okoz
role of sufferingArmageddonabout this Missionpeace in soulMother of Salvationprayer for help
2012-10-30 07:10
605Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azt.
preparition to persecutionThe Remnant Armychanges of wheather patternswarsschismprayer for the mitiagation of chastisementpower of prayerrole of sufferingcommitement to JesusJesus I trust in youpeace in soul
2012-11-01 18:00
606Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé
Apocalypsesinful lawpeace in soulMother of Salvationabortionprayer for your belovedemptinessfamilyask and you will be givendivision of mankindprayer for a familiy
2012-11-02 14:00
607Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz
sin against the Holy Spiritnature of sinsinConfessionSacrament of Baptismask for forgivenessoriginal sintemptation
2012-11-03 19:00
608Az út örök Királyságom felé éles kövekkel és sziklákkal van tele
prayer for strenghtpreparition to persecutionschismpower of prayerrole of sufferingchastisement from Godfalse doctrineto clergyprayer for helpthe False ProphetCrucifictionfight against this MissionEucharistfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy MassSacrament of Communionchanges in ritesadditional prayercall to prayerdivision of mankind
2012-11-04 17:45
609A Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését
power of prayerchastisement from Godthe Second ComingAntichristCrusade Prayersstorms
2012-11-05 18:50
610Isten az Atya: Ebben az időben az angyalok hierarchiája gyülekezik a Mennyben a Föld négy sarkánál
changes of wheather patternswarsJesus I trust in youApocalypseArmageddonchastisement from Godprayer for neighboursthe Second ComingNew Paradisethe Seal of The Living God666 - the mark of the beasthungerother religionsearthquekesthis generationstormscall to prayerangelsdictature
2012-11-06 22:45
611Az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor készen áll az oly régóta várt Béke Korszakára
prayer for the mitiagation of chastisementarroganceegoismNew Paradisenature of sinsatanismgreedCrusade Prayerspenancepersecution of Christianityfireslightningschanges on the Earthpurification
2012-11-07 09:28
612Szükségem van a segítségetekre. Éppúgy, amint szükségem volt apostolaimra és tanítványaimra is, amikor a Földön jártam
The Remnant Armyto clergyI AmCrusade PrayersApostlesjoy
2012-11-08 15:50
613Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni
power of prayerrole of sufferingchastisement from Godsinful lawabout this Missionmasonryrichnesspowertactic of satanto defeat evilgenocidepersecution of this Missioncontrol over peoplevaccinationsatanismdemocracydictaturepower of sufferingaggression from Satanstrength of Satanhealth careelites of the worldPoland
2012-11-09 21:00
614A globális védőoltás: egyik leggonoszabb formája a népirtásnak, melyre nem volt példa a zsidók Hitler alatt történt halála óta
free willwarning of the HellArmageddonchastisement from Godsinful lawmasonryOne World Govermentthe Book of Truthfalse mercygenocidevaccinationprophet Danielpursuit of pleasures
2012-11-10 23:45
615Ünnepélyesen megígérem nektek, hogy az átmenet gyors lesz
prayer for the mitiagation of chastisementrole of sufferingApocalypsepeace in soulthe Second ComingNew ParadiseGreat TribulationPurgatorythis generationtransfer to the New ParadiseResurrectionHell
2012-11-11 18:00
616A római katolikusoknak menedékhelyeken vagy biztonságos templomokban kell majd Szentmiséket bemutatniuk
preparition to persecutionThe Remnant ArmyschismCrusade Prayersprayer for salvationto practise faith in hidden
2012-11-11 22:00
617A Tövissel való megkoronázás a Keresztrefeszítésem alatt jelképes
schismfalse doctrineto clergymasonryCrucifictionBenedict XVIprayer for conversionprayer for the pope
2012-11-13 17:00
618Az egyházakra vonatkozólag – melyek tisztelnek Engem a világban – számos esemény fog felszínre kerülni
warning of the Hellschismfalse doctrineto clergythe False ProphetBenedict XVIChruch will fallidolatryOne World Religionto priestschanges in ritesnullto other churchesthe Crown of Thorns
2012-11-14 08:30
619Van egy üzenetem, amelyet az amerikai népnek kell átadnom
sinful lawmaterialismslavery of sinabortionprayer for protectionimmoralitypain of the SalvatordespairUSAprayer for faithprayer for homeland to American people
2012-11-17 19:00
620A felfordulás nyilvánvaló lesz a Föld minden sarkában és csak a vak nem fogja látni a változásokat
warsschismJesus I trust in youIsraeldisorderfalse tolerancefaithfulness to Truthchanges in the Chruchto those lukewarm in their faithdivision amongst ChristiansJesus always presentJesus the only way of salvation
2012-11-19 09:00
621A tizenkettők csoportja, mely a hatalmas nemzeteket képviseli, sértésnek számít tizenkét Apostolom létezésével szemben
warning of the Hellchastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergymasonrytactic of satanmurderabortionAntichristOne World Govermentacceptance of sinpersecution of Christianityto leadersfalse toleranceto satanistsreligious warempathy used to promote acceptance of sin
2012-11-20 23:50
622Szűz Mária: Imádkoznotok kell, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is megfeszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől
Mother of Salvationprayer for sinnersabortionprayer for unbelieversprayer to Mother of Salvationprayer for conversionlove to sinner and condemnation fo sincall to prayerto those who believe in these Messagesnullprayer for forgivenessOur Lady as Advocate
2012-11-21 18:45
624Isten, az Atya: Én a legtökéletesebb jövőt ajánlom fel nektek
arroganceNew Paradisethe Warningfight against this Missionthe Seal of The Living GodBibleto those who do not believe in the Messagesthe Book of Truthprayer for enemies of this Missiontransfer to the New ParadiseGod and his children
2012-11-22 19:00
625Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne féljetek Szavamtól
warning of the Hellto clergypridethe Second Comingphariseeshumilityto priestswarning for the clergyfearto enemies of the Missionkey simplicitysins of the clergy
2012-11-23 21:45
626Nem Nekem fognak smaragddal és drágakövekkel kirakott koronát helyezni a fejemre
the Second ComingNew Paradiseto unbelieversacceptance of sinCrusade PrayersnullJesus Kingprayer for salvationlast days of satancall to prayerrejection of Saviourpreparations to the Last Daythe Crown of Thornslast chance of Mercydefend the truth actively
2012-11-25 17:25
627Azokat, akik Isten Törvényeit követik, démonoknak fogják tartani, és felkutatják őket
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingJesus I trust in youAntichristtactic of antichristgood as an evilprayer for enemies of this Missiontimetablewhat is the Wariningto those who believe in these Messagespower of sufferingwho is the Antichristthe antichrist as world leader do not look antichrist into eyes
2012-11-25 18:45
628Papjaim, nektek nem szabad megbántanotok Engem azt állítva, hogy egy hazug vagyok
to clergyfight against this Missionto priestswarning for the clergyCrusade Prayersto enemies of the Missionpersecution of this Missionto those who believe in these Messagesto cardinals
2012-11-27 20:00
629Nem számít, hogy földi javaitok milyen sokat jelentenek számotokra a Földön, azok semmit sem érnek
hatredchastisement from Godmaterialismrichnesstactic of satansins of the fleshhumilitysatanismcorruptionprayer to defeat satanNew Era of Peacepreparitions to the New Paradisecreation fo the worldGod the Father, Creatorpurificationremain silentgoal of Satantemporary life on earthkey simplicity
2012-11-28 19:40
630Szűz Mária: Egy szerető Isten nem idézne elő konfliktust, és nem okozna szakadást
The Remnant Armylove to neighboursdivisionsdivision amongst Christianscall to unitydo not slanderprayer for seers
2012-11-29 15:20
631Amikor elveszik a szólásszabadságot, akkor az Igazság rejtve marad
free willchastisement from Godsinful lawmasonrymediacommunismOne World GovermentRussiaChinathe Book of TruthCrusade Prayerscontrol over peoplecall to prayerfaithfulness to TruthcensorshipdictatureEastern countriesprayer for homeland nations in slavery
2012-11-30 15:55
632A zsidók ellenségei minden nemzetben összegyűlnek, hogy eltiporják Izraelt
preparition to persecutionThe Remnant ArmywarsschismArmageddonfalse doctrineto clergyNew World ReligionegoismmurderabortionI Amsacramentsthe False ProphetAntichristJesus SaviourCrucifictionother propheciesfalse peaceidolatryJewstactic of antichristBiblefaithfulness to the faithpaganismNew Agegenocidepersecution of ChristianitySacrament of CommunionRomeMoisessexual immoralitycult of SatanJesus the only way of salvationthe European Union - the Beastbetrayal of IsraelIsrael will suffer the most psychotherapy to the people of Israel
2012-11-30 22:20
633A világ minden nemzete egyként egyesül Istennel. Mindannyian ugyanannak a családnak részei.
2012-12-01 19:45
634A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tűzét
hatredslavery of sintactic of satanmurderhatred to this Missiondivisionslove is answer to hatreddivorces
2012-12-02 17:40
635Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra
prideafter the Warninghumilityto suffering peopleCrusade Prayersbefore the Warningpreparition to the Wargningwhat is the Wariningpurificationprayer for souls during the Warningoffering of suffering
2012-12-03 19:05
636Szűz Mária: Mint az Üdvösség Anyja, segíteni fogok nektek és családotoknak, hogy Fiamnak szenteljétek magatokat
Mother of SalvationOur Lady as ProtectorMary as Intercessor do not make prayers complex
2012-12-05 20:40
637A hamis próféta már eltervezte, hogyan veszi át a hivatali tisztségeket a Katolikus Egyházban
warschastisement from Godfalse doctrineto clergyNew World ReligionphariseesRosarythe False ProphetAntichristCrucifictionfight against this Missionwar in the Middle EastDivine Mercy Chaplettactic of antichristpersecuton of prophetsChurch - the Body of ChristEucharistfalse prophetspersecution of this MissionEuropecall to prayerto believersbetrayal of Jesuslast prophetrejection by the clergyTabernacleJudasthe European Union - the Beastthe antichrist as the false friend of Israel
2012-12-07 18:45
638A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben
changes of wheather patternsJesus I trust in youApocalypsethe Second Comingafter the WarningGreat Tribulationaposthasythe Book of Danielearththe Book of Truthearthquekesstormslast days of satanwhat is the Wariningpreparitions to the New Paradisepurificationbirth of Jesuskey simplicityyear 1967
2012-12-08 11:40
639A Szentlélek tüzét mindenki érezni fogja a szívében
the Warningdo not be afraidsanctifying gracehell during the Warningwhat is the Wariningprayer for souls during the Warning
2012-12-09 19:00
640Meg fogom ítélni az Élőket és a Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba
Armageddonthe Second Comingto suffering peopleBiblejoy in Godthis generationpain of the Salvatortransfer to the New Paradiselife in the New Paradiselast days of satanthe Last Judgement
2012-12-10 22:22
641Szűz Mária: Ő, aki oly alázatos, nagy dicsőséges pompával fog eljönni, és Nagy Irgalmassága elárasztja majd a Földet
free willMother of Salvationthe Second CominghumilityJesus Saviourprayer for unbelieverscall to prayereternal lifeImmaculate Heart of Our Lady
2012-12-11 21:00
642Az emberi érvelés értelmetlen, amikor megpróbáljátok meghatározni az Örök Életet
Jesus Saviourfaithfulness to JesusCrucifictionrejoiceeternal lifenullbirth of JesusGod the Father offers His Son JesusAdvent
2012-12-11 21:16
643Komolyan megígérem, hogy az Isten Prófétáin keresztül küldött Szavam árulói magukra vonják majd Isten Haragját
The Remnant Armyrole of sufferingcommitement to Jesusto clergyintelligencebetrayal by the clergywarning for the clergyto enemies of the Missionpain of the Salvatorbetrayal of Jesusrejection of Saviourremain silent
2012-12-12 23:54
644Az alázat többet ér, mint a szenvedés elfogadása. Ez egy erőteljes eszköz a gonosz legyőzésére
The Remnant ArmyJesus I trust in youmasonryprayer for sinnersto defeat evilhumilityto suffering peopleCrucifictionfight against this Missionsatanismpersecuton of prophetsChurch - the Body of Christprayer for unbelieverspersecution of this Missionprayer for persecutorsGod and his childrenparents loveJesus always presentprayer for the young
2012-12-13 18:11
645Én egy mindent megbocsátó Isten vagyok, aki kész megadni nektek a bűnöktől való szabadságot, melyek tőrbe csalnak benneteket
sin against the Holy Spiritabortionviolenceoccultismask for forgivenessCrusade Prayerslove to sinner and condemnation fo sinto sinnerssexual perversionto greatest sinners
2012-12-15 21:45
646Reményt hozok. Irgalmasságot hozok. Üdvösséget hozok.
to atheiststo unbelieversJesus Saviourdo not be afraidguidance from Godnullfamilypreparition to the Wargningprayer for a familiy
2012-12-16 23:20
647A halál hatalma az emberiség felett véglegesen meg fog semmisülni
Jesus I trust in youthe Second ComingNew Paradisedo not be afraid1000 yearsask for forgivenesslove to Godtransfer to the New Paradise12 nationsdeathlast days of satando not guess termssecond resurrectionfirst resurrection
2012-12-17 12:15
648Szűz Mária: Mindazok, akik elősegítik az abortuszt, és akik annak bevezetéséért felelősek, halálos bűnnel vétkeznek
warschastisement from Godsinful lawprayer for sinnerstactic of satanmurderabortionRosaryGreat Tribulationmortal sinhungergenocidepoliticssuicideprayer to avoid abortion
2012-12-18 18:45
649Irgalmasságom Lángjai, Lángnyelvekhez hasonlóan, hamarosan leereszkednek minden lélekre
the Second Comingthe Warningdo not be afraidbefore the Warningpreparition to the Wargningcall to prayerrejoice
2012-12-18 19:30
650A Sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem fogja becsapni Isten gyermekeit
New ParadiseJesus SaviourBible1000 yearsJesus KingTree of LifeEternal Life after the New Era of Peace
2012-12-19 12:30
651Értetek haltam meg. Ezért most meg kell bíznotok Bennem.
The Remnant ArmyJesus I trust in youHoly Spiritfight against this Missionother propheciespersecuton of prophetsMoisesbirth of Jesustrial in faithJesus always present
2012-12-19 21:00
652Isten, az Atya: A nagy változás ideje mindenki javára elérkezett
New ParadiseOne World Govermentthe WarningAdam and Evepersecution of ChristianitypoliticsJesus Kingprayer for conversionlast days of satanChristmas
2012-12-20 19:15
653Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnálatosan, aki azt nem keresi, nem találja meg
peace in soulI Amlovelove to Godhelp from Jesusbirth of Jesuskey simplicity
2012-12-21 22:20
654Szavam olyan lesz, mint egy kard, mely keresztülvágja majd a zűrzavart és a hazugságokat
The Remnant Armysinful lawthe Second Comingcall to conversionBiblethe Book of Truthprayer for couragea call to spread Messages
2012-12-21 22:50
655Ma különleges áldással árasztalak el benneteket
The Remnant Armythe Second Comingbirth of JesusChristmas
2012-12-22 20:36
656A család egysége és annak tönkretevése lesz a gyökere mindennek
free willschismApocalypsefalse doctrineto clergyNew World ReligionmasonryAntichristacceptance of sinChruch will falltactic of antichristto priestsBibleSacrament of Matrimonyguidance from Godchanges in the rite of the Holy Massfalse mercypersecution of Christianityfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusto bishopsto cardinalsdivision amongst Christianstrial in faithindissolubility of marriageblack satanist masses Apostolic Letters
2012-12-23 15:30
657Szűz Mária: Az a nap, amelyen a Megváltót világra hoztam, megváltoztatta az emberiség sorsát
The Remnant Armywarsrole of sufferingArmageddonsinful lawto clergyRosaryto suffering peopleCrucifictionatheismgreat warlove of a mothercall to prayerchanges on the Earthpurificationto those lukewarm in their faithbirth of Jesuslove of Our Ladyprayer for those lukewarm in their faith
2012-12-24 18:00
658Lesz egy nagy özönvíz. Kisebb áradásoknak is tanúi lesztek más országokban
changes of wheather patternswarsabout this Missiondo not be afraidfloodsgreat warchanges on the Earth
2012-12-25 19:20
659Isten, az Atya: Hamarosan egy új Fény, egy új Nap lesz látható
changes of wheather patternsNew ParadiseGreat Miraclepoliticssunrejoicehopeambitiontwo sunsGod the Father, Creatorchanges on the Earthprayer for forgivenessweakness of human
2012-12-27 18:20
660A Tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazsággal szemben
to clergyprideintelligenceprayer for discermenthumilityBibleto those who do not believe in the Messagesguidance from Godwarning for the clergykey simplicitypride makes blind to experts in the Holy Scripture
2012-12-29 18:05
661Soha ne féljetek Tőlem, mert Én békében jövök
warning of the Hellremorseto suffering peopledo not be afraidcondition of forgivenessto sinners
2012-12-29 19:36
662Ő, az okkult hatalom által, azt fogja véghezvinni, ami a gyógyíthatatlan emberek számára gyógyulásnak látszik
warning of the Hellwarsthe Second Comingwar in the Middle Eastfalse miraclesoccultismfalse healingsantichrist as false saviourwho is the Antichristantichrist as peaceful negotiatorfalse second coming warning of the antichrist
2012-12-30 17:50
663Te sok gyűlölet középpontja leszel
about this Missionfight against this Missionpersecuton of prophetshatred to this Missionlast propheta call to spread Messagesthe Way of the Cross to Calvary
2012-12-31 19:25
681Ti oly könnyen felfaljátok azokat a hamis szavakat, melyeket a hazugok tárnak elétek
prayer for discermentguidance from Godfalse propheciesfalse prophets
2013-01-18 20:15
682Szűz Mária: Nektek küzdenetek kell minden törvény és minden érv ellen, amely előmozdítja az abortuszt
sinful lawmurderabortionfight against sincall to prayerfalse tolerance
2013-01-19 20:45
687Szűz Mária: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra.
power of prayerMother of SalvationCrusade Prayerscall to prayernull
2013-01-23 16:05
702Isten Anyja: Nektek imádkoznotok kell minden magas pozícióban lévő emberért, akiknek hatalmuk van a nemzetetek fölött
2013-02-06 14:55
703Isten, az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat az Igazság Ösvényén
materialismJesus Saviourlove to GodGod the Father, Creator
2013-02-07 23:30
704Én a ti Tanítótok vagyok, és Általam meg fogjátok érteni végső Isteni Tervem Misztériumait
The Remnant ArmyJesus I trust in yousacramentsdo not be afraidguidance from Godprayer for unbelieverslife in the New ParadisefamilydeathGift od Salvationprayer for those lukewarm in their faithfirst resurrection null
2013-02-08 23:45
854Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére
ApocalypseArmageddonfalse doctrineto clergymasonrytactic of satansacramentsthe False ProphetAntichristto unbelieversfalse peaceJewsoccult ritualsMiddle EastOne World Religionprayer for protectionto those who do not believe in the Messagesfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy MassIsraelHoly Massask for helpto believersfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusprayer for guidancechange of the Bibleend timesantichrist as peaceful negotiatortwo witnesses of the Book of Revelation gates of Hell will not prevail in the Church null
2013-07-21 18:05
855Bízzatok Bennem, és Én meg fogom nyitni a szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára
the Second ComingNew ParadiseI AmJesus SaviourCrucifictionthe Warning
2013-07-22 19:09
856Üdvösség Anyja: Az utolsó Fatimai titok nem lett feltárva, annyira rémisztő volt
schismfalse doctrineto clergythe False ProphetFatimaBenedict XVIother prophecies
2013-07-22 20:17
857Felfedem a titkokat, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, és azok nem lesznek kellemesek
schismApocalypsefalse doctrineto clergyJesus Saviour
2013-07-23 15:30
858Üdvösség Anyja: Mintha egy csoda történt volna, úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta feltámadt halottaiból
schismApocalypsefalse doctrineto clergythe False ProphetAntichrist
2013-07-25 18:52
859Bár ezek félelmet fognak kelteni, mégis semmik az eljövendő Nagy Megpróbáltatáshoz viszonyítva
chastisement from Godsinful lawsinOne World Govermentprayer
2013-07-25 20:40
860Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni
love to neighboursegoismatheismhumanizmpoor
2013-07-27 19:22
865Üdvösség Anyja: ahogy Isten Szent Szava képes lelkeket egyesíteni, úgy az nagy megosztottságot is okozhat
hatredfalse doctrineMother of Salvationdo not judgeJesus Saviourfight against this Missionlove
2013-07-31 18:31
866Ők meg fogják győzni követőimet, hogy egy népszavazás eredményéhez igazítsák Egyházam Törvényeit
schismfalse doctrinetactic of satanthe False ProphetAntichristJesus Saviouracceptance of sinsatanismoccult ritualsocult symbolsreferendumOne World Religiondestruction of sacramentstactic of antichristprayer for protection
2013-07-31 18:56
867A világban jelenlevő gonoszság olyan szinten van, amilyet Noé napjai óta még nem látott a világ
free willwarning of the Hellfalse doctrineNew Paradisetactic of satanevil in the world
2013-08-01 03:00
868Üdvösség Anyja: hamarosan azt fogják kérni tőletek, hogy a Szent Eukarisztia egy helyettesítőjét osszátok szét, ami nem a Fiam Teste lesz
false doctrineto clergyMother of SalvationCrucifictionChurch - the Body of Christdesecration of the Eucharist
2013-08-02 15:10
869Isten, az Atya: Azok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, a fenevad elsődleges célpontjai
2013-08-03 13:17
870Próféciáim, melyek az Antikrisztus érkezését feltárják, hamarosan megvalósulnak
preparition to persecutionrole of sufferingApocalypsethe Book of Lifetactic of satanto defeat evilAntichristfight against this Missionhatred to this Mission
2013-08-04 23:16
871Amikor megváltoztatják a Keresztség Szentségét, eltávolítanak belőle minden olyan ígéretet, mely ellene mond a Sátánnak, mert azt fogják állítani, hogy ezek a hivatkozások régimódiak
false doctrineto clergysatanismhomosexualitySacrament of BaptismSacrament of Matrimonyfaithfulness to GodTrue Churchexcommunication
2013-08-05 04:05
872Üdvösség Anyja: Ez a harc, hogy Isten szavának fennmaradását biztosítsa, azt fogja eredményezni, hogy azoknak a papoknak, akik hűségesek maradnak Hozzá, menedéket kell majd keresniük
warning of the Hellpreparition to persecutionThe Remnant ArmyschismApocalypsefalse doctrineMother of Salvationto defeat evilthe False Prophetfaithfulness to Jesusthe Seal of The Living Godoccult ritualsto priestschanges in the rite of the Holy Mass
2013-08-05 13:05
873Amikor megvéditek a Szavamat, akkor úgy fognak rátok tekinteni, mint akik kegyetlenek, barátságtalanok és kevésbé szimpatikusak azokhoz, akik nem hisznek Istenben
warning of the Hellpreparition to persecutionschismfalse doctrineto clergyguidance from Godwarning for the clergy
2013-08-05 18:33
874Üdvösség Anyja: Ne fogadjátok el azt a toleranciát, hogy a pogányok átvegyék Isten egyházait
preparition to persecutionfalse doctrineacceptance of sinfight against this Missionother propheciespersecuton of prophetspaganismfalse godspurity of faithprayer to be faithful to the Truth
2013-08-06 19:37
875Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát
warsthe False ProphetAntichristhumanizmfalse peacefaithfulness to GodIsraelPalestineBabylonecologynulldisastershunger
2013-08-07 18:50
876Egy lélek nem gyógyulhat meg addig, amíg el nem ismeri Isten Nagyságát
role of sufferingprideNew ParadisesinJesus SaviourlovesatanismAdam and Eveother religions
2013-08-09 16:50
877Üdvösség Anyja: Melyik ember tudná valaha is elutasítani ezt az új, tökéletes létet?
2013-08-09 18:38
878Tudnotok kell, hogy az elutasítás fájdalma pontosan olyan lesz, mint amit Nekem és Apostolaimnak kellett elszenvednünk az Én Időmben a Földön
warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingApocalypsefalse doctrineto clergydo not judgethe Second ComingphariseesNew Paradisethe False Prophethumilityfaithfulness to Jesusacceptance of sinthe Warningfight against this Missionlovehumanitarismask for salvation
2013-08-10 12:49
879Az áradások mindennaposak lesznek, és ti tudni fogjátok, hogy Atyám a világ mely részeire haragszik a legjobban
egoismHoly Spiritacceptance of sinfloodsvanityprayer for mercy
2013-08-12 03:00
880Hamarosan a templomokat kereskedelmi célokat szolgáló helységekként fogják használni, és hogy hasznot húzzanak belőle
warning of the Hellschismto clergytactic of satansacramentspurity of faithcults that offend God
2013-08-13 15:00
881Amikor Édesanyámat tisztelitek, akkor meg kell látogatnotok Kegyhelyeit, és ott adózzatok tisztelettel neki
to clergytactic of satanthe False ProphetAntichristFatimaoccult rituals
2013-08-14 15:15
882Közel az Első Ítélet és Én a gonoszokat félre fogom dobni
warning of the HellwarsschismJesus I trust in youApocalypsefalse doctrineNew Paradisethe Warningpaganismother religionsthe Book of Truthhumanitarismfalse mercy
2013-08-15 21:57
883Nekik meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni.
preparition to persecutionschismApocalypseto clergytactic of satanI Amthe False Prophetfight against this Missionthe Book of DanielCross - a formJewsoccult ritualsBibleEucharistchanges in the rite of the Holy MasspaganismNew AgeMissals
2013-08-17 11:50
884Üdvösség Anyja: Nekik menedékhelyeket kell majd találniuk, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eukarisztiát
prayer for strenghtThe Remnant Armyschismrole of sufferingfalse doctrineto clergyMother of SalvationmasonryHoly Spirittactic of satanfaithfulness to Jesusfight against this MissionFatimasatanismocult symbolsTrue ChurchexcommunicationpaganismIsraelCrusade Prayersmartyrdom
2013-08-17 16:45
886Üdvösség Anyja: Gyermekeim mindenhol – a bánat ezen idejében hallgatnotok kell Rám, szeretett Édesanyátokra
2013-08-19 18:28
887Gondoskodni fogok arról, hogy milliókkal többen hallják meg Szavamat
to clergyto unbelievers
2013-08-20 19:20
891Isten, az Atya: Gyermekek, minket csak egy rövid idő választ el a Nagy Naptól
ApocalypseArmageddonto clergyNew Paradisesacramentshumilitythe Warningsatanismthe Seal of The Living Godoccult ritualsCrusade PrayersMedal of Salvation
2013-08-23 15:00
892Ez a tűz lesz ledobva a Föld ellenségeire is, és azokra, akik ezt a Két Tanút üldözik
ApocalypseArmageddonchastisement from GodRosaryhumilityfight against this MissionsatanismearthIsraelearthquekesfiresChristianity
2013-08-24 23:15
893Isten, az Atya: Féljetek, ti, akik felálltok és átkozzátok Fiamat
warning of the Hellrole of sufferingApocalypseArmageddonchastisement from GodpridehumilityJesus Saviourfight against this Missionsatanismother prohetsask for forgivenessto enemies of the Mission
2013-08-25 18:00
894A Farizeusok sokakat megkorbácsoltak és megöltek, mielőtt végül Keresztre feszítettek Engem
hatredto clergypridephariseesslavery of sintactic of satanJesus SaviourCrucifictionpersecutionfight against this MissionBiblelies of satan
2013-08-26 20:20
895Minden gonosz háborús cselekményért és minden rémtettért Isten el fogja űzni és agyon fogja csapni őket
warning of the Hellwarshatredchastisement from Godtactic of satanprayer for discermentdisorderterrordivisions
2013-08-27 23:45
896Üdvösség Anyja: Az utolsó napon, amikor felvirrad a hajnal, egy hangos harsonaszó lesz hallható világszerte
prayer for strenghtpreparition to persecutionabout this Missionthe Second Cominglove to neighboursNew Paradiseto defeat evilfight against this Missionpersecution of this Missionthe Last Day
2013-08-28 20:00
897Nektek imádkoznotok kell a lelkükért, mert eladták azt
warning of the Hellsinful lawmasonrypridenullrichnessglorypoweregoismslavery of sinprayer for sinnerstactic of satanto defeat evilmediaOne World Govermentsatanismprayeratheismfalse godsworld of pleasureCrusade Prayerscorruptionprayer for those who have sold their soulspoliticsmusic industrythose in high finansefashiondrug addictionprofanation of the cross
2013-08-29 23:53
898Nagy öröm lesz mindenhol. Ez 100 napig fog tartani.
to atheistswarning of the Hellpower of prayerthe Second Comingafter the Warningmaterialismnullrichnessglorylove to neighboursremorsepowerfaithegoismslavery of sinprayer for sinnersHoly SpiritNew Paradiseto defeat evilI AmAntichristto unbelievershumilityJesus Saviourthe Seal of The Living GodJewsto those who do not believe in the MessagesChristianityinforming about the Messagesthe Last DayMuslimstransfer to the New Paradise12 nationslife in the New ParadiseApostle Simon PeterJesus King
2013-08-30 20:24
899Sokan közületek, akik azt mondjátok, hogy Engem szolgáltok, nem vagytok alkalmasak felállni és Isten szolgájává nyilvánítani magatokat
warsApocalypseto clergythe Second Comingphariseesother propheciesto priestsBiblehungerhelp from Jesusfood storagepoisoned waterpoisoned foodtrumpetsend timesdrinking water shortage keep seedsGMOconflagrationstay in your homes
2013-08-31 21:45
900Én tizenkét egyszerű embert választottam ki, akik szegény halászok voltak, tanulatlanok és nem volt tudomásuk a Szentírásról
to clergyabout this Missionhumilityfight against this Missionother prohetsApostles
2013-09-01 11:08
901Ti, akik most gúnyoltok Engem, mivel elutasítjátok Üzeneteimet, valóban azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat?
2013-09-01 17:05
902Nem tudjátok, hogy a fiatalok egész nemzedékét távolítják el Tőlem ebben az időben?
2013-09-02 18:45
903A (földi) életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekhez képest. Ti száműzetésben vagytok.
to unbelieversatheism
2013-09-03 18:45
904A lelkek tisztaságától függően, szakaszonként hozok Ajándékokat
Holy SpiritI Am
2013-09-04 18:00
905Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni
false doctrineto clergyConfessionCrucifictionEucharistchanges in the rite of the Holy MasshumanitarismSacrament of Communion
2013-09-05 09:35
906Egy felszentelt szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben
to clergydo not judgesinpenancelove to God
2013-09-05 14:30
907Üdvösség Anyja: Egy új, kegyetlen világháború lesz bejelentve
warshatredRosarypersecutionMiddle Eastgreat warnuclear weaponprayer for those persecutedIII world war
2013-09-06 18:46
908Üdvösség Anyja: Az egyetlen út az Örök Élethez Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül vezet
to atheistsprayer for sinnersJesus SaviourCrucifictionthe WarningconversionCrusade Prayers
2013-09-06 20:15
909Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon
to clergytactic of satanCrucifictionEucharistfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy Massthe Truth of these Messages
2013-09-07 18:25
910Itt az ideje a Keresztes Imahadjárat Csoportok létrehozásának, és azok világszerte való terjesztésének
prayerCrusade PrayersPrayer Groups
2013-09-08 21:10
911Minél jobban utálnak benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket Isten
preparition to persecutionThe Remnant Armyfalse doctrinehumilityfight against this Missionprayer
2013-09-10 13:45
912Üdvösség Anyja: ki fognak gúnyolni benneteket, amiért nem ismeritek el a Katolicizmus új értelmezését
schismfalse doctrineto clergyMother of Salvationtactic of satanthe False Prophetpooroccult ritualsgreedhungerpledgedespairprayer to Mother of SalvationCredochanges in rites
2013-09-11 16:30
913Nektek, akik nagyon szenvedtek, és az életben már minden reményt elvesztettetek, tudnotok kell, hogy a Szívemben vagytok
to atheistsrole of sufferingprayer for helpthe Second ComingrichnessNew Paradiseto unbelieversto those who do not know the sense of lifeto not lovedto those who feel unfulfilledsins of the fleshmediahumilityto opressedto suffering peoplesuccessask for helphelp from Jesus
2013-09-13 23:15
914A sötétség tana – a nagy hitehagyás, amely Egyházam ágyékából fog fakadni – sűrű ködként fog leereszkedni
schismsinful lawfalse doctrineto clergymasonryslavery of sinHoly Spirittactic of satanI AmOne World Govermentaposthasyprayer for mercyto leaders
2013-09-14 03:00
915Üdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fognak téríteni minden olyan lelket, akik nyitottak Fiam, Jézus Krisztus Irgalmára
Mother of SalvationNew Paradiseother propheciesDivine Mercy ChapletMedal of Salvationlove of a mother
2013-09-14 16:10
916Terveim a világ megmentésére most kezdenek gyümölcsözni. Most már minden a helyén van.
The Remnant ArmyprayerCrusade Prayers
2013-09-15 23:50
917Isten, az Atya: Azoknak mondom, akik pogány családba születtek, és nem a saját hibájuk miatt pogányok: Irgalomban foglak részesíteni benneteket
to atheistswarning of the Hellto clergyto unbelieversJesus Saviourmortal sin
2013-09-16 16:20
918Azért jövök, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Azért jövök, hogy végrehajtsam az Ő Isteni Akaratát, és beteljesítsem a Szövetséget
preparition to persecutionArmageddonprayer for neighboursabout this Missionmasonryto defeat evilJesus SaviourOne World Govermentprayer for protectionprayer for salvation
2013-09-17 22:45
919Második Eljövetelemkor minden életben maradt embert a Földön a szerint fogok megítélni, amit addig az időpontig tettek Isten Dicsőségére
to atheistsfree willwarning of the HellApocalypseprayer for neighboursNew Paradisesinother religionsthis generationthe Last Daysanctifying graceresurrection of the dead
2013-09-18 17:08
920Imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját mindazok felajánlására, akik közel állnak hozzátok, hogy Drága Véremmel beboríthassam őket
2013-09-18 23:30
921Senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se a pápának nincs joga ahhoz, hogy átírja Isten Szavát
schismfalse doctrineto clergyprideegoismtactic of satanI Amthe False ProphetAntichristoccult ritualsocult symbolsEucharistHoly Masschanges in rites
2013-09-19 19:26
922Négy hatalmas birodalom fog megjelenni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani
2013-09-21 00:22
923Sokan a valótlanságok elfogadásával fognak elárulni Engem
preparition to persecutionto clergyphariseesHoly Spirittactic of satanJesus Savioursatanismoccult ritualsCrusade Prayers
2013-09-21 13:45
924Üdvösség Anyja a papokhoz: Hogy hűségesek maradhassatok Fiam Földi Egyházához, készen kell állnotok nyája táplálására
changes of wheather patternsschismto clergysinthe False Prophetacceptance of sinoccult ritualsEucharistchanges in the rite of the Holy MassfloodsstormsSacrament of Communionthunderstempest
2013-09-23 13:30
925A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.
warning of the Hellpreparition to persecutionwarsthe Book of Lifeabout this Missionmasonrytactic of satanOne World GovermentJewsMiddle EastSt. Michael ArchangeleRussiaChinaIsraelChristianityUSAEuropeSyriaEgypt
2013-09-24 11:18
926Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától értetődőnek tartanak Engem
power of prayerpeace in soulthe Second ComingNew Paradiseadorationask for forgivenesspenancepersonal prayer
2013-09-24 18:00
927Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért elhagytak Engem
prayer for neighboursconcernegoismtactic of satanhumilitysatanismoccult ritualspaganismfalse godsNew Agemeditationyogabioenergotherapyreikisuperstitions
2013-09-24 22:44
928Üdvösség Anyja: Fiam Egyházának keresztre feszítése során csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék
prayer for discermentCrucifictionFatimaother propheciesApostlesJohn the ApostleLa Salette
2013-09-25 12:15
929Isten, az Atya: Még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni
warning of the Hellwarschastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergymurderabortionchanges in ritespoliticsliedeath
2013-09-26 17:55
930Igaz Egyházamat ki fogják dobni Rómából, és éveken át tartó elhagyatottságot kell majd elviselnie
warning of the HellThe Remnant ArmyschismApocalypsefalse doctrineto clergythe Second ComingHoly SpiritConfessionthe False Prophetpersecutionacceptance of sinother prophecieshumanizmBibleChurch - the Body of ChristpaganismCrusade PrayersPrayer GroupsSacrament of Communionchanges in ritesgreat aposthasyRomefalse healingsfalse humilityfalse love for neighboursecumenism
2013-09-28 15:23
931Az egyházi szabadkőművesség most érte el a hatalom legmagasabb szintjét földi Legszentebb Egyházamban
schismfalse doctrineto clergymasonrytactic of satanthe False Prophetthe Book of Danielthe Book of Truthretreats for the clergypledgechanges in ritesnull
2013-09-30 15:45
932Van egy nagy tévhit arra vonatkozólag, hogy mitől lesz egy férfi vagy egy nő szent az Én Szememben
free willpeace in soulto unbelievershumilityCrucifictionfaithfulness to the faithpersonal prayerimportance of prayertears fo conversion
2013-10-02 22:15
933Mivel földi Egyházam Keresztre feszítése elkezdődik, nektek minden megjövendölt jelre résen kell lennetek
warning of the Hellfalse doctrineto clergytactic of satanthe False ProphetCrucifictionoccult ritualschanges in rites
2013-10-03 22:35
934Ha tagadjátok a bűn létezését, akkor ti Engem tagadtok meg
warning of the HellThe Remnant Armyto clergyabout this Missionpeace in soulremorsesinloveto enemies of the Mission
2013-10-04 23:44
935Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy a hiteteket egy politikai kampány létrehozására használjátok, a szegények megsegítése érdekében
to clergythe Second Comingtactic of satanI Amsacramentsthe False ProphetAntichristhumanizmpoorEucharistpolitics
2013-10-06 23:30
936Isten, az Atya: A Sátán és démonai egy nagyon nagy hadsereget toboroztak
The Remnant Armyfalse doctrineto clergymasonryNew Paradisetactic of satanRosarythe False ProphetAntichristOne World GovermentCrucifictionacceptance of sinthe Warning666 - the mark of the beastCross - a formoccult ritualsOne World Religionpersonal prayercontrol over peoplecensorship
2013-10-08 15:40
937Lazítsatok mindannyian és tudjátok meg, hogy Isten mindig Erőteljes, és legyen az bármilyen gonosz cselekedet, Ő mindent eltiporhat
peace in soulJesus Saviourthe Seal of The Living GodBiblerefugesprotection against persecution
2013-10-11 22:30
938Amint az Ég és a Föld eggyé válik, nem lesz többé Tisztítótűz
warning of the Hellfalse doctrineto clergyprideintelligenceNew Paradisetactic of satanacceptance of sinPurgatoryHellto agnosticsbetrayal of Jesus
2013-10-12 17:00
939Ti nem ismertek Engem, mivel nem ismertek fel Engem
The Remnant Armypridesacramentsacceptance of sinto enemies of the Missioncall to prayerto those who believe in these Messages
2013-10-13 18:00
940Üdvösség Anyja: A Katolikus Egyház papjainak: Arra buzdítalak benneteket, hogy hordjátok magatoknál Legszentebb Rózsafüzéremet
The Remnant Armyto clergyRosaryhumilitycall to conversionprayer for protectionCrusade Prayersto enemies of the MissionSt. Benedict Cross
2013-10-14 15:30
942A kígyó különleges üzeneteket ad az antikrisztusnak, amelyeket ő gondosan dokumentál
warning of the Hellfalse doctrineto clergytactic of satanthe False ProphetAntichristsatanismoccult ritualsprayer for deceived
2013-10-16 23:27
943Minden új törvény, melyet az ellenség Egyházamban hamarosan bevezet, gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot
Jesus I trust in yousinful lawpeace in soulprayer for satansistslavery of sintactic of satanAntichristJesus Saviourocult symbolsBiblehumanitarismfearpolitics
2013-10-17 20:38
944Lehetek Én az egyetlen igazi barátjuk, az egyetlen üdvösségük, de sokan közülük figyelmen kívül fogják hagyni Figyelmeztetéseimet
ArmageddonI Amthe Warningto those who do not believe in the Messages
2013-10-18 00:38
945Az antikrisztus anyagi támogatásokat fog létrehozni a vállalatok, szervezetek, valamint a jótékonysági szervezetek csalogatására, hogy az ő új egy – világkereskedelmi központjának dolgozzanak
warning of the Hellwarsfalse doctrineto clergyNew World ReligionMother of SalvationrichnessRosaryAntichristacceptance of sinfight against this Missionsatanismthe Seal of The Living Godatheismfalse peacefalse miracles666 - the mark of the beastCross - a formMiddle Eastprayer for protectiongreedBibleBabylonfalse mercyMissalsimpuritypoliticsthose in high finanseSt. Benedict Crossdesireto those who believe in these Messagesmedalsfamous people
2013-10-19 20:00
946Nektek nyugodtnak kell maradnotok, békében, de azzal a határozott szándékkal, hogy az Evangéliumokban foglalt Szent Igét továbbra is hirdetitek a Föld minden szögletében
The Remnant Armyschismprayer for discermentthe False ProphetAntichristfaithfulness to the faithApostlespledgebe peaceful
2013-10-20 12:07
947Az egyházszakadás Egyházamban különböző szakaszokra lesz osztva
The Remnant ArmyschismJesus I trust in youApocalypsefalse doctrinepeace in soulconcernsacramentsConfessionOne World Religionfalse mercy lonelinessGospelthe nature of sinlast prophet
2013-10-20 17:48
948Mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják a pusztulás útját követni
warning of the HellschismApocalypseArmageddonfalse doctrineto clergypridephariseesthe False ProphetpersecutionBiblefalse godsfalse loyalty to the clergy
2013-10-21 10:56
949Mindazok, akik a háromszöget viselik, a legistentelenebb háromság jelét, részt fognak venni az ilyenféle jótékonysági szervezetek támogatásában
chastisement from Godfalse doctrinemasonrybanking systemtactic of satanAntichristOne World Religionhumanitarismthose in high finansefalse humilityGospelGift of The Holy Spiritphilanthropysign-the triangleno Adorationchanges in buildings of churches
2013-10-22 13:20
950Ti vagytok az a nemzedék, kiknek tanúskodniuk kell Egyházam végső Keresztre feszítéséről
The Remnant Armyto clergyCrucifictionthis generationGospelrejection by the clergyGift of The Holy Spirit
2013-10-22 13:30
952Isten, az Atya: Ez egy felhívás azok üdvössége érdekében, akik az eretnekséget nem fogják kétségbe vonni, amit hamarosan ki fognak nyilvánítani
warning of the Hellchastisement from Godfalse doctrineto clergyintelligencethe Second Comingslavery of sinsatanismaposthasyBibleGospel
2013-10-24 19:45
953Nagyon kevés embernek van a mai világban valamilyen hitvallása vagy Istenbe vetett hite
Jesus I trust in youfalse doctrineabout this Missionpeace in soulremorseslavery of sintactic of satanAntichristJesus Saviourlovefalse mercyNew Ageto enemies of the Missionemptinesssatanismperversionsaddictions
2013-10-25 23:55
954A Nagy Nap fel fog virradni, és hamarosan a “vég nélküli világ” el fog kezdődni
hatredto clergyI Amaposthasyfalse propheciesthe Book of TruthApostlesto enemies of the MissionauspiceGospel
2013-10-26 11:14
955Én nem fogok állni és nézni, miközben ti tönkreteszitek az életeteket, ami a tietek lehetne egy egész örökkévalóságon át
to atheistsprayer for neighboursabout this MissionforgivenessJesus SaviourCrucifictionto enemies of the Missionto sinners
2013-10-26 17:52
956Egyházam az Igazságra épült, és csakis a színtiszta Igazság áradhat az ajkairól
warning of the Hellto clergythe False Prophetacceptance of sinChurch - the Body of ChristhumanitarismpoliticsHellbuisnesssecular world
2013-10-27 23:30
957Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az antikrisztus székhelyévé fog válni
Armageddonfalse doctrineto clergyMother of Salvationtactic of satanAntichristother prophecieslieantichrist as false saviour
2013-10-29 19:30
958Amint a Szentlélek eláraszt egy lelket, akkor az felemelkedik, azonnal vonzódni kezd Atyám Akaratához, és teljes önátadásában válaszol
The Remnant ArmyintelligenceHoly Spiritconversion
2013-10-30 18:00
959Amikor nincs bennetek alázat, a büszkeség el fogja árasztani a lelketeket, és vétkezni fogtok Ellenem
free willwarning of the Hellto clergypridedo not judgeslavery of sintactic of satanI AmConfessionhumilityCrucifictionsatanismto those who do not believe in the Messages
2013-10-31 23:30
960Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám
schismto clergyAntichristfight against this MissionOne World ReligionBiblehumanitarismfearfalse prophetsdisorientationto those who believe in these Messageschanges in the ChruchGospelaccusation to Jesus
2013-11-01 23:17
961A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek
Apocalypsebattle among Christiansthe Second ComingsacramentsCrucifictionpersecutionchanges in the rite of the Holy Massprayer for the Churchnew prayerschanges in the Holy Communionscourgingdarkness in a worldthree days of darkness
2013-11-02 20:30
962Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy becsmérelje egy másik lélek lelkiségét
concernfurypridearroganceintelligenceslandersnulldo not judgesin against the Holy Spiritblasphemybetrayal
2013-11-03 19:07
963Atyám Haragja olyan mértékben fog növekedni, minél több hálátlan gyermeke szegül ellen az Ö Mindenható Szövetségének.
preparition to persecutionschismApocalypseArmageddonthe Book of Lifebattle among Christianshatredchastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergyprayer for neighboursOne World Religion
2013-11-04 16:00
964Isten Fénye le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat
the Second Comingphariseesask for salvation
2013-11-05 11:00
965Minden felfordulás, melyeknek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz a Jelenések Könyvében szeretett Jánosomnak adott próféciák Igazságára
schismApocalypsehatredfalse doctrineto clergylove to neighboursremorsehumilityJesus SaviourGreat TribulationOne World ReligionEucharistfaithfulness to the faithJohn the Apostlenull
2013-11-07 18:35
966Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés, mely azt állítja, hogy Isten Szavát mondja, hamis, akkor azzal szemben nem fognak gyűlöletet mutatni
The Remnant Armyhatredabout this Missionfight against this Missionpersecuton of prophetsfalse prophecies
2013-11-08 00:09
967Hamarosan sokan elkezdik használni tudományos ismereteiket, hogy kiértékeljék a Legszentebb Evangéliumokat
The Remnant Armyfalse doctrineto clergyintelligenceHoly Spirittactic of satanthe False ProphethumanizmpoorOne World ReligionscienceBiblefaithfulness to the faithfalse love for neighbourssecular worldpridecreation fo the worldpagan symbols
2013-11-09 11:48
968Isten, az Atya: Nem lesz olyan tudományos kiértékelés, melynek értelme lenne, amikor a két nap majd látható lesz
false doctrineintelligencethe Second Comingcall to conversionsigns in the skysciencefalse godstwo sunsUFOGod the Father, Creatorplanetary systemwonderscosmos
2013-11-10 15:00
969Üdvösség Anyja: Az üdvösség csak az Istennel való megbékélés eredményeképpen lehet a tietek
to clergylove to neighboursConfessionJesus SaviourCrucifictionFatimaask for forgivenessLa Salettechanges in buildings of churchesOur Lady as Co-RedemptrixOur Lady as ProtectorOur Lady as defeating satanreconciliation with God
2013-11-10 15:20
970Atyám büntetései most már elkezdődtek, és a világ tanúja lesz még sok más ökológiai megrázkódtatásnak
changes of wheather patternsArmageddonchastisement from Godprideintelligencefires
2013-11-12 15:52
971Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Nappal kapcsolatos, ami nagyobbnak fog látszani, fényesebb lesz, és elkezd majd forogni
free willwarning of the Hellpreparition to persecutionchanges of wheather patternswarsApocalypseArmageddonhatredchastisement from Godto clergypridearrogancethe Second Comingslavery of sintactic of satansinthe False ProphetAntichristacceptance of sinthe Warningatheismidolatryoccult ritualsocult symbolsOne World Religionpaganismfalse godshungerearthquekessundarkness in a soultwo sunsfaster movement of the Earthrejection of Saviourprofanation
2013-11-12 20:30
972Olyannyira próbára lesz téve a hitük, ahogyan eddig még soha
prayer for neighbourslove to neighboursforgivenessBiblefaithfulness to the faithpersecution of Christianitylove to Godprayer for persecutorsremain silentlove is answer to hatred
2013-11-14 12:00
973Ti egyedül fogtok megállni Előttem, nem lesz senki mellettetek
Jesus I trust in youprayer for sinnersConfessionpreparition to the Wargningwhat is the Warining
2013-11-15 20:00
974Milliárdok fognak megtérni és első alkalommal felismerni Istent, a Szentháromságot
Confessionthe Warningsigns in the skysciencepenancesunwhat is the Wariningfalse explanation of the Redemption
2013-11-16 22:17
975Jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől
after the WarningNew ParadiseJesus Saviourthe Warningwhat is the Warining15 minutes of the Warning
2013-11-17 14:00
976Én csak egy Irgalmas Istenként jövök. Nem azért jövök, hogy félelmet keltsek bennetek, mert Én valóban szeretem mindnyájatokat
free willprayer for neighboursprideConfessionhumilityask for forgivenessbefore the Warningpreparition to the Wargning
2013-11-18 20:10
977Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket
false doctrineto clergythe Second ComingCrucifictionaposthasyCross - a formTabernaclerespect for Salvationchange of the cross
2013-11-19 20:00
978Amikor eljövök az Irgalmasság Királyaként, egy lélekben sem fog semmilyen kétség maradni a felől, hogy Én Ki Vagyok, és Mi Vagyok
The Remnant Armyrole of sufferingabout this Missionthe Warningdo not be afraidCrusade Prayersbefore the Warningdivision amongst Christiansprayer for souls during the Warningcall to unity
2013-11-20 14:15
979A Szeretet azért növekszik, mert az egy Ajándék Istentől, és azzal a hatalommal rendelkezik, hogy elpusztítja a gonoszságot
hatredpridemurdersatanismgreedCrusade Prayerslove to Godambitionlove is answer to hatredmeaning and the power of love
2013-11-23 17:00
980Emberek milliárdjai fogják élvezni a dicsőséges örök életet Isten Jelenlétében
to atheistsfree willwarning of the Hellpridethe Second Comingafter the WarningNew Paradiseto unbelieversAdam and EveHelloriginal sinthe Last Judgementdescription of eternal damnationLucifer
2013-11-24 16:45
981Üdvösség Anyja: Isten ellenségei szörnyű szentségtöréseket fognak elkövetni, míg csak meg nem szentségtelenítik a Tabernákulumokat is
The Remnant Armyschismfalse doctrineto clergythe False ProphetCrucifictionto priestsChurch - the Body of Christgood as an evilcall to prayerTabernaclethe antichrist stopped by the Eucharist
2013-11-25 17:25
982A Menny hamarosan be fogja jelenteni Isten nagy Tervének befejező részét, hogy megmentse az emberiséget
New Paradiseto suffering peopleJesus SaviourCrucifictionpersecuton of prophetshatred to this Missionto enemies of the Missionpower of suffering
2013-11-26 00:53
983Isten választott lelkeinek mindig fájdalom, üldöztetés, szenvedés, gúnyolódás és csúfolódás a sorsa
role of sufferingpeace in soulpridelove to neighbourssinto defeat evilhumilityto suffering peopleCrucifictionvictim soulspersecution of Christianitydivisionstransfer to the New Paradisepurificationoffering of suffering
2013-11-29 16:45
984A Sátán stratégiája, hogy először megtévessze és becsapja a híveket, mielőtt elpusztítaná őket
Jesus I trust in youArmageddonintelligencetactic of satanJesus SaviourCrucifictionChurch - the Body of Christlove to Godask for helplogicfalse love for neighboursto believersscourgingopenness of the church buildings to hereticsgoal of Satan
2013-11-30 15:50
985Üdvösség Anyja: arra kérlek benneteket, hogy most kezdjétek el az Üdvösség Kilencedét (&130.)
Mother of SalvationCrucifictionCrusade Prayerstransfer to the New Paradise12 nationsResurrectionfirst resurrection Mary as Intercessor Novena of Salvation Mary Queen of Heaven and Eartch
2013-12-01 16:12
986Én nem fogok soha többé újra testben járni
New World Religionmasonrythe Second Comingthe False ProphetAntichristfalse miraclestactic of antichristfalse prophetsfalse healingsfalse love for neighboursfulfilled prophecyJesus will not walk on the Earth
2013-12-03 19:45
987Jaj nektek csalók, mert ti nem Tőlem vagytok!
warning of the HellThe Remnant ArmyArmageddonto clergyabout this Missionthe Second Comingthe False ProphetAntichristaposthasyto those who do not believe in the Messageswarning for the clergyfalse prophetsto enemies of the Missionlast prophetfalse second coming to false prophets
2013-12-04 10:30
988Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, és nem pedig azért, hogy az e világi bajoktól szabadítson meg benneteket
false doctrineto clergyprayer for neighboursmasonrythe False Prophetother propheciesChruch will falltactic of antichristevil in the worldBiblehumanitarismLa Saletteheresy
2013-12-05 14:00
989Én mindenekelőtt a Nagy Irgalmasság Istene vagyok
Jesus I trust in youJesus who sufferscall to conversionprayer for mercybefore the Warningadditional prayercall to prayerkey simplicityprayer for souls during the Warningto be as a child
2013-12-07 14:25
990Én most készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és emiatt sokan utálni fognak Engem
warning of the Hellhatredto clergyprideintelligencephariseesmaterialismpoweregoismHoly SpirithumilityBiblewarning for the clergyfalse mercyfalse prophetspreparations to the Last Daykey simplicityto false prophets
2013-12-09 16:15
991Ő, az antikrisztus, több nyelven fog beszélni, de egyetlen latin szó sem fogja elhagyni az ajkát
New World Religionblasphemylieantichrist as false saviourwho is the Antichristheresyantichrist as peaceful negotiatorJesus will not walk on the Earth the antichrist as a polyglot the antichrist as a wise preacher the antichrist following Jesus
2013-12-09 19:46
992Ti nem adhatjátok át az Igazságot, amikor az egótok a népszerűségre törekszik
false doctrineto clergymaterialismegoismJesus SaviourhumanizmOne World Religionto priestsEucharistwarning for the clergyhumanitarismHoly ordersthe Last Dayfalse humilityto cardinals
2013-12-10 23:00
993Üdvösség Anyja: Ők a tiszteletbeli doktorátus címet fogják megkapni a hamis próféta frissen megújított egyházában
warning of the Hellfalse doctrineto clergypridethe False ProphetAntichristfalse miraclesRussiaEucharistdesecration of the EucharistBabylonhumanitarismpledgecontrol over peopletimetableRomefalse love for neighboursecumenismheresyAsiahonoris causa doctorates the false prophet recognised as holy person before the Second Coming
2013-12-11 22:05
994Mert amikor ilyen módon szenvedtek, akkor lelkeket hoztok Hozzám, és azok, akik Nekem lelkeket hoznak, Hozzám tartoznak
2013-12-11 22:30
995Gyermekorom egész ideje alatt tudtam, hogy Ki vagyok
to clergyMother of SalvationphariseesHoly SpirithumilityJesus SaviourCrucifictionother prohetsbetrayal by the clergypersecuton of prophetsguidance from Godto enemies of the Missionlies of satanpain of the Salvatorbetrayal of Jesussaint Josephbirth of JesusChristmas
2013-12-12 23:15
996Ti már három éve, hogy felkészítés alatt vagytok. Keljetek fel, vegyétek fel a kereszteteket, és kövessetek Engem
The Remnant ArmyHoly Spiritcourage to proclaim the Truthpreparition to the Wargningwhat is the Wariningdivision of mankindprayer for souls during the Warning
2013-12-14 15:17
997A büszkeség egy veszélyes tulajdonság, mert arról győzi meg az embert, hogy ő nagyobb, mint Isten
prideintelligenceabortionhumilityscienceBibleAdam and EveevolutionTree of Lifecreation fo the worldcosmosLuciferkey simplicitycreation of the universe
2013-12-15 16:45
998A Keresztség Szentsége által a fenevad ereje meggyengül
commitement to JesusJesus I trust in youpeace in soulslavery of sinsinsacramentsdo not be afraidSacrament of Baptismask for forgivenesspersonal prayerfight against sinbe peacefultemptationstrength of Satan
2013-12-16 19:25
999Egyedül csak Isten Fénye hozhat örök boldogságot
free willwarning of the HellGift od Salvationeternal lifeHeavendescription of eternal damnationJesus the only way of salvationhuman creation
2013-12-18 16:40
1000Az Ítélet Napján meg fogjátok végre érteni Isten Hatalmát
free willslavery of sinto defeat evilJesus Kinglast days of satanthe Last Judgementdemons
2013-12-20 23:16
1001Ti nem választhatjátok el Egyházamat Igémtől – Testemtől –, mert akkor Az nem létezhet
false doctrineto clergytactic of satanI AmCatholic ChurchChruch will fallto priestsChurch - the Body of ChristEucharistlove of enemieschanges in ritesto bishopsto cardinalsgoal of SatanJesus present in the Holy Eucharist gates of Hell will not prevail in the Church
2013-12-21 20:13
1002Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret Megvilágításának csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak
the Warningother propheciesdo not be afraidprayer for conversioncall to prayerwhat is the WariningGift of The Holy Spiritend times
2013-12-22 15:19
1003Hamarosan Mennyei Dicsőségem teljességében fogtok látni Engem, és akkor végre meg fogjátok érteni Istenségem Misztériumát
to atheiststhe Book of Lifeafter the Warningto unbelieversthe Warningprayer for mercyprayer for your belovedlove to sinner and condemnation fo sinwhat is the Warining
2013-12-22 15:56
1004Üdvösség Anyja: Isten Igéjének ezen új és trágár utánzásáról sokan azt fogják gondolni, hogy az egyszerűen egy modern változata az Újszövetségnek
false doctrineto clergyNew World Religionphariseestactic of satanthe False Prophetfaithfulness to Jesusacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergyidolatryBibleChurch - the Body of Christfalse tolerancefaithfulness to Truthchanges in the Chruchantient serpent - devilopenness of the church buildings to hereticsno respect for Saviourthe new bookbefore the Second Coming
2013-12-23 18:36
1005A következő Karácsonyt, Születésem ünnepét egy nagy szertartással fogják felcserélni
schismto clergymaterialismto priestspoliticsdarkness in a soulpriestspursuit of pleasuresto cardinalsno respect for Savioursocial justicebirth of JesusChristmasJesus the only way of salvationto those who work much human lawstemporal matters more important than eternity
2013-12-25 21:50
1006A világ megmentésére vonatkozó terveim elkészültek, és Én egy lelket sem fogok egykönnyen elengedni
warshatredtactic of satanmurderviolenceloveSacrament of Matrimonyhatred of satanfalse love for neighbourstorturesdarkness in a soulgoal of Satanhatred of Godconsolation
2013-12-26 14:20
1007Isten minden gyermeke része az Ő rendkívüli családjának
2013-12-28 23:36
1008Üdvösség Anyja: Fiam azzal bízott meg engem, hogy ezt a fontos Üzenetet hozzam el a világnak (& 131. ima)
salvation in prayerCrusade Prayersrejoice
2013-12-28 23:50
1009Az Igazságot mindnyájan megkaptátok, de közületek sokan megfeledkeztek róla. Untat benneteket. Túl kellemetlen a számotokra.
false doctrinepridephariseessacramentsother propheciesidolatryconversionBiblepaganismPurgatoryoccultismworld of pleasurethe Book of Truthcommitement of your soul to the devilcarefree liveHellsatanismfaithfulness to Truthbetrayal of Jesusevolutionto those lukewarm in their faithprayer for those lukewarm in their faithmagictemporal matters more important than eternityinvocation of ghosts
2013-12-29 19:48
1010Amikor megkísérelitek átírni Isten Igéjét, akkor istenkáromlással vétkeztek
to clergyblasphemyHoly Spiritthe False Prophetacceptance of sinthe WarningChruch will fallBiblewhat is the Wariningchange of the Bible
2013-12-30 20:06
1011Üdvösség Anyja: Az Igazságot el fogják ferdíteni, és Isten Szavát visszafelé fogják bemutatni
false doctrineto clergymasonrysinthe False Prophetacceptance of sinhumanizmOne World ReligionBibleMissalspersecution of Christianityfaithfulness to Truthbetrayal of Jesuschanges in the Chruchthe new booknullnull
2014-01-01 13:44
1012Négyből hárman meg fognak Engem tagadni
The Remnant ArmywarsArmageddonchastisement from Godfalse doctrineto clergythe False ProphetOne World ReligionChurch - the Body of Christnullearthquekesstormsbetrayal of Jesusprayer for guidanceno respect for Saviourdivision amongst Christiansto enemies of Jesus Christto solders of the Remnant Army so called new evangelization null
2014-01-02 20:40
1013Sok minden ki lesz még nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr Nagy Napja előtt
about this MissionHoly Spiritother prohetspersecuton of prophetsJohn the Apostleprophet DanielMoises
2014-01-03 21:45
1014Én mindig válaszolni fogok azoknak, akik Irgalomért könyörögnek mások lelke számára
love to neighboursJesus SaviourCrusade Prayersprayer for unbelieverscall to prayer
2014-01-04 13:40
1015Üdvösség Anyja: Először Júdeába mentünk, s aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Egyiptomba, Görögországba és Angliába
peace in soulHoly SpiritNew Paradisefight against this Missiondo not be afraidhatred to this MissionEgyptsaint Josephlife of Our Ladybirth of JesusnullEnglandGreecebefore the Second Coming nullnullnullnullnullnull
2014-01-04 13:50
1016Ha csak egy szemernyi büszkeség is van a lélekben, a Szentlélek nem tud oda soha beköltözni
commitement to Jesusto clergyprideintelligencefalse humilitytears fo conversionGift of The Holy Spiritkey simplicityto solders of the Remnant Army pride makes blind
2014-01-05 19:34
1017Ti most a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, melyet a Sátán valaha is okozott a világnak
The Remnant ArmyHoly Spiritcall to spread the Wordfaithfulness to the faithpersecution of this MissionJesus always presenta call to spread Messagesto solders of the Remnant Army
2014-01-07 12:15
1018Amikor követőim, akik bedőlnek az eljövendő megtévesztésnek, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt jelenti, hogy azt fogják mondani: „Én nem hiszek Jézusban.” Nem, ez a következőt fogja jelenteni
power of prayerchastisement from Godfalse doctrineto clergyconcernacceptance of sinhumanizmbetrayal of Jesustrial in faithend timespride makes blind
2014-01-07 23:15
1019Amikor a nagy megpróbáltatások idején ezt az új Litániát imádkozzátok, akkor Én rövid pihenőt adok majd nektek (& 6. Litánia)
Holy SpiritCrusade Prayersjoy
2014-01-08 21:15
1020Szeretetem az emberiség iránt teljes. Én mindenkit szeretek, beleértve azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el
hatredto clergyconcerndo not judgelove to neighbourstactic of satanto unbelieverslovegrieflove to sinner and condemnation fo sinJesus always presentJesus the only way of salvationnullnullnull
2014-01-09 21:41
1021Azok az emberek, akik a mai világban élnek, nem különböznek azoktól, akik évezredekkel ezelőtt éltek
do not judgelove to neighboursscienceBibleGod and his childrenevolutionexecutionsEucharist sustains life on Earthnull
2014-01-11 10:48
1022Hamarosan azt fogják hivatalosan bejelenteni, hogy a Pokol egy olyan hely, ami nem létezik
warning of the Hellfalse doctrineto clergyabout this MissionarroganceConfessionthe False Prophetacceptance of sinsatanismask for forgivenessprayer for unbelieversGift of a Plenary InfulgenceHelleternal lifedescription of eternal damnationnull
2014-01-12 20:28
1023Isten, az Atya: Azért jövök, hogy összegyűjtsem a hívőket. Nemsokára itt van az Én Időm, mivel Fiam Irgalmassága szinte elérkezett hozzátok
chastisement from GodmasonryI AmOne World Govermentdestruction of countriesIII world warto leaderscontrol over peopleworld controlGod the Father, Creatorpride makes blind
2014-01-13 16:56
1024Amíg Egyházam fenntartja Isten Szavát, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz
schismfalse doctrineto clergyfaithfulness to Jesusto prieststo believersfaithfulness to Truthto bishopsto cardinals
2014-01-14 16:53
1025Ez az új és gyorsan létrehozott hierarchia át fogja venni Egyházamat
The Remnant Armythe Book of Lifefalse doctrineto clergythe False ProphetAntichristfaithfulness to Jesusacceptance of sinhumanizmChruch will fallto priestsBibleexcommunicationpledgepersecution of Christianitythe Truth of these Messagesfaithfulness to Truthchanges in the ChruchGift of The Holy Spiritto bishopsto cardinalsheresydivision amongst Christianstrial in faithgates of Hell will not prevail in the Church nullnull
2014-01-16 19:41
1026Minden szó, amelyet ebben a Küldetésben kimondasz, Tőlem származik. Minden cselekedet, amit megteszel, Tőlem származik.
fight against this Missionother prohetspersecuton of prophetshatred to this MissionNoeJohn the Baptistlast prophetMoisesJesus always presentbefore the Second Coming Elijah prophet
2014-01-17 20:42
1027Ki lenne elég erős közületek ahhoz, hogy elfogadja Szenvedésem Kelyhét mindenben, amit az magával hoz?
free willcommitement to Jesushatredthe Warninghatred to this Missionto enemies of the Mission
2014-01-19 14:35
1028Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, amelyet Isten Irgalma által hoztam nektek, több milliárd lelket fog az Örök Élet felé vonzani
2014-01-20 00:09
1029Isten, az Atya: Az emberiségnek adott szabad akarat ahhoz vezetett, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem
to atheistsfree willrichnessglorypowerto unbelieverslove to sinner and condemnation fo sinto sinners
2014-01-21 15:44
1030Üdvösség Anyja: Ezek a jelenések ez év Tavaszán fognak elkezdődni, Fiam utasítása szerint
about this MissionMother of SalvationFatimaother propheciesthe Book of TruthLa Saletterejoicethe Crown of Thornssigns in places of apparitionsGarabandalend timesnullnullnullnull
2014-01-24 20:05
1031Édesanyám Társmegváltói szerepét végre jól – és valóban meg fogják érteni
Jesus I trust in youabout this Missionpeace in soulother propheciesthe Book of Danielthe Book of TruthJohn the Apostlewhat is the WariningOur Lady as Co-Redemptrixbefore the Second Coming null
2014-01-24 20:19
1032Az a terv, hogy eltöröljék minden nyomomat, elkezdődött
schismArmageddonfalse doctrineto clergythe False Prophetacceptance of sinfight against this MissionChruch will fallchanges in the rite of the Holy Masspaganismcults that offend Godpersecution of Christianitychanges in the Chruchpurificationeducationconstitutionto solders of the Remnant Army before the Second Coming so called new evangelization
2014-01-26 15:00
1033Isten, az Atya: Nagyon hosszú időn át türelmesen vártam, hogy újból Szent Akaratomba gyűjtsem gyermekeimet
2014-01-27 17:18
1034Manapság kevesebben hisznek Isten Szavában, mint valaha
humilityother propheciesBiblethe Book of Truthprophet DanielJesus the only way of salvation
2014-01-28 23:15
1035Nekem közbe kell lépnem, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy még az Úr Nagy Napja előtt elpusztítsa önmagát
warning of the Hellhatredegoismviolenceimmoralitygood as an evilfaithfulness to Truthnullno reaction for evilsexual immorality
2014-01-29 15:00
1036Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a Sátán megveti ezt a Küldetést, mert emiatt milliárdok lelkét fogja elveszíteni (&132.)
sin against the Holy SpiritCrucifictionpersecuton of prophetshatred to this Missionthe Book of TruthCrusade Prayersprayer for enemies of this Missionhelp from Jesusbillions of conversions the meaning of Crusade Prayers nullnullnull
2014-01-31 15:27
1036Mindig álljatok készen, minden nap, mintha a Nagyfigyelmeztetés már holnap bekövetkezne, mert az hirtelen fog eljönni hozzátok
sin against the Holy SpiritCrucifictionpersecuton of prophetshatred to this Missionthe Book of TruthCrusade Prayersprayer for enemies of this Missionhelp from Jesusbillions of conversions the meaning of Crusade Prayers nullnullnull
2014-01-31 15:27
1038Sok minden, amit az emberiség magától értetődőnek tart, a feje tetejére lesz állítva, és ki lesz fordítva, de erre szükség van
role of sufferingprayer for neighbourspeace in soulthe Second Comingto suffering peopleprayer for unbelieverslife in the New Paradiserejoicehopepurificationlove is answer to hatred
2014-02-01 19:53
1039Üdvösség Anyja: Mindazoknak, akik más hitfelekezetekhez tartoznak, szintén el kell kezdeniük imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert az mindenkinek nagy védelmet fog nyújtani
preparition to persecutionJesus I trust in youMother of SalvationphariseesRosarydaily RosaryRosary as a protection against sinfight against this Missionhatred to this Missionother religionsto enemies of the Missionpain of the Salvatorbetrayal of Jesusto other churcheshatred of Godto solders of the Remnant Army null
2014-02-02 17:09
1040Miközben egyre csak növekszik azok száma, akik a Sátánt követik, ők olyan messzire fognak elmenni, hogy az ördög iránti imádatukat nyilvánosan is bejelentik
commitement to Jesuschastisement from Godto clergyNew World Religionlove to neighboursocult symbolsdesecration of the Eucharistfaithfulness to the faithprayer for mercycommitement of your soul to the devilmusic industrydesirechanges in buildings of churchesto satanistsdivision amongst Christianssexual immoralitycult of Satanmovies industryto solders of the Remnant Army nullnull
2014-02-03 21:00
1041Isten, az Atya: Arra vágyom, hogy az Igazságot ne kétséggel a szívetekben fogadjátok el, hanem szeretettel és bizalommal.
commitement to JesusJesus I trust in youabout this Missionpeace in soulHoly Spiritcall to spread the Wordthe Book of Truthto those who doubt in these MessagesSpirit of Truth
2014-02-04 15:00
1042Üdvösség Anyja: Ezekhez az imákhoz, drága gyermekeim, nagy Kegyelmek vannak társítva (& 133., 134.)
peace in soulto unbelieversCrusade Prayerslove to sinner and condemnation fo sinto sinnersrejection of Saviouremptiness of soul
2014-02-05 15:27
1043Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai szörnyű szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem (& 135.)
to clergyfaithfulness to Jesusto priestsCrusade Prayersprayer for couragenullto the Catholic Church
2014-02-06 16:15
1044Üdvösség Anyja: Sokan azt fogják hinni, hogy az antikrisztus egy nagyon szent ember
warning of the HellNew Paradisethe False ProphetAntichristCrucifictionfalse miraclesantichrist as false saviourthe Last Judgementfalse messiahsfalse second coming warning of the antichrist Jesus will not walk on the Earth the antichrist as a polyglot nullnullnullnullnullnullnull
2014-02-07 15:50
1045Soha nem fogom figyelmen kívül hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, félnek, vagy bizonytalanok abban, hogy Isten Létezik-e vagy sem
to unbelieversask for conversionhelp from JesusGift od Salvationwhat is the WariningJesus always presentbillions of conversions
2014-02-07 23:38
1046Üdvösség Anyja: Atyám meg fogja rázni a világot, úgy fizikailag, mint pedig lelkileg
preparition to persecutionchanges of wheather patternschastisement from Godcall to spread the WordfloodsearthquekesApostlestsunamiesprayer for conversioncall to prayerprotection against persecutiontribulationbe peacefulGift of The Holy SpiritGod the Father, Creatorpreparations to the Last Dayvolcanoesoutpouring of the Holy Spirit null
2014-02-08 16:00
1047Isten, az Atya: Nincs semmi, amit Én ne tennék meg gyermekeimért. Nem létezik olyan nagy áldozat.
free willabout this MissionNew ParadiseAdam and Evethe Book of Truthlove to sinner and condemnation fo sinGod and his childrentrial in faithGod the Father offers His Son Jesusingratitude of man
2014-02-09 19:00
1048Nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után a lelketek örökké létezni fog?
2014-02-10 15:43
1049Végül, Atyám Szövetségének bizonyítéka meg lesz mutatva a zsidóknak
2014-02-11 23:41
1050Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható sem Fiam Egyházán belül, sem pedig azon kívül
to clergyMother of Salvationtactic of satanRosary as a protection against sinOne World ReligionApostle Simon Peterchanges in prayerschanges in the ChruchOur Lady as defeating satanpreparations to the Last Daynullnullnull
2014-02-12 22:45
1051Ők csak szájhősködnek azzal kapcsolatban, amit Második Eljövetelem jelent
changes of wheather patternsabout this Missionthe Second ComingpaganismnullearthquekesJohn the Baptistlast prophetpreparations to the Last Daydecline of faithbefore the Second Coming
2014-02-12 23:00
1052Üdvösség Anyja: Ez az az idő, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz fájdalmait kell elviselniük a Földön
to unbelieversPurgatorywhy punishments?prayer in the Gardenpurificationpreparations to the Last Day
2014-02-13 14:43
1053Szenvedjetek csendben, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség különböző aljas formáitól szenvedtek, amikor rágalmaznak, ócsárolnak, vagy pedig az Én Nevemben kigúnyolnak benneteket
humilityChurch - the Body of ChristApostlespersecution of Christianitycall to be faithfull to JesusGift of The Holy Spiritkey simplicityJesus always presentpatience and love for persecutors
2014-02-14 22:00
1054Üdvösség Anyja: Az antikrisztus eszközként fogja felhasználni az úgynevezett stigmáit, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ő, maga Jézus Krisztus
warning of the HellblasphemymurderabortionAntichristacceptance of sinhumanizmOne World Religionlies of satanantichrist as false saviourfalse second coming the antichrist as a wise preacher nullnullnull
2014-02-15 17:15
1055Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mivel az csak a Sátántól jöhet
hatredabout this Missionconcernpridedo not judgetactic of satanmurdersatanismhatred to this Missionfearhatred of satanlies of satandisorderlove is answer to hatredhatred of Godand ask for erasing hatrednull
2014-02-16 15:47
1060Sokan közületek, akik most azt mondják, hogy szeretnek Engem, el fognak árulni, amint azt Júdás tette (&136.)
commitement to JesusJesus I trust in youfalse doctrineto clergymasonryConfessioncourage to proclaim the TruthChruch will fallpersecution of Christianitybetrayal of JesusJudas
2014-02-22 18:35
1061Amikor az ember akarata összecsap az Isten Akaratával, mindkét oldalon nagy az elviselt fájdalom (&137.)
free willcommitement to JesusJesus I trust in youto clergyintelligencepain of the Salvatorto serve Godfaithfulness to Truthkey simplicityoffering of sufferingobedienceto solders of the Remnant Army null
2014-02-23 16:03
1062Üdvösség Anyja: A Pokolra vonatkozó minden utalást megszüntettek, és az embert egy hamis biztonságérzetbe terelték
warning of the Hellprayer for discermentfight against this Missionsatanismmortal sinHellcall to prayerJesus present in the Holy Eucharist
2014-02-23 16:28
1063Nektek, két földi Tanúm, helyt kell állnotok
The Remnant Armyfalse doctrineJewsOne World Religionto those who do not believe in the Messagesother religionsthe Book of Truthgreat aposthasyopenness of the church buildings to hereticsheresyto enemies of Jesus ChristChristianstwo witnesses of the Book of Revelation before the Second Coming so called new evangelization
2014-02-24 16:00
1064Az „isten“, akit hirdetni fognak, nem az Én szeretett Atyám lesz
the Book of Lifefalse doctrineto clergyChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religionbetrayal of Jesusworship of angelsbefore the Second Coming
2014-02-25 15:30
1065Isten, az Atya: Az elveszett Paradicsom tökéletessége vissza lesz állítva korábbi Dicsőségére.
role of sufferingNew Paradisepurificationprayer for liberationnull
2014-02-26 16:26
1066Üdvösség Anyja: Szeretet, és csak Szeretet jön Istentől. Gyűlölet csak a Sátántól jön. Nincs közte semmi. (& 138.)
hatredabout this Missionslavery of sinprayer for sinnerstactic of satanRosary as a protection against sinfight against this Missionhatred to this MissionCrusade Prayersprayer for unbelieverslove of enemiesto enemies of the Missionstrength of Satanremain silentand ask for erasing hatred
2014-02-27 14:48
1067A világ meg fog hajolni, két térden fog térdepelni, és bálványozni fogja a fenevadat
free willThe Remnant Armyprayer for sinnersAntichristacceptance of sinfalse prophetsauspicefaithfulness to TruthGospelGift of The Holy Spiritstronger may help weakernull
2014-02-28 21:24
1068Ha egyszer Én a tietek Vagyok, akkor mindenetek megvan
to suffering peoplecourage to proclaim the Truthdo not be afraidhelp from Jesushopeoffering to JesusinjusticeJesus you take care of itmeaning and the power of love
2014-03-02 20:14
1069A Szeretet le tud győzni minden nyomorúságot, amelyet az emberiségnek el kell szenvednie
peace in soulremorseConfessionlovethe Book of Truthcondition of forgivenesslove to Godadditional prayerGift od Salvationreconciliation with God
2014-03-03 23:37
1070A háborúk száma egyre csak növekedni fog, míg végül bejelentik a Nagy Háborút
2014-03-04 17:00
1071Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem Vagyok bosszúálló.
sin against the Holy SpiritNew ParadiseI Amto opressedcourage to proclaim the Truthdo not be afraidthe Book of Truththe Last Judgementgates of Hell will not prevail in the Church
2014-03-04 21:25
1072A téves helyesnek fog tűnni, és a helyes pedig tévesnek
prayer for strenghthatredtactic of satansinSt. Michael Archangeleadditional prayersanctifying gracetemptationguilty consciencerapenullnull
2014-03-06 13:45
1073Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná Szememben (&139.)
Armageddontactic of satanCrusade PrayersGift of The Holy Spiritgoal of Satan
2014-03-08 13:37
1074Üdvösség Anyja: A Nagyfigyelmeztetés után nagyobb lesz a vágy Isten dicsőítésére
peace in soulMother of Salvationafter the Warningthe WarningOur Lady as Protector
2014-03-09 17:25
1075A Keresztények jogainak követelése egyenlő lesz a törvény megszegésével
sinful lawto clergysacramentsthe False ProphetAntichristacceptance of sinFatimabetrayal by the clergychanges in the rite of the Holy Massthis generationLa Salettefaithfulness to Truthchanges in the Chruchprofanationto practise faith in hiddenheresysexual immoralityban of practising the faithnull
2014-03-10 15:30
1076Üdvösség Anyja: Ők egy új, piros könyvet fognak bemutatni, amelynek a borítójába egy kecskefej lesz beágyazva
The Remnant Armythe Book of Lifethe Second ComingHoly Spiritprayer for discermentacceptance of sinhumanizmcall to spread the WordBibleChurch - the Body of Christchanges in the rite of the Holy Masscall to prayerGospelantient serpent - devilthree days of darknessprofanationopenness of the church buildings to hereticsthe new bookbirth of Jesusdo not guess termstwo witnesses of the Book of Revelation before the Second Coming nullnullnullnull
2014-03-11 20:39
1077Addigra már a Könnyeim elapadnak, de szomorúságomnak soha nem lesz vége
free willpridetactic of satansacramentshumilityJesus Saviourguidance from Godgood as an evilpain of the Salvatorlove to sinner and condemnation fo sintemptationrejection of Saviourkey simplicitynull
2014-03-12 21:08
1078Isten, az Atya: Mert ez a végső időszak – az utolsó fejezete Szent Akaratom beteljesedésének (&140.)
free willhatredthe Second Comingprayer for sinnerssatanismother prohetsAdam and Evethe Book of Truth jealousylove to sinner and condemnation fo sinthe Last JudgementangelsGod the Father, CreatorLuciferhatred of GoddemonsGod the Father offers His Son Jesusend timeshuman creation and ask for erasing hatrednull
2014-03-13 20:45
1079Csak azután fog belépni az antikrisztus Egyházamba, miután teljesen eltörlik a Szent Eukarisztiát
warning of the HellThe Remnant Armyfalse doctrineto clergymasonryacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergyOne World ReligionChurch - the Body of Christdesecration of the Eucharistgood as an evilpoliticswho is the Antichristthe antichrist stopped by the Eucharist gates of Hell will not prevail in the Church nullnullnullnullnull
2014-03-15 20:10
1080A Paradicsom, amelyet Atyám az ő gyermekei számára teremtett, végül vissza lesz nekik szolgáltatva a maga eredeti dicsőségében
Apocalypseto clergymasonrythe Second ComingphariseesChruch will falldo not be afraidOne World ReligionBibledesecration of the Eucharistthe Book of TruthJohn the Apostlelast days of satanCorpus Christithe Last Judgementpromise of Paradiseprophet Danielpreparations to the Last Dayheresyto enemies of Jesus Christbirth of JesusGod the Father offers His Son Jesusnullnull
2014-03-16 18:00
1081Sokkal jobb elviselni a szenvedést az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök részéről azokért a tettekért, amelyek rosszak a Szememben (&141.)
preparition to persecutioncommitement to Jesusto clergyto suffering peopleprayer for protectionhatred to this Missionpersecution of this Missionprotection against persecutionlove is answer to hatredhatred of Goddefend the faithbillions of conversions null
2014-03-18 16:20
1082Azok, akik Engem átkoznak, ők maguk lesznek átkozottak
warning of the Helllove to neighboursprayer for unbelieversto all religionsJesus Good Shepherd
2014-03-19 16:05
1083Egy félelmetes hadsereg fog felemelkedni, melyhez hasonló korábban még sohasem volt látható
warsJesus I trust in youpowerChruch will fallfalse peaceOne World ReligionChurch - the Body of Christpersecution of ChristianityIII world warcorruptionhelp from Jesusto leaderscall to prayerworld leadersantichrist as peaceful negotiatornullnull
2014-03-20 21:42
1084Ha egyszer Atyám egy lelket megteremt, az mindörökké élni fog (&142.)
lovedo not be afraidCrusade Prayershappinessdeathsouleternal lifejoynullnull
2014-03-22 14:00
1085Mire jó az Nekem, ha az embert Színem elé vonszolják, és tűkön áll Előttem? Ez hiábavaló.
2014-03-23 11:30
1086Isten, az Atya: Az éhínség, amely markában fogja tartani a világot, amint a harmadik Pecsét felnyitásra kerül, nem csak az élelem hiányára fog korlátozódni
to clergyChruch will fallbetrayal by the clergypaganismhungerthe Book of Truthfaithfulness to Trutha call to spread MessagesThird Seal so called new evangelization null
2014-03-24 15:33
1087Üdvösség Anyja: Kérjetek Engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség Küldetésének folytatásához, és megvédéséhez (&143.)
tactic of satanhumilityfight against this Missiondo not be afraidfearCrusade PrayersMedal of SalvationOur Lady as Protectorlife of Our Lady
2014-03-25 15:30
1088Ők az Enyéim. Én az övék vagyok. Ez mindig így lesz. Én mindnyájukat szeretem. Ez ilyen egyszerű.
prayer for unbelieversprayer for persecutorsto believersto those who believe in these Messagescall to be faithfull to Jesusto those lukewarm in their faithpreparations to the Last Daycall to unityto solders of the Remnant Army null
2014-03-26 14:52
1090Az elkövetkezendő két esztendőben a tudomány emberei minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy megcáfolják Isten Létezését
power of prayerApocalypseintelligencefaithfulness to Jesushumanizmidolatrydo not be afraidscienceearthpaganismthe Book of TruthvanityGod the Father, Creatorplanetary systemweakness of human human creation
2014-03-29 14:30
1091Ó, jaj azoknak, akiket az Úr kiválasztott, hogy szolgálják Őt az utolsó napokban, mert nem lesznek éberek Hívásomra
free willJesus I trust in youto clergyrichnesspowerother propheciesChruch will fallscienceeternal lifelife of Our Ladyemptiness of soulnull
2014-03-30 20:00
1092Isten, az Atya: Földrengések fogják sújtani városaitokat
chastisement from GodarrogancemurderabortionChruch will fallChurch - the Body of Christwhy punishments?earthquekespenanceGod the Father, Creatornullnullnullnullnull
2014-03-31 14:00
1093A Getszemáni Kertben ezekért a szegény lelkekért sírtam Vérkönnyeket
about this MissionHoly Spirithatred to this MissionPrayer Groupspain of the Salvatorprayer in the Gardento satanistsa call to spread Messagesto solders of the Remnant Army
2014-04-01 21:00
1094Üdvösség Anyja: A megtérés, amelyet Atyám Ígért, ebben a hónapban fog elkezdődni (&144.)
Holy Spiritloveconversioncall to spread the WordGospelgoal of Satan
2014-04-02 16:27
1095Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre (&145.)
loveCrusade PrayersPrayer Groupslove is answer to hatred
2014-04-03 17:11
1096Katolikusok millióit fogják súlyos tévedésbe vezetni, Templomaim pedig el fogják veszíteni megszentelt voltukat
false doctrineto clergyabout this Missionthe False Prophetacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religiontactic of antichristchanges in the rite of the Holy Massecumenismoriginal sinchanges in the Chruchheresysocietynullnullnullnullnullnullnullnull
2014-04-04 23:20
1097A végső Tervem, hogy Egyházamat Menedékembe gyűjtsem, hamarosan napvilágra kerül
The Remnant Armyschismsacramentsto priestsChurch - the Body of Christprayer to be faithful to the Truthto solders of the Remnant Army the antichrist stopped by the Eucharist null
2014-04-05 18:15
1098Azok, akik megpróbálják életben tartani Szavamat Egyházamban, kizárással lesznek elhallgattatva
schismsinful lawfalse doctrineto clergythe False ProphetChruch will fallexcommunicationpoliticsworld leaderscall to be faithfull to Jesus
2014-04-07 19:15
1099Ezeket az árulókat jelképes gesztusaikról fogjátok felismerni, amelyek sértik Istenségemet
to clergymasonryegoismabortionCrucifictionacceptance of sinChruch will fallfalse crossPassion of Christocult symbolsOne World Religiontactic of antichristChurch - the Body of ChristSacrament of Matrimonyfaithfulness to the faithchanges in ritessatanismdesirecall to be faithfull to Jesusto sataniststo those lukewarm in their faithrespect for Salvationto enemies of Jesus Christhatred of GoddivorcessuicideHoly FridayHoly Weekcult of Satanindissolubility of marriagesin of homosexual marriagenullnull
2014-04-08 20:20
1100Üdvösség Anyja: Fiamat, Jézus Krisztust, egy másik Júdás fogja elárulni, aki nagy hatalommal rendelkezik.
warning of the Hellfalse doctrineChruch will fallApostleslove to Godbetrayal of JesusGift of The Holy SpiritJudastrial in faith
2014-04-09 15:30
1101A leginkább megbecsült Püspököm az igazságszolgáltatás szörnyű tévedésének tárgyát fogja képezni
preparition to persecutionto clergyBenedict XVIChruch will fallidolatryCross - a formOne World Religiondictaturetrial in faithnullnullnullnull
2014-04-10 17:22
1102Üdvösség Anyja: Jézus mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve, mert az lehetetlen lett volna Számára (&146.)
The Remnant ArmyJesus Saviourfight against this Missionprayer for protectionother religionsCrusade Prayersmusic industryGift of The Holy Spiritbirth of JesusdemonsJesus the only way of salvationnull
2014-04-11 15:22
1103Szeretetem egyesítve a Hitetekkel, az Üdvösség Kardjává válik
good as an evilnullnullnullnull
2014-04-12 15:42
1104Ahogy a Nagypéntek közeledik, azok, akik gyötörnek Engem, és megpróbálnak minden Velem kapcsolatos nyomot eltörölni, azon a napon nagyon fognak szenvedni.
warning of the HellJesus I trust in youfuryphariseesremorseCrucifictionpersecuton of prophetsApostlesto enemies of the Missionlove to sinner and condemnation fo sintorturesantient serpent - devilaccusation to Jesusreconciliation with Godto enemies of Jesus Christhatred of GodduplicityHoly Fridaynull
2014-04-13 19:00
1105A Kereszt a ti összekötő láncszemetek az Örök Élethez. Ne hagyjátok el soha a Keresztet
2014-04-15 20:15
1106Az Új Paradicsomom egy vég nélküli világ lesz – ahogyan az meg volt jövendölve
Apocalypsethe Second ComingNew ParadiseJesus SaviourJohn the ApostleResurrectioneternal lifedivision of mankindend timesfirst resurrection
2014-04-17 21:00
1107Csak egyetlen út vezet Istenhez, és ez Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül. Nincs más út.
Apocalypsesinful lawfalse doctrinerichnessmurdersacramentsOne World GovermenthumanizmpoorOne World Religionevil in the worldChurch - the Body of Christpaganismhungerpersecution of Christianityprofanation of the crosscensorshiptorturesto practise faith in hidden
2014-04-18 23:24
1109A kezdet és a világ vége eggyé fog válni
free willpeace in soulslavery of sinearthPurgatoryask for forgivenessconsequences of sinHellHeavensecular world
2014-04-21 15:56
1110Tanításaim nem bonyolultak
do not judgelove to neighboursCrucifictionthe Warningask for forgivenesscondition of forgivenesskey simplicityJesus the only way of salvation
2014-04-22 20:00
1111Én nem fogom megengedni, hogy azok, akik Paradicsomomba jönnek, elszenvedjék a fizikai halál fájdalmát
Jesus I trust in youfalse doctrineabout this MissionNew Paradisedo not be afraidto those who do not believe in the Messagesthis generationtransfer to the New Paradiselife in the New Paradiserejoiceto avoid deatheternal lifepreparitions to the New Paradisepurificationpromise of Paradiseto be as a child null
2014-04-23 15:30
1112Közeledik annak az ideje, hogy a bűnt ne nyilvánítsák többé bűnnek
false doctrineremorsenature of sinacceptance of sinfalse mercycondition of forgivenesspenancelove to sinner and condemnation fo sinheresyweakness of human
2014-04-24 16:45
1113Isten, az Atya: Jobb nektek most elviselnetek a lelki fájdalmat, mintsem az örök tűzben
warning of the Hellto clergyabout this MissionI Amthe Warningthe Book of Truthpreparition to the Wargninghell during the Warningwhat is the Warininghatred of God
2014-04-26 13:42
1114Királyságom sok Misztériuma ismeretlen az ember számára
false doctrineto clergypridearrogancedo not judgephariseesegoismother prohetspersecuton of prophetsfalse love for neighboursfalse loyalty to the clergyaccusation to JesusduplicityGod the Father offers His Son Jesusweakness of human null
2014-04-27 18:00
1115Üdvösség Anyja: Az antikrisztus érkezéséhez vezető napok a nagy ünnepségek napjai lesznek
The Remnant Armyto clergyblasphemyrichnessfalse peaceOne World ReligionChurch - the Body of Christdesecration of the Eucharistguidance from Godchanges in the rite of the Holy Massgood as an evilCrusade Prayerscall to prayerto practise faith in hiddenTabernaclepreparations to the Last Dayheresyto solders of the Remnant Army the meaning of Crusade Prayers the antichrist stopped by the Eucharist nullnullnull
2014-04-27 23:20
1116Ez alkalommal jövök megújítani a Földet, hogy helyreállítsam Királyságomat a Földön
betrayalto unbelieversthe WarningAdam and Evepain of the Salvatorantient serpent - devil
2014-04-29 09:00
1118Üdvösség Anyja: Az apokalipszis Fiam földi Egyházának az Ő ellenségei által történő elfoglalását fogja jelenteni
The Remnant ArmyApocalypseto clergysacramentsthe False ProphetCrucifictionChruch will fallChurch - the Body of Christwhy punishments?the Book of Truthcorruptionlast days of satanscourgingthe Crown of Thornsthe meaning of Crusade Prayers before the Second Coming
2014-05-02 19:00
1119„Kérjetek, és adni fognak nektek” nem üres Ígéret, amit teszek (&148.)
Jesus I trust in youto unbelieversto not lovedto those who feel unfulfilledto opressedto suffering peopleask for helphelp from Jesuskey simplicityto be as a child
2014-05-03 15:50
1120Üdvösség Anyja: Isten soha nem engedné meg, hogy az Ő Igéjét megváltoztassák, vagy tévesen értelmezzék, hogy Az megfeleljen az embernek
false doctrineto clergyabout this Missionthe False Prophetother propheciesidolatryfaithfulness to TruthMaria is only the instrumentcall to be faithfull to Jesussaintsworship of angelsweakness of human the false prophet recognised as holy person
2014-05-04 16:23
1121Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek
false doctrineto clergyabout this MissionphariseesI Amacceptance of sinfight against this Missionthe Seal of The Living God666 - the mark of the beastthe Book of TruthMedal of Salvationpersecution of this MissionGift od Salvationto those who believe in these Messagescall to be faithfull to Jesusrejection by the clergythe new bookheresynull
2014-05-05 16:10
1122Hány ember hajlamos arra, hogy az Igazság nevében higgyen a gonosz tettekben?
sinful lawto clergydo not judgesinacceptance of sinfaithfulness to the faithfalse tolerance
2014-05-06 20:02
1123Manapság nagyon sokan vannak közületek olyanok, akiknek egyáltalán semmi fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent Engem Keresztényként szolgálni.
role of sufferingHoly Spiritother propheciespersecuton of prophetshatred of satanGod and his childrenJesus always presentthose who suffer will reignto solders of the Remnant Army
2014-05-06 23:00
1124Én az áldozati lelkeket arra használom fel, hogy a többi lelket is elhozzák Hozzám, akiket egyébként nem lehetne megmenteni
prayer for neighbourspeace in soullove to neighboursHoly Spirithumilityvictim souladditional prayerGod and his childrendarkness in a soulrejection of Saviourpower of sufferinggoal of Satan
2014-05-07 23:43
1125Nem kell aggódni, mert Isten szeret mindnyájatokat
The Remnant ArmyJesus I trust in youArmageddondo not be afraidlife in the New Paradiseto sinnersto greatest sinners
2014-05-08 23:30
1126Isten, az Atya: Isteni Akaratomnak soha nem szabad ellenszegülni
free willchastisement from Godblasphemyabortiondisastersgenocidecreation fo the worldGod the Father, Creatorwhy God allows for evil in the worldJesus the only way of salvationnull
2014-05-09 17:00
1127Én egy olyan embert fogok támasztani Egyházamban, aki fel fog állni, és az Igazságot fogja hirdetni
false doctrineto clergyfearthis generationto other churchesGospelheresyevangelisationnull
2014-05-10 17:30
1128Én nem azért kutatom fel a gonoszokat, hogy könnyűszerrel elpusztítsam őket. Egyetlen vágyam, hogy mindnyájukat megmentsem. (&149.)
power of prayerhatredpridetactic of satanto defeat evilJesus Saviourlove jealousy
2014-05-11 18:00
1129Az ég három napig el fog sötétedni közvetlenül visszatérésem előtt
the Second ComingNew ParadiseJesus Saviourcall to conversionsigns in the skyprayer for mercyCrusade PrayersJesus Kingthree days of darknessthe Last Judgementprayer for liberationtrumpetschoirs of angelsprayer for forgivenesspreparations to the Last Day
2014-05-13 08:50
1130Szeretetem, Irgalmam, Együttérzésem lesz a ti megmentő Kegyelmetek
warning of the Hellfalse doctrineto clergymasonryprideforgivenessacceptance of sinconversiondespairsatanism
2014-05-14 23:30
1131Én Jelen vagyok abban az emberben, aki mindenkit szeret, független attól, hogy melyik fajhoz, valláshoz, nemhez vagy bőrszínhez tartozik (&150.)
peace in soullove to neighboursI AmhumilityJesus Saviourprayer for unbelieversgentlenessnature of God
2014-05-16 16:05
1132Üdvösség Anyja: Soha nem szabad másokat átkoznotok, miközben Isten Áldásait kéritek
hatredMother of Salvationlove to neighbourstactic of satanhumilitypersonal prayer
2014-05-17 15:54
1133Ők Házamat arra fogják használni, hogy a tisztelet jeleként hódoljanak a pogány isteneknek, ami – amint azt a világnak mondani fogják – csak egy tisztességes dolog
false doctrineto clergyabout this MissionMother of Salvationthe False ProphetOne World Religionfaithfulness to the faithTrue Churchfalse godsother religionsto enemies of the Missionchanges in ritesfalse tolerancenew prayersopenness of the church buildings to hereticsthe Way of the Crossno respect for Saviourthe new bookheresy
2014-05-18 19:15
1134A Sátán az emberi nem számára a legnagyobb csapás, a fertőzése pedig halálos
warning of the Hellintelligencetactic of satanacceptance of sinimmoralitygood as an evillies of satanHellfalse tolerance
2014-05-20 11:14
1135Azok a csoportok, amelyek elősegítik az eretnekséget a Szent Bibliával szemben, fel fogják keresni azokat, akik állhatatosak maradnak a hitben
role of sufferingfalse doctrinepridelove to neighbourssinto defeat evilBiblepersecution of Christianitylove to Goddivisionsprayer for persecutorsterrordivision amongst Christians
2014-05-21 20:40
1136Üdvösség Anyja: Keresztényként fel kell készülnötök, hogy harcoljatok a Hitetekért (&151.)
role of sufferingpridetactic of satansinConfessionfight against this Missionfaithfulness to the faithheresythe Crown of Thornsgoal of Satan
2014-05-22 15:26
1137Nektek nem kell megértenetek Isten Útjait – egyszerűen csak el kell azt fogadnotok
intelligencelove to neighbourshumilityadorationfaithfulness to the faithlove to Godpersonal prayerdebates
2014-05-23 18:00
1138Mihelyt a pogányság megkaparintja Egyházamat, ez az utolsó fejezetet fogja jelezni
The Remnant ArmyApocalypseArmageddonhatredchastisement from Godfalse doctrineto clergyprideegoismfalse peaceOne World Religiongreedpaganismfalse godsecology jealousyCredochanges in ritespoliticsdesireenvyopenness of the church buildings to hereticslack of the love for GodLucifernullchange of the Biblesymbol of the world religionsocial justice
2014-05-24 21:20
1139Isten, az Atya: Meg fogják változtatni a Hiszekegy imaszövegét, amely ima elismeri azt, Aki Vagyok, hogy e helyett hamis isteneknek nyújtson tiszteletet
warning of the Hellpreparition to persecutionchastisement from Godfalse doctrineto clergyblasphemyhumanizmidolatryOne World Religionearthwarning for the clergypaganismgood as an evilCredochanges in prayersdarkness in a soulnullsymbol of the world religioncult of Satan
2014-05-26 16:22
1140Ti ugyanolyan vétkesek lesztek, mint azok, akik a hóhéraimnak való Átadásomért voltak felelősek
to clergymasonrybetrayalthe Second ComingJesus Saviourto those who do not believe in the Messagesto enemies of the Missionthe Last Judgementto enemies of Jesus Christ
2014-05-28 08:40
1141Amikor egy ember elárul Engem, vétkezik Ellenem
chastisement from Godto clergyconcernbetrayalsinpersecutionApostlesguilty conscience
2014-05-29 00:45
1142Szeretetem soha nem hervad el, soha nem inog meg, és soha nem hal meg, független attól, hogy mit követtetek el. (&152.)
Armageddonlove to neighbourstactic of satanacceptance of sinloveadorationfaithfulness to the faithbetrayal of Jesussouleternal lifeguilty conscience
2014-05-31 08:20
1143Üdvösség Anyja: A Védelemnek ezt az Ajándékát szeretett Atyám rendelte el gyermekei számára (&153.)
Mother of Salvationholy waterto parentsImmaculate Heart of Our Ladynull
2014-05-31 16:20
1144Megígértem Atyámnak, hogy minden lelket követni fogok, akikért Én feláldoztam az Életemet. És ezt meg fogom tenni.
peace in soulHoly SpirithumilityJesus Saviourthe WarningconversionGreat MiracleSpirit of Truth
2014-06-03 18:22
1145Üdvösség Anyja: Az „Üdvösség Anyja” Ünnepe az utolsó ünnepnap lesz, amelyet nekem, az Isten Anyjának szentelnek (&154.)
Jesus SaviourMedal of SalvationangelsOur Lady as Co-Redemptrixnullthe Feast of the Mother of Salvationsaints
2014-06-04 14:13
1146Üdvösség Anyja: Az egyes számot szimbólumként fogják használni az új könyvben
preparition to persecutionJesus I trust in youfalse doctrinemasonryintelligenceAntichristcommunismhumanizmOne World Religiontactic of antichristscienceBiblesign-the triangleconstitutionthe new bookdigit "one"
2014-06-06 23:15
1147Isten azon legnagyobb ellensége fogja eltaposni a klérus hitét, aki valaha is a Földön járt – az antikrisztus
preparition to persecutionwarsschismsinful lawfalse doctrineto clergymasonrybanking systemblasphemyHoly SpiritAntichristthe Seal of The Living GodpoorOne World Religiontactic of antichristto priestsfaithfulness to the faithpoliticsprayer for the clergybetrayal of Jesusevangelisation
2014-06-07 20:00
1148Üdvösség Anyja: Arra kérem azokat, akik követik ezeket az Üzeneteket, hogy imádkozzanak ezért a Küldetésért (&155.)
fight against this Missionprayer for this Mission
2014-06-08 14:45
1149A szeretet az egyetlen mód a gyűlölet legyőzésére. A gyűlölet nem tudja legyőzni a Szeretetet, ha az Istentől jön (&156.)
The Remnant Armyhatredprayer for neighboursabout this Missionto defeat evilI Amconversionto apostates
2014-06-09 21:42
1150Világosságom nélkül nincs semmi, csak a lélek sötétsége. Nincs béke. Nincs szeretet. Nincs remény. Nincs élet.
false doctrineto clergypeace in soulbetrayalthe Second Comingthe False ProphetAntichristCrucifictionOne World Religiondesecration of the EucharistTrue Churchpersecution of Christianityimportance of the Holy MassJudas
2014-06-10 12:05
1151Isten, az Atya: A Szentháromság Hatalma meghalad minden emberi beavatkozást
free willrole of sufferinghatredprideegoismtactic of satanhumilityloveother prohetsfalse godsoccultismNew Agediabolic possesionevolutionHoly TrinityGod the Father, Creatorgoal of Satan
2014-06-11 12:25
1152Az lesz a legnagyobb Nap mióta Isten megteremtette Ádámot és Évát
to atheiststhe Second ComingHoly SpiritNew Paradiseparentslove to Godtransfer to the New Paradiseadditional prayerpreparition to the Wargninglove of childlast chance of Mercyrenewal of the earth
2014-06-13 22:20
1154Le fogom rombolni ezeknek a szektáknak a templomait, és meg fogom állítani őket Isten gyermekei ellen elkövetett gonosz tetteikben
warning of the HellJesus I trust in youArmageddonmasonryJesus Saviourdiabolic possesionsatanismhatred of God
2014-06-15 09:30
1155Én gyengéd, szerető és türelmes Vagyok
chastisement from GodmasonryNew Paradiseto enemies of the Mission
2014-06-15 14:25
1156Az ajtók kinyíltak, hogy lehetővé tegyék a pogányok számára Egyházam meggyalázását
free willwarning of the Hellbattle among Christiansto clergyprayer for neighboursdo not judgeother prohetsOne World ReligionBiblepersecuton of prophetsEucharistto enemies of the Missionopenness of the church buildings to hereticsdo not humiliateduplicity
2014-06-16 17:27
1157A világ Szavam Igazságára éhezik
free willThe Remnant Armyabout this MissionHoly SpiritBible
2014-06-17 22:23
1158Üdvösség Anyja: Minden egyes lépésért, amelyet azért tesztek, hogy közelebb kerüljetek Drága Fiamhoz, két lépést hátra fogtok tenni
2014-06-18 14:51
1159Üdvösség Anyja: Ezek a Csodák egy három éves időszakon belül fognak megtörténni
intelligencesigns in the skysciencesunwonderschanges on the Earthfaster movement of the Earthinjusticesigns in places of apparitions
2014-06-19 13:48
1160Üdvösség Anyja: Ahhoz, hogy valóban szolgálhassátok Fiamat, előbb szeretnetek kell Őt. Ahhoz, hogy Fiamat szerethessétek, előbb meg kell Őt ismernetek.
to clergyMother of Salvationlove to neighbourslovefaithfulness to the faithlove to GodEgyptlife of Our Ladybirth of Jesuslove of Our Ladynull
2014-06-21 15:40
1161Hasonlítsatok Engem egy olyan anyához, akinek el kell szakadnia gyermekétől annak születése pillanatában
Jesus I trust in youMother of SalvationI Amcall to spread the Wordguidance from Godpain of the Salvatorlove of a motherGod and his children
2014-06-23 01:45
1162Ne szakítsátok meg a kapcsolatot azokkal, akik Miattam utálnak benneteket
preparition to persecutionlove to neighboursI AmJesus Saviourlove to Godpersonal prayerprayer for persecutorsto believers
2014-06-25 23:37
1163Közületek senki sem képes megérteni az Isteni Törvényeket
peace in soulphariseesegoismdo not be afraidto those who do not believe in the Messagesto serve Godfaithfulness to TruthHoly Trinitypreparations to the Last Daypride makes blind null
2014-06-26 14:00
1164Amikor Egyházam megoszlik és elesik, nagy előszeretettel fogja felkarolni a humanizmust
schismfalse doctrineto clergymaterialismtactic of satanhumanizmChruch will fallidolatryOne World Religionother religionsdarkness in a soulevolution
2014-06-27 22:11
1165Üdvösség Anyja: Az Igaz Egyház Maradékká válik (&158.)
preparition to persecutionThe Remnant Armyto clergymasonrythe False ProphethumanizmChruch will fallbetrayal by the clergyCross - a formOne World Religiontactic of antichristChurch - the Body of Christgood as an evilCrusade Prayerspledgepersecution of Christianityprofanation of the crosschanges in the ChruchGift of The Holy Spiritopenness of the church buildings to heretics
2014-06-28 15:03
1166Sohasem szabad elutasítanotok Istent azok gonosz tettei miatt, akik tévesen azt állítják, hogy Őt szolgálják
warshatreddo not judgethe Second Comingtactic of satanI Amacceptance of sincorruptionislamfalse religionsreligious warnull
2014-06-29 20:20
1167Ti csakis az Igazságot támogathatjátok, mert Én Vagyok az Igazság. Megtagadván az Igazságot, Engem tagadtok meg.
warning of the Hellfalse doctrineto clergyCrucifictionhumanizmChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religionfaithfulness to Truthbetrayal of Jesuscall to be faithfull to Jesusgates of Hell will not prevail in the Church
2014-06-30 23:50
1168A hitetek úgy lesz próbára téve, mint soha ezelőtt
preparition to persecutionThe Remnant ArmyHoly SpiritloveChurch - the Body of ChristTrue Churchcall to be faithfull to Jesustrial in faithJesus always present
2014-07-01 20:20
1169Üdvösség Anyja: Hamarosan azt kijelenteni, hogy ti Jézus Krisztust követitek, jogellenessé fog válni
sinful lawbetrayal by the clergyadorationpersecution of ChristianityJesus Kingangelsto practise faith in hiddenno respect for Saviour
2014-07-02 16:40
1170Isten, az Atya: Én Vagyok az Igazság. Fogjátok meg a Kezemet és kövessetek Engem. Minden Élet Tőlem származik.
free willprideintelligencematerialismegoismslavery of sinmankindrejection of Saviourpromise of ParadiseJesus the only way of salvationtemporal matters more important than eternity
2014-07-03 16:40
1171Az ember a szeretetre szeretettel válaszol, ugyanúgy, ahogy a gyűlölet gyűlöletet szül
Holy Spiritlovelove is answer to hatredprayers for peace
2014-07-05 17:46
1172Üdvösség Anyja: Szorosan együtt fogok működni szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal az Ő végső tevékenységében az emberiség megmentéséért
free willThe Remnant ArmyMother of SalvationOur Lady as Advocateto solders of the Remnant Army pride makes blind
2014-07-06 14:25
1173Üdvösség Anyja: Csak Isten Szeretetével a lelketekben terjeszthetitek Isten Igéjét (&159.)
Mother of Salvationto not lovedhumilityloveto those who are unhappylove is answer to hatredsigns in places of apparitionskey simplicityemptiness of souland ask for erasing hatrednullnullnull
2014-07-08 16:00
1174Az Én Igém egyszerű, könnyű megérteni, de nem olyan könnyű a szerint élni
tactic of satanto defeat evilBiblepersecuton of prophetsgood as an evilpersecution of Christianitydisorderdivisionsdivision amongst Christiansreligious war
2014-07-09 15:48
1175Tudni azt, amit tanítottam, önmagában nem elég, kivéve, ha úgy szeretitek egymást, ahogyan Én szeretlek benneteket
peace in soullove to neighboursBiblelies of satanGod and his childrento lostemptiness of soul
2014-07-13 16:27
1176A világ elhagyott Engem, amint az meg volt jövendölve és a legnagyobb árulást követték el a Testem ellen
warning of the Hellthe Second ComingphariseesCrucifictionbetrayal by the clergypersecution of Christianitybetrayal of Jesuskey simplicitypride makes blind null
2014-07-15 18:00
1177Az emberi értelem nem képes mindazt megérteni, ami Tőlem származik
role of sufferingcommitement to JesusJesus I trust in youvictim soulsway to holinessdarkness in a soulspiritual sufferingkinds of suffering
2014-07-17 17:17
1178Isten, az Atya: Amikor az Akaratom megvalósul, béke fog uralkodni
Jesus I trust in youdo not be afraidJesus King
2014-07-18 15:52
1179Az ember alkotta tan nem fogja táplálni a lelketeket
the False Prophetacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergygreat aposthasyfaithfulness to Truthdarkness in a worldtrial in faith
2014-07-20 16:45
1180Isten, az Atya: Bátorság, kicsinyeim, mert az Én Nagyszerű Királyságom hamarosan a tietek lesz
to defeat eviltactic of antichristangelscreation of the universe
2014-07-21 14:24
1181Üdvösség Anyja: Az emberiség már nem szereti úgy Jézus Krisztust, mint ahogyan egykor szerette (&160.)
Crusade Prayerspersecution of Christianitygreat aposthasyto practise faith in hiddenno respect for Saviour
2014-07-22 16:50
1182Amikor bíztok bennem, annak mentesnek kell lennie minden feltételtől (&161.)
commitement to JesusJesus I trust in youCrusade Prayerspersecution of Christianityhelp from Jesuskey simplicityto be as a child null
2014-07-23 17:04
1183Üdvösség Anyja: Aki nem tiszteli az emberi életet, az Istent sem ismeri el (&162.)
chastisement from Godto suffering peopleprayer for persecutorsGod the Father, Creatorterrorno respect for Saviournull
2014-07-24 16:48
1184Amikor a bizalom megtörik, ez általában azért van, mert a bűnös megengedi, hogy a büszkeség parancsoljon gondolatainak
free willprideI Amhumilitylove to GodJesus KingGod the Father, CreatorLuciferpride makes blind human creation
2014-07-26 19:59
1185Egy tökéletes világ fog a helyébe lépni mindannak, ami bemocskolódott és erkölcstelen
peace in soulslavery of sinNew Paradiseother religionsoriginal sin
2014-07-27 15:15
1186Kigúnyoltak, rágalmaztak, és azzal vádoltak Engem, hogy erkölcstelen, hazug és eretnek vagyok
sinI Amto suffering peoplePassion of ChristGod and his childrenaccusation to Jesusnull
2014-07-28 21:00
1187Én soha nem változom. Soha nem alkalmazkodom új utakhoz, mert Én Az Vagyok, Aki mindig is Voltam, és Leszek. Én Örökkévaló vagyok
I AmChruch will fallhelp from Jesuschanges in buildings of churchesdarkness in a worldtrial in faithconsolationnull
2014-07-31 15:50
1188Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, a Hozzám hűségesnek maradók
Jesus I trust in youhumilitybetrayal by the clergyguidance from Godstrive to be Holyspiritual envyto solders of the Remnant Army
2014-08-02 10:16
1189Sok ember Kereszténynek vallja magát, de nem szeret Engem
The Remnant Armyhatreddo not judgePrayer Groupspersecution of this Missiondivision of mankindthe meaning of Crusade Prayers
2014-08-05 14:16
1190Üdvösség Anyja: Fiam senkit sem küldött, hogy elvonjon benneteket ezektől az Üzenetektől
Jesus I trust in youtactic of satanBibledivision amongst Christiansto solders of the Remnant Army
2014-08-06 13:00
1191Szavam – amint azt mondani fogják – oly sok megbotránkoztatást okoz, hogy politikailag helytelennek fogják azt tartani
hatredaposthasyhatred to this Missionpersecution of Christianitysunfaithfulness to Truthkey simplicitypatience and love for persecutorsbetrayal of Israelnullnull
2014-08-07 23:40
1192Üdvösség Anyja: A humanizmus a Kereszténység helyettesítőjévé fog válni, ahol egyetlen Istenre vonatkozó utalást sem fognak tenni.
false doctrinepeace in soultactic of satansinacceptance of sinhumanizmpersecution of Christianityfalse love for neighboursdivision amongst Christians
2014-08-08 21:15
1193Ne háborogjon a szívetek, ne vitatkozzatok Rólam, ne próbáljatok Nálamnál okosabbak lenni, mert az semmiféle célt sem szolgálna (&163.)
warsJesus I trust in youto unbelieversdo not be afraidprayer for protectiongood as an evildivisionsstormsto lostbefore the Second Coming null
2014-08-09 17:43
1194Kérjetek, és adni fognak nektek. Ha hallgattok és szűkszavúak vagytok, nem tudok válaszolni nektek
warning of the Hellarroganceintelligencefaithdo not be afraidwhy punishments?purity of faithask for salvationeternal lifeask and you will be givenrejection of Saviour
2014-08-10 18:00
1195A Kereszténységet gyűlölni fogják, mert a személyes szabadság gátolójának fogják tekinteni
false doctrinetactic of satanoccult ritualsgood as an evildiabolic possesionfalse religionsLucifermagiccult of SatanJesus the only way of salvationnull
2014-08-11 19:36
1196Üdvösség Anyja: A La Salette-i és a Fatimai próféciák beteljesedésének ideje nagyon közel van
Armageddonfalse doctrineto clergyprayer for discermentAntichristFatimaChurch - the Body of Christprayer to be faithful to the TruthLa Salettefaithfulness to Truthprayer for those who refuse these Messagesthe Crown of Thornsnullnullnull
2014-08-13 14:39
1197Legyetek mindig óvatosak azon megosztottságotokkal szemben, amelyeknek tanúi vagytok a világban
power of prayertactic of satandivisionsdespairpoliticshelp from Jesusdivision of mankind
2014-08-13 16:03
1198Azok, akik akadályozzák Isten Akaratának azon Tervét, hogy lelkeket mentsen meg, magukra fogják vonni Atyám Haragját
about this Missionother prohetspenancebetrayal of Jesusrejection of SaviourJudas
2014-08-14 15:00
1199Üdvösség Anyja: Lehet, hogy fizikailag nem fogtok találkozni Fiammal, de mindenképpen meg fogjátok Őt ismerni
Jesus I trust in youpeace in soulHoly Spirithumilityfaithfulness to Jesusconversionpain of the Salvatorjoynull
2014-08-16 20:15
1200Aggódjatok előbb a saját lelketekért, azután pedig imádkozzatok másokért
hatreddo not judgeslavery of sindo not humiliatenullnull
2014-08-17 17:18
1201A világ a nagy változások küszöbén áll
chastisement from Godtactic of satannature of sinConfessionevil in the worldwhy punishments?diabolic possesionpenanceantient serpent - devilnullnullnullnull
2014-08-18 18:47
1202Üdvösség Anyja: Senkinek sincs joga bántalmazni másokat Isten Nevében
love to neighboursHoly Spiritprayer for discermentpersecutionprayer for persecutorslove is answer to hatred
2014-08-21 16:25
1203Fel fogom fegyverezni Angyalaimat és választottaimat, hogy harcoljanak azok ellen, akik elárulnak Engem
warsArmageddonhatredfalse doctrinepridearroganceintelligencemurdersinsins of the fleshacceptance of sinvictim soulsOne World Religionhungeradditional prayerchanges in the Chruchangelshatred of Godsexual immoralitydecline of faithnullnull
2014-08-23 20:00
1204Üdvösség Anyja: Imádkozzatok a világ békéjéért (&164.)
warsCrusade Prayerspeac in the worldprayers for peace
2014-08-24 17:00
1205Isten, az Atya: Le fogom törölni könnyeiteket; egyesítem majd a világot, és békét hozok
warshatredchastisement from Godpridemurdersins of the fleshgreed jealousyearthquekespain of the Salvatorlife in the New Paradisedesirerejection of Saviourthose who suffer will reignnull
2014-08-24 17:15
1206Amikor egy ember azt mondja, hogy szeret Engem, akkor mindent Szent Akaratom szerint fog tenni
free willcommitement to JesusJesus I trust in youHoly Spiritforgivenesslove to Godoffering to JesusGlory to Godto solders of the Remnant Army
2014-08-25 19:05
1207Én olyan módon fogok közbelépni, hogy az ámultba ejti majd a világot
The Remnant ArmyJesus I trust in youArmageddonlove to neighbourshumilitybetrayal by the clergyprayer for protectionpurity of faithlove of enemiesto believersGod and his childrenbetrayal of Jesusgoal of Satanto solders of the Remnant Army
2014-08-28 20:40
1208Üdvösség Anyja: Úgy képzeljétek el az életet, mint egy szakaszt a születés és az Új Dicsőséges Királyság között
about this Missiongood as an evillies of satanfight against sinGod the Father, CreatorJesus the only way of salvation
2014-08-29 14:25
1209Ne vegyétek figyelembe az ellenzék harsogásait, mivel az emberi véleménynek nincs jelentősége Királyságomban
preparition to persecutionrole of sufferingcommitement to Jesustactic of satanto suffering peopledo not be afraidlove of enemiespersecution of this Missiongoal of Satanpride makes blind null
2014-08-30 18:15
1210Ők soha nem fognak győzedelmeskedni Egyházam felett
Jesus I trust in youto clergyChruch will fallOne World ReligionChurch - the Body of Christchanges in the rite of the Holy MassCrusade PrayersApostlescall to prayercall to be faithfull to Jesusdecline of faithbefore the Second Coming gates of Hell will not prevail in the Church
2014-09-01 20:08
1211Üdvösség Anyja: Isten soha nem hagyja el az Övéit
Jesus I trust in youthe Second Comingprayer for discermentOur Lady as defeating satanOur Lady as ProtectornullJesus always present
2014-09-02 15:40
1212A sátán sóvárog a lelkek után, farkasétvágya van, és az akarata könyörtelen
warsApocalypsehatredprayer for sinnersmurderother propheciesdiabolic possesionthe Truth of these Messagesdisorderfulfilled prophecy
2014-09-04 23:03
1213Ne vágjátok el Tőlem magatokat. Mert ha ezt megteszitek, akkor nagy lesz a sírás (&165.)
Purgatoryask for salvationask for forgivenessCrusade Prayersdeatheternal lifeangelsJesus the only way of salvationnull
2014-09-05 20:45
1214Hamarosan jönni fog egy ember, és azt fogja nektek mondani, hogy ő feltárja Létezésem Igazságát
phariseesI AmsacramentsloveGift of The Holy SpiritHoly Trinitythe Last Judgementto experts in the Holy Scripture
2014-09-06 16:00
1215Üdvösség Anyja: Az antikrisztus át fogja venni tisztségét, mivelhogy erre ő meghívást kap
to clergyOne World GovermentOne World Religionto priestschanges in the rite of the Holy MassMissalschanges in ritesfalse healingsto bishops